• Opublikowano:
 • Wyświetlono: 1457

Spółdzielnia Usługowa "Pałuki" poszukuje prezesa

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Prezesa Spółdzielni Usługowej "PAŁUKI"  i jednocześnie Zarządcy nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych w Gołańczy.

🔸 Zakres obowiązków: Sprawowanie kierownictwa, kontroli i nadzoru nad całokształtem działalności Spółdzielni oraz pełnienie obowiązków  Zarządcy nad Wspólnotami Mieszkalnymi.
🔸 Forma zatrudnienia: pół etatu (nienormowany czas pracy)
🔸 Wynagrodzenie: Rada Nadzorcza wysokość pensji pozostawia do uzgodnienia.
🔸 Wymagania: wykształcenie minimum średnie. Mile widziane doświadczenie na stanowisku kierowniczym.
🔸 Znajomość: Ustawy Prawo spółdzielcze, Własności lokali,  podstawowa wiedza z zakresu prawa pracy oraz zasad funkcjonowania w/w podmiotów. Posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni  z praw publicznych. Pełna dyspozycyjność.
🔸 Wymagane dokumenty:
- CV, z opisem posiadanego doświadczenia i danymi kontaktowymi.
- Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.
- Kopia świadectw pracy.
- Oświadczenie o niekaralności.
- Oświadczenie o braku pokrewieństwa lub powinowactwa w stosunku do członków Rady Nadzorczej.

Prosimy o dopisanie  klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 202 r. nr 101 poz.926 z póżn. zm.)"

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Spółdzielni Usługowej PAŁUKI w Gołańczy ul. Karola Libelta 11 w godz. od 8.00 do 11.00 do dnia 31 stycznia 2021 r. z dopiskiem „KONKURS”

Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem 67 2615 879.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do informacji o terminie rozstrzygnięcia konkursu i powiadomienia zainteresowanych. W przypadku nie wybrania Prezesa konkurs zostanie ogłoszony ponownie.

Dodaj komentarz

Redakcja Portalu WRC nie odpowiada za publikowane treści w module komentarze.

Przed dodaniem wpisu zapoznaj się z REGULAMINEM!

Kod antyspamowy
Odśwież

Portal WRC

 • Portal WRC powstał w 2009 roku
 • Wydawca: "FOOBU" Roman Kowalczewski
 • Adres Redakcji: ul. Mickiewicza 17/30, 62-100 Wągrowiec
 • Redaktor Naczelny: Roman Kowalczewski
 • Telefon: +48 501 142 937
 • mail: [email protected]
 • Zobacz nasz profil na:

Reklama

 • Niezależny Portal Powiatu Wągrowieckiego
 • Nr 1 w Powiecie Wągrowieckim
 • W naszej ofercie znajdziesz, bannery, materiały sponsorowane, filmy reklamowe oraz reportaże wideo.
 • Całą dobę sprawdzamy skrzynkę: [email protected]

ZAPYTAJ O OFERTĘ

X

Ostrzeżenie

© 2009-2019 Portal WRC. Wszystkie prawa zastrzeżone.