• Opublikowano:
  • Wyświetlono: 3317

Brak kworum, sesja nadzwyczajna nie odbyła się

Na dzisiaj zaplanowana była nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Wągrowcu. Niestety nie pojawili się na niej radni opozycyjni.

Materiał wideo z dzisiejszej sesji - całość

O godzinie 15:55 otrzymaliśmy pismo skierowane do Przewodniczącego Rady Miejskiej w  Wągrowcu Wiesława Zając. Informację dostał od nas, że 10 radnych nie zamierza brać udziału w dzisiejszej sesji.

10 radnych opozycyjnych zdecydowało się nie uczestniczyć w dzisiejszej sesji, dodatkowo nieobecny był radny Piotr Plewa.

Taki ruch spowodował brak kworum (11 radnych), a bez tego nie da się podejmować uchwał. Po niespełna 2 minutach od rozpoczęcia przewodniczący zakończył sesję.

Radni opozycyjni kolejny raz pokazali burmistrzowi, że nie powinien ich lekceważyć. Burmistrz nadal bez nagrody dla Marszałka i obligacji.

Oto oświadczenie 10 radnych nieobecnych w trakcie dzisiejszej sesji

Komentarze   

+8 #58 RE: Brak kworum, sesja nadzwyczajna nie odbyła siębojkot 2018-07-03 15:19
Cytuję poinformowany:
Bojkot trwa nadal

I bardzo dobrze. Koniec kadencji Zająca i Poszwy bliski. Chociaż to, że opozycja nie daje się rozgrywać jest pocieszajace. Może rzutem na taśmę pokażą, że to radni są z wyboru mieszkańców, a co do burmistrza to zwyczajna, drogo kosztująca miasto pomyłka!
Cytować
+10 #57 RE: Brak kworum, sesja nadzwyczajna nie odbyła siępoinformowany 2018-07-03 14:50
Bojkot trwa nadal
Cytować
+5 #56 RE: Brak kworum, sesja nadzwyczajna nie odbyła sięvan Byk 2018-07-02 23:52
Długie, ale kto mądry to się z tym zapozna.
‘Post-modernizm : >nieprzejrzysto ść oceanu informacyjnego< czyli post-truth’
„Naszym celem jasne cele!” Tak ponoć mawiał towarzysz Iosif Wissarionowicz Dżugaszwili, ksywka Stalin, gdy po zwycięskiej Rewolucji Październikowej (która nota bene miała miejsce w listopadzie…) ‘stalową’ ręką rządził Sowiecką Rosją. Rzecz jasna chodziło mu o Łubiankę, gdzie mieściły się budzące powszechną grozę katownie KGB/NKWD. Tam, w specjalnych warunkach człowieka można było dogłębnie poznać, dokonać wiwisekcji, rozpracować jego charakter, zrozumieć jego motywy, znaleźć właściwy paragraf, sprawić by się odpowiednio zachowywał. My, współcześni, nie mamy jasności co do faktycznych celów wielu działających na scenie polityczno-hist orycznej podmiotów: kto, kiedy, po co i dlaczego podejmuje dane działanie. Zwykli ludzie, gdy podejmują swoje decyzje (np. wyborcze), nie mają dostępu do wielu istotnych informacji; zyskują go najczęściej ze znacznym opóźnieniem. Oznacza to ni mniej ni więcej, że grupy dysponujące władzą oraz zajmujące się dystrybucją komunikatów do otoczenia celowo zatajają ważne informacje. Gdy uświadomimy sobie, że cechują się one odmiennymi standardami moralnymi od reszty społeczeństwa, co z etycznego punktu widzenia nieraz bywa określane m.in. jako: nieuczciwość, hipokryzja, machiawelizm, itd., to otrzymamy istotny atrybut funkcjonowania tzw. społeczeństwa post-modernisty cznego. Zdecydowana większość ludzi nie ma czasu, danych oraz umiejętności, czyli praktycznie możliwości, by na bieżąco weryfikować serwowany im bełkot komunikacyjno-i nformacyjny (tzw. nieprzejrzyste morze informacyjne), który ich non stop otacza. Do tego dochodzi intelektualna standaryzacja, zaszczepiana w procesie edukacji, oraz, nazwijmy to roboczo, umysłowe lenistwo. Gdy mniej więcej rok przed inwazją ‘nachodźców’ na Unię Europejską na jednym z tematycznych seminariów przedstawiłem scenariusz masowej migracji (jako preludium do konfliktu globalnego), moje wystąpienie zostało przyjęte przez (było nie było) specjalistów z, delikatnie mówiąc, sceptycyzmem oraz jawnie okazywanym niedowierzaniem . Dominowało przeświadczenie , że jest pokój (w relacjach międzypaństwowy ch), spokój (w relacjach społecznych) i nic nie wskazuje, by miało to ulec zmianie. Półtora roku później gratulowano mi ‘genialnej’ diagnozy! Ta mentalna inercja jest mniej więcej od ćwierć wieku na Zachodzie celowo wykorzystywana przez tzw. zarządzanie percepcją (perception management). Jego istota z grubsza polega na tym, by otoczenie nieświadome rzeczywistych zamiarów działającej organizacji – skłonić do określonych działań i zachowań, których by nie powzięło, gdyby znało rzeczywisty jej cel.
Przypadek pierwszy. Odtajniony niedawno w Wielkiej Brytanii dokument rządowy o sygnaturze FCO 30/1048 z kwietnia 1971 r. wprost stwierdzał, że gabinet Jej Królewskiej Mości powinien utrzymywać przez około 30 lat brytyjską opinię publiczną w niewiedzy co do rzeczywistych konsekwencji członkostwa w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej, a później Unii Europejskiej. Miano przekonywać obywateli, że spotykają ich korzyści w postaci bezpieczeństwa regionu, swobody podróżowania oraz wolnej i otwartej przestrzeni wymiany kapitałów, dóbr oraz usług. O utracie narodowej waluty, suwerenności, czy też wprowadzeniu prawa europejskiego miano nie mówić. Oznacza to, że o faktycznym celu: powstaniu ponadnarodowego państwa oraz, pozostającej poza jakąkolwiek kontrolą, unijnej biurokracji, prowadzącej politykę zagraniczną, obronną, fiskalną, jak też walutowo-gospod arczą – obywatelom brytyjskim nie powiedziano! Albowiem ich sentyment do splendid isolation, tj. niezależnej polityki zagranicznej, cechującej się niechęcią wchodzenia w stałe sojusze i zachowaniem dominującej pozycji Zjednoczonego Królestwa w brytyjskiej sferze wpływów, funta oraz Imperium obejmującego ¼ świata ciągle jest silny. Oczekiwano, że wyborcom blisko 30 lat zajmie zrozumienie tego co się dzieje, i wtedy będzie zbyt późno, by móc z Unii Europejskiej wyjść. Dodam jeszcze, że nikt z polityków brytyjskich za udział w zbiorowym oraz celowym wprowadzaniu społeczeństwa w błąd nadal nie poniósł jakichkolwiek konsekwencji prawno-karnych.
Sytuacja druga. Stany Zjednoczone. 21 października 1990 roku 15-letnia dziewczyna z Kuwejtu, Nayirah, złożyła przed Senacką Komisją Praw Człowieka zeznania. Rzekomo była wolontariuszką w szpitalu, w którym iraccy żołnierze dokonali mordów na znajdujących się w inkubatorach noworodkach. Krętactwo tego przedstawienia może by się wydało, gdyby ją wzięto w krzyżowy ogień pytań, lub gdyby ktoś zwrócił uwagę, że doskonale posługuje się językiem angielskim. Jednak nie po to powołano Komisję, która miała tylko przyjąć i uwiarygodnić zeznanie cudem odnalezionego świadka tych drastycznych scen, by rzecz zdemaskować. Ta sprawa, odpowiednio nagłośniona, tak bowiem poruszyła amerykańską opinię publiczną, że, o ile ta uprzednio była niechętna inwazji na Irak, to teraz gremialnie poparła ten pomysł. Drugim argumentem za wojną w Zatoce Perskiej, lansowanym przez kręgi rządowe oraz część służb specjalnych, miało być posiadanie przez reżim Saddama Husajna broni masowego rażenia. Ci funkcjonariusze amerykańskich służb, którzy prezentowali sceptyczne podejście do tego ‘faktu’, byli dymisjonowani lub zwalniani. Jakiś czas po podboju Iraku, zrabowaniu jego bogactw i zniszczeniu jego gospodarki, rozlicznych mordach na bezbronnej ludności cywilnej dokonywanych m.in. przez najemników BlackWater (dodajmy: którzy pozostali całkowicie bezkarni), fiasku odnalezienia broni masowego rażenia, oraz utworzeniu powolnych okupantom władz – film z przesłuchania przed Komisją obejrzał specjalista od komunikacji niewerbalnej. Szybko zdiagnozował, że dziewczyna kłamie oraz że została specjalnie przeszkolona. Alians dziennikarzy śledczych ostatecznie ustalił, że Nayirah to faktycznie Nijirah Al-Sabah, członkini rodziny królewskiej, córka Saud Al-Saud Nasser Al-Sabah, ambasadora Kuwejtu w USA i Kanadzie. Więcej, opisanej przez nią sytuacji nieludzkich zachowań żołnierzy irackich w określonym czasie i miejscu nie mogła widzieć, gdyż: 1) nigdy się one nie wydarzyły (było to kłamstwo); 2) znajdowała się wtedy zupełnie gdzie indziej. Dowiedziano się też, że została przeszkolona m.in. pod kątem umiejętności aktorskich przez specjalistów działających na zlecenie londyńskiej korporacji PR-owej Hill&Knowlton, która wcześniej przeprowadziła specyficzne badania opinii publicznej w USA. Dzięki nim zidentyfikowano , że największe oburzenie u ludzi wywołuje mordowanie niewinnych, małych dzieci. Stąd ta właśnie konfabulacja stanowiła centralny punkt składanych zeznań. Dodatkowo, by zatrzeć ślady, za usługi te zapłaciła kuwejcka rodzina królewska. Ją też obwiniano, gdy sprawa się wydała. Jednak, gdy uwzględnimy że wszystko to działo się pod kontrolą służb specjalnych, a oba preteksty były całkowicie zmyślone, to hipokryzja grup rządzących okazuje się porażająca. Prezydent oraz administracja amerykańska, wyłoniona w wyborach, oszukała z premedytacją swoich obywateli, światową opinię publiczną, międzynarodowe instytucje i organizacje, media oraz rządy innych krajów. Stany Zjednoczone, współuczestnicz ąc w realizacji militarnych interesów oraz koncepcji ‘Wielkiego [Imperium] Izraela’, łamiąc prawo międzynarodowe – najechały na kolejny kraj na Bliskim Wschodzie, pogłębiając geostrategiczną destabilizację tego regionu. Nie poczuły się też później zobowiązane do uiszczenia reparacji wojennych za bezpodstawne zniszczenie i rabunek Iraku. Nie stanęły, jak III Rzesza w Norymberdze, za zbrodnie wojenne przed międzynarodowym trybunałem. Co więcej, nie odpowiedziały za ludobójstwo cywilów. Jak również nikogo nie przeprosiły. Skandaliczne oszustwo amerykańskich elit rządzących pozostało bez konsekwencji prawno-karnych, faktycznie bez jakiejkolwiek kary.
Tu dygresja istotna dla polskiego społeczeństwa znajdującego się na tzw. płyciźnie informacyjnej związanej z faktycznie funkcjonującym embargiem komunikacyjnym. Ekipa rządząca Polską na początku lat 90. XX wieku bezkrytycznie przyjęła zapewnienia o posiadaniu brani masowego rażenia przez Irak – głoszone przez amerykańską administrację, ponoć reprezentującą państwo demokratyczne i najwyższe standardy, oraz działającą zgodnie z prawem amerykańskim oraz prawem międzynarodowym . Polska jako koalicjant wysłała kontyngent wojskowy, by wziął udział w bezprawnym napadzie na inny kraj. Gdy zostały ujawnione informacje o więzieniu CIA w Starych Kiejkutach oraz stosowaniu w nim tortur, a także o przekazaniu polskim służbom 15 mln dolarów (w kartonach, gotówką, tak bowiem rozlicza się transakcje w krajach afrykańskich, republikach bananowych, tak uiszczają rachunki mafie np. narkotykowe…) – urzędujący wówczas prezydent A. Kwaśniewski oraz premier L. Miller wyjaśniali, że są ‘zobowiązani do tajemnicy, która ma status Cosmic Top Secret i nie jesteśmy z tego zwolnieni’. Pojawia się aksjologiczno-p rawny problem: komu faktycznie podlegali, skoro zgodnie z prawem ich najwyższym zobowiązaniem jest lojalności oraz służenie jedynemu suwerenowi, jakim jest Naród Polski?! A prokuratura, która w niezawisłym i praworządnym kraju jest z urzędu zobowiązana do wszczęcia śledztwa w sprawie gigantycznej amerykańskiej łapówki dla polskich służb – nie zrobiła NIC! Za takie pieniądze można nie tylko uchwalić cały pakiet stosownych ustaw (tu uwaga: jesteśmy tani, gdyż przeprowadzenie takiego aktu w polskim sejmie kosztowało podówczas 1 milion dolarów), zmienić urzędujący gabinet (czyli obalić rząd!), ale i wykreować w wyborach całkowicie nowy układ sił politycznych (co zapewne kilka razy już robiono). Wracając po tym dopowiedzeniu do rzeczy/naszych baranów (ad rem lub revenons à nos moutons) – media wydawane i/lub edytowane na terenie Polski w stosownym czasie praktycznie rzecz biorąc nie pisały o obu przytoczonych przykładach manipulowania anglosaską opinią publiczną. Pewne informacje o tych sytuacjach można znaleźć w polskojęzycznyc h mediach dostępnych w Internecie oraz komunikatorach środowiskowych. Stan taki wskazuje, że Polacy są systemowo odcięci od istotnych bieżących informacji. Bezsprzecznie media rządowe oraz opozycyjne w szczególności służą układowi rządzącemu do intelektualnego niewolenia społeczeństwa oraz, m.in. poprzez utrzymanie zrębów istniejącego układu politycznego, do zachowania przez konglomerat agentur oraz służb pozycji siły monopolizującej zarządzanie i eksploatację polskiego (tak to należy zakwalifikować) protektoratu. Wskazuje to na: 1) półkolonialny status Polski w globalno-komuni kacyjnym obiegu informacji, a co za tym idzie na umowno-fasadowy charakter tzw. demokracji parlamentarnej; 2) Państwo Polskie, jego struktury oraz liczne podległe mu instytucje i organizacje są opanowane przez rotacyjnie wymieniające się kompradorskie grupy, układy, kliki i koterie, których ośrodki wysługują się interesom obcych mocodawców kosztem polskiego społeczeństwa. Potwierdza to w całej rozciągłości najnowsza afera informacyjna związana z uchwaleniem amerykańskiej ustawy JUST 447. Jedynie nieliczni publicyści byli ‘głosem wołającego na puszczy’ (J 1, 23, przekł. ks. J. Wujka). Za to, generalnie rzecz ujmując, media funkcjonujące na terenie Polski, zarówno rządowe jak i ‘nierządne’, mainstreamowe (tak zwane głównego koryta/ścieku) jak i alternatywne, nawet (do pewnego momentu) o sprawie się NIE zająknęły, zaś rząd RP nie zrobił NIC, by zapobiec instytucjonalno -prawnej materializacji niebezpieczeńst wa zagrabienia całego majątku narodowego przez ‘przedsiębiorst wo Holokaustu’. Dzielnie i do końca walczyła tylko część amerykańskiej Polonii. Większość polskich polityków (którzy sprawowali oraz PiaStują ważne urzędy) była i jest absolwentami organizowanych – co ważne: to Amerykanie zawsze sami dobierali uczestników kursów! – przez Departament Stanu USA szkoleń „The International Visitor Leadership”, które są zlecane fundacji amerykańskich Żydów. Uświadomiwszy to sobie – należy zadać pytanie: 1) czy zaciągnęli oni zobowiązania (jakie?; wobec kogo?; na czym polegające?, itd.), których konsekwencje są istotne dla polskiego społeczeństwa i wobec kogo są lojalni?; 2) czy na naszych oczach nie następuje instalowanie urzędów i instytucji POLIN w strukturach organizacyjnych Państwa Polskiego? Funkcjonuje już, zakazana w czasach II. RP za agenturalną i antypolską spiskową działalność, bardzo wpływowa i piekielnie bogata międzynarodowa masońska B'nai B'rith (Żydowskie Stowarzyszenie B'nai B'rith w Rzeczypospolite j Polskiej, B'nai B'rith – Loża Polin). Jej ‘ramieniem operacyjnym’ jest Anti-Defamation League – główna organizacja przemysłu Holokaustu. Istnieje też bardzo silne lobby żydowskie w Polsce, powiązane z agenturą Mosadu. Nota bene wkrótce ma powstać w Polsce jego wielka centrala na całą Europę. Instalują się struktury agencji bezpieczeństwa Shin Bet, sił wojskowych oraz policji. Są to wyniki wieloletniej globalnej ofensywy przedsiębiorstw a Holokaustu, które spektakularnie spotwarzyło Naród Polski i Państwo Polskie, oraz ostatniej wizyty szefów Mosadu, agencji bezpieczeństwa Shin Bet, sztabu IDF (Israel Defence Forces) sił zbrojnych Izraela i policji izraelskiej. Pseudo-badacze otrzymują bogate granty na eksplorację problematyki ‘wtórnego polskiego antysemityzmu’. Organizacje kulturalno-muze alne hojnie sponsorowane m.in. przez Państwo Polskie, opluwają Naród Polski za – jak twierdzą – ‘język nienawiści’ oraz antysemityzm. W Warszawie odbyła się dwudniowa konferencja Rady Rabinów z Rabbinical Centre of Europe, którzy otwarcie radzą nad tym, jak społeczność żydowska ma w Polsce rosnąć w siłę, na Wawelu obradował Kneset, a spadochroniarze izraelscy (operacja Swift Response-18) zajmują lotnisko wojskowe w Mirosławcu. Funkcjonariusze Mosadu afiszując się bronią, bez przeszkód, paradują po Krakowie; widać że są pewni siebie, że czują się jak u siebie. Żydzi w Izraelu, nie znając języka polskiego, tysiącami otrzymują polskie paszporty. Liczni biznesmeni, którzy są ścigani przez polski wymiar sprawiedliwości m.in. za ‘nieprawidłowoś ci’ przy prywatyzacji wielu polskich przedsiębiorstw , chronią się przed ujęciem i deportacją w Izraelu. Media w Polsce, tak jak na Zachodzie, są zdominowane przez Żydów. Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz szereg centralnych urzędów rządu polskiego w znacznym stopniu są obsadzone i kontrolowane przez Żydów. Polakom od lat ‘Gazeta Wyborcza’ (tu dodam, że akronim G.W. bywa wykorzystywany do oddania zawartości jej szpalt poprzez nawiązanie do tzw. trzeciego stanu prawdy) nachalnie serwuje ‘pedagogikę wstydu’. Co dalej? Jak jeszcze można Polaków bardziej upodlić i zepchnąć do stanu grabionej ludności służebnej – siły roboczej – niedotykalnych (w hindi dalit, haridźan) pariasów? Polacy, jako jedyny naród w tak wielkiej liczbie uratowali Żydów podczas II wojny światowej! Zapewne w nagrodę przedsiębiorstw o Holokaustu chce zagrabić nasz majątek narodowy wyceniony przez Światową Żydowską Organizację ds. Restytucji Mienia (WJRO, World Jewish Restitution Organization) na 300 miliardów dolarów. A żydowski ruch roszczeniowy otwarcie wzywa do jak najszybszego odebrania mienia żydowskiego z rąk władz administracyjny ch w Polsce nawet za cenę tzw. ‘specjalnego wynagrodzenia’, tj. przekupując polskich polityków. Jak by tego było mało rząd polski wspiera dyplomatycznie Izrael np. na forum ONZ i, wbrew wspólnemu stanowisku Unii Europejskiej, wstrzymuje się w głosowaniach nad środkami ochrony dla masowo mordowanych przez izraelskich snajperów Palestyńczyków. Więcej, w bulwersujący sposób, jako że przebieg procesu legislacyjnego brakiem dyskusji oraz szybkością procedowania przypominał sejm niemy z 1717 roku oraz sejmy rozbiorowe z 1773 i 1793, znowelizował w polskim parlamencie ustawę o IPN. Wygląda to na symboliczne zrzeczenie się suwerenności w 100-lecie odzyskania niepodległości… Czy rzeczywiście ma być tak, jak chcą np. Ignacy Karpowicz lub John le Carré piszący, że: – Każdy dobry uczynek (prędzej czy później) będzie należycie ukarany?! Warto zauważyć, że wskutek nieadekwatnej do potrzeb i nieskutecznej polityki zagranicznej Polska znalazła się w stanie geopolitycznego podporządkowani a i krytycznego zagrożenia dla istnienia Państwa poprzez uległość wobec roszczeń oraz wielu innych niebezpieczeńst w płynących szczególnie z zależności niemiecko-bruks elskich oraz amerykańsko-żyd owskich. Ustawa 1066 o ‘bratniej pomocy’ nie tylko nie została anulowana, ale jej nowelizacja stworzyła możliwość pobytu obcych wojsk podczas pokoju np. w celu ochrony istniejącego reżymu oraz ewentualnemu militarnemu przeciwdziałani u próbom odzyskania pełnej niepodległości. W takiej sytuacji specyficzny kontekst tworzy nowy projekt przepisów o posiadaniu broni palnej, która faktycznie prowadzi do niemal całkowitego rozbrojenia polskiego społeczeństwa. Oby dowcip z pierwszych miesięcy urzędowania „dobrej zmiany”: – Gdzie leży Polska? NIGDZIE! Za to stoi dumnie wyprostowana! – nie nabrał złowróżbnego znaczenia!
Jak podobno zwykł mawiać pewien amerykański polityk, działający na początku XX wieku, Hiram Johnson, ‘Prawda jest zwykle pierwszą ofiarą’. Post-modernizm, dekadencki stan głębokiego kryzysu moralności, cywilizacji, nauki i kultury europejskiej, trwający od co najmniej stu lat, metamorfizuje społeczne systemy wartości. Skażeni nim ludzie preferują w sferze komunikacji społecznej posługiwanie się przede wszystkim post-prawdami (post-truth), czyli fałszem, dezinformacją, zmyśleniami, manipulacją i kłamstwem, i traktuje tę sytuację jako coś oczywistego i normalnego. Prowadzi to w konsekwencji do toksycznego skażenia moralnego i etycznego zanieczyszczeni a środowiska komunikacyjnego człowieka nieprawdą, zatarcia aksjologicznych granic wartości i rozmywania wzorców postępowania. Ks. Józef Stanisław Tischner w książce pod tytułem „Historia filozofii po góralsku” zgodność faktów z rzeczywistością w ujęciu komunikacyjnym usystematyzował w trzech formach: stadium podstawowe – prowda, jakościowo wyższe stadium, poparte zapewnieniem, poniekąd certyfikowane – scyro-prowda, oraz stadium zaprzeczenia, falsyfikacji, zanegowania – g..wno-prowda. Niestety, to co w mediach współczesnych dominuje, i jest w sposób ciągły serwowane jednostce oraz społeczeństwu, to informacyjna papka, trzeci stan prawdy, czy, jak ostatnio dowcipkują w Europarlamencie w nawiązaniu do niemiecko-franc uskiego tandemu i podziału na równych i równiejszych, gdzie ci pierwsi, manipulując drugimi, z faktów robią non stop scheiße and merde. Tym podsumowaniem kończę ten nieco obszerniejszy esej, będący próbą uświadomienia negatywnych konsekwencji podmieniania i inwersji społecznych systemów wartości dla funkcjonowania zbiorowości jako całości, oraz zapraszam do lektury przyszłego tekstu.
Autor: John van der Zant
Cytować
+9 #55 RE: Brak kworum, sesja nadzwyczajna nie odbyła siępisaczek 2018-07-02 23:28
Jak widać po komentarzach niektórzy w ogóle nie qmają o co chodzi. Więc tłumaczę jak chłop krowie na rowie. Burmistrz chce zaciągnąć na kredyt na zasadzie - dajcie mi pieniądze, a na co je wydam to nie wasza sprawa i g... was to obchodzi.Tylko tak dziwnie się składa, że spłata tego kredytu to już jest nasza sprawa, a nie burmistrza. Co by nie powiedzieć o radnych opozycyjnych, to akurat w tym przypadku zachowali się jak trzeba.
Cytować
+2 #54 RE: Brak kworum, sesja nadzwyczajna nie odbyła siędziałkowiec. 2018-07-02 13:41
Cytuję haha:
Cytuję działowiec.:

Dużo masz czasu żeby odpisywać,może pracujesz w urzędzie?


Bingo, jestem darmozjadem publicznym. Brak słów. Świetne zdolności analityczne. Nadajesz się do FBI, CBŚP lub CBA. Takich ludzi nam trzeba. :lol::P

Wam potrzeba trochę więcej pokory i szacunku do zwykłych ludzi,trochę więcej oleju w głowie też by się przydało.
Cytować
-2 #53 RE: Brak kworum, sesja nadzwyczajna nie odbyła sięhaha 2018-07-02 13:08
Cytuję działowiec.:

Dużo masz czasu żeby odpisywać,może pracujesz w urzędzie?


Bingo, jestem darmozjadem publicznym. Brak słów. Świetne zdolności analityczne. Nadajesz się do FBI, CBŚP lub CBA. Takich ludzi nam trzeba. :lol::P
Cytować
0 #52 RE: Brak kworum, sesja nadzwyczajna nie odbyła sięhaha 2018-07-02 13:06
Cytuję cołun?.:

Te pieniądze mogłyby być przeznaczone na podwyżkę twojej pensji,żeby twój pracodawca cię nie denerwował za ciężką prace


Martw się o siebie bo możesz nie być już radnym i możesz stracić pracę. :lol:
Cytować
+2 #51 RE: Brak kworum, sesja nadzwyczajna nie odbyła sięcołun?. 2018-07-02 12:46
Cytuję haha:
Cytuję cołun?:

Zacznę od zacytowania Twojej wiedzy
" najważniejsze jest na co te pieniądze m......


Szanowny Panie radny Cołun?
Ja niczym nie manipuluję w przeciwieństwie do Ciebie:
Po pierwsze tylko ty ujawniłeś w swojej wypowiedzi, że 10 mln zł ma być przeznaczone na NOWE ZADANIA, a ja nie wiedząc tego (bo nie jestem radnym i pan administrator portalu tego nie napisał w swoich wypocinach) napisałem na co mogłyby te pieniądze być spożytkowane. Reasumując radni opozycyjni powinni być na tej sesji i nadal twierdzę, że to ich wobec suwerena „zakichany obowiązek”. Co do zarządu Nielby nie będę się odnosił bo mam inne zdanie, co do finansowania Nielby przez burmistrza nic nie stoi na przeszkodzie, żeby było w takiej samej formie ze zwiększoną kwotą. Masz z tym jakichś problem? Robi się o jedna uchwałą tak jak robił to były burmistrz i wszystko na prawie. W związku z tym, że taka uchwała już istnieje wprowadza się uchwałą zwiększenie kwot dofinansowania. Po problemie Panie radny i nie jest to jak piszesz „manipulowanie pieniędzmi budżetowymi” bo jest to dofinansowanie w konkretnym celu klubu Nielby.
Po drugie to co zrobi burmistrz ze swoim wizerunkiem najmniej mnie interesuje i wcale nie kibicuję jemu tylko „wkur… mnie” jako mieszkańca miasta i suwerena ciągłe „jeżdżenie” i „ujadanie” portalu i radnych opozycyjnych na burmistrza, a sami nie potrafią żadnej konstruktywnej uchwały, działania przedstawić.
Po trzecie radny cołun? Już Tobie pisałem, że burmistrz i przewodniczący postąpili zgodnie ze zapisami statutowymi, które wskazali pokrzywdzeni radni opozycyjni, a ty sam napisałeś, że radni opozycyjni byli świadomi i doskonale wiedzieli o co chodzi od miesiąca. Tak więc nie wciskaj „głodnych kawałków”, że najpierw burmistrz musi być ok a później radni będą ok (mówiąc krótko).
Po czwarte ty manipulujesz twierdząc moją wypowiedzią, bo nie potrafisz czytać ze zrozumieniem. Oni godzą się na wszystko, a jak cos im nie pasuje to nie przyjdą na komisję i sesję. Wstyd i brak powagi bycia radnym miejskim. Napisaliście interpelacje jak miesiąc temu nie dostaliście odpowiedzi od burmistrza na komisji i sesji? Odpowiedź: NIE. To pismo to czysty populizm i kampania samorządowa. No ale cóż się dziwić jak zbliżają się wybory i czymś trzeba grać, jak nic się nie zrobiło w swoich okręgach dla mieszkańców. A suweren rozliczy.
Propagandę Panie radny Cołun? siejesz ty i nikt więcej. I nadal mi szkoda czasu, prądu, klawiatury, żeby te Twoje dyrdymały prostować. :P:oops::o

Te pieniądze mogłyby być przeznaczone na podwyżkę twojej pensji,żeby twój pracodawca cię nie denerwował za ciężką prace
Cytować
+2 #50 RE: Brak kworum, sesja nadzwyczajna nie odbyła siędziałowiec. 2018-07-02 12:28
Cytuję haha:
Cytuję działowiec.:
U mnie kury przestali się nieść,czy to nie wina opozycji?

Nie możesz czytać portalu, bo ta propaganda i populizm nie tylko Tobie szkodzą, ale nawet Twoim kurom. :lol:

Cytuję haha:
Cytuję Zbycho:
To są jaja,Nielba odpadła z Superligi i nie wiadomo co z I ligą,bo sponsorzy odchodzą dzieki burmistrzowi,a jakiś hahaś próbuje zwalić winę na radnych opozycyjnych.To dopiero jest propaganda.


Dla Twojej wiedzy: Nielba odpadła z Superligi nie przez burmistrza tylko przez osoby, które miały załatwić sponsora strategicznego. A jak sam wiesz, za takie coś odpowiada Zarząd klubu. Sami wągrowieccy sponsorzy nie byli w stanie zapewnić 2 mln zł, miasto też nie, bo nie czarujmy się, jest biedne. Zarząd pokazał, że podjął jakieś działania w kierunku pozyskania sponsora strategicznego? Odpowiedź: NIE!!!! Nie rozmawiał z Eneą, PGE, PGNiG czy innymi spółkami. Potrafili zwalić tylko winę na burmistrza. A radni opozycyjni-nikt na nich nie zwala winy za Nielbę, tylko za brak uczestniczenia w sesji. Z pisma oraz z wypocin portalu nie wynikało na co maja być przeznaczone te 10 mln zł. tak więc założyłem, że 1 mln miał być przeznaczony na Nielbę. Brak ich na sesji jest wstydem, porażką i brakiem poszanowania suwerena. A radny Cołun? wyjaśnił mi, że te 10 mln zł ma być na NOWE ZADANIA, ale nie napisał na jakie. Dlatego są winni.

Dużo masz czasu żeby odpisywać,może pracujesz w urzędzie?
Cytować
-2 #49 RE: Brak kworum, sesja nadzwyczajna nie odbyła sięhaha 2018-07-02 12:16
Cytuję Zbycho:
To są jaja,Nielba odpadła z Superligi i nie wiadomo co z I ligą,bo sponsorzy odchodzą dzieki burmistrzowi,a jakiś hahaś próbuje zwalić winę na radnych opozycyjnych.To dopiero jest propaganda.


Dla Twojej wiedzy: Nielba odpadła z Superligi nie przez burmistrza tylko przez osoby, które miały załatwić sponsora strategicznego. A jak sam wiesz, za takie coś odpowiada Zarząd klubu. Sami wągrowieccy sponsorzy nie byli w stanie zapewnić 2 mln zł, miasto też nie, bo nie czarujmy się, jest biedne. Zarząd pokazał, że podjął jakieś działania w kierunku pozyskania sponsora strategicznego? Odpowiedź: NIE!!!! Nie rozmawiał z Eneą, PGE, PGNiG czy innymi spółkami. Potrafili zwalić tylko winę na burmistrza. A radni opozycyjni-nikt na nich nie zwala winy za Nielbę, tylko za brak uczestniczenia w sesji. Z pisma oraz z wypocin portalu nie wynikało na co maja być przeznaczone te 10 mln zł. tak więc założyłem, że 1 mln miał być przeznaczony na Nielbę. Brak ich na sesji jest wstydem, porażką i brakiem poszanowania suwerena. A radny Cołun? wyjaśnił mi, że te 10 mln zł ma być na NOWE ZADANIA, ale nie napisał na jakie. Dlatego są winni.
Cytować
+2 #48 RE: Brak kworum, sesja nadzwyczajna nie odbyła sięhaha 2018-07-02 12:08
Cytuję Agnieszka Z:
Proponuję wszystkie porażki i niepowodzenia burmistrza przerzucić na radnych opozycyjnych.


Zgadzam się. Kogoś wina musi być. :lol::-*
Cytować
0 #47 RE: Brak kworum, sesja nadzwyczajna nie odbyła sięhaha 2018-07-02 12:07
Cytuję działowiec.:
U mnie kury przestali się nieść,czy to nie wina opozycji?

Nie możesz czytać portalu, bo ta propaganda i populizm nie tylko Tobie szkodzą, ale nawet Twoim kurom. :lol:
Cytować
-1 #46 RE: Brak kworum, sesja nadzwyczajna nie odbyła sięhaha 2018-07-02 12:00
Cytuję cołun?:

Zacznę od zacytowania Twojej wiedzy
" najważniejsze jest na co te pieniądze m......


Szanowny Panie radny Cołun?
Ja niczym nie manipuluję w przeciwieństwie do Ciebie:
Po pierwsze tylko ty ujawniłeś w swojej wypowiedzi, że 10 mln zł ma być przeznaczone na NOWE ZADANIA, a ja nie wiedząc tego (bo nie jestem radnym i pan administrator portalu tego nie napisał w swoich wypocinach) napisałem na co mogłyby te pieniądze być spożytkowane. Reasumując radni opozycyjni powinni być na tej sesji i nadal twierdzę, że to ich wobec suwerena „zakichany obowiązek”. Co do zarządu Nielby nie będę się odnosił bo mam inne zdanie, co do finansowania Nielby przez burmistrza nic nie stoi na przeszkodzie, żeby było w takiej samej formie ze zwiększoną kwotą. Masz z tym jakichś problem? Robi się o jedna uchwałą tak jak robił to były burmistrz i wszystko na prawie. W związku z tym, że taka uchwała już istnieje wprowadza się uchwałą zwiększenie kwot dofinansowania. Po problemie Panie radny i nie jest to jak piszesz „manipulowanie pieniędzmi budżetowymi” bo jest to dofinansowanie w konkretnym celu klubu Nielby.
Po drugie to co zrobi burmistrz ze swoim wizerunkiem najmniej mnie interesuje i wcale nie kibicuję jemu tylko „wkur… mnie” jako mieszkańca miasta i suwerena ciągłe „jeżdżenie” i „ujadanie” portalu i radnych opozycyjnych na burmistrza, a sami nie potrafią żadnej konstruktywnej uchwały, działania przedstawić.
Po trzecie radny cołun? Już Tobie pisałem, że burmistrz i przewodniczący postąpili zgodnie ze zapisami statutowymi, które wskazali pokrzywdzeni radni opozycyjni, a ty sam napisałeś, że radni opozycyjni byli świadomi i doskonale wiedzieli o co chodzi od miesiąca. Tak więc nie wciskaj „głodnych kawałków”, że najpierw burmistrz musi być ok a później radni będą ok (mówiąc krótko).
Po czwarte ty manipulujesz twierdząc moją wypowiedzią, bo nie potrafisz czytać ze zrozumieniem. Oni godzą się na wszystko, a jak cos im nie pasuje to nie przyjdą na komisję i sesję. Wstyd i brak powagi bycia radnym miejskim. Napisaliście interpelacje jak miesiąc temu nie dostaliście odpowiedzi od burmistrza na komisji i sesji? Odpowiedź: NIE. To pismo to czysty populizm i kampania samorządowa. No ale cóż się dziwić jak zbliżają się wybory i czymś trzeba grać, jak nic się nie zrobiło w swoich okręgach dla mieszkańców. A suweren rozliczy.
Propagandę Panie radny Cołun? siejesz ty i nikt więcej. I nadal mi szkoda czasu, prądu, klawiatury, żeby te Twoje dyrdymały prostować. :P:oops::o
Cytować
0 #45 RE: Brak kworum, sesja nadzwyczajna nie odbyła sięCyryl 2018-07-02 11:40
Cytuję Zbycho:
To są jaja,Nielba odpadła z Superligi i nie wiadomo co z I ligą,bo sponsorzy odchodzą dzieki burmistrzowi,a jakiś hahaś próbuje zwalić winę na radnych opozycyjnych.To dopiero jest propaganda.

A co mają nadzwyczajna sesja i nieusprawiedliw iona nieobecność radnych do finansów prywatnego, bo przecież nie samorządowego (jest on "Miejski" tylko z nazwy!) klubu? Nie rozumiem...
Cytować
+1 #44 RE: Brak kworum, sesja nadzwyczajna nie odbyła siędziałowiec. 2018-07-02 10:48
U mnie kury przestali się nieść,czy to nie wina opozycji?
Cytować
+3 #43 RE: Brak kworum, sesja nadzwyczajna nie odbyła sięAgnieszka Z 2018-07-02 10:22
Proponuję wszystkie porażki i niepowodzenia burmistrza przerzucić na radnych opozycyjnych.
Cytować
+5 #42 RE: Brak kworum, sesja nadzwyczajna nie odbyła sięZbycho 2018-07-02 09:48
To są jaja,Nielba odpadła z Superligi i nie wiadomo co z I ligą,bo sponsorzy odchodzą dzieki burmistrzowi,a jakiś hahaś próbuje zwalić winę na radnych opozycyjnych.To dopiero jest propaganda.
Cytować
+4 #41 RE: Brak kworum, sesja nadzwyczajna nie odbyła sięcołun? 2018-07-02 08:29
Szanowny forumowiczu cołun?
Po pierwsze: Jeśli chodzi o moją wiedzę: istnieje od dawna prawna możliwość, którą wykorzystywał poprzedni burmistrz, żeby samorząd mógł przekazać 1 mln zł (czy nawet więcej) na Nielbę (nie stwierdzono łamania prawa po kontrolach: NIK, RIO, CBA itd. w dokumentach miasta i w klubie)
Po drugie: Co do uczestniczenia w sesjach cołunie? to radny ma „zakichany obowiązek uczestniczenia w sesjach” czy mu się to podoba czy nie i czy mu się uchwały powtarzają czy nie. Taką wolę wyraził suweren, tak stanowi statut i ustawa samorządowa. Tylko w szczególnych okolicznościach (a taka nie jest w tym przypadku) może nie uczestniczyć. Szkoda, że nie ma za to kar porządkowych - zabranie np. miesięcznej diety.
Po trzecie: Jeżeli nie otrzymuje radny odpowiedzi na pytania podczas sesji czy komisji może złożyć interpelację. Złożyli radni opozycyjni interpelacje - wszechwiedzący radny cołun?
Po czwarte radny cołun? – nigdzie w piśmie nie jest napisane NOWE ZADANIA, tak więc Panie „mądry” radny opozycyjny cołun?, o czym ty piszesz? Jeżeli przegłosowaliśc ie jakieś NOWE ZADANIA to powinniście zabezpieczyć pieniądze w WPF. Tak na marginesie: to WY podnosząc „łapkę w górę” zadłużacie miasto-dopiero teraz budzicie się bo idą wybory samorządowe. Jakieś 3,5 roku za późno.
Myślę, że ty także nie potrafisz czytać ze zrozumieniem mojej wypowiedzi, ale na to szkoda mi czasu, prądu i klawiatury. :lol::P
Zacznę od zacytowania Twojej wiedzy
" najważniejsze jest na co te pieniądze miałyby być spożytkowane. Może
1 mln zł na Nielbę? I tutaj "klops" i piłka po stronie kibiców i zarządu Nielby oraz sponsorów, bo być może radni opozycyjni zabrali 1 mln zł na Nielbę..."
I tak próbujesz manipulować faktami przerzucając odpowiedzialnoś ć za bałagan,który narobił burmistrz z Nielbą i w gratisie obraził sponsorów.Żeby jakakolwiek decyzja burmistrza była wiążąca skutkiem prawnym MUSI BYĆ PRZEDSTAWIONA W FORMIE UCHWAŁY,KTÓRĄ ZATWIERDZI RADA MIASTA.Na ostatniej sesji burmistrz wyraźnie powiedział,że będzie kontynuował w ten sam sposób finansowanie sportu,jak dotychczas!!!
Istnieje możliwość,że na potrzebę ocieplenia wizerunku po raz kolejny zmieni zdanie przed wyborami,ale na 200% żadnego projektu czy wyraźnej koncepcji nie przedstawił, która by wskazywała na to co PISZESZ I WPROWADZASZ W BŁĄD ZAINTERESOWANYC H.Projekty uchwał na sesję
nadzwyczajną również nie posiadają żadnych informacji w tym zakresie,TWOJE "MOŻE" TO JEST MORZE SZEROKIE I GŁĘBOKIE inaczej mówiąc Ściemnianie na zawołanie i przerzucanie odpowiedzialnoś ci,a odpowiedzialnoś ć za finansowanie sportu określa UCHWAŁA I WYRAŹNIE WSKAZUJE NA BURMISTRZA JAKO ORGAN DECYZYJNY .
Piszesz o OBOWIĄZKU "ZAKICHANYM" po stronie radnych,to informuję CIĘ,że najpierw takie ZAKICHANE obowiązki musi spełnić BURMISTRZ i PRZEWODNICZĄCY żeby następnie mogli spełnić je radni.To Twoje MOŻE najlepiej pokazuje jak można manipulować pieniędzmi budżetowymi nie wskazując na co konkretnie mają być przeznaczone.Na jlepiej byłoby, gdyby radni nie pytali o nic i grzecznie podnosili rączki jak INNI i na każde pierdnięcie wstawiali się w magistracie.Prą du u mnie dostatek i nie szkoda go na prostowanie takiej propagandy wyraźnie związanej z jedną stroną w celu wybielania i zrzucania odpowiedzialnoś ci
Cytować
-2 #40 RE: Brak kworum, sesja nadzwyczajna nie odbyła się, 2018-07-01 23:42
Cytuję Cyryl:
Obowiązkiem radnego jest dbać o dobro miasta i działać w granicach prawa. Nieobecność nie jest chyba zabroniona?
Nie ma chyba radnego, który uczestniczyłby we wszystkich sesjach. A radnym gratuluję skutecznego pomysłu , tak dalej.

Właśnie pokazali jak dbają o sprawy miasta. Nieobecni nie mają racji! Ale w sumie mogą przestać przechodzić już teraz, mam nadzieję że od jesieni wyborcy zwolnią ich wreszcie z tych męczarni.
Tak właśnie zwolnimy ich z tych męczarni.
Cytować
+1 #39 RE: Brak kworum, sesja nadzwyczajna nie odbyła sięPol 2018-07-01 23:33
Cytuję Obywatel:
Radni radzą a może by poradzili coś na ulicę Jankowska bo sa same dziury w drodze pozdrawiam

Do kogo należy ta droga? Do miasta?
Cytować
-13 #38 RE: Brak kworum, sesja nadzwyczajna nie odbyła sięhaha 2018-07-01 21:46
Cytuję cołun?:

Szanowny forumowiczu ha ha.
Na dzisiejszy dzień nie stworzono prawnej możliwości przekazania 1miliona zł na Nielbę.
Po drugie czytać ze zrozumieniem to się hahasiu jeszcze nie nauczyłeś,gdyż radni w piśmie wyraźnie mówią co było powodem braku uczestniczenia w sesji.(brak informacji szczegółowych!!!NA KOMISJI I SESJI,na co zostaną przeznaczone środki z tytułu emisji obligacji i nie musieli czytać treści projektów uchwał,bo były już znane od miesiąca !!!)
Suweren ma prawo wiedzieć na co przeznacza się pieniądze z JEGO PODATKÓW A RADNI NIE UZYSKALI TAKIEJ INFORMACJI,tym bardziej że pojawiły się nowe wydatki na zadania,które nie były w planie na 2018r,(NOWE !!!) a w kasie już jest deficyt kilku milionowy.
Po trzecie tłumaczenie,że poprzedni Burmistrz to jeszcze gorzej robił nie usprawiedliwia OBECNEGO z tego,że stosuje NIE TRANSPARENTNE METODY bez podania szczegółowych informacji radnym.
Tak na marginesie,jak czegoś nie wiesz to się dowiaduj,pytaj zanim coś napiszesz,bo kto nie pyta to błądzi i nieżyczliwi ludzie mogą CIĘ potraktować jak jakiegoś miejscowego głupka,tym bardziej jak się podpisujesz ''ha ha''- czego oczywiście CI nie życzę.


Szanowny forumowiczu cołun?
Po pierwsze: Jeśli chodzi o moją wiedzę: istnieje od dawna prawna możliwość, którą wykorzystywał poprzedni burmistrz, żeby samorząd mógł przekazać 1 mln zł (czy nawet więcej) na Nielbę (nie stwierdzono łamania prawa po kontrolach: NIK, RIO, CBA itd. w dokumentach miasta i w klubie)
Po drugie: Co do uczestniczenia w sesjach cołunie? to radny ma „zakichany obowiązek uczestniczenia w sesjach” czy mu się to podoba czy nie i czy mu się uchwały powtarzają czy nie. Taką wolę wyraził suweren, tak stanowi statut i ustawa samorządowa. Tylko w szczególnych okolicznościach (a taka nie jest w tym przypadku) może nie uczestniczyć. Szkoda, że nie ma za to kar porządkowych - zabranie np. miesięcznej diety.
Po trzecie: Jeżeli nie otrzymuje radny odpowiedzi na pytania podczas sesji czy komisji może złożyć interpelację. Złożyli radni opozycyjni interpelacje - wszechwiedzący radny cołun?
Po czwarte radny cołun? – nigdzie w piśmie nie jest napisane NOWE ZADANIA, tak więc Panie „mądry” radny opozycyjny cołun?, o czym ty piszesz? Jeżeli przegłosowaliśc ie jakieś NOWE ZADANIA to powinniście zabezpieczyć pieniądze w WPF. Tak na marginesie: to WY podnosząc „łapkę w górę” zadłużacie miasto-dopiero teraz budzicie się bo idą wybory samorządowe. Jakieś 3,5 roku za późno.
Myślę, że ty także nie potrafisz czytać ze zrozumieniem mojej wypowiedzi, ale na to szkoda mi czasu, prądu i klawiatury. :lol::P
Cytować
+3 #37 RE: Brak kworum, sesja nadzwyczajna nie odbyła sięcołun? 2018-07-01 15:54
Cytuję haha:
Szanowni forumowicze!
Podniecacie się tym co zrobił Przewodniczący, Burmistrz, a najważniejsze jest na co te pieniądze miałyby być spożytkowane. Może
1 mln zł na Nielbę? I tutaj "klops" i piłka po stronie kibiców i zarządu Nielby oraz sponsorów, bo być może radni opozycyjni zabrali 1 mln zł na Nielbę.
Nikt tego nie wie, nawet radni którzy podpisali się pod tym nic nie wartym pismem. Jesteście "dziećmi", którym zabrano zabawki. Jak sami napisaliście w swoim piśmie, Przewodniczący zgodnie ze statutem powinien zwołać sesję nadzwyczajną w ciągu 7 dni, a nie po 7 dniach, czyli Przewodniczący spełnił swój statutowy obowiązek, ponieważ zwołał sesję nadzwyczajna w ciągu 7 dni. Natomiast Wy wobec suwerena nie spełniliście swojego obowiązku, ponieważ na tej sesji nie pojawiliście się. A dlaczego, ponieważ jesteście radnymi bezradnymi, którzy nie potrafią w ciągu doby przeczytać uchwał i przeanalizować. Poza tym, jak dobrze liczę to było 10 do 10 i bez Waszej zgody nic by nie przeszło. Ale to historia i suweren musi się zastanowić czy aby Wy nie rujnujecie tego miasta poprzez swoje beznadziejne decyzje. :P:cry:
Tak na marginesie: wydaje mi się, że poprzedni burmistrz jeszcze lepiej robił: rozdawał materiał na sesje nadzwyczajną na sesji nadzwyczajnej, ale może się mylę.

Szanowny forumowiczu ha ha.
Na dzisiejszy dzień nie stworzono prawnej możliwości przekazania 1miliona zł na Nielbę.
Po drugie czytać ze zrozumieniem to się hahasiu jeszcze nie nauczyłeś,gdyż radni w piśmie wyraźnie mówią co było powodem braku uczestniczenia w sesji.(brak informacji szczegółowych!! !NA KOMISJI I SESJI,na co zostaną przeznaczone środki z tytułu emisji obligacji i nie musieli czytać treści projektów uchwał,bo były już znane od miesiąca !!!)
Suweren ma prawo wiedzieć na co przeznacza się pieniądze z JEGO PODATKÓW A RADNI NIE UZYSKALI TAKIEJ INFORMACJI,tym bardziej że pojawiły się nowe wydatki na zadania,które nie były w planie na 2018r,(NOWE !!!) a w kasie już jest deficyt kilku milionowy.
Po trzecie tłumaczenie,że poprzedni Burmistrz to jeszcze gorzej robił nie usprawiedliwia OBECNEGO z tego,że stosuje NIE TRANSPARENTNE METODY bez podania szczegółowych informacji radnym.
Tak na marginesie,jak czegoś nie wiesz to się dowiaduj,pytaj zanim coś napiszesz,bo kto nie pyta to błądzi i nieżyczliwi ludzie mogą CIĘ potraktować jak jakiegoś miejscowego głupka,tym bardziej jak się podpisujesz ''ha ha''- czego oczywiście CI nie życzę.
Cytować
-7 #36 RE: Brak kworum, sesja nadzwyczajna nie odbyła sięhaha 2018-07-01 11:39
Szanowni forumowicze!
Podniecacie się tym co zrobił Przewodniczący, Burmistrz, a najważniejsze jest na co te pieniądze miałyby być spożytkowane. Może
1 mln zł na Nielbę? I tutaj "klops" i piłka po stronie kibiców i zarządu Nielby oraz sponsorów, bo być może radni opozycyjni zabrali 1 mln zł na Nielbę.
Nikt tego nie wie, nawet radni którzy podpisali się pod tym nic nie wartym pismem. Jesteście "dziećmi", którym zabrano zabawki. Jak sami napisaliście w swoim piśmie, Przewodniczący zgodnie ze statutem powinien zwołać sesję nadzwyczajną w ciągu 7 dni, a nie po 7 dniach, czyli Przewodniczący spełnił swój statutowy obowiązek, ponieważ zwołał sesję nadzwyczajna w ciągu 7 dni. Natomiast Wy wobec suwerena nie spełniliście swojego obowiązku, ponieważ na tej sesji nie pojawiliście się. A dlaczego, ponieważ jesteście radnymi bezradnymi, którzy nie potrafią w ciągu doby przeczytać uchwał i przeanalizować. Poza tym, jak dobrze liczę to było 10 do 10 i bez Waszej zgody nic by nie przeszło. Ale to historia i suweren musi się zastanowić czy aby Wy nie rujnujecie tego miasta poprzez swoje beznadziejne decyzje. :P:cry:
Tak na marginesie: wydaje mi się, że poprzedni burmistrz jeszcze lepiej robił: rozdawał materiał na sesje nadzwyczajną na sesji nadzwyczajnej, ale może się mylę.
Cytować
-1 #35 RE: Brak kworum, sesja nadzwyczajna nie odbyła sięZ 2018-07-01 09:09
Cytuję mieszkanka:
Cytuję Cyryl:
Obowiązkiem radnego jest brać udział w sesji. Jak komuś to nie odpowiada, zawsze może zrezygnować.


Obowiązkiem radnego jest dbać o dobro miasta i działać w granicach prawa. Nieobecność nie jest chyba zabroniona?
Nie ma chyba radnego, który uczestniczyłby we wszystkich sesjach. A radnym gratuluję skutecznego pomysłu , tak dalej.

Są radni, którzy byli na wszystkich sesjach. I żaden pomysł.
Cytować
+3 #34 RE: Brak kworum, sesja nadzwyczajna nie odbyła sięKibic N 2018-06-30 22:31
Cytuję Cyryl:
Właśnie pokazali jak dbają o sprawy miasta. Nieobecni nie mają racji! Ale w sumie mogą przestać przechodzić już teraz, mam nadzieję że od jesieni wyborcy zwolnią ich wreszcie z tych męczarni.

Cyryl zmień zmień lekarza bo bez Metodego fiksujesznc296
Cytować
-5 #33 RE: Brak kworum, sesja nadzwyczajna nie odbyła sięCyryl 2018-06-30 19:56
Właśnie pokazali jak dbają o sprawy miasta. Nieobecni nie mają racji! Ale w sumie mogą przestać przechodzić już teraz, mam nadzieję że od jesieni wyborcy zwolnią ich wreszcie z tych męczarni.
Cytować
-6 #32 RE: Brak kworum, sesja nadzwyczajna nie odbyła sięCyryl 2018-06-30 17:35
Obowiązkiem radnego jest dbać o dobro miasta i działać w granicach prawa. Nieobecność nie jest chyba zabroniona?
Nie ma chyba radnego, który uczestniczyłby we wszystkich sesjach. A radnym gratuluję skutecznego pomysłu , tak dalej.
Właśnie pokazali jak dbają o sprawy miasta. Nieobecni nie mają racji! Ale w sumie mogą przestać przechodzić już teraz, mam nadzieję że od jesieni wyborcy zwolnią ich wreszcie z tych męczarni.
Cytować
+4 #31 RE: Brak kworum, sesja nadzwyczajna nie odbyła sięmieszkanka 2018-06-30 16:52
Cytuję Cyryl:
Obowiązkiem radnego jest brać udział w sesji. Jak komuś to nie odpowiada, zawsze może zrezygnować.


Obowiązkiem radnego jest dbać o dobro miasta i działać w granicach prawa. Nieobecność nie jest chyba zabroniona?
Nie ma chyba radnego, który uczestniczyłby we wszystkich sesjach. A radnym gratuluję skutecznego pomysłu , tak dalej.
Cytować
-12 #30 RE: Brak kworum, sesja nadzwyczajna nie odbyła sięCyryl 2018-06-30 14:19
Obowiązkiem radnego jest brać udział w sesji. Jak komuś to nie odpowiada, zawsze może zrezygnować.
Cytować
-1 #29 RE: Brak kworum, sesja nadzwyczajna nie odbyła sięKisio 2018-06-30 13:17
Cytuję opozycja:
Bardzo dobrze, że radni opozycyjni zbojkotowali sesję, ponieważ z burmistrzem Poszwą rozmawiać się nie da. To on ignoruje ludzi, a decyzje, które podejmuje na wielu płaszczyznach są wręcz kuriozalne. Załatwił Nielbę, brutalnie potraktował Szkołę nr 1, robi wszystko, aby budynek przejęła SP 4 (nowy dyrektor jedynki z SP 4, wicedyrektor z SP 4, kto wie, co jeszcze).
Jedyna nadzieja w nowym burmistrzu, który dostrzeże problemy mieszkańców.

I znów Ty piszesz. Stale te same słowa, styl...
Cytować
+5 #28 RE: Brak kworum, sesja nadzwyczajna nie odbyła sięKibic R 2018-06-30 12:55
Cytuję Kibic N:
Dzisiaj burmistrz w info radiowym nagle komunikuje,że widzi nowe rozwiązania dla Nielby.Będzie informował o możliwości powołania spółki miejskiej (sportowej)
Obietnice przed Wyborami.Ilu uwierzy?

Pewnie z wodociągami ją zawiąże. Będą mu trawę utrzymywać na boisku, a po wyborach dwa K pójdą na zieloną trawkę... :D
Cytować
+9 #27 RE: Brak kworum, sesja nadzwyczajna nie odbyła sięJan23 2018-06-30 12:00
I prawidłowo. Zbyt mało osób się szanuje, zwłaszcza w UM, z którego powinno odejść nie 5 a 25 osób. Poszwa traktuje ludzi jak sz...
Cytować
+6 #26 RE: Brak kworum, sesja nadzwyczajna nie odbyła sięNieeee 2018-06-30 11:53
Cytuję Kibic N:
Dzisiaj burmistrz w info radiowym nagle komunikuje,że widzi nowe rozwiązania dla Nielby.Będzie informował o możliwości powołania spółki miejskiej (sportowej)
Obietnice przed Wyborami.Ilu uwierzy?

Temu burmistrzowi nie wierzę w nic, nawet jak powie że deszcz pada, to pewnie właśnie świeci słońce.
Cytować
+5 #25 RE: Brak kworum, sesja nadzwyczajna nie odbyła sięKibic N 2018-06-30 11:50
Dzisiaj burmistrz w info radiowym nagle komunikuje,że widzi nowe rozwiązania dla Nielby.Będzie informował o możliwości powołania spółki miejskiej (sportowej)
Obietnice przed Wyborami.Ilu uwierzy?
Cytować
+4 #24 Radni nie przyszli na sesjęopozycja 2018-06-30 10:54
Bardzo dobrze, że radni opozycyjni zbojkotowali sesję, ponieważ z burmistrzem Poszwą rozmawiać się nie da. To on ignoruje ludzi, a decyzje, które podejmuje na wielu płaszczyznach są wręcz kuriozalne. Załatwił Nielbę, brutalnie potraktował Szkołę nr 1, robi wszystko, aby budynek przejęła SP 4 (nowy dyrektor jedynki z SP 4, wicedyrektor z SP 4, kto wie, co jeszcze).
Jedyna nadzieja w nowym burmistrzu, który dostrzeże problemy mieszkańców.
Cytować
0 #23 RE: Brak kworum, sesja nadzwyczajna nie odbyła siębzyk 2018-06-30 10:50
Cytuję Mario63:
Cytuję bzyk:
Cytuję Deee:
Cytuję bzyk:
Szanowni nieobecni, to wy pokazaliście gdzie macie burmistrza, i wszystkich obecnych na zwołanej sesji rady miejskiej. Wasze obawy mogliście wyrazić będąc na tej sesji a nie w jakimś tam piśmie. Myślę, że wasza postawa świadczy tylko o jednym a mianowicie o sianiu zamętu i walce politycznej. Czy miasto Wągrowiec zasłużyło sobie na taką część rady miejskiej?

Widzę że ktoś chyba na problem z orientacja w temacie. Jeśli burmistrz decyduje się na zadłużenie miasta i okazuje się że na sesji burmistrz poszwa się nie pojawia to pokazuje gdzie ma radnych i miasto. Żenada i kompromitacja burmistrza i tej ekipy. Radni już wcześniej oczekiwali wyjaśnień, zadawali pytania i co nic. Zasłużyć miasto tylko. Burmistez to już Twój koniec jest bliski.

Uważam, że właściwym miejscem do debaty na temat miasta w tym i zadłużanie jest sesja rady miejskiej a nie bojkot obrad.

RADNI W KOŃCU DOSTOSOWALI SIĘ DO GIEREK POSZWY.
Przypomnijcie sobie jak Poszwa nie pojawił się na debacie wyborczej z Wilczynskim.
"MIECZEM WOJUJESZ OD MIECZA GINIESZ"

Tak tylko do czego to prowadzi, o tym już się nie mówi!
Cytować
+4 #22 RE: Brak kworum, sesja nadzwyczajna nie odbyła sięZdezorientowany 2018-06-30 10:30
Sesja nie może się odbyć,ale niniejszym otwieram sesję?Chyba najpierw trzeba było otworzyć sesję a potem poinformować o braku kworum.
Cytować
+4 #21 RE: Brak kworum, sesja nadzwyczajna nie odbyła sięPju 2018-06-29 23:46
Cytuję jasiek:
Szanowni radni opozycyjni, brawa dla was. Wreszcie zaczęliście grać klockami burka :) Cudowny początek weekendziku. To taki przedsmak jesieni...panie burmistrzu

Obyście nie mieli gorzej...
Cytować
+4 #20 RE: Brak kworum, sesja nadzwyczajna nie odbyła sięjasiek 2018-06-29 23:35
Szanowni radni opozycyjni, brawa dla was. Wreszcie zaczęliście grać klockami burka :) Cudowny początek weekendziku. To taki przedsmak jesieni...panie burmistrzu
Cytować
+3 #19 RE: 10 radnych nie przyszło na sesję nadzwyczajną, sesja nie odbyła sięByły kolega 2018-06-29 22:20
Krzysztofie Poszwa.
Kogo nie wystawisz i czego nie zrobisz dla kilku złotówek?
W końcu Radni nauczyli się Twoich szachów.
Właśnie uruchomiłeś łańcuszek zdarzeń, który przyczyni się do Twojego końca jako burmistrza.
Kto Ciebie teraz zatrudni?
Cytować
0 #18 RE: Brak kworum, sesja nadzwyczajna nie odbyła siępazur 2018-06-29 22:14
Radni od burka powinni przyjmować tabletki, a nie uchwały.
Cytować
+10 #17 RE: Brak kworum, sesja nadzwyczajna nie odbyła sięPrawda 2018-06-29 22:11
Cytuję nmnm:
O 14tej zwołują kolejną sesję.To radni nie pracują? Może przewodniczący znów chce nie mieć pełnego składu?

Maja dietę, więc jeśli się zwolnią i tak nie będą stratni.
Cytować
0 #16 RE: Brak kworum, sesja nadzwyczajna nie odbyła sięcołoni 2018-06-29 22:10
Co to za ekipa?Ten jeden zasłania się rękom
co oni przyszli za karę?
Cytować
+2 #15 RE: 10 radnych nie przyszło na sesję nadzwyczajną, sesja nie odbyła sięMario63 2018-06-29 22:04
Cytuję bzyk:
Cytuję Deee:
Cytuję bzyk:
Szanowni nieobecni, to wy pokazaliście gdzie macie burmistrza, i wszystkich obecnych na zwołanej sesji rady miejskiej. Wasze obawy mogliście wyrazić będąc na tej sesji a nie w jakimś tam piśmie. Myślę, że wasza postawa świadczy tylko o jednym a mianowicie o sianiu zamętu i walce politycznej. Czy miasto Wągrowiec zasłużyło sobie na taką część rady miejskiej?

Widzę że ktoś chyba na problem z orientacja w temacie. Jeśli burmistrz decyduje się na zadłużenie miasta i okazuje się że na sesji burmistrz poszwa się nie pojawia to pokazuje gdzie ma radnych i miasto. Żenada i kompromitacja burmistrza i tej ekipy. Radni już wcześniej oczekiwali wyjaśnień, zadawali pytania i co nic. Zasłużyć miasto tylko. Burmistez to już Twój koniec jest bliski.

Uważam, że właściwym miejscem do debaty na temat miasta w tym i zadłużanie jest sesja rady miejskiej a nie bojkot obrad.

RADNI W KOŃCU DOSTOSOWALI SIĘ DO GIEREK POSZWY.
Przypomnijcie sobie jak Poszwa nie pojawił się na debacie wyborczej z Wilczynskim.
"MIECZEM WOJUJESZ OD MIECZA GINIESZ"
Cytować
+3 #14 RE: 10 radnych nie przyszło na sesję nadzwyczajną, sesja nie odbyła sięMario63 2018-06-29 21:56
GDZIE JEST BURMISTRZ?
BURMISTRZ ZWOŁUJE SESJĘ NADZWYCZAJNĄ I NA NIĄ NIE PRZYCHODZI?
:-x
Cytować
-9 #13 RE: Brak kworum, sesja nadzwyczajna nie odbyła sięObywatel 2018-06-29 20:33
Radni radzą a może by poradzili coś na ulicę Jankowska bo sa same dziury w drodze pozdrawiam
Cytować
+2 #12 RE: Brak kworum, sesja nadzwyczajna nie odbyła sięnmnm 2018-06-29 20:22
O 14tej zwołują kolejną sesję.To radni nie pracują? Może przewodniczący znów chce nie mieć pełnego składu?
Cytować
-3 #11 RE: Brak kworum, sesja nadzwyczajna nie odbyła siębzyk 2018-06-29 20:18
Cytuję Deee:
Cytuję bzyk:
Szanowni nieobecni, to wy pokazaliście gdzie macie burmistrza, i wszystkich obecnych na zwołanej sesji rady miejskiej. Wasze obawy mogliście wyrazić będąc na tej sesji a nie w jakimś tam piśmie. Myślę, że wasza postawa świadczy tylko o jednym a mianowicie o sianiu zamętu i walce politycznej. Czy miasto Wągrowiec zasłużyło sobie na taką część rady miejskiej?

Widzę że ktoś chyba na problem z orientacja w temacie. Jeśli burmistrz decyduje się na zadłużenie miasta i okazuje się że na sesji burmistrz poszwa się nie pojawia to pokazuje gdzie ma radnych i miasto. Żenada i kompromitacja burmistrza i tej ekipy. Radni już wcześniej oczekiwali wyjaśnień, zadawali pytania i co nic. Zasłużyć miasto tylko. Burmistez to już Twój koniec jest bliski.

Uważam, że właściwym miejscem do debaty na temat miasta w tym i zadłużanie jest sesja rady miejskiej a nie bojkot obrad.
Cytować
+2 #10 RE: Brak kworum, sesja nadzwyczajna nie odbyła siękolega kolegi 2018-06-29 19:03
Dla czego na tej sali był smuteczek wśród radnych? Nie z powodu że reszta nie przyszła.
Oni również wiedzą że złą taktykę obrał burmistrz i nie tak powinno rozwiązywać sprawy.
Cytować
+3 #9 RE: Brak kworum, sesja nadzwyczajna nie odbyła sięDeee 2018-06-29 19:03
Cytuję bzyk:
Szanowni nieobecni, to wy pokazaliście gdzie macie burmistrza, i wszystkich obecnych na zwołanej sesji rady miejskiej. Wasze obawy mogliście wyrazić będąc na tej sesji a nie w jakimś tam piśmie. Myślę, że wasza postawa świadczy tylko o jednym a mianowicie o sianiu zamętu i walce politycznej. Czy miasto Wągrowiec zasłużyło sobie na taką część rady miejskiej?

Widzę że ktoś chyba na problem z orientacja w temacie. Jeśli burmistrz decyduje się na zadłużenie miasta i okazuje się że na sesji burmistrz poszwa się nie pojawia to pokazuje gdzie ma radnych i miasto. Żenada i kompromitacja burmistrza i tej ekipy. Radni już wcześniej oczekiwali wyjaśnień, zadawali pytania i co nic. Zasłużyć miasto tylko. Burmistez to już Twój koniec jest bliski.
Cytować

Portal WRC

  • Portal WRC powstał w 2009 roku
  • Odwiedza nas 74 tys. Internautów miesięcznie, generując 900 tys. odsłon
  • Mamy najwięcej fanów spośród wągrowieckich redakcji
  • Zobacz nasz profil na:

Reklama

  • Niezależny Portal Powiatu Wągrowieckiego
  • Nr 1 w Powiecie Wągrowieckim
  • W naszej ofercie znajdziesz, bannery, materiały sponsorowane, filmy reklamowe oraz reportaże wideo.
  • Całą dobę sprawdzamy skrzynkę: [email protected]

ZAPYTAJ O OFERTĘ