• Opublikowano:
 • Wyświetlono: 969

Wóz strażacki wystawiony na sprzedaż

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym (licytacja) na sprzedaż samochodu specjalnego – pożarniczego marki FSC-Starachowice/Star P244.

1. Nazwa i siedziba jednostki:

Gmina Damasławek
Rynek 8,
62-110 Damasławek,
tel. 67 261 36 11

2. Miejsce i termin aukcji:

Urząd Gminy w Damasławku
Rynek 8, pok. 9
5 marca 2021 r. (piątek) godz. 10:00.

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany samochód specjalny– pożarniczy marki FSC-Starachowice/Star P244:

Istnieje możliwość obejrzenia przedmiotu aukcji po wcześniejszym uzgodnieniu terminu od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 14:00, tel. 721 117 197

4. Przedmiot aukcji:

Samochód specjalny – pożarniczy marki FSC-Starachowice/Star P244 wyprodukowany w 1985 roku. Numer VIN P244LM109602, masa własna 7800 kg, badania techniczne do 23.12.2021 roku, aktualne ubezpieczenie, przebieg 56 070 km, motopompa o wydajności 800 l/min.

5. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wnoszenia:

5.1. Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wpłata wadium w wysokości  1300,00 zł.

5.2. Wadium wnosi się w pieniądzu.

5.3Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Damasławek, nr rachunku: 18 8959 0001 4200 0299 2000 0410 do dnia 2 marca 2021 roku (wtorek).

5.4. Dowód wniesienia wadium należy przedstawić komisji przed rozpoczęciem aukcji.

5.5. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie dokonali zakupu lub nie przystąpili do przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu aukcji.

5.6. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet nabycia przedmiotu aukcji.

5.7. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik aukcji, który wygrał aukcję uchyli się od zawarcia umowy.

6. Cena wywoławcza: 12 950,00 zł cena nie podlega opodatkowaniu VAT.

7. Warunki aukcji:

7.1. Uczestnicy składają oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu aukcji.

7.2. Uczestnicy, którzy nie złożą oświadczenia podlegają wykluczeniu z udziału w aukcji.

7.3. Kwota minimalnego postąpienia wynosi 1% ceny wywoławczej tj. 130,00 zł, nie więcej niż 500,00 zł.

7.4. Cena za przedmiot aukcji zaproponowana przez uczestnika przestaje być wiążąca, gdy inny uczestnik zaproponuje wyższą.

7.5. Po ustaniu postąpień prowadzący aukcję, wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą cenę i zamyka aukcję, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę firmy, która aukcję wygrała.

7.6. Przystąpienie jednego licytanta wystarczy do przeprowadzenia aukcji.

7.7. Po zamknięciu licytacji nabywca zobowiązany jest zawrzeć umowę kupna wylicytowanego przedmiotu.

7.8. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę pomniejszoną o wpłacone wadium, w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia aukcji na rachunek bankowy Gminy Damasławek nr: 51 8959 0001 4200 0299 2000 0010.

7.9. Wydanie przedmiotu aukcji nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

7.10. Zakupione mienie należy odebrać na swój koszt i swoim staraniem, po uprzednim wpłaceniu ustalonej kwoty.

7.11. Gmina Damasławek jako sprzedający nie bierze odpowiedzialności za zniszczenia powstałe po wydaniu przedmiotu aukcji.

7.12. Organizatorowi aukcji przysługuje prawo zamknięcia aukcji bez podania przyczyny.    

Komentarze   

Strażak sam
0 #2 OddajcieStrażak sam 2021-02-19 23:24
Się nie bój bo gmina Mieścisko też musiała zapłacić za samochód przekazany z PSP. Tylko wyglądało to trochę inaczej. Mieścisko dołożyło do Nowego samochodu PSP a Ci przekazali swój stary do Mieściska.
Więc za darmo nic w tych czasach nie ma
Strażak sam
+3 #1 oddajcie tam gdzie nie maStrażak sam 2021-02-18 08:05
Dopiero co było głośno o przekazaniu przez PSP wozu dla OSP w Mieścisku. Dlaczego Gmina Damasławek nie wykona podobnego gestu i nie przekażą tego wozu tam, gdzie sprzętu brakuje?
Jeżeli wóz jest sprawny, to niech dalej pomaga w ratowaniu ludzi!!!

Portal WRC

 • Portal WRC powstał w 2009 roku
 • Wydawca: "FOOBU" Roman Kowalczewski
 • Adres Redakcji: ul. Mickiewicza 17/30, 62-100 Wągrowiec
 • Redaktor Naczelny: Roman Kowalczewski
 • Telefon: +48 501 142 937
 • mail: [email protected]
 • Zobacz nasz profil na:

Reklama

 • Niezależny Portal Powiatu Wągrowieckiego
 • Nr 1 w Powiecie Wągrowieckim
 • W naszej ofercie znajdziesz, bannery, materiały sponsorowane, filmy reklamowe oraz reportaże wideo.
 • Całą dobę sprawdzamy skrzynkę: [email protected]

ZAPYTAJ O OFERTĘ

X

Ostrzeżenie

© 2009-2019 Portal WRC. Wszystkie prawa zastrzeżone.