• Opublikowano:
 • Wyświetlono: 3393

Burmistrz kolejny raz mówi o wniosku, który skrzętnie ukrywa

Burmistrz po publikacji artykułu odnośnie powołania zastępcy MDK zajął stanowisko. Twierdzi, że powołanie zastępcy Dyrektora MDK w Wągrowcu odbyło się zgodnie z prawem.

Publikujemy stanowisko burmistrza zamieszczone na stronie Urzędu Miejskiego:

W dniu 12 lutego 2021 r. na portalu www.portalwrc.pl opublikowany został artykuł: „Bartkowiak bez umowy, burmistrz uprawia prywatę?”, wskazujący na rzekome nieprawidłowości przy wydaniu Zarządzenia w sprawie powołania Zastępcy Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu.

Materiał ten zawiera szereg informacji wprowadzających w błąd opinię publiczną, a jego treść i oceny w nim wyrażone nie mają nic wspólnego z dziennikarską rzetelnością.

Burmistrz Miasta Wągrowiec uznał, że konieczne jest odniesienie się do treści tego artykułu i wyjaśnienie kluczowych kwestii prawnych poruszanych w artykule:

 1. Kompetencja Burmistrza do powołania dyrektora instytucji kultury, jaką jest MDK w Wągrowcu wynika wprost z ustawy, ale także statutu MDK.

MDK w Wągrowcu jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Miejska Wągrowiec. Ta forma działania MDK w Wągrowcu wynika wprost z treści Statutu. Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ab initio ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej dyrektora instytucji kultury powołuje organizator.

Jeśli chodzi o zastępców dyrektora samorządowej instytucji kultury, to zgodnie z przepisem art. 15 ust. 8 ustawy: statut instytucji kultury może przewidywać utworzenie stanowiska zastępcy dyrektora lub stanowisk zastępców dyrektora. W takim przypadku statut określa liczbę stanowisk zastępców dyrektora oraz tryb ich powoływania i odwoływania.

Twierdzenie, że pracownicy instytucji kultury nie są pracownikami samorządowymi jest prawdziwe, ale nie ma w kontekście powołania zastępcy dyrektora żadnego znaczenia.

 1. Instytucja kultury ma osobowość prawną, co jednakże nie oznacza, że organizator nie ma względem tej instytucji żadnych kompetencji – i to przewidzianych wprost ustawą.
 2. Nie jest prawdą, że powołanie Zastępcy Dyrektora MDK w Wągrowcu nastąpiło niezgodnie z zapisami Statutu, tj. bez wniosku Dyrektora tej instytucji. Wniosek taki wpłynął do Urzędu przed wydaniem Zarządzenia nr 225/2020, na co zresztą wskazano w opublikowanej w ramach artykułu treści pisma Burmistrza z dnia 11 stycznia 2021 r. Twierdzenia, że wniosku nie było pozostają w sprzeczności logicznej z treścią ww. pisma.
 3. Treść wniosku o powołanie Zastępcy Dyrektora MDK w Wągrowcu nie została udostępniona wnioskodawcy w trybie przepisów o informacji publicznej z przyczyn wyraźnie wskazanych w pismach Burmistrza, których skany opublikowano w ramach artykułu. Wnioskodawca ma prawo prezentować odmienne stanowisko, jednakże właściwą procedurą prezentowania takiego stanowiska jest tutaj postępowanie przed sądem administracyjnym.
 4. Odnosząc się do treści wniosku dyrektora o powołanie zastępcy, wskazać jedynie należy, że ani przepisy prawa powszechnie obowiązującego, ani zapisy Statutu nie wskazują na formę tego wniosku. W niniejszej sprawie wniosek miał formę pisemną.
 5. Zatrudnienie Zastępcy Dyrektora MDK w Wągrowcu nastąpiło w formie powołania. Taki sposób nawiązania stosunku pracy wynika wprost z przepisów Kodeksu pracy. Forma ta nie może być mylona z umową o pracę, która jest całkowicie odmienną podstawą zatrudnienia. Zarządzenie nr 225/2020 należy zatem traktować jako akt powołania, który jest aktem o charakterze pracowniczym. Z treści zarządzenia wynikają ponadto wprost zasady zatrudnienia. Kwestie tam nieuregulowane wynikają z pozostałych dokumentów o charakterze pracowniczym.

Jeżeli podstawą zatrudnienia jest powołanie, to w świetle przepisów prawa nie jest dopuszczalne regulowanie wtórnie podstawy zatrudnienia umową o pracę. Zatem brak umowy o pracę nie oznacza, że stosunek pracy nie został nawiązany.

Z powyższych wyjaśnień wynika, że ocena prawna działania Burmistrza co do powołania Zastępcy Dyrektora MDK w Wągrowcu, przeprowadzona na potrzeby publikacji omawianego artykułu, nie jest ocenę rzetelną i poprawną. W każdych ocenach, nawet prawnych, można się różnić, jednakże niczym nieuzasadnione jest twierdzenie, że Burmistrz miał skłamać – w jakimkolwiek aspekcie sprawy opisanej w artykule.

Cały problem rozbija się o sposób powołania. Burmistrz zgodnie ze statutem MDK ma prawo powołać i odwołać zastępcę dyrektora, jednak robi to na wniosek dyrektora jednostki.

Burmistrz w wydanym oświadczeniu upiera się, że ma taki wniosek. Naszym zdaniem jest inaczej.

- Odnosząc się do treści wniosku dyrektora o powołanie zastępcy, wskazać jedynie należy, że ani przepisy prawa powszechnie obowiązującego, ani zapisy Statutu nie wskazują na formę tego wniosku. W niniejszej sprawie wniosek miał formę pisemną - czytamy w wydanym oświadczeniu.

Wnioskowaliśmy o udostępnienie tego pisma, jednak burmistrz oraz sama dyrektor MDK Natalia Kuklińska odmówili nam wglądu w ten dokument. Nadal uważamy, że takiego wniosku nie ma.

Twierdzenie, że "(...) ani przepisy prawa powszechnie obowiązującego, ani zapisy Statutu nie wskazują na formę tego wniosku (...)" jest dziwne, to tak jakby napisać fraszkę a mówić, że to powieść.

We wniosku wnioskodawca wnioskuje o wydanie zarządzenia w sprawie powołania, a tutaj właśnie tego zabrakło. Zatem dyrektor MDK nie złożyła wniosku o zatrudnienie swojego zastępcy, a co za tym idzie, pismo na które się Pan powołuje nie jest wnioskiem.

Panie burmistrzu, zamiast ukrywać wniosek i tworzyć fikcje medialną wystarczy go opublikować. Wtedy wszystko będzie jasne, a mieszkańcy zobaczą jaka jest prawda.

To oświadczenie to tworzenie iluzji, odwracanie uwagi mieszkańców od właściwych problemów opisanych przez nas w artykule.


Zobacz nasz wcześniejszy artykuł: Bartkowiak bez umowy, burmistrz uprawia prywatę?


Komentarze   

Pis-Janowy
+6 #31 RE: Burmistrz kolejny raz mówi o wniosku, który skrzętnie ukrywaPis-Janowy 2021-02-18 17:44
Ciekawy - nie widzisz , ze sobie polewka robię z tego IP...?
Kubuś
+3 #30 RE: Burmistrz kolejny raz mówi o wniosku, który skrzętnie ukrywaKubuś 2021-02-18 16:30
***** ***!!!
Pani Magister
+10 #29 RE: Burmistrz kolejny raz mówi o wniosku, który skrzętnie ukrywaPani Magister 2021-02-18 10:41
Tylko PIS!!!
Mieszkaniec 85
+25 #28 Najgorszy burmistrzMieszkaniec 85 2021-02-18 10:22
Przykro to stwierdzić ale to jest najgorszy Burmistrz jakiego w ostatnich latach mieliśmy.W ogóle nie altywny,nic od siebie nie daje mieszkańcom.Dos tal stołek i siedzi na nim,biorąc kasę,oraz rozdając nagrody.Tylko to zrobił za swojej kadencji.
Obserwujący przepych
+8 #27 Do wpisu 23 CiekawyObserwujący przepych 2021-02-18 09:13
Nie wierzę, że piszę to dozorca pracujący w nocy. Powiedz lepiej czym się wspomagacz lub na co cierpisz, że o 1.15 w nocy jeszcze nie śpisz? U kogo się leczysz? U znajomej doktorki,( bo tu głównie kobiety przyjmują) że leki nie skutkują? Może inny specjalista ci potrzebny? Nie przesadzaj z tym brakiem snu, bo długo tak nie pociągniesz.
Jaromir
-10 #26 RE: Burmistrz kolejny raz mówi o wniosku, który skrzętnie ukrywaJaromir 2021-02-18 08:55
Da-Nuta poczytaj przepisy, to zobaczysz dlaczego dostał lub zapytaj Wilczyńskiego. Jakie to dziennikarstwo śledcze, chyba dla takich ułomków jak ty, którzy nie potrafią znaleźć przepisów.
Da-Nuta
-9 #25 Burza w szklance wodyDa-Nuta 2021-02-18 08:30
A tam, same pierdoły, aby publika się podniecała. Portal WC zapewne wraz z Kubusiami rozpętał awanturę o jakiś świstek, który nie ma żadnego znaczenia. A jak obsadzano stołki prezesów, dyrektorów czy kierowników w mieście różnymi "fachowcami", to nikt jakoś nie pytał o ich kwity czy przygotowanie. Może redaktor pokaże np. krok po kroku, jakim to sposobem wujek jednego z głównych samorządowców w mieście otrzymał na finał prawie 2 bańki nowych złotych za tereny przy obwodnicy na Wschodzie? To byłoby istotne dla wągrowczan dziennikarskie śledztwo!
Średnia Jabłonka
+20 #24 Do Ciekawego #23Średnia Jabłonka 2021-02-18 06:42
Nie trzeba było podszywać się pod innych, teraz spać nie możesz, co?
Ciekawy
-16 #23 IPCiekawy 2021-02-18 01:14
Pisjanowy czy jak tam jak Pan tak szybko zdobywa IP autora wpisu? Chciałbym tak szybko móc to załatwić.
koles
-1 #22 RE: Burmistrz kolejny raz mówi o wniosku, który skrzętnie ukrywakoles 2021-02-17 23:24
mira jaka kancelaria. siedział pewnie z Fiona parę godzin zamknięty w gabinecie na tworzeniu tych marnych wypocin 😂😂
PałuK
+6 #21 RE: Burmistrz kolejny raz mówi o wniosku, który skrzętnie ukrywaPałuK 2021-02-17 22:12
Oświadczenie niby jest,ale jakby go nie było,ale może jeszcze będzie,no chyba że nie.
Konstrukcja iście zawikłana i bez kilkudziesięciu tysięcy na analizę z interpretacją prawną się pewnie nie obędzie.
Sztaby głowią się teraz mocno,ale może któryś z radnych skorzysta z uprawnień kontrolnych które posiada i do których jest zobowiązany.
Publicznie podaje się pewne nieprawidłowośc i,a organem nadzorującym pracę burmistrza jest w pierwszej kolejności Rada Miejska!!!
Jeśli nic nie zrobią ,to muszą udawać,że nic nie wiedzieli,bo inaczej to jest niedopełnienie obowiązku!
Czas start,kto pierwszy- ten lepszy- do dzieła,czas kontroli zacząć👈
Hubcio Pawcio Kasik
+30 #20 RE: Burmistrz kolejny raz mówi o wniosku, który skrzętnie ukrywaHubcio Pawcio Kasik 2021-02-17 21:46
Nieładnie podszywać się pod innych.
olo
-25 #19 RE: Burmistrz kolejny raz mówi o wniosku, który skrzętnie ukrywaolo 2021-02-17 21:19
Smutna sprawa zmarł kolejny funkcjonariusz SB
pikuś
+4 #18 RE: Burmistrz kolejny raz mówi o wniosku, który skrzętnie ukrywapikuś 2021-02-17 21:05
imunitet dla pana posła ,z
PIS-Janowy
+5 #17 RE: Burmistrz kolejny raz mówi o wniosku, który skrzętnie ukrywaPIS-Janowy 2021-02-17 20:46
Mirka - oj mylisz sie bardzo ... ja tez nie wierzylem, ze mozna byc takim pustakiem, zeby sie za kogos wpisywac, ale wsrod elektoratu lempart czy donalda wytrzeszcza "nic nie wiem, nic nie moge" to standard chyba.
mira
+2 #16 RE: Burmistrz kolejny raz mówi o wniosku, który skrzętnie ukrywamira 2021-02-17 20:36
Berent to pisemko przygotowała Ci zewnętrzna kancelaria czy sam to wymysliłeś?/ Drogi jesteś w utrzymaniu .
Mirka
+24 #15 RE: Burmistrz kolejny raz mówi o wniosku, który skrzętnie ukrywaMirka 2021-02-17 20:30
PIS - Janowy i Pis - Janowy osobiście uważam że to jedna i ta sama osoba. Wiesz czy nie wiesz to chodzi o wniosek wystarczy przeczytać obydwa artykuły w tej sprawie. A kim ty jesteś to już mało interesujące i jeden i drugi to nic ciekawego.
PIS-Janowy
-4 #14 RE: Burmistrz kolejny raz mówi o wniosku, który skrzętnie ukrywaPIS-Janowy 2021-02-17 19:56
Orzel Bialy - ja sie nie podniecam. Nie znam tej sprawy i sie nie odzywam nawet. Ten wpis #9 to wagrowieckiego fana lampert uzywajacego mojego nika ...
PIS-Janowy
0 #13 RE: Burmistrz kolejny raz mówi o wniosku, który skrzętnie ukrywaPIS-Janowy 2021-02-17 19:53
Pereler - i juz do płokułatuły!! Juz twoj wpis i IP zostaly zabezpezpieczon e przez policje!!
Perler
+4 #12 Co za zdjęciePerler 2021-02-17 19:22
Na zdjęciu wykapany poseł jak nic, tylko w parlamencie są takie osobowości :lol:
Krystyna
-4 #11 RE: Burmistrz kolejny raz mówi o wniosku, który skrzętnie ukrywaKrystyna 2021-02-17 18:35
Spokojnie pewnie spreparowanie takiego wniosku z datą wsteczną trochę trwa, a jeśli się nie uda to zawsze można się powołać na jakąś tajność. I oczywiście, że pracownicy szeroko rozumianej kultury nie są pracownikami samorządowymi bo przecież pracownikom samorządowym czyli urzędnikom i nauczycielom tzw. trzynastka się należy a pracownikom kultury od kilkunastu już lat nie!
Orzeł biały
+1 #10 RE: Burmistrz kolejny raz mówi o wniosku, który skrzętnie ukrywaOrzeł biały 2021-02-17 17:49
Brawo, pewnie że brawo, ale czy ten wniosek jest czy go nie ma. Bo jeśli nie ma to oddawać kasę i wypier.... A janowy tak się nie ie podniecaj, bi narazie burmistrz przepisał to co już w poprzednim reportażu napisał portal WRC.
Pis-Janowy
-25 #9 RE: Burmistrz kolejny raz mówi o wniosku, który skrzętnie ukrywaPis-Janowy 2021-02-17 17:06
Brawo Panie Burmistrzu, udowodnił Pan niedowiarkom, że ma rację i działa zgodnie z prawem i sprawiedliwości ą. Zawsze wiedziałem, że jest Pan odpowiednią osobą na odpowiednim stanowisku.
Orzeł biały
+5 #8 RE: Burmistrz kolejny raz mówi o wniosku, który skrzętnie ukrywaOrzeł biały 2021-02-17 16:34
To jest ten wniosek, czy go nie ma.
Heloooo panie Jarosławie i pani Natalio,
LoL
-3 #7 RE: Burmistrz kolejny raz mówi o wniosku, który skrzętnie ukrywaLoL 2021-02-17 15:55
Stachu coś nie rozumiesz chyba, portal informuje, ze wprowadza w błąd, to burek opublikował swoje stanowisko, oni upierają się przy swoim
Stachu
-19 #6 RE: Burmistrz kolejny raz mówi o wniosku, który skrzętnie ukrywaStachu 2021-02-17 15:49
hehe super portal najpierw pisze artykuł a poźniej informuje, ze wprowadza w bład opinię publiczną ..... zwykły brukowiec
JB
+1 #5 Jarek w sądzieJB 2021-02-17 15:39
JARAS, a jak tam twoja sprawa, która dzieje się w Bydgoszczy. Romek może wiesz coś więcej???
Orzeł biały
0 #4 RE: Burmistrz kolejny raz mówi o wniosku, który skrzętnie ukrywaOrzeł biały 2021-02-17 15:34
Wszystko ładnie i pięknie, oprócz tego że w pierwszym reportażu WRC już to czytaliśmy co teraz burmistrz przedstawia. Tylko chodzi o jedne papierek, proszę pokazać dokument potrzebny w sprawie.
Portal WRC twierdzi że takiego nie ma, burmistrz i dyrektor nie pokazują. To panie burmistrzu i pani dyrektor jest ten dokument czy go nie ma, i wtedy możemy dyskutować czy można czy nie można.
Urzędnik
+14 #3 RE: Burmistrz kolejny raz mówi o wniosku, który skrzętnie ukrywaUrzędnik 2021-02-17 14:52
Bania4 kompletnie się z tobą nie zgadzam, rolą mediów jest patrzenie władzy na ręce i oni to robią. Jeżeli Ty powoływanie na stanowiska za które płaci się z miejskiej kasy, jak piszesz, masz w d... to współczuję.
Informacja dla redakcji, bardzo dobrze, ze to ujawniliście.
Bania4
-24 #2 RedaktorzynaBania4 2021-02-17 14:46
Pan nieszanowny redaktor ma chyba jakiś osobisty problem z burmistrzem. Mam propozycję - niech pan może załatwi to osobiście, bo mieszkańcy Wągrowca mają, za przeproszeniem, w d*pie pana osobiste urazy w stosunku do włodarzy miasta, zwłaszcza, że średnio raz na tydzień pokazuje się artykuł na temat nic nie wnoszący do życia publicznego.
Małggosia
+3 #1 RE: Burmistrz kolejny raz mówi o wniosku, który skrzętnie ukrywaMałggosia 2021-02-17 14:33
Tłumaczenie burmistrza to powielenie poprzedniego artykułu z portalu, nic ciekawego nie napisał, tłumaczenie się winnego. Bardzo dobra i szybka reakcja portalu. Brawo!
Skoro burmistrz ma wniosek, to niech go opublikuje i po sprawie, po co pisać bezsensowne tłumaczenie, pokazanie wniosku zamyka temat.

Portal WRC

 • Portal WRC powstał w 2009 roku
 • Wydawca: "FOOBU" Roman Kowalczewski
 • Adres Redakcji: ul. Mickiewicza 17/30, 62-100 Wągrowiec
 • Redaktor Naczelny: Roman Kowalczewski
 • Telefon: +48 501 142 937
 • mail: [email protected]
 • Zobacz nasz profil na:

Reklama

 • Niezależny Portal Powiatu Wągrowieckiego
 • Nr 1 w Powiecie Wągrowieckim
 • W naszej ofercie znajdziesz, bannery, materiały sponsorowane, filmy reklamowe oraz reportaże wideo.
 • Całą dobę sprawdzamy skrzynkę: [email protected]

ZAPYTAJ O OFERTĘ

X

Ostrzeżenie

© 2009-2019 Portal WRC. Wszystkie prawa zastrzeżone.