• Opublikowano:
 • Wyświetlono: 837

MPWiK ogłosiło przetarg na modernizację przepompowni

MPWiK Sp. z o.o. ogłosiło przetarg na modernizację i przebudowę przepompowni przy ul. Klasztornej wraz z przebudową i modernizacją kolektorów tłocznych.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłosiło 13 kwietnia 2021 r. przetarg na modernizację i przebudowę przepompowni przy ul. Klasztornej wraz z przebudową i modernizacją kolektorów tłocznych przebiegających wzdłuż fragmentów ulic Klasztornej, Skockiej oraz 11 Listopada, który stanowi kontynuację kompleksowego remontu i modernizacji oczyszczalni ścieków w Wągrowcu.

Projekt jest realizowany przy wsparciu środków unijnych na podstawie umowy o dofinansowanie pn.: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wągrowcu, zawartej 19 czerwca 2018 r., w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in. przebudowę (rozbudowę) i remont obiektów istniejących przy ul. Klasztornej 22: komory przelewowej, budynku krat, piaskownika, budynku przepompowni i budynku energetycznego. Zadanie obejmuje również: termomodernizację obiektów, budowę obiektów nowych, wyposażenie technologiczne obiektów (wykonanie rurociągów/kanałów ścieków surowych, przebudowa kanalizacji wewnętrznej, w tym wód opadowych, przebudowa rurociągów wody wodociągowej, przebudowa obiektów towarzyszących na sieciach (studzienki kanalizacyjne, wpusty deszczowe, odwodnienia), częściowa likwidacja istniejących rurociągów w terenie), wykonanie instalacji wewnętrznych w poszczególnych obiektach, oznaczenie obiektów, rozruch technologiczny, szkolenia obsługi.

W zakresie przebudowy i modernizacji kolektorów tłocznych przebiegających wzdłuż fragmentów ulic Klasztornej, Skockiej oraz 11 Listopada zakres zadania obejmuje:

🔸 budowę dwóch równolegle ułożonych rurociągów tłocznych w ulicach Klasztorna i Skocka, gdzie nastąpi połączenie nowych rurociągów z istniejącymi, przeznaczonymi do bezwykopowej renowacji,
🔸 unieczynnienie dwóch rurociągów istniejących,
🔸 przebudowę istniejących rurociągów w ulicach Skockiej i 11 Listopada przed wjazdem na teren oczyszczalni ścieków (węzeł W32),
🔸 renowację części rurociągów,
🔸 odtworzenie nawierzchni.

Termin składania ofert został wyznaczony na 14 maja 2021 r., godzina 12:00.


Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. 13 kwietnia 2021 r. dokonało także wyboru oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie kontraktu pn. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wągrowcu - Oferta nr 4

 1. Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji ABT sp. z o. o., ul. Bór 139, 42-202 Częstochowa – Lider konsorcjum
 2. T4B EKOTECHNOLOGIE sp. z o. o., ul. aleja Stanów Zjednoczonych 32/U15,04-036 Warszawa – partner
 3. GRUPA SZYMBUD sp. z . sp. k., ul. Częstochowska 2G, 42-270 Kłomnice - partner

Cena oferty 54.791.580 zł brutto. Okres przedłużonej gwarancji 24 miesiące. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej MPWiK.

Fot. MPWiK Sp. z o.o. w Wągrowcu.

 

 


Dodaj komentarz

Redakcja Portalu WRC nie odpowiada za publikowane treści w module komentarze.

Przed dodaniem wpisu zapoznaj się z REGULAMINEM!

Kod antyspamowy
Odśwież

Portal WRC

 • Portal WRC powstał w 2009 roku
 • Wydawca: "FOOBU" Roman Kowalczewski
 • Adres Redakcji: ul. Mickiewicza 17/30, 62-100 Wągrowiec
 • Redaktor Naczelny: Roman Kowalczewski
 • Telefon: +48 503 142 937
 • mail: [email protected]
 • Zobacz nasz profil na:

Reklama

 • Niezależny Portal Powiatu Wągrowieckiego
 • Nr 1 w Powiecie Wągrowieckim
 • W naszej ofercie znajdziesz, bannery, materiały sponsorowane, filmy reklamowe oraz reportaże wideo.
 • Całą dobę sprawdzamy skrzynkę: [email protected]

ZAPYTAJ O OFERTĘ

X

Ostrzeżenie

© 2009-2019 Portal WRC. Wszystkie prawa zastrzeżone.