• Opublikowano:
 • Wyświetlono: 1810

Dzisiaj sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Wągrowcu

Dzisiaj odbędzie się Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Wągrowcu.

Sesja została zwołana przez Przewodniczącego Rady Miejskiej na wniosek burmistrza miasta. Radni zajmą się trzema tematami.

Projekty uchwał na XL nadzwyczajną sesję 13 września 2021 r.

📥 Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2021-2033.
📥 Projekt uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2021 r.
📥 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.

Głównym tematem dzisiejszej sesji będzie pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego w kwocie 60 520,00 zł na realizację zadania pn.: Opracowanie dokumentacji: Wstępne Stadium Planistyczno-Prognostyczne dla projektu Kolej+ w zakresie projektu pn."Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236  Czarnków - Rogoźno - Wągrowiec".

Radni zdecydują też o zwiększeniu środków na rewitalizację terenów przy Opackiej tzw. Książęcego Kacerka. Sesja rozpocznie się o godzinie 16:00.


Komentarze   

Dariiia
-1 #9 RE: Dzisiaj sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w WągrowcuDariiia 2021-09-17 00:12
Pierdole..złodzieje!
Lolek
+4 #8 RE: Dzisiaj sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w WągrowcuLolek 2021-09-13 19:37
Ivonka, pan Smykowski pokazał jak wymiata jak był vice burmistrzem 😂😂😂 długo nie zapomnimy tego jego wymiatania 😂😂😂teraz fachowiec 😂😂😂jak z koziej d... trąba 😂😂😂
kycu
0 #7 RE: Dzisiaj sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Wągrowcukycu 2021-09-13 18:46
Niech on lepiej zajmie się tematem autyzmu!
Ivonka
-4 #6 RE: Dzisiaj sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w WągrowcuIvonka 2021-09-13 17:00
Pan Smykowski na tej sesji wymiata. Tak trzymać! Szacun i gratki
słabe
-3 #5 RE: Dzisiaj sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Wągrowcusłabe 2021-09-13 14:40
Urzędnik - co wynika z Twoich wypocin?
duchowny
+5 #4 RE: Dzisiaj sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Wągrowcuduchowny 2021-09-13 12:24
A ten z prawej wyprowadził niezła sumkę z Nielby. Trzeba poinformować w końcu odpowiednich ludzi.pieknie wyglądacie na tym zdjęciu radni :Dkażdy miną bezcena :D
Urzędnik
-1 #3 RE: Dzisiaj sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w WągrowcuUrzędnik 2021-09-13 12:09
Organami województwa są sejmik i zarząd

Największą jednostką samorządu terytorialnego jest województwo, którego obowiązkiem jest wykonywanie określonych ustawami zadań publicznych. Należą do nich edukacja publiczna (w tym szkolnictwo wyższe), promocja i ochrona zdrowia, kultura oraz ochrona zabytków i opieka nad nimi, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, modernizacja terenów wiejskich, bezpieczeństwo publiczne, a także ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Stanowi o tym art. 14 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa. Organem stanowiącym i kontrolnym województwa jest sejmik. Jego kadencja trwa 5 lat. W skład sejmiku wchodzą radni. Ich liczba zależy od liczby mieszkańców województwa - trzydziestu w województwach liczących do 2 000 000 oraz po trzech radnych na każde kolejne rozpoczęte 500 000. Sejmik wybiera ze swojego grona przewodniczącego oraz wiceprzewodniczących. Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy sejmiku oraz prowadzenie jego obrad. W art. 18 usw prawodawca uregulował zadania sejmiku. Przepis ten stanowi, że do wyłącznej właściwości tego organu należy m.in. stanowienie aktów prawa miejscowego, uchwalanie strategii rozwoju województwa, podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych, rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu województwa, uchwalanie budżetu oraz podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów. Ponadto sejmik województwa kontroluje działalność zarządu województwa oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

Organem wykonawczym jest zarząd województwa.

Jego skład liczy pięć osób - marszałek województwa jako przewodniczący, wicemarszałek lub dwóch wicemarszałków i pozostali członkowie. Zarząd województwa wykonuje zadania należące do samorządu województwa, niezastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Do zadań tego organu należy m.in. wykonywanie uchwał sejmiku, gospodarowanie mieniem, przygotowywanie projektu i wykonywanie budżetu województwa, organizowanie współpracy ze strukturami samorządu regionalnego w innych krajach i z międzynarodowymi zrzeszeniami regionalnymi oraz kierowanie, koordynowanie i kontrolowanie działalności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym zatrudnianie i zwalnianie kierowników tych jednostek. Stanowi o tym art. 41 ust. 2 usw.

Wojewoda sprawuje nadzór nad samorządem

Nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego jest sprawowany na podstawie kryterium zgodności z prawem. Organem nadzoru jest wojewoda, a w zakresie spraw finansowych - regionalna izba obrachunkowa. Organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego są zobowiązane do przedkładania uchwał organów stanowiących oraz zarządzeń. Sprzeczny z prawem akt prawa miejscowego jest nieważny, o czym orzeka się w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jego doręczenia. Po upływie tego terminu organ nadzoru nie może we własnym zakresie stwierdzić nieważności. W tym przypadku może jedynie zaskarżyć akt do sądu administracyjnego. Wojewoda kontroluje też wykonywanie przez organy samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej, które są realizowane przez nie na podstawie ustawy lub porozumienia z organami administracji rządowej. Kryteriami kontroli są: legalność, gospodarność i rzetelność.
słabe
-4 #2 RE: Dzisiaj sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Wągrowcusłabe 2021-09-13 11:39
nie otwierają się podpięte w artykule projekty uchwał: 2 i 3.
Poza tym różnica jest Województwo Wielkopolskie na czele którego stoi WOJEWODA i Samorząd Województwa Wielkopolskiego na czele którego stoi MARSZAŁEK. To komu te "piniądze, których ni ma", jak mawiał Rostowski: WOJEWODZIE czy MARSZAŁKOWI?
Chyba w projekcie uchwały jest prawidłowo!!!
duh
+2 #1 lipaduh 2021-09-13 10:30
ten dzieciak na środku, niedawno miał brwi zrosnięte...

Portal WRC

 • Portal WRC powstał w 2009 roku
 • Wydawca: "FOOBU" Roman Kowalczewski
 • Adres Redakcji: ul. Mickiewicza 17/30, 62-100 Wągrowiec
 • Redaktor Naczelny: Roman Kowalczewski
 • Telefon: +48 503 142 937
 • mail: [email protected]
 • Zobacz nasz profil na:

Reklama

 • Niezależny Portal Powiatu Wągrowieckiego
 • Nr 1 w Powiecie Wągrowieckim
 • W naszej ofercie znajdziesz, bannery, materiały sponsorowane, filmy reklamowe oraz reportaże wideo.
 • Całą dobę sprawdzamy skrzynkę: [email protected]

ZAPYTAJ O OFERTĘ

X

Ostrzeżenie

© 2009-2019 Portal WRC. Wszystkie prawa zastrzeżone.