• Opublikowano:
 • Wyświetlono: 206840

RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Szanując Państwa prawo do ochrony prywatności prezentujemy zasady pozyskiwania, wykorzystywania i usuwania informacji, w tym danych osobowych użytkowników Portalu WRC, dostępnego pod adresem: portalwrc.pl

I. Informacje o administratorze danych osobowych

 1. Portal WRC z siedzibą w Wągrowcu, przy ul. Mickiewicza 17/30, 62-100 Wągrowiec, wpisany do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPO: 3500, jest administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO).

 

II. Dane kontaktowe administratora

Adres korespondencyjny: Portal WRC, ul. Mickiewicza 17/30, 62-100 Wągrowiec. Adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

III. Zakres i sposób przetwarzania informacji, w tym danych osobowych

 1. Umożliwiamy Państwu wybór, czy i w jakim zakresie chcą Państwo korzystać z naszych usług. Większość treści prezentowanych w naszych serwisach internetowych dostępna jest bezpłatnie i bez konieczności podawania przez Państwa jakichkolwiek danych osobowych.
 2. Wówczas, kiedy korzystają Państwo z naszego serwisu internetowego, wchodzimy w posiadanie informacji częściowo wysyłanych automatycznie przez przeglądarki internetowe. Informacje te wykorzystujemy do zapewnienia prawidłowego działania serwisu, usprawniania oraz spełnienia przez nas wymagań w zakresie bezpieczeństwa i wymogów prawnych. Na ich podstawie opracowujemy także statystyki i dokonujemy badań analitycznych. Informacje te mogą zawierać dane takie jak: adres IP urządzenia, jego rodzaj, unikalny identyfikator, nazwę systemu operacyjnego, ustawienia przeglądarki, datę i godzinę przesyłanych zapytań oraz prezentować Państwa aktywności w serwisach internetowych. To, które konkretnie informacje uzyskujemy, zależy od rodzaju urządzenia i ustawień oprogramowania, których Państwo używacie.
 3. Podczas korzystania z naszego serwisu internetowego, w posiadanie informacji częściowo wysyłanych automatycznie przez przeglądarki internetowe wchodzić mogą również inne podmioty, do serwisów których wtyczki umieszczone zostały w naszych serwisach internetowych. W szczególności właściciele serwisów prowadzonych pod adresami internetowymi: youtube.com, facebook.com, play.google.com. Informacje te mogą zawierać dane takie jak: adres IP urządzenia, jego rodzaj, unikalny identyfikator, nazwę systemu operacyjnego, ustawienia przeglądarki, datę i godzinę przesyłanych zapytań oraz prezentować Państwa aktywności w serwisach internetowych. To, które konkretnie informacje są udostępniane, zależy od rodzaju urządzenia i ustawień oprogramowania, których Państwo używacie. Każdy z dostawców określa zasady i cele pozyskiwanych informacji na własnej stronie internetowej.
 4. Gdy odwiedzają Państwo nasz serwis internetowy wykorzystujemy pliki z informacjami zwane ciasteczkami (ang. cookies). Nasz serwis internetowy wysyła te pliki do przeglądarek internetowych, które następnie przechowują je w urządzeniach, z których Państwo korzystacie (komputer, smartphone, smartwatch) lub uzyskują dostęp do informacji już przechowywanych. Tego rodzaju pliki, składają się z ciągów znaków, będących zakodowanymi informacjami na temat aktywności w naszych serwisach internetowych. Nie zawierają one danych pozwalających na ustalenie Państwa tożsamości. Służą nam do ułatwiania korzystania z serwisów internetowych. W szczególności utrzymywania ciągłości sesji po zalogowaniu się do konta klienta, dzięki czemu nie muszą Państwo logować się ponownie na podstronach. Ponadto, zapamiętywania ustawień, takich jak układ strony czy ograniczenia wyświetlanych Państwu ankiet lub reklam. A także, pozwalają nam tworzyć anonimowe statystyki odwiedzin i lepiej rozumieć sposób w jaki funkcjonują serwisy internetowe, co umożliwia ich stałe ulepszanie. Pliki cookies wykorzystywać możemy również w celach marketingowych.
 5. W urządzeniach, z których Państwo korzystacie zapisywane mogą być również pliki cookies innych podmiotów, będących dostawcami serwisów, których wtyczki umieszczono w naszych serwisach internetowych, w tym: twitter.com, youtube.com, facebook.com, play.google.com, plus.google.com. Umożliwia to Państwu korzystanie ze zintegrowanych funkcjonalności serwisów, w tym możliwości bezpośredniego przejścia do jednego z nich na Państwa konto profilowe, aby przeglądać treści prezentowane na prowadzonych przez nas profilach. Każdy z dostawców określa zasady i cele wykorzystywania przez siebie plików cookies na własnej stronie internetowej.
 6. W każdej chwili mogą Państwo określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub urządzenia z którego Państwo korzystacie. W ten sposób mogą Państwo wyrazić zgodę na przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do plików cookies lub taką zgodę wycofać, blokując przyjmowanie plików cookies. Mogą Państwo także usunąć pliki cookies pochodzące z naszych serwisów internetowych, jak również od dostawców serwisów, których wtyczki zostały zamieszczone w naszych serwisach internetowych. Całkowite uniemożliwienie umieszczania plików cookies w Państwa urządzeniu może jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu z serwisów internetowych.
 7. Kiedy kontaktujemy się z Państwem lub Państwo kontaktujecie się z nami, w szczególności jako osoby zainteresowane naszą ofertą lub partnerzy biznesowi, kierując do nas pytania, w celu uzyskania wsparcia albo zamówienia usług, możemy gromadzić informacje na potrzeby realizacji Państwa wniosków i aby prowadzić z Państwem komunikację. Zakres przechowywanych danych każdorazowo zależy od celu kontaktu i wybranych środków komunikacji.
 8. Jeżeli przekazują nam Państwo swoje dane kontaktowe, takie jak numer telefonu lub adres poczty elektronicznej (e-mail), gromadzimy wówczas także informacje na temat daty i godziny przesyłanych zapytań oraz adresu IP urządzenia, z którego dokonano zgłoszenia.

 

IV. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Jeżeli w związku ze świadczonymi dla Państwa drogą elektroniczną usługami informacyjnymi przekazują nam Państwo swoje dane osobowe, możemy przetwarzać je wówczas na podstawie:

 1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO - w celu zawarcia lub wykonania łączącej nas umowy;
 2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO - w celu wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych, takich jak zapewnienia bezpieczeństwa usług czy rozpatrywania reklamacji;
 3. art. 6 ust. 1 lit. f RODO - w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów naszych i naszych partnerów, takich jak:
  1. zapewnienia rzetelnej obsługi i wysokiej jakości świadczonych usług;
  2. zapobiegania oszustwom;
  3. marketingu bezpośredniego;
  4. wewnętrznych celów administracyjnych realizowanych w ramach grupy przedsiębiorstw;
  5. analizowania danych.
 4. art. 6 ust. 1 lit. a RODO - w innych celach, wyłącznie jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę.

 

V. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu Świadcząc dla Państwa usługi informacyjne możemy:

 1. Wykorzystywać pewne informacje do oceny niektórych Państwa preferencji osobistych czy zainteresowań. Tego rodzaju monitoring i analiza sposobu w jaki korzystają Państwo z naszych usług pozwala nam także lepiej dopasować je do Państwa potrzeb;
 2. Monitorować jakiego rodzaju treści Państwa zainteresowały, a następnie wyświetlać reklamy odpowiadające Państwa preferencjom. Jeżeli uznacie Państwo, że jakaś decyzja w stosunku do Państwa podjęta została niesłusznie lub w sposób nieprawidłowy, przysługuje Państwo prawo do jej zakwestionowania. Jeżeli nie chcą Państwo abyśmy dopasowywali usługi do Państwa preferencji lub wyświetlali Państwu spersonalizowane reklamy, przysługuje Państwu prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec dokonywanego przez nas profilowania lub przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych.

 

VI. Informacje o odbiorcach danych osobowych

Jeżeli wymagało będzie tego od nas prawo, Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w tym sądom i prokuraturom. Dbamy o ochronę Państwa prywatności i nigdy nie sprzedajemy danych osobowych.

 

VII. Okres przechowywania danych osobowych i kryteria ustalania tego okresu

Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez nas w okresie obowiązywania łączącej nas umowy o świadczenie usług informacyjnych. Następnie po ograniczeniu ich zakresu do danych niezbędnych do wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych, przetwarzane będą w okresie wskazanym w przepisach prawa powszechnie obowiązującego lub zgodnie z kryteriami w nich wyznaczonymi. Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, będziemy robili to nie dłużej, niż do chwili, w której taką zgodę Państwo wycofają.

 

VIII. Uprawnienia

W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, przysługują Państwu uprawnienia, które przedstawiamy poniżej. Jeżeli zechcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z nich prosimy o kontakt z nami, w wygodnej dla Państwa formie. Wówczas, w zależności od treści Państwa wniosku:

 1. Udzielimy Państwu potwierdzenia czy przetwarzamy Państwa dane osobowe lub dostępu do nich, jak również możemy dostarczyć Państwu kopię danych podlegających przetwarzaniu;
 2. Dokonamy sprostowania danych nieprawidłowych lub uzupełnienia danych niekompletnych;
 3. W sytuacjach określonych w prawie ochrony danych osobowych oraz w zakresie tam wskazanym, zrealizujemy ponadto Państwa uprawnienia do:
  1. usunięcia danych osobowych;
  2. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  3. przeniesienia danych osobowych;
  4. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 4. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, mogą Państwo tę zgodę w każdej chwili wycofa
 5. Odpowiedzi udzielamy zazwyczaj w terminie do miesiąca od dnia wystąpienia przez Państwa z wnioskiem. W tym samym czasie poinformujemy Państwa, jeżeli jednak z uwagi na skomplikowany charakter wniosku lub liczbę zgłoszeń zmuszeni będziemy przedłużyć ten termin o okres do maksymalnie dwóch kolejnych miesięcy. Każdorazowo prosimy Państwa o podanie danych pozwalających Państwa zidentyfikować, aby nie udostępniać informacji Państwa dotyczących osobom nieuprawnionym.

 

IX. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się w sposób zgodny z przepisami prawa. Jeżeli jednak uznają Państwo, iż dopuściliśmy się naruszenia, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub następnie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

X. Dostęp do Państwa danych osobowych ma wyłącznie administrator.

XI. Zmiany w Polityce prywatności

Niniejsza Polityki prywatności ma zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r. Polityka prywatności może być okresowo aktualizowana. Aktualna wersja dostępna jest zawsze w naszych serwisach internetowych.

Ostatnio zmienione: N 3 Cze 2018

 

 

Komentarze   

Janusz 56
0 #4 Reforma szkółJanusz 56 2023-04-22 13:20
Do #44 to załóż cwaniaku stowarzyszenie i bierz wszystkie szkoły a nie pajacuj zgadzam sie ze szkoły musza byc zreformowane a nie pisze mi taki mondrala że ma być tak jak jest a pierwszy zgłasza że nie ma drogi ,lampy wody itp
Pracownik
+9 #3 SzokPracownik 2021-10-08 23:02
Major robi zebranie dla pracowników i się tlumaczy ... panie major wstyd! Z hali jest kilka wyjąć więc nie tłumacz się ze nie można było zatrzymać produkcji gdyż byloby to gorsze bo ludzie przechodziliby obok Porażka. Należało ewakuować innym wyjście ludzi i twoje tłumaczenie że lepiej pracować żeby zamentu nie robić to kpina. Człowieku to twoja porażka kolejna co z ciebie za człowiek?!
agata CEcylia ofisz
+13 #2 pliki cokiesagata CEcylia ofisz 2019-05-15 20:05
Wyskakują pliki na wszystkich stronach internetowych brak słów ludzie maja z tym kłopoty
byczek
+34 #1 RE: Polityka cookiesbyczek 2013-08-10 10:48
Ta debilna informacja o plikach cookies wyskakująca na każdej stronie internetowej już mnie doprowadza do szału.

Portal WRC

 • Portal WRC powstał w 2009 roku
 • Wydawca: "FOOBU" Roman Kowalczewski
 • Adres Redakcji: ul. Mickiewicza 17/30, 62-100 Wągrowiec
 • Redaktor Naczelny: Roman Kowalczewski
 • Telefon: +48 503 142 937
 • mail: [email protected]
 • Zobacz nasz profil na:

Reklama

 • Niezależny Portal Powiatu Wągrowieckiego
 • Nr 1 w Powiecie Wągrowieckim
 • W naszej ofercie znajdziesz, bannery, materiały sponsorowane, filmy reklamowe oraz reportaże wideo.
 • Całą dobę sprawdzamy skrzynkę: [email protected]

ZAPYTAJ O OFERTĘ

X

Ostrzeżenie

© 2009-2023 Portal WRC. Wszystkie prawa zastrzeżone.