• Opublikowano:
  • Wyświetlono: 8316

Leszek Bodus zaprezentował kandydatów do rady i program wyborczy

Dzisiaj w Mieścisku odbyła się konferencja prasowa Komitetu Wyborczego Wyborców Leszka Bodusa. Bodus to kandydat na stanowisko wójta Gminy Mieścisko.

- Największą siłą Komitetu Wyborczego Wyborców Leszka Bodusa są kandydaci na radnych i środowiska, z których się wywodzą i w których działają. Wystawiamy kandydatów na radnych we wszystkich 15 okręgach — poinformował zebranych Leszek Bodus.

Listy Leszka Bodusa skupiają osoby z różnych środowisk w tym trzy osoby, które obecnie zasiadają w radzie. Prezentujemy pełną listę kandydatów na radnych Gminy Mieścisko z KWW Leszka Bodusa.

1. Anita Bagrowska z Gołaszewa
2. Janusz Górski z Mieściska
3. Renata Jung z Popowa Kościelnego
4. Michał Kalka z Mieściska
5. Kamila Kamińska z Mieściska
6. Robert Kozłowski z Żabiczyna
7. Łukasz Nawrocki z Nieświastowic
8. Krzysztof Pawliński ze Zbietki
9. Piotr Rozmarynowski z Mieściska
10. Marek Piwowarski z Kłodzina
11. Mirosława Szymczak z Wieli
12. Tomasz Karasiewicz z Popowa Kolonii
13. Tomasz Serwatka z Mieściska
14. Tomasz Tyszkiewicz z Mieściska
15. Marian Witucki z Sarbii

Leszek Bodus zaprezentował też swój program wyborczy - Program dla Gminy Mieścisko.

I. Rozwój gospodarczy gminy

1. Niezbędny jest w tym przypadku miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, bez którego nie będzie rozwoju Gminy. Przedsiębiorcy na podstawie tych dokumentów dowiadują się gdzie, w jakich miejscach, na jakich terenach mogą budować zakłady pracy, zakłady usługowe lub handlowe czy gdzie tworzyć budownictwo mieszkaniowe.

2. Wprowadzimy zachęty podatkowe dla nowo tworzących się firm oraz ulgi podatkowe dla firm powiększających i rozwijających swoją działalność.

3. Będziemy aktywnie wspierać istniejących małych i średnich przedsiębiorców poprzez:

* powołanie rady Przedsiębiorców, która byłaby ciałem doradczym dla Rady Gminy
* organizacja kursów i szkoleń dla bezrobotnych, W porozumieniu z miejscowym Powiatowym Urzędem Pracy, tak aby, jak najwięcej osób miało kwalifikacje zgodne z zapotrzebowaniem przedsiębiorców funkcjonujących na naszym obszarze,
* stworzenie strategii rozwoju przedsiębiorczości,
* obniżenie podatków od prowadzonej działalności albo przynajmniej ich nie podnoszenie,
* rozbudowę infrastruktury tak, aby zachęcić potencjalnych przedsiębiorców do inwestowania w naszej Gminie,
* stworzenie przyjaznej witryny internetowej zawierającej elementy potrzebne przedsiębiorcom przy zakładaniu działalności gospodarczej, chociażby dokumenty i druki.

4. Obniżanie podatku od transportu co spowoduje znaczny przypływ przedsiębiorców wręcz powrót do naszej gminy, bo większa część z nich płaci te podatki w innych gminach. Zachęta ta ma nie tylko przyciągnąć naszych transportowców, ale ma spowodować napływ z różnych stron Wielkopolski i nie tylko a co za tym idzie, zwiększy się wpływ do budżetu gminy.

II. Infrastruktura

Budowa dróg to ogromny koszt, ale od nowego roku rusza rządowy program Drogi Lokalne z przeznaczeniem między innymi na drogi wiejskie, dlatego chcemy przygotować się do pozyskania tych środków z programu krajowego.

1. Przebudowa przedszkola „Leśne Ludki” polegająca na dobudowaniu dwóch sal na istniejącym tarasie wraz z zapleczem sanitarnym w celu zlikwidowania zmianowości,

2. Przystosowanie pomieszczeń po gimnazjum na Żłobek. Jest ogromna potrzeba powstania takiej instytucji. Jak zostanę wójtem, to dołożę wszelkich starań, aby Żłobek W Mieścisku funkcjonował i służył mieszkańcom.

3. Hala widowiskowo — sportowa przy Szkole Podstawowej W Mieścisku. Jest ogromna potrzeba na taki obiekt, który z jednej strony służyłby dzieciom w ciągu dnia podczas zajęć z kultury fizycznej, popołudniami mieszkańcy mogliby korzystać z obiektów sportowych — Nasi mieszkańcy muszą wypożyczać hale w Skokach. Ponadto klub sportowy Sokół Mieścisko mógłby korzystać z profesjonalnej hali w zimie i w godnych warunkach przyjmować gości. Kolejny nieoceniony aspekt takiego obiektu to organizacja imprez kulturalnych czy koncertów, na które można by zapraszać większą liczbę mieszkańców Naszej Gminy i nie tylko. Hala miałaby się składać z boiska, siłowni, sali fitness oraz trybun.

4. Pobudowanie Windy przy Ośrodku Zdrowia wraz z remontem istniejących schodów i przejściem pomiędzy Apteką a ośrodkiem.

5. Zagospodarowanie Parku Św. Huberta: stwórzmy prawdziwy park z drzewami ławeczkami i oświetleniem, aby mieszkańcy Mieściska mogli miło spędzać czas, spacerując czy odpoczywając W parku.

6. Internet światłowodowy: dołożę wszelkich starań, aby taki internet mógł być w jak największej części Naszej Gminy.

7. Gazyfikacja: poczynię starania, aby zgazyfikować — jak najszybciej — Naszą Gminę. Wiem, że te starania rozpoczął urzędujący włodarz Andrzej Banaszyński. W tym roku od strony Wągrowca nitka gazociągu zostanie pobudowana do Miejscowości Zbietka, natomiast w przyszłym roku gazociąg ma zasilać największą fabrykę paszową w Mieścisku De Heus co oznacza też, że mieszkańcy Mieściska będą mogli korzystać z ekologicznego paliwa.

8. Chcemy wdrożyć program "Czyste Powietrze" dla osób indywidualnych w związku z przyszłą gazyfikacją Gminy Mieścisko z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

9. Chcemy wytyczyć i zbudować ścieżki rowerowe na terenie Naszej Gminy.

III. Działania prospołeczne i prozdrowotne

1. Aktywizacja seniorów: Stworzenie Rady Seniorów jako ciało doradcze dla samorządu, a co najważniejsze i jestem przekonany, że taka potrzeba w Mieścisku się pojawia Uniwersytet Trzeciego Wieku pod patronatem Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium W Gnieźnie, która ma ogromne doświadczenie w takiej działalności, chociażby w Wągrowcu, Wrześni czy w ostatnich dniach w Gołańczy.

2. Działania wspierające Szkołę Podstawową w Mieścisku poprzez doposażanie w sprzęt komputerowy i pomoce naukowe.

3. Dofinansowanie zajęć z nauki pływania dla dzieci z naszej szkoły.

4. Działania na rzecz poprawy oferty ruchowej dla dzieci i młodzieży poprzez pobudowanie placów zabaw, siłowni zewnętrznych w poszczególnych miejscowościach.

5. Troska o rozwój aktywnego spędzania czasu w wolne niedziele (kino za rogiem, hala widowiskowo sportowa, wydarzenia i imprezy kulturalne, patriotyczne, sportowe).

6. Budżet obywatelski. Przeznaczymy pewne środki, o których będą decydować mieszkańcy naszej Gminy, na co mają być wydatkowane.

7. Wspieranie organizacji pozarządowych z budżetu gminy na rozwój i działalności statutowej, bowiem takie organizacje są motorem napędowym integracji mieszkańców.

8. Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu poprzez dostęp do internetu światłowodowego, dołożyć wszelkich starań, aby taki Internet mógł być w jak największej części Naszej Gminy.

9. Stworzenie biura obsługi interesanta w Urzędzie Gminy, gdzie każdy zostanie obsłużony i otrzyma pomoc, chociażby z wypełnieniem dokumentów.

10. Deklaruję, że w większych miejscowościach raz na kwartał będę miał dyżur, aby mieszkańcy mogli przyjść, porozmawiać o sprawach dla nich i dla swoich miejscowości ważnych. Chcę być bliżej mieszkańców, chcę z Nimi wspólnie rozwijać Naszą Gminę.

IV. Bezpieczeństwo

1. Pobudowanie zatok przystankowych w poszczególnych miejscowościach Naszej Gminy we współpracy z Powiatowym Zarządem Dróg.

2. Dbanie o bezpieczeństwo na drogach: dobre oznakowanie, znaki ograniczania prędkości, widoczne przejścia dla pieszych.

3. Pobudowanie nowych wiat przystankowych.

4. Bezpieczne otoczenie i ochrona środowiska: czyste powietrze, czysta woda, czysta ziemia. Dofinansowanie wymiany pieców na ekologiczne, dofinansowanie ogniw fotowoltaicznych oraz pomp ciepła, jednym słowem szukanie środków z funduszu ochrony środowiska na projekty ekologiczne.

5. Bezpieczna ścieżka rowerowa łącząca Mieścisko z Wągrowcem we współpracy z gminą Wągrowiec i z Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich.

6. Zabiegnie z gminą Kłecko o poprawę stanu drogi wojewódzkiej łączącej Mieścisko z Gnieznem i drogą ekspresową S5, to takie nasze okno na świat

7. Wspieranie straży pożarnej: doposażaniu ich w sprzęt niezbędny do ratowania ludzi i mienia Naszych mieszkańców. Priorytetem jest zakup średniego bojowego wozu gaśniczego z napędem na cztery kola. Kolejną kwestią dla druhów strażaków z terenu Gminy jest umundurowanie bojowe i wyposażenie w podstawowy sprzęt zużywający się podczas akcji.

- Szanowni Państwo, decyzję kandydowaniu podjąłem w momencie, kiedy otrzymałem wyniki analizy finansowej budżetu, którą zleciłem firmie zewnętrznej, gdyż nie chciałbym tylko wydawać dowodów osobistych i zarządzać Gminą. Nie szukam pracy, bo mam bardzo dobrą. Chcę coś dobrego zrobić dla mieszkańców Naszej Gminy. Z materiałów, jakie otrzymałem wynika, iż od roku 2019 i 2020 gmina może w celu sfinansowania nowych inwestycji sięgnąć po nowe zobowiązania w wysokości maksymalnie oczywiście 9,5 mln zł. Mając taką kwotę, dołożę wszelkich starań, aby kolejną taką kwotę, a może nawet większą,  pozyskać ze środków zewnętrznych: środków unijnych bądź krajowych. Proszę o zaufanie, a nie zawiodę Państwa, bowiem będę tak gospodarował zasobami samorządu Gminy Mieścisko, jak dobry menedżer. Moje piętnastoletnie doświadczenie w prowadzeniu przedsiębiorstwa pozwoli mi skutecznie działać na rzecz naszej Małej Ojczyzny, jaką jest Gmina Mieścisko - podsumował swoje wystąpienie Leszek Bodus, kandydat na wójta Gminy Mieścisko.


Komentarze   

0 #76 RE: Leszek Bodus zaprezentował kandydatów do rady i program wyborczyDawiddd 2018-10-31 08:03
Te wizualizacje to taka bańka mydlana
Cytować
+1 #75 No to hlipDarekdarek 2018-10-22 18:49
Cytuję Franek:
Ludzie gm. Mieścisko nie dajcie się dalej doić ! Popatrzcie ile dostaje na miesiąc pensji burmistrz Kłecka a będziecie wiedzieć jak Was dojono w biały i jasny dzień i to w pełnym słońcu !!! Nie wspomnieć o innych urzędnikach z paska płac gminy między innymi w szkole, domu kultury-biblioteki. W końcu Kłecko to miasto a nie wieś z siedzibą wójta.

A co mnie Kłecko interesuje spadaj na drzewo
Cytować
0 #74 Stołek za 13 500 zł. ....Franek 2018-10-22 17:26
Ludzie gm. Mieścisko nie dajcie się dalej doić ! Popatrzcie ile dostaje na miesiąc pensji burmistrz Kłecka a będziecie wiedzieć jak Was dojono w biały i jasny dzień i to w pełnym słońcu !!! Nie wspomnieć o innych urzędnikach z paska płac gminy między innymi w szkole, domu kultury-bibliot eki. W końcu Kłecko to miasto a nie wieś z siedzibą wójta.
Cytować
+3 #73 GlosDawidkk 2018-10-19 11:51
Cytuję Dawidkk:
Zbietka glosuje na Rena

Dzien dobry masz brudną kampanie angażować dzieci z klubu sokol odzwierciedleni e brak chetnych na andrzejki w bratankach idziesz na dno
Cytować
+2 #72 GlosDawidkk 2018-10-19 11:31
Zbietka glosuje na Rena
Cytować
0 #71 HahDaniel 2018-10-18 12:26
Portalsamorzado wy bodus jest ostatni koniec ery kolesostwa wyjdą afery sprzedaży wodociągu utraty dofinansowania do szkoly w popowie i wiele innych a bodus bedzie to zamiatal pod dywan
Cytować
+2 #70 HahDaniel 2018-10-18 12:18
Cytuję Mieścisko:
Cytuję Bodus:
Banaszynski =Bodus dzięki za kolejne lata stracone w gminie z jednej miski jedzą nic sie nie zmieni
Skoro piszesz coś takiego to znaczy, że nie wiesz jaka jest prawda. Banaszyński nie wystartował właśnie dlatego, że startuje Bodus - bał się przegranej, bo wiedział, że ludzie mają już go dość. Program wyborczy Bodusa zaskakuje nawet Banaszyńskiego, więc o jakim porozumieniu piszesz?

a Banach nie wystartowal bo bodus powiedzial mu ze jak z nim przegra to zrobi mu taki audyt w gminie że sie posra no i zrezygnowal
Cytować
+2 #69 HahDaniel 2018-10-18 12:16
Cytuję Mieścisko:
Pan Renn nie daje żadnych gwarancji, moim faworytem jest Pan Bodus, bo on niestety już coś w życiu osiągnął, Pan Renn chce zmienić pracę i więcej zarabiać. Wybory to specyficzny czas ale z tego co ja wiem, to Gmina Mieścisko głosuje na Leszka Bodusa.

9 milionów kredytu bodus bzdury mówi i doswiadczenie to on ma ale w oszustwach
Cytować
0 #68 RE: Leszek Bodus zaprezentował kandydatów do rady i program wyborczyMieścisko 2018-10-18 12:10
Cytuję Bodus:
Banaszynski =Bodus dzięki za kolejne lata stracone w gminie z jednej miski jedzą nic sie nie zmieni
Skoro piszesz coś takiego to znaczy, że nie wiesz jaka jest prawda. Banaszyński nie wystartował właśnie dlatego, że startuje Bodus - bał się przegranej, bo wiedział, że ludzie mają już go dość. Program wyborczy Bodusa zaskakuje nawet Banaszyńskiego, więc o jakim porozumieniu piszesz?
Cytować
0 #67 RE: Leszek Bodus zaprezentował kandydatów do rady i program wyborczyMieścisko 2018-10-18 12:07
Pan Renn nie daje żadnych gwarancji, moim faworytem jest Pan Bodus, bo on niestety już coś w życiu osiągnął, Pan Renn chce zmienić pracę i więcej zarabiać. Wybory to specyficzny czas ale z tego co ja wiem, to Gmina Mieścisko głosuje na Leszka Bodusa.
Cytować
0 #66 GlosyDaniel 2018-10-18 11:18
Popowo glosuje na Rena
Cytować
-2 #65 GlosyKrystian 2018-10-17 21:37
Miescisko glosuje na Rena
Cytować
-3 #64 KolesostwoMieszkaniect 2018-10-17 13:30
Cytuję Sąsiad:
Leszek Bodus to prawy człowiek i ma poparcie u nas. A ty jakie kłamliwe oszczerstwa wypisujesz. Wstyd, będziesz się w piekle smażyć.

Cytuję Mieszkaniect:
Za tym czlowiekiem stoi Banach i jego kolesie Oraz wyrok za oszustwa

To dla czego odszedl z rady powiatu. dostal wyrok prawomocny i. Haha to bede sie z nim smazyl
Cytować
+3 #63 Najlepszy kandydatSąsiad 2018-10-17 11:56
Leszek Bodus to prawy człowiek i ma poparcie u nas. A ty jakie kłamliwe oszczerstwa wypisujesz. Wstyd, będziesz się w piekle smażyć.

Cytuję Mieszkaniect:
Za tym czlowiekiem stoi Banach i jego kolesie Oraz wyrok za oszustwa
Cytować
-4 #62 Nie dla kolesiostwaMieszkaniect 2018-10-17 11:15
Za tym czlowiekiem stoi Banach i jego kolesie Oraz wyrok za oszustwa
Cytować
-1 #61 MieszkaniecMieszkaniect 2018-10-09 13:30
Cytuję Aldonka:
Jest czterech chętnych na wójta. Tylko L.Bodus już coś dla naszej gminy zrobił. Moja córka po wygraniu 5 lat temu konkursu pojechała w nagrodę do Rzymu. To L.Bodus w dużej części to finansował. Będziemy na Pana głosować.

Dla gminy czy do ciebie
Cytować
-7 #60 BodusBodus 2018-10-09 10:02
Banaszynski =Bodus dzięki za kolejne lata stracone w gminie z jednej miski jedzą nic sie nie zmieni
Cytować
-3 #59 HaMieszkaniecee 2018-10-08 19:18
Cytuję Aldonka:
Jest czterech chętnych na wójta. Tylko L.Bodus już coś dla naszej gminy zrobił. Moja córka po wygraniu 5 lat temu konkursu pojechała w nagrodę do Rzymu. To L.Bodus w dużej części to finansował. Będziemy na Pana głosować.

Haha bezinteresownie tego nie robi
Cytować
+11 #58 będę na niego głosowaćAldonka 2018-10-08 17:04
Jest czterech chętnych na wójta. Tylko L.Bodus już coś dla naszej gminy zrobił. Moja córka po wygraniu 5 lat temu konkursu pojechała w nagrodę do Rzymu. To L.Bodus w dużej części to finansował. Będziemy na Pana głosować.
Cytować
-10 #57 RE: Leszek Bodus zaprezentował kandydatów do rady i program wyborczywschód 2018-10-06 16:22
Jadzka akurat mieszkam w Wrc i jest mi to obojętne Widocznie jesteś jeszcze młoda bo ja pamietam czasy jak Stokłoswa robił spotkania zwyborcami z większym rozmachem jak Boduś Skoro go stać to robi
Cytować
-6 #56 RE: Leszek Bodus zaprezentował kandydatów do rady i program wyborczyJadźka 2018-10-06 14:24
Cytuję Mieszkaniecee:
Panie Leszku czekamy w Popowie grill rozpalony przywieź kielbe i kaszane

Mnie jak i wielu innych mieszkańców doszły słuchy, że Pan Leszek Bodus organizuje w niektórych wsiach imprezy związane z nadchodzącymi wyborami, na których jest dosłownie serwowana kiełbasą wyborczą z grila, kaszanka, karkówka mało tego temu wszystkiemu przegrywa wynajęty zespół muzyczny by można szybko spalić kalorie w tańcu. Tego typu imprezy miały już się odbyć w Żabiczynie i Budziejewku. Czyżby Pan Leszek kupował głosy wyborcze? Zapewne zdaje on sobie z tego sprawę że jest to łamanie prawa?
Pytanie. Kiedy planuje Pan kolejne tzw imprezy, festyny organizować w innych wsiach? Pewnie inni też zjedli by kiełbasę.
Cytować
0 #55 KielbasaMieszkaniecee 2018-10-03 20:37
Panie Leszku czekamy w Popowie grill rozpalony przywieź kielbe i kaszane
Cytować
-12 #54 Przekazanie piłeczkiJanowy 2018-10-02 14:53
z rak obecnego wojta do rak jego pomazanca. Stary uklad zostanie nienaruszony - jaki syf byl w Mieścisku taki i pozostanie. Cale szczęście, ze juz tam nie mieszkam i widze, co naprawde mozna gdy sie chce.
Cytować
-6 #53 MasakraDawid1w 2018-09-26 17:28
Wiedz wyborczy w Miescisku totalna porażka jedyne światełko to pan Serwatka reszta do kosza z Bodusem
Cytować
-5 #52 MieszkaniecJa 2018-09-21 11:53
Górski Witucki Kalka miedzy innymi to tym panom zawdzieczamy to jak teraz wyglada gmina za ciąg od Banaszynskiego radni bez radni jak mógłes ich przygarnac mowiles ze nie chcesz miec nic wspólnego z. stara ekipa tym pana dziękujemy wstydzili by sie
Cytować
-3 #51 RE: Leszek Bodus zaprezentował kandydatów do rady i program wyborczyAnkkka 2018-09-19 21:59
Cytuję Bonifacy:
Cytuję Ja:
Cytuję Bonifacy:
Zarzuty do obecnego wójta nie trafione w końcu przez tyle kadencji krasnoludki go nie wybierały tylko mieszkańcy.

No to zapraszam do szkoly w miescisku tragedia przedszkole tragedia osrodek zdrowia tragedia a o funduszach z uni eur zapomnial biedaczek gmina jest w najbardziej zaniedbana w powiecie

Szkoła i przedszkole zaniedbane kompletna bzdura te instytucje są na bardzo przyzwoitym poziomie kierowane przez oddanych sprawie dyrektorów.Trochę obiektywizmu w tych sądach

Szkoła na bardzo przyzwoitym poziomie?Ktoś tu chyba ma problemy ze wzrokiem i najwidoczniej nie dowidzi pewnych spraw.Przez jakiego dyrektora jest prowadzona się pytam,a no przez takiego,którym rządzą rodzice,dziecko ma być w tej klasie w której chce,żadnych zasad,a Pani dyrektor tańczy tak jak jej zagrają.A nie wspomnę już o tym,że w tym roku szkoła nie ma pieniędzy na zajęcia wyrównawcze dla dzieci bo gmina też nie ma,nauczyli się robić śmieszne festyny i non stop żebrać,może w inny sposób by się nauczyli pozyskiwać pieniądze.Oto ten przyzwoity poziom!
Cytować
-5 #50 RE: Leszek Bodus zaprezentował kandydatów do rady i program wyborczyJadźka 2018-09-18 18:36
Cytuję Bonifacy:
Cytuję Arti:
Jest jednym z najsłabiej wykształconych kandydatów. Co ma licencjata? Jako wyborca moja rodzina i znajomi nie będą ryzykować żeby na niego głosować, bo żeby opanować potężny dług gminy jego słabe wykształcenie nie pomaga, a wypisywanie programu który dorżnie budżet gminy też nie świadczy dobrze o kandydacie. Wielki biznesmen patriota co kręcił biznes zatrudniając rodaków na czarno. A to że miał konflikty z prawem to też dobrze nie świadczy.

Wykształceniem kandydat nie odbiega od pozostałych ale predyspozycjami do sprawowania tej funkcji bije ich na głowę. Zarżnięciem budżetu bym się nie przejmował bo to wójt i skarbnik swoją głową za to odpowiadją i nie sądzę żeby ktokolwiek stawiał swoją głowę za publiczne pieniądze. L.B jest sprawny w działaniu jak pokazuje jego praca na własnym biznesie i w pracy społecznej a przede wszystkim potrafi się dzielić z potrzebującymi co efektywnie robi przez wiele lat. życzę powodzenia jesteśmy za.

Drogi Bonifacy skoro uważasz że wykształcenie na poziomie licencjata szkoły wyższej jest równe z tytułami Uniwersyteckimi Doktora, to brawo Ty! (Żal i ubolewanie)Na prawdę nie widzisz że jest to różnica w tak wielka że można ją liczyć w latach świetlnych. Kamdydat na którego stawiasz nawet w seminarium nie dał rady, gdzie idzie się z powołania. Widzę też że nie zapoznałeś się z dokonaniami pozostałych kandydatów i ślepo wierzysz że z Pana LB taki świetny przedsiębiorczy kandydat to zapytaj go może przez co miał konflikt z prawem.
Cytować
-12 #49 MieszkaniecJa 2018-09-18 12:54
Cytuję Bonifacy:
Cytuję Arti:
Jest jednym z najsłabiej wykształconych kandydatów. Co ma licencjata? Jako wyborca moja rodzina i znajomi nie będą ryzykować żeby na niego głosować, bo żeby opanować potężny dług gminy jego słabe wykształcenie nie pomaga, a wypisywanie programu który dorżnie budżet gminy też nie świadczy dobrze o kandydacie. Wielki biznesmen patriota co kręcił biznes zatrudniając rodaków na czarno. A to że miał konflikty z prawem to też dobrze nie świadczy.

Wykształceniem kandydat nie odbiega od pozostałych ale predyspozycjami do sprawowania tej funkcji bije ich na głowę. Zarżnięciem budżetu bym się nie przejmował bo to wójt i skarbnik swoją głową za to odpowiadją i nie sądzę żeby ktokolwiek stawiał swoją głowę za publiczne pieniądze. L.B jest sprawny w działaniu jak pokazuje jego praca na własnym biznesie i w pracy społecznej a przede wszystkim potrafi się dzielić z potrzebującymi co efektywnie robi przez wiele lat. życzę powodzenia jesteśmy za.

No napewno sprawny w dzialaniu jest tylko on ma on mial z nich wszystkich wyrok za oszustwa paliwowe
Cytować
+13 #48 zdrowe podejścieBonifacy 2018-09-18 09:24
Cytuję Arti:
Jest jednym z najsłabiej wykształconych kandydatów. Co ma licencjata? Jako wyborca moja rodzina i znajomi nie będą ryzykować żeby na niego głosować, bo żeby opanować potężny dług gminy jego słabe wykształcenie nie pomaga, a wypisywanie programu który dorżnie budżet gminy też nie świadczy dobrze o kandydacie. Wielki biznesmen patriota co kręcił biznes zatrudniając rodaków na czarno. A to że miał konflikty z prawem to też dobrze nie świadczy.

Wykształceniem kandydat nie odbiega od pozostałych ale predyspozycjami do sprawowania tej funkcji bije ich na głowę. Zarżnięciem budżetu bym się nie przejmował bo to wójt i skarbnik swoją głową za to odpowiadją i nie sądzę żeby ktokolwiek stawiał swoją głowę za publiczne pieniądze. L.B jest sprawny w działaniu jak pokazuje jego praca na własnym biznesie i w pracy społecznej a przede wszystkim potrafi się dzielić z potrzebującymi co efektywnie robi przez wiele lat. życzę powodzenia jesteśmy za.
Cytować
+6 #47 zdrowe podejścieBonifacy 2018-09-18 09:12
Cytuję #mieszkaniec:
Zalatuje kontynuacją polityki Banaszyńskiego. Radni też z dawnej ekipy.
Dlaczego tak mało konkretów? Zatoczki, drogi.... Czy nie lepiej zabiegać o poprawę drogi do Wągrowca i Skoków?
Co do gazyfikacji - o co tu zabiegać? wystarczy się nie wtrącać i nie zepsuć. Żłobek - czy wcześniejszy plan przejęcia budynków gimnazjum na prywatny żłobek odejdzie do lamusa i powstanie żłobek gminny?
Co z drogami w okolicach Wybranówka i Mirkowiczek? Gdzie takie konkrety?
Światłowód... fajnie! Hmm a kanalizacja?
Panie kandydacie na wójta. Kiedyś pan Banaszyński mówił "marzy mi pobudowanie basenu".
Pan dziś mówi sprawdziłem, gminę można jeszcze zadłużyć na kolejne 9,5 miliona, to mało długów ona ma? Jak reszta kandydatów ma takie same pomysły, to nic się nie zmieni.

Spokojnie zobowiązania gminy nie będą spłacać mieszkańcy a więc to sprawa władz gminy dla mnie liczy się poprawa życia mieszkańców a nie to że gmina zaciąga na realizację zadań pożyczki trzeba mieć jaja żeby działać i robić inwestycję a nie tylko narzekać
Cytować
-1 #46 zdrowe podejścieBonifacy 2018-09-18 09:07
Cytuję #mieszkaniec:
Cytuję Elizabet:
Mieszkaniec - gratulacje, pokaż swój program!!! Czytamy panie "wykształcony" ze zrozumieniem!!!

A na co mi program, ja oczekuję propozycji na rozwój dla gminy od kandydatów. Taki program to w 90% kopiuj wklej program kandydatów na wójtów w całej Polsce, a reszta to nazwy własne dla naszej gminy. I szczerze, co dzień jeżdżę do pracy do Rogoźna i na rondzie w Wągrowcu dopiero doznaję ulgi. Chyba że w zasięgu tak zadłużonej gminy jest tylko odcinek do Miłosławic. Po takiej stagnacji po obecnym wójcie ta gmina potrzebuje rozbicia betonu, a nie kontynuacji obecnej polityki.

Cytuję #mieszkaniec:
Cytuję Elizabet:
Mieszkaniec - gratulacje, pokaż swój program!!! Czytamy panie "wykształcony" ze zrozumieniem!!!

A na co mi program, ja oczekuję propozycji na rozwój dla gminy od kandydatów. Taki program to w 90% kopiuj wklej program kandydatów na wójtów w całej Polsce, a reszta to nazwy własne dla naszej gminy. I szczerze, co dzień jeżdżę do pracy do Rogoźna i na rondzie w Wągrowcu dopiero doznaję ulgi. Chyba że w zasięgu tak zadłużonej gminy jest tylko odcinek do Miłosławic. Po takiej stagnacji po obecnym wójcie ta gmina potrzebuje rozbicia betonu, a nie kontynuacji obecnej polityki.

Drogi panie droga o której mowa jest yg9e powiatowa i remont należy do władz powiatu
Cytować
-1 #45 zdrowe podejścieBonifacy 2018-09-18 09:01
Cytuję Ja:
Cytuję Bonifacy:
Zarzuty do obecnego wójta nie trafione w końcu przez tyle kadencji krasnoludki go nie wybierały tylko mieszkańcy.

No to zapraszam do szkoly w miescisku tragedia przedszkole tragedia osrodek zdrowia tragedia a o funduszach z uni eur zapomnial biedaczek gmina jest w najbardziej zaniedbana w powiecie

Szkoła i przedszkole zaniedbane kompletna bzdura te instytucje są na bardzo przyzwoitym poziomie kierowane przez oddanych sprawie dyrektorów.Troc hę obiektywizmu w tych sądach
Cytować
-4 #44 RE: Leszek Bodus zaprezentował kandydatów do rady i program wyborczyjózek 2018-09-18 07:14
Cytuję AdamMiescisko:
Bardzo mi się program podoba a Leszek Bodus w odróżnieniu od "spadochroniarzy" ma szansę poprawić sprawy w Mieścisku.

Cytuję AdamMiescisko:
Bardzo mi się program podoba a Leszek Bodus w odróżnieniu od "spadochroniarzy" ma szansę poprawić sprawy w Mieścisku.


Mie się też bardzo podoba jeszcze fajnie by było jakby wybudowal lotnisko dla samolotow i helikopterow.
Cytować
0 #43 MieszkaniecJa 2018-09-17 20:57
Cytuję Bonifacy:
Zarzuty do obecnego wójta nie trafione w końcu przez tyle kadencji krasnoludki go nie wybierały tylko mieszkańcy.

No to zapraszam do szkoly w miescisku tragedia przedszkole tragedia osrodek zdrowia tragedia a o funduszach z uni eur zapomnial biedaczek gmina jest w najbardziej zaniedbana w powiecie
Cytować
+7 #42 zdrowe podejścieBonifacy 2018-09-17 13:30
Zarzuty do obecnego wójta nie trafione w końcu przez tyle kadencji krasnoludki go nie wybierały tylko mieszkańcy.
Cytować
+17 #41 zdrowy podejścieBonifacy 2018-09-17 13:23
Na przychylność ludzi pracuje się latami tak jak pan Leszek Bodus. Myślę że to jedyny sensowny kandydat który chce pracować i pomagać innym tak jak do tej pory. Powodzenia
Cytować
-10 #40 KierowcaJa 2018-09-15 20:41
Cytuję Ja:
Cytuję Jadźka:
Ha ha a to dobre! Wykształcony! Skończyć licencjat na prywatnej szkole wyższej to nic nadzwyczajnego. Jeszcze jakby to był Uniwersytet to rozumiem, ale prywatną szkoła wyższa, gdzie płacę i mam. Brak słów.
Przedsiębiorczy pewnie będzie, ale dla siebie. Wszystkie imprezy będą po wyborach organizowane w Bratankach by nabić prywatną kieszeń Pana Leszka pieniędzmi podatników. Taki to kandydat na wójta.

Doswiadczenie w czym w prowadzeniu takiego lokalu. tam jest tak samo od wielu lat to jest twoje doswiadczenie. Brak pytan hahaha

A obniżenie podatku od transportu no to tylko tylko. Kopydlowski sie ucieszy ah te kolesostwo
Cytować
-12 #39 MieszkaniecJa 2018-09-15 18:10
Cytuję Jadźka:
Ha ha a to dobre! Wykształcony! Skończyć licencjat na prywatnej szkole wyższej to nic nadzwyczajnego. Jeszcze jakby to był Uniwersytet to rozumiem, ale prywatną szkoła wyższa, gdzie płacę i mam. Brak słów.
Przedsiębiorczy pewnie będzie, ale dla siebie. Wszystkie imprezy będą po wyborach organizowane w Bratankach by nabić prywatną kieszeń Pana Leszka pieniędzmi podatników. Taki to kandydat na wójta.

Doswiadczenie w czym w prowadzeniu takiego lokalu. tam jest tak samo od wielu lat to jest twoje doswiadczenie. Brak pytan hahaha
Cytować
-10 #38 RE: Leszek Bodus zaprezentował kandydatów do rady i program wyborczyJadźka 2018-09-14 18:03
Ha ha a to dobre! Wykształcony! Skończyć licencjat na prywatnej szkole wyższej to nic nadzwyczajnego. Jeszcze jakby to był Uniwersytet to rozumiem, ale prywatną szkoła wyższa, gdzie płacę i mam. Brak słów.
Przedsiębiorczy pewnie będzie, ale dla siebie. Wszystkie imprezy będą po wyborach organizowane w Bratankach by nabić prywatną kieszeń Pana Leszka pieniędzmi podatników. Taki to kandydat na wójta.
Cytować
-1 #37 RE: Leszek Bodus zaprezentował kandydatów do rady i program wyborczyMieścisko 2018-09-14 10:17
Stanowiska podzielone. Słyszałem, że sekretarzem u nas ma być Grzegorz Kamiński, który wszędzie wylatuje, aktualnie startuje na burmistrza w Wągrowcu, ale podobno tam jest bez szans. Bodus to stara klika, zero zmian.
Cytować
-1 #36 GminaJa 2018-09-14 10:00
Cytuję Karolus:
Tylko Leszek z tej czwórki nadaje się na wójta - inni to przystawki

Tak już stanowiska w gminie przydzielone juz wygrał
Cytować
+9 #35 RE: Leszek Bodus zaprezentował kandydatów do rady i program wyborczyKarolus 2018-09-14 09:18
Tylko Leszek z tej czwórki nadaje się na wójta - inni to przystawki
Cytować
-6 #34 RE: Leszek Bodus zaprezentował kandydatów do rady i program wyborczyŁucja 2018-09-14 07:05
Cytuję Marcin:
Jako jedyny z kandydatów na Wójta w Mieścisku osiągnął coś sam własną pracą a nie wypasł się na państwowej czy samorządowej posadce, czy innej spółce skarbu państwa. Pomysł na gminę ma przemyślany a do zmiany potrafi przekonać przedstawiając argumenty. Moja rodzina i ja będziemy go popierać w wyborach. Zresztą ludzie, których zaprezentował jako kandydatów do Rady są przekonujący i autentyczni. To też uwiarygodnia to co robi.

To nie był radnym powiatowym?
Cytować
+17 #33 Najlepszy kandydatElkaW. 2018-09-13 21:25
Panie Leszku,
Jesteśmy za Panem całą naszą rodziną. Nawet babci program się spodobał.
Cytować
-3 #32 RE: Leszek Bodus zaprezentował kandydatów do rady i program wyborczyJa 2018-09-13 19:33
Cytuję do_kiełbasa:
kełbasa: ależ z Ciebie marksista. a czyje pieniądze wydają rządzący jak nie te ukradzione w podatkach. Pan Bodus wie ile co jest warte i chwała, że mu się chce!

No ładnie to mam rozumieć ze on je ukradnie ok
Cytować
+13 #31 RE: Leszek Bodus zaprezentował kandydatów do rady i program wyborczydo_kiełbasa 2018-09-13 17:03
kełbasa: ależ z Ciebie marksista. a czyje pieniądze wydają rządzący jak nie te ukradzione w podatkach. Pan Bodus wie ile co jest warte i chwała, że mu się chce!
Cytować
-4 #30 KielbasaJa 2018-09-13 16:10
Cytuję Marcin:
Jako jedyny z kandydatów na Wójta w Mieścisku osiągnął coś sam własną pracą a nie wypasł się na państwowej czy samorządowej posadce, czy innej spółce skarbu państwa. Pomysł na gminę ma przemyślany a do zmiany potrafi przekonać przedstawiając argumenty. Moja rodzina i ja będziemy go popierać w wyborach. Zresztą ludzie, których zaprezentował jako kandydatów do Rady są przekonujący i autentyczni. To też uwiarygodnia to co robi.
nie wydaje sie pieniedzy ktorych sie nie ma moze pan pozyskac te środki ale co bedzie jak sie nie uda co wtedy. powie pan ze sie nie udało
Cytować
-6 #29 KielbasaJa 2018-09-13 15:50
Kielbasa wyborcza jeszcze dopisac hotel i basen wiekszosc obietnic nie trafiona Internet jest wszedzie w tym momecie gazyfikacja ha przylacze 30 tys a za drogi wagrowiec Miescisko nasza gmina nie odpowiada czuć Banaszynskim i jego obietnicami
Cytować
+31 #28 RE: Leszek Bodus zaprezentował kandydatów do rady i program wyborczyMarcin 2018-09-13 10:36
Jako jedyny z kandydatów na Wójta w Mieścisku osiągnął coś sam własną pracą a nie wypasł się na państwowej czy samorządowej posadce, czy innej spółce skarbu państwa. Pomysł na gminę ma przemyślany a do zmiany potrafi przekonać przedstawiając argumenty. Moja rodzina i ja będziemy go popierać w wyborach. Zresztą ludzie, których zaprezentował jako kandydatów do Rady są przekonujący i autentyczni. To też uwiarygodnia to co robi.
Cytować
-15 #27 RE: Leszek Bodus zaprezentował kandydatów do rady i program wyborczyArti 2018-09-13 07:06
Jest jednym z najsłabiej wykształconych kandydatów. Co ma licencjata? Jako wyborca moja rodzina i znajomi nie będą ryzykować żeby na niego głosować, bo żeby opanować potężny dług gminy jego słabe wykształcenie nie pomaga, a wypisywanie programu który dorżnie budżet gminy też nie świadczy dobrze o kandydacie. Wielki biznesmen patriota co kręcił biznes zatrudniając rodaków na czarno. A to że miał konflikty z prawem to też dobrze nie świadczy.
Cytować

Portal WRC

  • Portal WRC powstał w 2009 roku
  • Odwiedza nas 74 tys. Internautów miesięcznie, generując 900 tys. odsłon
  • Mamy najwięcej fanów spośród wągrowieckich redakcji
  • Zobacz nasz profil na:

Reklama

  • Niezależny Portal Powiatu Wągrowieckiego
  • Nr 1 w Powiecie Wągrowieckim
  • W naszej ofercie znajdziesz, bannery, materiały sponsorowane, filmy reklamowe oraz reportaże wideo.
  • Całą dobę sprawdzamy skrzynkę: [email protected]

ZAPYTAJ O OFERTĘ