• Opublikowano:
  • Wyświetlono: 2750

Radni Kotecki i Naumczyk walczą o budowę boiska

Radni Robert Kotecki i Włodzimierz Naumczyk złożyli wniosek dotyczący budowy ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska na Osiedlu Wschód.

- 27 maja w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Wągrowcu złożyliśmy adresowany do Burmistrza Miasta Wniosek dotyczący budowy boiska na Osiedlu Wschód. Złożony przez nas wniosek dotyczący budowy ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej jest odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców Osiedla Wschód i przyległych do niego ulic. Oczekiwania te werbalizowane były przez mieszkańców podczas licznych rozmów, które odbyliśmy z w trakcie kampanii wyborczej — poinformował Robert Kotecki, radny Rady Miejskiej w Wągrowcu.

Wybudowanie nowoczesnego obiektu sportowego było i jest dla mieszkańców tego osiedla sprawą ważną.

- Na jednym z naszych pierwszych otwartych spotkań z mieszkańcami dn. 7 marca 2019 r. przedstawiliśmy przygotowany przez nas Wniosek, który jest wypadkową oczekiwań mieszkańców i naszej wizji tego miejsca. Wskazaliśmy lokalizację: teren na Osiedlu Wschód położony w bezpośredniej bliskości Żłobka Miejskiego i planowanego Przedszkola. Stwierdziliśmy wspólnie z mieszkańcami obecnymi na spotkaniu, że wybudowanie tego obiektu jest uzasadnione, niezbędne i konieczne i że powinien on powstać w najkrótszym możliwym terminie — dodaje radny Kotecki.

Radni Robert Kotecki i Włodzimierz Naumczyk pod swoim wnioskiem zebrali łącznie 675 podpisów, co pokazuje, że mieszkańcy Osiedla Wschód chcą budowy boiska.

- Wszystkim, którzy złożony przez nas Wniosek wsparli, chcemy za pośrednictwem Portalu WRC jeszcze raz serdecznie podziękować - dodaje radny Robert Kotecki.

Prezentujemy treść złożonego wniosku. Możecie zapoznać się z argumentacją mieszkańców wspierających projekt budowy sportowo-rekreacyjnego obiektu na Osiedlu Wschód.


WNIOSEK

o budowę ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej, otoczonego bieżnią tartanową oraz zewnętrznego ogródka – siłowni/fitness.

Zwracamy się z wnioskiem o wszczęcie procedury realizacji projektu budowy obiektu sportowo — rekreacyjnego o charakterze otwartym (boisko wielofunkcyjne), wykonanie dokumentacji projektowej — wycena prac projektowych zgodnie z rozporządzeniem Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, dostawę i montaż wyposażenia sportowego i budowę boiska wielofunkcyjnego na Osiedlu Wschód na działce o numerze 1786/66.

Miejscem realizacji projektu pn. „Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej, otoczonego bieżnią tartanową oraz zewnętrznego ogródka – siłowni/fitness” jest teren na Osiedlu Wschód położony w bezpośredniej bliskości Żłobka i planowanego Przedszkola. Zdecydowanie stwierdzamy, że wybudowanie tego obiektu jest uzasadnione, niezbędne i konieczne i że powinien on powstać w najkrótszym możliwym terminie.

Uzasadnienie

1. Osiedle Wschód w odróżnieniu od większości osiedli i obszarów w naszym mieście, które umownie możemy nazwać „dzielnicami”, nie posiada nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Liczba mieszkańców Osiedla i przylegających do niego ulic zwielokrotniła się w ostatnich latach, planowana jest budowa kolejnego bloku mieszkalnego przy ul. 11 listopada, rozbudowuje się osiedle domków jednorodzinnych, a jedyną jak do tej pory infrastrukturę sportowo-rekreacyjną stanowi starzejące się i niespełniające standardów boisko do piłki nożnej i asfaltowe boisko do koszykówki. Mieszkańcy liczącego kilka tysięcy mieszkańców okręgu powinni mieć możliwość korzystania z nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury służącej uprawianiu sportu i aktywnego spędzania wolnego czasu na własnym osiedlu. Brak takiej infrastruktury (brak jakiejkolwiek infrastruktury sprzyjającej spędzaniu wolnego czasu, ponieważ brak także infrastruktury kulturalnej) to jeden z rażących deficytów osiedla, który proponowana przez nas inwestycja z powodzeniem usunie.

2. Wielu mieszkańców osiedla to młode rodziny z dziećmi. Nowoczesny obiekt sportowo-rekreacyjny stworzy szansę na podejmowanie rodzinnej aktywności na tym obiekcie, umożliwi wspólne spędzanie wolnego czasu, zachęci do podejmowania aktywności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych, zniknie bowiem bariera oddalenia obiektów rekreacyjnych od miejsca zamieszkania.

3. Realizacja inwestycji w postaci budowy obiektu sportowo-rekreacyjnego (boisko wielofunkcyjne) umożliwi kontynuowanie realizowanej od kilkunastu lat działalności sportowej w postaci organizowanego tu osiedlowego turnieju piłki nożnej im. Zbigniewa Walkowiaka. Istnienie tego turnieju stoi obecnie pod znakiem zapytania ze względu na fatalną infrastrukturę – boisko do piłki nożnej. Zapraszane do turnieju drużyny odmawiają udziału w nim ze względu na fatalny stan nawierzchni boiska i związane z tym zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia zawodników (możliwość kontuzji).

4. Bieżnia tartanowa umożliwi podejmowanie aktywności w dyscyplinach lekkoatletycznych. W kontekście realizowanego w Wągrowcu ministerialnego programu „Lekkoatletyka dla każdego” umożliwienie dzieciom i młodzieży podejmowanie takiej aktywności w miejscu zamieszkania (osiedle) wydaje nam się sprawą nie do przecenienia.

5. Obiekt stanie się miejscem aktywności społecznej, stworzy szansę na budowanie i rozwijanie społeczności mieszkańców, a sprzyjać temu będą organizowane na terenie obiektu turnieje osiedlowe, festyny okolicznościowe, zawody sportowe. Postulat, by miasto stawało się wspólnotą, tu właśnie będzie miał możliwość zrealizowania się i urzeczywistnienia – na obiekcie stanowiącym otwartą przestrzeń publiczną.

6. Obiekt, po wybudowaniu, mógłby mieć „lokalnego operatora”. Mieszkańcy osiedla planują powołanie w najbliższych tygodniach stowarzyszenia o charakterze społeczno-kulturalnym, które mogłoby być opiekunem nowego miejsca, inicjować na nim sportowe i społeczno-kulturalne wydarzenia. Stosowne porozumienie z miastem umożliwiłoby stowarzyszeniu realizację zadań statutowych na obiekcie, miastu zaś dawałoby gwarancję gospodarskiej nad nim opieki.

7. Wybudowanie takiego obiektu uatrakcyjniłoby tę część naszego miasta; osiedle przestałoby być (wreszcie) tylko "sypialnią", stałoby się miejscem, w którym aktywnie się odpoczywa, buduje relacje, integruje, tworzy wspólnotę. Miejsce, w którym chce się mieszkać. Wspólnota, o której wspominaliśmy wyżej, buduje się również na podstawie takiego wspólne poczucie satysfakcji z miejsca, w którym się mieszka.

8. Obiekt ma mieć charakter rekreacyjny, by budować w mieszkańcach kulturę spędzania wolnego czasu. Wspominaliśmy o tym wyżej, wskazując na rodziny z dziećmi, ale rzecz dotyczy wszystkich mieszkańców osiedla – także aktywnych seniorów, dla których w tej chwili brak miejsca na satysfakcjonującą rekreację (spacer na ścieżce przy zatłoczonej obwodnicy, czy po zabetonowanych międzyosiedlowych uliczkach jest mało satysfakcjonujący i niesprzyjający trosce o zdrowie i poprawę nastroju).

Wniosek, który uważamy za istotny dla mieszkańców, konsultowany był z mieszkańcami Osiedla Wschód i ulic przyległych do Osiedla na spotkaniu z mieszkańcami w dniu 7 marca 2019 r. i wspierają go licznie zebrane ich podpisy.
Apelujemy do Pana Burmistrza o zaplanowanie i zrealizowanie tej inwestycji w możliwie najkrótszym terminie.Komentarze   

Janusz .
+2 #41 Kostecki i Naumczyk grają na boisku !Janusz . 2019-06-15 15:33
Bo miewamy czasem głupie sny ale kiedy się budźmy i jesteśmy na boisku tutaj mamy wszystko ,Tam mieliście etat a tu radnych dieta normalna dieta .
balón
+6 #40 RE: Radni Kotecki i Naumczyk walczą o budowę boiskabalón 2019-06-06 18:21
Nie rozumiem czegoś. Dziś dzieciaki stały się kartą przetargową dla własnych korzyści. Te niczego nieświadome maluchy zdrow i chore wykorzystują wszyscy, by zapisać sobie zasługi, bo to proste. Nie ma o czym poczytać, bo największym wydarzeniem jest dzień dziecka i darmowa grochowa z balonami no i malowanie gęby. Sukces na miarę 21 wieku. Mamuśki idą wszędzie, ciągną te dzieciaki w skwarze 30 stopniowym, czy dziecko chce czy nie, dają za darmo to biorą, jakie to naiwne
Obiektywna
+2 #39 RE: Radni Kotecki i Naumczyk walczą o budowę boiskaObiektywna 2019-06-06 17:23
Cytuję Alan Sores:
Ostatnio pan Zadroga lansował się na Dniu Dziecka organizowanym na Berdychowie. Na pierwszym zdjęciu z tej imprezy jest sam Pan Zadroga. Z tego co wiem, to rada miasta nie organizowała tej imprezy, lecz jeden z radnych.
Organizacja Dnia Dziecka to pieniądze. Radny Bąk i Mazurek nie wyłożyli ze swoich, jednym ze sponsorów był klub Bliżej Ludzi z Jakubem Zadrogą na czele. Zagadka rozwiązana.
jano-vy
+5 #38 RE: Radni Kotecki i Naumczyk walczą o budowę boiskajano-vy 2019-06-06 15:42
Cytuję Alan Sores:
Cytuję Wschodni:
Cytuję Lidka:
Cytuję Wschodni:
(...)Dodam jeszcze Panie Kotecki, że byli koledzy z pracy oraz obecni starają się informować jakim Pan jest człowiekiem. Całe szczęście, bo coś co jest słodkie, czasem może zemdlić, i można to zwrócić... To taka dygresia dla inteligentnych.
A jakim jest, bo dla mnie to karierowicz, który nie ma pojęcia o samorządzie i zgłasza problemy, jak każdy mieszkaniec! Podobnie Naumczyk, wielki dyrektor MDK a później Biblioteki w Poznaniu, skoro taki dobry, to dlaczego już tam nie pracuje?

Tak, właśnie też mam wrażenie że to karierowicz i człowiek z kompleksami.

Jeżeli uważacie, że radny Kotecki to karierowicz, to jak nazwać radnego Zadrogę, który notorycznie się lansuje w mediach lokalnych?! Ostatnio pan Zadroga lansował się na Dniu Dziecka organizowanym na Berdychowie. Na pierwszym zdjęciu z tej imprezy jest sam Pan Zadroga. Z tego co wiem, to rada miasta nie organizowała tej imprezy, lecz jeden z radnych. Co prawda ten radny to wierny wykonawca poleceń pana Zadrogi. Poza tym jest jeszcze parę imprez, na których wcześniej reprezentował Urząd Miasta burmistrz, to za obecnej władzy widać bardzo często pana Zadrogę. Tak więc w kwestii tego kto jest karierowiczem, należy uważniej spojrzeć na tą kwestię.

A po kiego ci radni, żeby się pokazywali? Rozwój miasta jest wtedy, kiedy jest równowaga pomiędzy miejscami pracy, a miejscami rozrywki. Z przewagą miejsc pracy , nigdy odwrotnie! W tym wiejskim mieście, nie wiedzieć dlaczego wszyscy przypisuja sobie jako sukces i jako rozwój miasta postawienie placyku zabaw dla dzieci, boiska, czy jakichś urzadzen do cwiczeń. Dlaczego? Bo to potrafiłby każdy załatwić, takie mydlenie oczu zasciankowi. Coś się dzieje, jest super, sa placki, scieżynki rowerowe, i co? Miasto gnuśnieje, to co jest robione jest prymitywne jak cale to miasto. Nie ma tu dochodowych zakładów pracy, nie ma pracy dla wykształconych mądrych ludzi, którzy sa zmuszeni emigrowac z tego miasta, co oznacza, zeże zostają ci, którzy nie grzesza ani wiedzą, ani wykształceniem. To miasto obecnie w przyspieszonym tempie zamienia się w wiochę, nie wspomnę o kulturze obecnych mieszkańców.
Teresa.
+9 #37 Radni Kostecki i Naumczyk .Teresa. 2019-06-06 13:44
Bzdury że MDK chylił się ku upadkowi to dyrektor N był spolegliwym dla pana W i gazety amfiteatr się sypał dobrze że nikomu nic się nie stało już mi nie chce się pisać i pogrążać pana N byłam tylko sprzątaczką w MDK
Zenobiusz
+4 #36 RE: Radni Kotecki i Naumczyk walczą o budowę boiskaZenobiusz 2019-06-06 10:02
Może przestaniecie obżucać się publicznie błotem?
Są realne zagrożenia i problemy, na które trzeba będzie odpowiedzieć mieszkańcom.
Chciałbym usłyszeć publiczne konsultację w sprawie budowy spalarni i jaki wpływ to będzie odnosić na nasze uzależnienie na długie lata od firmy francuskiej mieszkańców.
zyguś
0 #35 RE: Radni Kotecki i Naumczyk walczą o budowę boiskazyguś 2019-06-06 08:33
Cytuję Prawy:
A jak głosowali owi Panowie w sprawie podwyżek za śmieci. Czy nie ZA? Jeżeli będą tak za mieszkańcami Wągrowca to dlaczego podnosili rękę na TAK. Będziemy pamiętać za 4,5 roku podczas głosowania.

Trafiłeś w sedno Panie Prawy. BL + Pan Szymon z PiSu + Pan Reis z BL/Wspólny Wągrowiec i podwyżka za śmieci o 30-40% do góry.
Cieszy mnie, że są radni, którzy starają się coś zrobić dla swoich wyborców, ale testu społecznego dotyczącego podwyżek za śmieci nie przeszli.
Prawy
+4 #34 Podwyżka za śmieciPrawy 2019-06-06 08:11
A jak głosowali owi Panowie w sprawie podwyżek za śmieci. Czy nie ZA? Jeżeli będą tak za mieszkańcami Wągrowca to dlaczego podnosili rękę na TAK. Będziemy pamiętać za 4,5 roku podczas głosowania.
Prawy
+4 #33 Podwyżka za śmieciPrawy 2019-06-06 08:11
A jak głosowali owi Panowie w sprawie podwyżek za śmieci. Czy nie ZA? Jeżeli będą tak za mieszkańcami Wągrowca to dlaczego podnosili rękę na TAK. Będziemy pamiętać za 4,5 roku podczas głosowania.
kierpik
+4 #32 RE: Radni Kotecki i Naumczyk walczą o budowę boiskakierpik 2019-06-06 07:55
Cytuję Lidka:
Cytuję Wschodni:
(...)Dodam jeszcze Panie Kotecki, że byli koledzy z pracy oraz obecni starają się informować jakim Pan jest człowiekiem. Całe szczęście, bo coś co jest słodkie, czasem może zemdlić, i można to zwrócić... To taka dygresia dla inteligentnych.
A jakim jest, bo dla mnie to karierowicz, który nie ma pojęcia o samorządzie i zgłasza problemy, jak każdy mieszkaniec! Podobnie Naumczyk, wielki dyrektor MDK a później Biblioteki w Poznaniu, skoro taki dobry, to dlaczego już tam nie pracuje?

Bo Wszyscy byli beeeeeee , nie kłaniali się w pas, dlatego
frrrrrrrr
+11 #31 RE: Radni Kotecki i Naumczyk walczą o budowę boiskafrrrrrrrr 2019-06-06 06:36
Skończcie wreszcie ten lans w mediach, bo to staje się śmieszne! Teraz będziemy ich lans oglądać pewnie nawet w .... .Rzygać sie chce jak widzę te sztuczne pozy i uśmiechu wszystkich, byle by tylko stołek zatrzymać, a miasto i tak stało się tylko sypialną dojeżdzajacych do pracy na zmywak i do Poznania i leniwych 500 szwendających się po Kościuszki bez celu. MIEJSC PRACY TU NIE MA!!!! A wy tylko zabawki dostarczacie i sklepy, by okoliczna wieś miała gdzie kasę wydawać. To miasto to spęd okolicznych bambrów, nie ma już nic z kulturalnego miasteczka ! A teraz jeszcze czytam o przecinaniu wstegi do sklepu z lumpami...bożżż eeeee
Gruchu
+8 #30 RE: Radni Kotecki i Naumczyk walczą o budowę boiskaGruchu 2019-06-06 06:22
A ja powtarzam, że żyjecie w innych zamierzchłych czasach, kiedy budowało się osiedla mieszkaniowe z całą infrastrukturą dla dzieci pracujących rodziców, ponieważ był nakaz pracy.a nie pracujących nazywano niebieskimi ptakami i karano drodze, kiedy nie chciało im się pracować.Nie było dostępu do zlobkow, przedszkoli, zajec dla dzieci, ludzie nie mieli kasy, a dzieci z kluczem na szyi czekały pod blokami na rodziców. Dziś rola domu, bloku jest trochę inna.Sluza do odpoczynk, powtarzam doODPOCZYNKU po ciężkiej pracy ponad siły, po głównym trybie życia, po wszedobylskim hałasie, dom, blok ma być oazą spokoju a nie centrum rozrywki wiec opamiętajcie się ludzie z dostarczaniem innym przymusowego słuchania ryków 24 na dobę dochodzacych z boisk! Na nadmiar testosteronu są inne sposoby niz kopanie gumowego przedmiotu. Weźcie się do porządnej roboty, zajmijcie się dziećmi, kochajcie je, a nie pieniądze, chodzcie po nogach, a nie woźcie tyłkow po marketach, a ręczę znikną problemy z nadmiarem energii u waszych dzieci. W dobie zamkniętych osiedli chcecie komuny? Obudźcie się, wsi wam brakuje, to po co się przeprowadzacie do miasta??????
Alan Sores
-4 #29 Radni Kotecki i Namczyk walczą o budowę boiskaAlan Sores 2019-06-06 00:52
Cytuję Zibi4:
Robert Ty to masz fantazje. Swojemu szwagrowi opowiadałeś o swoich planach politycznych i teraz już pół miasta wie, że nie robisz tego lanus przypadkowo. Czy nie jest prawdą, że planujesz swoje ugrupowanie budować? Bo liderem lubisz być i wydawać polecenia? Czy nie jest prawdą, że nieznosisz Zadrogi? O Twoich knuciach innych aż przykro gadać. Dyskusje z jednym redaktorkiem, no naprawdę to słabe jest. Wstyd.

No i obnażył nam się pan Zadroga. Dziękuję nie mam więcej pytań w temacie. Tak głębokei koligacje rodzinne, może znać tylko lider danego ugrupowania i najbliżsi znajomi. Nie mam pojęcia o koligacjach rodzinnych, ale wpis jest bardzo śmierdzący. Tylko tonący polityk będzie wyciągał brudy i prywatne sprawy. Na lokalnym podwórku. Nie potrzeba nam lokalnych politykierów, ale ludzi, którzy realnie działają i pomagają wyborcom. Radzę skończyć dalszą dyskusję bo nie obchodzą nas wyborców powiązania rodzinne lokalnych radnych. Może zaczniemy rozmowę o obsadzaniu stanowisk w spółkach miejskich. Wyborcy obserwują to i to nie koniecznie na korzyść burmistrza. Czytającym ten wpis deklaruję, że nie jestem Robert Kotecki lub Włodzimierz Naumczyk. Jestem jedynie zwolennikiem prawdy, a nie hejtów, mających obrażać i umniejszać rolę, kogoś kto działa na rzecz swoich wyborców. Najbliższe wybory zweryfikują działania radnych Kosteckiego i Naumczyka. To my wyborcy oceniamy. Świadomość społeczeństwa rośnie. Poprzeczka dla Pana Zadrogi wzrosła, jako dla obecnego przewodnicząceg o rady miasta. Ważne, aby obecna władza nie blokowała inicjatyw radnych kosztem innych. Taka rywalizacja odbędzie się kosztem nas wyborców. Ludzie na stanowiskach i mający wpływ na podejmowanie decyzji udowodnią sobie, że mają rację, ale nie pomyślą o nas wyborcach i naszych potrzebach. Radni działający na rzecz wyborców, to nie wada. Czytając wpisy już wiemy o koligacjach rodzinnych radnego Koteckiego i jego sprawach zawodowych. Po co te zagrywki? Może lepiej napisać o zasługach radnego Zadrogi, podczas poprzedniej kadencji. Kadencja minęła,nic się nie udało, bo poprzedni włodarze nie byli przychylni. Czyli zerowa skuteczność. Nie przekonał wcześniej, nikogo do swoich pomysłów. Dzisiaj mamy załatwione dzięki radnym Koteckiego i Naumczykowi światło na ścieżce rowerowej obok osiedla Wschód jak również na ulicy Gnieźnieńskiej. Mamy starania o nowe boisko na osiedlu Wschód. Co ci radni zrobili wbrew nam wyborców?! Nie lansują się, tylko realnie działają. Jeżeli kogoś zjada zazdrość, to tylko dlatego, że od jakiegoś czasu nic nie zrobił dla swoich wyborców. Proszę nie hejtować tego wpisu, bo nawet moja matka nie nazywa się z domu Kotecki lub Naumczyk. Oceniam tych radnych po ich działaniach.
Kubuś Puchatek
-1 #28 Radni Kotecki i Namczyk walczą o budowę boiskaKubuś Puchatek 2019-06-05 23:41
Cytuję Fred:
Cytuję Kubuś Puchatek:
Cytuję Wschodni:
Panie Kotecki chcesz Pan życzyć komuś udanego dnia to skończ Pan pisać z byle bzudra. Te Wasze działania? Chyba tylko zgłaszanie problemu, bo nic nie robicie tylko dzwonicie i zglaszacie. Żeby to robić nie trzeba być radnym. To burmistrz wykonuje jako władza wykonawczą te sprawy, a Wam się chyba rolę mylą. Dodam jeszcze Panie Kotecki, że byli koledzy z pracy oraz obecni starają się informować jakim Pan jest człowiekiem. Całe szczęście, bo coś co jest słodkie, czasem może zemdlić, i można to zwrócić... To taka dygresia dla inteligentnych.

Co za bzdury wypisujesz. Radny Kotecki uzyskał 70% poparcia załogi FHF Technika do rady zakładowej.wypisujesz te bzdury, na kogoś polecenie, czy sam tworzysz swoją rzeczywistość?! Gdybyś rzeczywiście miał znajomych z FHF Technika, to nie wypisywał byś tych bzdur, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Jeżeli już chcesz kogoś obrażać i zamieszczać nie prawdziwe informacje, to troszkę bardziej się przygotuj. Zamieszczanie nieprawdziwych informacji jest karalne. Lepiej trzymać się prawdy, a później spać spokojnie. Nieznajomość prawa nie zwalnia nikogo z odpowiedzialności. Nie usprawiedliwisz się przed sądem, że nie wiedziałeś, że to nie jest prawdziwa informacja. Życzę powodzenia w dalszych przemyśleniach lub podpowiedziach. Ten wpis to działanie z zewnątrz, niewiele mające wspólnego z FHF Technika.

Robert idź spać, jutro trzeba będzie post na Facebooka wrzucić o kolejnych sukcesikach. Koszy na śmieci jeszcze nie ma co dwa metry, coś trzeba z tym zrobić to jest skandal. Liczę na Twoja aktywność. A i pamiętaj, że w pracy się pracuje. 70%zalogi Ciebie popiera, a ilu było kandydatów? A co z 30? Nie popierają?

Trzeba trollu być pracownikiem FHF Technika, żeby wiedzieć, że w wyborach do rady zakładowej uczestniczy około 90% załogi. Nie mam na imię Robert, a tym bardziej nie nazywam się Kotecki. Nie oceniaj mnie sam po swoim postępowaniu. Wypisywał eś już bzdury jako Fred, Wschodni, Ginek. Gratuluję kreatywności w wymyślaniu kolejnych nicków. Pytanie, kto za tym stoi, Kubuś czy Kuba? Chcesz wiedzieć jaka jest prawda o radnym Koteckiego? To zapytaj lub zapytajcie innych pracowników. Ten mechanik wplątał się w tryby polityki, a takich trzeba odradzać. Reklama dżwignią handlu. Lepiej być dobrym mechanikiem, niż byle jakim politykiem (czytaj radnym), który nie wie jaka jest rola radnego. Czytam posty i ewidentnie widać, że piszę to jedna osoba. Pozdrawiam i życzę bardziej przemyślanych wpisów. Może warto zacząć pracować na własną renomę jako radnego.
Teresa.
+2 #27 Radni !!!.Teresa. 2019-06-05 23:13
Okazało się że no ty normalny poziom to za mało by cieszyć się tak kulturalną posadą .
Zibi4
-5 #26 RE: Radni Kotecki i Naumczyk walczą o budowę boiskaZibi4 2019-06-05 23:10
Robert Ty to masz fantazje. Swojemu szwagrowi opowiadałeś o swoich planach politycznych i teraz już pół miasta wie, że nie robisz tego lanus przypadkowo. Czy nie jest prawdą, że planujesz swoje ugrupowanie budować? Bo liderem lubisz być i wydawać polecenia? Czy nie jest prawdą, że nieznosisz Zadrogi? O Twoich knuciach innych aż przykro gadać. Dyskusje z jednym redaktorkiem, no naprawdę to słabe jest. Wstyd.
Alan Sores
-6 #25 Radni Kotecki i Namczyk walczą o budowę boiskaAlan Sores 2019-06-05 22:45
Cytuję Teresa.:
Jeden miał troszkę szczęścia został radnym niech się wykaże ,drugi były dyrektor wielkiego Domu Kultury i zacnej biblioteki w Poznaniu teraz ma pole i ulice by się sprawdzić .No no !.

Dlaczego jeden miał szczęście? A może sobie na to zapracował. Poza tym radny Naumczyk, kiedy był dyrektorem MDK w Wągrowcu, sprowadził kino w Wągrowcu do normalnego poziomu. Poza tym, to za czasów jego działalności jaki dyrektora zaczęło się dziać wiele dobrego wokół MDK i imprez związanych z Latem na Pałukach. Już zapomniałeś jak MDK, chylił się ku upadkowi? Kolejni dyrektorzy dziś korzystają z drogi, którą Naumczyk przetarł.
Fred
-3 #24 RE: Radni Kotecki i Naumczyk walczą o budowę boiskaFred 2019-06-05 22:45
Cytuję Kubuś Puchatek:
Cytuję Wschodni:
Panie Kotecki chcesz Pan życzyć komuś udanego dnia to skończ Pan pisać z byle bzudra. Te Wasze działania? Chyba tylko zgłaszanie problemu, bo nic nie robicie tylko dzwonicie i zglaszacie. Żeby to robić nie trzeba być radnym. To burmistrz wykonuje jako władza wykonawczą te sprawy, a Wam się chyba rolę mylą. Dodam jeszcze Panie Kotecki, że byli koledzy z pracy oraz obecni starają się informować jakim Pan jest człowiekiem. Całe szczęście, bo coś co jest słodkie, czasem może zemdlić, i można to zwrócić... To taka dygresia dla inteligentnych.

Co za bzdury wypisujesz. Radny Kotecki uzyskał 70% poparcia załogi FHF Technika do rady zakładowej.wypisujesz te bzdury, na kogoś polecenie, czy sam tworzysz swoją rzeczywistość?! Gdybyś rzeczywiście miał znajomych z FHF Technika, to nie wypisywał byś tych bzdur, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Jeżeli już chcesz kogoś obrażać i zamieszczać nie prawdziwe informacje, to troszkę bardziej się przygotuj. Zamieszczanie nieprawdziwych informacji jest karalne. Lepiej trzymać się prawdy, a później spać spokojnie. Nieznajomość prawa nie zwalnia nikogo z odpowiedzialności. Nie usprawiedliwisz się przed sądem, że nie wiedziałeś, że to nie jest prawdziwa informacja. Życzę powodzenia w dalszych przemyśleniach lub podpowiedziach. Ten wpis to działanie z zewnątrz, niewiele mające wspólnego z FHF Technika.

Robert idź spać, jutro trzeba będzie post na Facebooka wrzucić o kolejnych sukcesikach. Koszy na śmieci jeszcze nie ma co dwa metry, coś trzeba z tym zrobić to jest skandal. Liczę na Twoja aktywność. A i pamiętaj, że w pracy się pracuje. 70%zalogi Ciebie popiera, a ilu było kandydatów? A co z 30? Nie popierają?
Kubuś Puchatek
-2 #23 Radni Kotecki i Namczyk walczą o budowę boiskaKubuś Puchatek 2019-06-05 22:38
Cytuję Wschodni:
Panie Kotecki chcesz Pan życzyć komuś udanego dnia to skończ Pan pisać z byle bzudra. Te Wasze działania? Chyba tylko zgłaszanie problemu, bo nic nie robicie tylko dzwonicie i zglaszacie. Żeby to robić nie trzeba być radnym. To burmistrz wykonuje jako władza wykonawczą te sprawy, a Wam się chyba rolę mylą. Dodam jeszcze Panie Kotecki, że byli koledzy z pracy oraz obecni starają się informować jakim Pan jest człowiekiem. Całe szczęście, bo coś co jest słodkie, czasem może zemdlić, i można to zwrócić... To taka dygresia dla inteligentnych.

Co za bzdury wypisujesz. Radny Kotecki uzyskał 70% poparcia załogi FHF Technika do rady zakładowej.wypi sujesz te bzdury, na kogoś polecenie, czy sam tworzysz swoją rzeczywistość?! Gdybyś rzeczywiście miał znajomych z FHF Technika, to nie wypisywał byś tych bzdur, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością . Jeżeli już chcesz kogoś obrażać i zamieszczać nie prawdziwe informacje, to troszkę bardziej się przygotuj. Zamieszczanie nieprawdziwych informacji jest karalne. Lepiej trzymać się prawdy, a później spać spokojnie. Nieznajomość prawa nie zwalnia nikogo z odpowiedzialnoś ci. Nie usprawiedliwisz się przed sądem, że nie wiedziałeś, że to nie jest prawdziwa informacja. Życzę powodzenia w dalszych przemyśleniach lub podpowiedziach. Ten wpis to działanie z zewnątrz, niewiele mające wspólnego z FHF Technika.
Teresa.
+5 #22 Radni Kostecki i Naumczyk.Teresa. 2019-06-05 22:36
Jeden miał troszkę szczęścia został radnym niech się wykaże ,drugi były dyrektor wielkiego Domu Kultury i zacnej biblioteki w Poznaniu teraz ma pole i ulice by się sprawdzić .No no !.
Alan Sores
-4 #21 RE: Radni Kotecki i Naumczyk walczą o budowę boiskaAlan Sores 2019-06-05 22:14
Cytuję Ginek:
Cytuję Alan Sores:
Cytuję Wschodni:
Cytuję Lidka:
Cytuję Wschodni:
(...)Dodam jeszcze Panie Kotecki, że byli koledzy z pracy oraz obecni starają się informować jakim Pan jest człowiekiem. Całe szczęście, bo coś co jest słodkie, czasem może zemdlić, i można to zwrócić... To taka dygresia dla inteligentnych.
A jakim jest, bo dla mnie to karierowicz, który nie ma pojęcia o samorządzie i zgłasza problemy, jak każdy mieszkaniec! Podobnie Naumczyk, wielki dyrektor MDK a później Biblioteki w Poznaniu, skoro taki dobry, to dlaczego już tam nie pracuje?

Tak, właśnie też mam wrażenie że to karierowicz i człowiek z kompleksami.

Jeżeli uważacie, że radny Kotecki to karierowicz, to jak nazwać radnego Zadrogę, który notorycznie się lansuje w mediach lokalnych?! Ostatnio pan Zadroga lansował się na Dniu Dziecka organizowanym na Berdychowie. Na pierwszym zdjęciu z tej imprezy jest sam Pan Zadroga. Z tego co wiem, to rada miasta nie organizowała tej imprezy, lecz jeden z radnych. Co prawda ten radny to wierny wykonawca poleceń pana Zadrogi. Poza tym jest jeszcze parę imprez, na których wcześniej reprezentował Urząd Miasta burmistrz, to za obecnej władzy widać bardzo często pana Zadrogę. Tak więc w kwestii tego kto jest karierowiczem, należy uważniej spojrzeć na tą kwestię.

Jakiś problem masz gościu chyba bo porównywanie Koteckiego czyli radnego pół roku, a Zadrogi czyli lidera ugrupowania jest totalnie nietrafione. Akurat Zadroga reprezentuje miasto, pełni tą funkcje i wiąże się to z obecnością na wielu imprezach. Zresztą wstydu nie przynosi. Więc naturalne że się pojawia i mu media robią zdjęcia. Dzień dziecka? Wśród partnerów czy organizatorów widziałem logo BL, więc chyba klub radnych to wspierał? Dlatego pojawienie się Zadrogi było naturalne i odpowiednie. Więc szukasz jakiś problemów. Zasadniczy fakt, że Zadroga pewnie z grupą osób ale zbudował lokalne ugrupowanie zasługuje na podkreślenie. Kotecki jest radnym, w moje ocenie z wielkim ego, myślącym że jest mega super. Ja mam takie o nim zdanie, a znam go jeszcze z tego jak mieszkał na wschodzie. Dla mnie się lansuje strasznie i tylko na to jest nastawione. Bo o załataniu dziury pisze. Radni to nie są pracownicy komunalne od koszy i dziur. Oczekuję aby były to osoby wyznaczając kierunku rozwoju miasta. Więc niech Kotecki się uczy samorządu. Narazie to takie wg mnie działania jak sołtysa na wsi.

Tak mam problem z gośćmi, którzy próbują trollować na forach i głosić propagandę sukcesu, którego nie ma. Skoro pan Zadroga jest taki wspaniały, to co osiągnął zasiadając w poprzedniej radzie? Nie znam osobiście radnego Koteckiego i Naumczyka, ale widzę podobnie jak wielu innych mieszkańców, że nareszcie są radni, którzy działają na rzecz społeczności, która ich wybrała. Do zadań radnych należy reprezentowanie mieszkańców i załatwianie spraw poprzez składanie pism w urzędach lub odpowiednich instytucjach. Radny to łącznik między urzędami i instytucjami. Nie każdy mieszkaniec wie, do jakiej instytucji ma się z danym problemem zwrócić lub jak sformułować pismo. Od tego są prawdziwi dobrze sprawujący swoją funkcję radni. Poza tym, gdybyś naprawdę był z osiedla Wschód, to nie wypisywał byś takich bredni na temat radnego Koteckiego, bo działasz wbrew woli mieszkańców tego osiedla. Radny Kotecki odwiedza mieszkańców innych osiedli że swojego okręgu wyborczego, co dostrzegają ci mieszkańcy. Radni nie tylko wyznaczają kierunki rozwoju miasta, ale również działają na rzecz mieszkańców, którzy ich wybrali, poprzez pomoc w załatwieniu wielu spraw. Pan Zadroga jest liderem największego ugrupowania w radzie miasta, ale to ugrupowanie nie ma większości głosów. Pan Zadroga powinien bardziej skupić się na budowaniu koalicji, aby mieć większe poparcie w radzie, zamiast skupiać się na lansowaniu. Chcesz dalej dyskutować o roli radnych? Radzę bardziej się przygotować, zamiast wypisywać bzdury.
Ginek
-1 #20 RE: Radni Kotecki i Naumczyk walczą o budowę boiskaGinek 2019-06-05 21:37
Cytuję Alan Sores:
Cytuję Wschodni:
Cytuję Lidka:
Cytuję Wschodni:
(...)Dodam jeszcze Panie Kotecki, że byli koledzy z pracy oraz obecni starają się informować jakim Pan jest człowiekiem. Całe szczęście, bo coś co jest słodkie, czasem może zemdlić, i można to zwrócić... To taka dygresia dla inteligentnych.
A jakim jest, bo dla mnie to karierowicz, który nie ma pojęcia o samorządzie i zgłasza problemy, jak każdy mieszkaniec! Podobnie Naumczyk, wielki dyrektor MDK a później Biblioteki w Poznaniu, skoro taki dobry, to dlaczego już tam nie pracuje?

Tak, właśnie też mam wrażenie że to karierowicz i człowiek z kompleksami.

Jeżeli uważacie, że radny Kotecki to karierowicz, to jak nazwać radnego Zadrogę, który notorycznie się lansuje w mediach lokalnych?! Ostatnio pan Zadroga lansował się na Dniu Dziecka organizowanym na Berdychowie. Na pierwszym zdjęciu z tej imprezy jest sam Pan Zadroga. Z tego co wiem, to rada miasta nie organizowała tej imprezy, lecz jeden z radnych. Co prawda ten radny to wierny wykonawca poleceń pana Zadrogi. Poza tym jest jeszcze parę imprez, na których wcześniej reprezentował Urząd Miasta burmistrz, to za obecnej władzy widać bardzo często pana Zadrogę. Tak więc w kwestii tego kto jest karierowiczem, należy uważniej spojrzeć na tą kwestię.

Jakiś problem masz gościu chyba bo porównywanie Koteckiego czyli radnego pół roku, a Zadrogi czyli lidera ugrupowania jest totalnie nietrafione. Akurat Zadroga reprezentuje miasto, pełni tą funkcje i wiąże się to z obecnością na wielu imprezach. Zresztą wstydu nie przynosi. Więc naturalne że się pojawia i mu media robią zdjęcia. Dzień dziecka? Wśród partnerów czy organizatorów widziałem logo BL, więc chyba klub radnych to wspierał? Dlatego pojawienie się Zadrogi było naturalne i odpowiednie. Więc szukasz jakiś problemów. Zasadniczy fakt, że Zadroga pewnie z grupą osób ale zbudował lokalne ugrupowanie zasługuje na podkreślenie. Kotecki jest radnym, w moje ocenie z wielkim ego, myślącym że jest mega super. Ja mam takie o nim zdanie, a znam go jeszcze z tego jak mieszkał na wschodzie. Dla mnie się lansuje strasznie i tylko na to jest nastawione. Bo o załataniu dziury pisze. Radni to nie są pracownicy komunalne od koszy i dziur. Oczekuję aby były to osoby wyznaczając kierunku rozwoju miasta. Więc niech Kotecki się uczy samorządu. Narazie to takie wg mnie działania jak sołtysa na wsi.
Alan Sores
-1 #19 RE: Radni Kotecki i Naumczyk walczą o budowę boiskaAlan Sores 2019-06-05 21:11
Cytuję Wschodni:
Cytuję Lidka:
Cytuję Wschodni:
(...)Dodam jeszcze Panie Kotecki, że byli koledzy z pracy oraz obecni starają się informować jakim Pan jest człowiekiem. Całe szczęście, bo coś co jest słodkie, czasem może zemdlić, i można to zwrócić... To taka dygresia dla inteligentnych.
A jakim jest, bo dla mnie to karierowicz, który nie ma pojęcia o samorządzie i zgłasza problemy, jak każdy mieszkaniec! Podobnie Naumczyk, wielki dyrektor MDK a później Biblioteki w Poznaniu, skoro taki dobry, to dlaczego już tam nie pracuje?

Tak, właśnie też mam wrażenie że to karierowicz i człowiek z kompleksami.

Jeżeli uważacie, że radny Kotecki to karierowicz, to jak nazwać radnego Zadrogę, który notorycznie się lansuje w mediach lokalnych?! Ostatnio pan Zadroga lansował się na Dniu Dziecka organizowanym na Berdychowie. Na pierwszym zdjęciu z tej imprezy jest sam Pan Zadroga. Z tego co wiem, to rada miasta nie organizowała tej imprezy, lecz jeden z radnych. Co prawda ten radny to wierny wykonawca poleceń pana Zadrogi. Poza tym jest jeszcze parę imprez, na których wcześniej reprezentował Urząd Miasta burmistrz, to za obecnej władzy widać bardzo często pana Zadrogę. Tak więc w kwestii tego kto jest karierowiczem, należy uważniej spojrzeć na tą kwestię.
Alan Sores
-3 #18 Radni Kotecki i Namczyk walczą o budowę boiskaAlan Sores 2019-06-05 20:27
Cytuję Tola:
Cytuję Ola:
Dziwna narracja.. walczą??!! Z kim? Między sobą? To już nastawienie bojowe w związku z wyborami za 4,5 roku? A może to ma podkreślić ich pracę i mozolny wysiłek? Szkoda że nie intelektualnie chcą się wykazać...

Właśnie, niech się skupią na realizacji założeń w planie zagospodarownia

Za realizację założeń planu zagospodarowani a odpowiada burmistrz i jego zastępca. Dlaczego więc radni mają się, zajmować czymś co nie należy do ich kompetencji? Radni uczestniczą w procesie uchwalania planu zagospodarowani a przestrzennego. Wypisujesz bzdury w temacie o którym nie masz zielonego pojęcia.
Alan Sores
-3 #17 Radni Kotecki i Namczyk walczą o budowę boiskaAlan Sores 2019-06-05 20:05
Cytuję Wschód:
Radny Kotecki biega po osiedlu, robi szum, ludzie nie potrafią odmówić, chodź swoje wiedzą. Takie bicie piany. W swoją grę wciąga pana Naumczyka. To zaczyna być niepoważne. Radnym został tylko dlatego, że Jakub Zadroga zrobił oszałamiający wynik i BL dzięki temu zdobył na Wschodzie 3 mandaty. O mały włos a Pan Robert nie byłby radnym. Ale on takich rzeczy ie pamięta. Liczy się kariera!!!

Ewidentne wprowadzanie mieszkańców i wyborców w błąd. Radny Kotecki startował z 6-ego miejsca w tym okręgu. Dla porównania pan Wołejko startował z 2-go miejsca w tym okręgu i nie dostał się do rady. Dla przypomnienia radny Zadroga w tym samym okręgu startował z 1-ego miejsca. Poza tym był osobą znaną. Natomiast nikomu nieznany Kotecki dostaje się z odległej 6-oozycji. Kto więc wykonał większą robotę. Radzę zasięgnąć więcej informacji, a nie wypisywać bzdur.
Wschód
+5 #16 RE: Radni Kotecki i Naumczyk walczą o budowę boiskaWschód 2019-06-05 18:54
Radny Kotecki biega po osiedlu, robi szum, ludzie nie potrafią odmówić, chodź swoje wiedzą. Takie bicie piany. W swoją grę wciąga pana Naumczyka. To zaczyna być niepoważne. Radnym został tylko dlatego, że Jakub Zadroga zrobił oszałamiający wynik i BL dzięki temu zdobył na Wschodzie 3 mandaty. O mały włos a Pan Robert nie byłby radnym. Ale on takich rzeczy ie pamięta. Liczy się kariera!!!
Wschodni
+6 #15 RE: Radni Kotecki i Naumczyk walczą o budowę boiskaWschodni 2019-06-05 18:35
Cytuję Lidka:
Cytuję Wschodni:
(...)Dodam jeszcze Panie Kotecki, że byli koledzy z pracy oraz obecni starają się informować jakim Pan jest człowiekiem. Całe szczęście, bo coś co jest słodkie, czasem może zemdlić, i można to zwrócić... To taka dygresia dla inteligentnych.
A jakim jest, bo dla mnie to karierowicz, który nie ma pojęcia o samorządzie i zgłasza problemy, jak każdy mieszkaniec! Podobnie Naumczyk, wielki dyrektor MDK a później Biblioteki w Poznaniu, skoro taki dobry, to dlaczego już tam nie pracuje?

Tak, właśnie też mam wrażenie że to karierowicz i człowiek z kompleksami.
Lidka
+8 #14 RE: Radni Kotecki i Naumczyk walczą o budowę boiskaLidka 2019-06-05 18:24
Cytuję Wschodni:
(...)Dodam jeszcze Panie Kotecki, że byli koledzy z pracy oraz obecni starają się informować jakim Pan jest człowiekiem. Całe szczęście, bo coś co jest słodkie, czasem może zemdlić, i można to zwrócić... To taka dygresia dla inteligentnych.
A jakim jest, bo dla mnie to karierowicz, który nie ma pojęcia o samorządzie i zgłasza problemy, jak każdy mieszkaniec! Podobnie Naumczyk, wielki dyrektor MDK a później Biblioteki w Poznaniu, skoro taki dobry, to dlaczego już tam nie pracuje?
mieszk
+2 #13 RE: Radni Kotecki i Naumczyk walczą o budowę boiskamieszk 2019-06-05 17:31
Osiedle mieszkaniowe służy do mieszkania, a nie jako teren rekreacyjny, wbijcie sobie to do głów!!!! Mało jest takich miejsc w Wągrowcu? Wystarczy ruszyć tyłki.Komu potrzebne są wrzaski , gwizdki i przekleństwa rozwydrzonych biegakacych samopas? Starych zagonic, by zajęli się dzieciakami!!!! !
Wschodni
+10 #12 RE: Radni Kotecki i Naumczyk walczą o budowę boiskaWschodni 2019-06-05 16:02
Panie Kotecki chcesz Pan życzyć komuś udanego dnia to skończ Pan pisać z byle bzudra. Te Wasze działania? Chyba tylko zgłaszanie problemu, bo nic nie robicie tylko dzwonicie i zglaszacie. Żeby to robić nie trzeba być radnym. To burmistrz wykonuje jako władza wykonawczą te sprawy, a Wam się chyba rolę mylą. Dodam jeszcze Panie Kotecki, że byli koledzy z pracy oraz obecni starają się informować jakim Pan jest człowiekiem. Całe szczęście, bo coś co jest słodkie, czasem może zemdlić, i można to zwrócić... To taka dygresia dla inteligentnych.
Tola
0 #11 RE: Radni Kotecki i Naumczyk walczą o budowę boiskaTola 2019-06-05 14:31
Cytuję Ola:
Dziwna narracja.. walczą??!! Z kim? Między sobą? To już nastawienie bojowe w związku z wyborami za 4,5 roku? A może to ma podkreślić ich pracę i mozolny wysiłek? Szkoda że nie intelektualnie chcą się wykazać...

Właśnie, niech się skupią na realizacji założeń w planie zagospodarownia
Ola
+3 #10 RE: Radni Kotecki i Naumczyk walczą o budowę boiskaOla 2019-06-05 12:12
Dziwna narracja.. walczą??!! Z kim? Między sobą? To już nastawienie bojowe w związku z wyborami za 4,5 roku? A może to ma podkreślić ich pracę i mozolny wysiłek? Szkoda że nie intelektualnie chcą się wykazać...
turew
+7 #9 celebryciturew 2019-06-04 21:29
Jak wygląda stan kasy i na ile szacunkowo wycenili radni swój projekt. Proszę tylko nie mówić: kredyt , obligacje , środki unijne .
Janowy
+7 #8 RE: Radni Kotecki i Naumczyk walczą o budowę boiskaJanowy 2019-06-04 14:22
Cytuję GIZ:
Cytuję Ok:
Ja bym na pierwszym miejscu postawiłbym na drogi w okolicach właśnie obecnego boiska, czy po drugiej stronie obwodnicy Wróblewskiego i Wegnera. Bo chyba radni się skupiają za mocno tylko na osiedlu Wschód. Ale boisko super 😉

Dokładnie dróg nie ma a przecież to my za to wszystko płacimy

Ja , stary PIS-owiec tez wołałbym drogi. To jest wazne a boisk mam mnóstwo, Dodatkowo - z tego co obserwuje, to one puste stoją bo po prostu ....dzieci brakuje (albo wola w domu siedzieć przed komputerem).
GIZ
+10 #7 RE: Radni Kotecki i Namczyk walczą o budowę boiskaGIZ 2019-06-04 13:42
Cytuję Ok:
Ja bym na pierwszym miejscu postawiłbym na drogi w okolicach właśnie obecnego boiska, czy po drugiej stronie obwodnicy Wróblewskiego i Wegnera. Bo chyba radni się skupiają za mocno tylko na osiedlu Wschód. Ale boisko super 😉

Dokładnie dróg nie ma a przecież to my za to wszystko płacimy
klient marketu
0 #6 RE: Radni Kotecki i Namczyk walczą o budowę boiskaklient marketu 2019-06-04 09:22
Przydałby się jeszcze jakiś market na Berdychowie i Osadzie :)
kolo
+1 #5 RE: Radni Kotecki i Namczyk walczą o budowę boiskakolo 2019-06-03 22:32
Wołejko patrz i się ucz
eS
-6 #4 Drogi...eS 2019-06-03 22:29
Raczej z boiska skorzysta wiecej osób niz z jakichś dróg dojazdowych... I tyle w tym temacie
Alan Sores
+5 #3 Radni Kotecki i Namczyk walczą o budowę boiskaAlan Sores 2019-06-03 22:19
Inicjatywa jak najbardziej słuszna i mająca duże poparcie społeczne. Dziwne tylko, że w przypadku tej inicjatywy, burmistrz nie wyraża swego poparcia, jak to miało miejsce w przypadku pomysłu pana Zadrogi.
Michal G.
0 #2 RE: Radni Kotecki i Namczyk walczą o budowę boiskaMichal G. 2019-06-03 21:25
A ja uważam że to bardzo ważna i oczekiwana inicjatywa. Mam nadzieję że dojdzie do jej realizacji.
Ok
-1 #1 OkOk 2019-06-03 21:16
Ja bym na pierwszym miejscu postawiłbym na drogi w okolicach właśnie obecnego boiska, czy po drugiej stronie obwodnicy Wróblewskiego i Wegnera. Bo chyba radni się skupiają za mocno tylko na osiedlu Wschód. Ale boisko super 😉

Portal WRC

  • Portal WRC powstał w 2009 roku
  • Odwiedza nas 74 tys. Internautów miesięcznie, generując 900 tys. odsłon
  • Mamy najwięcej fanów spośród wągrowieckich redakcji
  • Zobacz nasz profil na:

Reklama

  • Niezależny Portal Powiatu Wągrowieckiego
  • Nr 1 w Powiecie Wągrowieckim
  • W naszej ofercie znajdziesz, bannery, materiały sponsorowane, filmy reklamowe oraz reportaże wideo.
  • Całą dobę sprawdzamy skrzynkę: [email protected]

ZAPYTAJ O OFERTĘ

X

Ostrzeżenie

© 2009-2019 Portal WRC. Wszystkie prawa zastrzeżone.