• McDonalds
 • Opublikowano:
 • Wyświetlono: 946

Ruszą prace w Kiedrowie, Siedleczku i Toniszewie

Przestrzeń w Kiedrowie, Siedleczku i Toniszewie zostanie zagospodarowana. Gmina Wągrowiec już podpisała umowę z wykonawcą.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne określone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych w dniu 18 października 2021 r. podpisana została umowa na realizację zamówienia pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kiedrowie, Siedleczku i Toniszewie”, w tym:

▫️ Część I "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Kiedrowo";
▫️ Część II "Rekultywacja stawu wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Siedleczko";
▫️ Część III "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Toniszewo".

Część I „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Kiedrowo” i Część II „Rekultywacja stawu wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Siedleczko” ww. zamówienia współfinansowane są przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”, Konkurs „Pięknieje Wielkopolska Wieś”.

Wykonawcą zostało konsorcjum firm: Lider: KNUZEN Zenon Przybylski, Gorzewo 2G, 62-291 Gorzewo, Partner: P.H.U. Usługi Koparkoładowarki Instalacje WOD-KAN Waldemar Tański, ul. Pokoju 12, 62-290 Mieścisko.

▫️ Wartość umowy zawartej z Wykonawcą dla Części I wynosi: 120 117,50 zł brutto.
▫️ Wartość umowy zawartej z Wykonawcą dla Części II wynosi: 258 816,60 zł brutto.
▫️ Wartość umowy zawartej z Wykonawcą dla Części III wynosi: 174 272,48 zł brutto.

Razem: 553 206,58 zł.

Nadzór inwestorski nad realizacją zamówienia pełnić będzie WIP INWEST Radosław Kos, Huta, ul. Radomska 45, 64 –708 Czarnków.

Wartość umowy zawartej z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego wynosi:

▫️ dla Części I: 1 230,00 zł brutto,
▫️ dla Części II: 2 460,00 zł brutto,
▫️ dla Części III: 1 476,00 zł brutto.

Część I „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Kiedrowo” obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w centrum wsi Kiedrowo. Przedmiotem zamówienia jest przede wszystkim uzupełnienie istniejącej infrastruktury rekreacyjnej poprzez:

▫️ dostawę i montaż urządzeń placu zabaw: huśtawki ważki i bujaków sprężynowych,
▫️ dostawę i montaż urządzeń siłowni: biegacza z orbitrekiem, wyciskania siedząc z wyciągiem górnym,
▫️ wykonanie nawierzchni z piasku na geowłókninie pod urządzenia zabawowe oraz nawierzchni z kostki betonowej pod urządzenia siłowni,
▫️ wykonanie ogrodzenia systemowego terenu placu zabaw i siłowni.

W realizacji zadania wezmą udział mieszkańcy wsi Kiedrowo. W szczególności praca mieszkańców polegać będzie na wykonaniu koryta, załadowaniu i wywozie ziemi z wykopów, profilowaniu i zagęszczeniu gruntu pod nawierzchnie placu zabaw, siłowni; rozplantowaniu piasku na placu zabaw oraz przygotowaniu nawierzchni trawiastej wokół placu zabaw poprzez niwelację terenu z wywozem części urobku; wykonaniu wykopu pod obrzeża i ławy krawężnikowe stanowiące obramowanie nawierzchni siłowni i placu zabaw.

Część II „Rekultywacja stawu wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Siedleczko obejmuje wykonanie robót związanych z rekultywacją stawu oraz zagospodarowaniem terenu przyległego, we wsi Siedleczko w Gminie Wągrowiec.

Realizacja zamówienia polegać będzie m.in. na wyczyszczenie dna istniejącego stawu oraz zagospodarowanie przyległego terenu poprzez budowę altany z grillem na utwardzonym kostką betonową terenie, wykonanie ścieżki spacerowej wraz z mostkiem drewnianym, ustawienie ławek oraz wykonanie ogrodu traw. Pozostała część działki zagospodarowana zostanie poprzez nasadzenie niskiej i wysokiej zieleni. Wolne przestrzenie pomiędzy roślinami zostaną obsiane mieszankami traw.

W realizacji zadania wezmą udział mieszkańcy wsi Siedleczko, w szczególności w zakresie: usunięcia dzikich krzewów i poszycia z terenu inwestycji, wywozu urobku z oczyszczania stawu, wykonania trawników, wykonania koryt pod planowane utwardzenia oraz wykonania sadzenia roślin.

Część III „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Toniszewo”. W ramach zamówienia zagospodarowany zostanie teren poprzez wykonanie nawierzchni z kostki betonowej oraz nawierzchni bezpiecznej z piasku, montaż elementów małej architektury, urządzeń placu zabaw (huśtawka bocianie gniazdo, huśtawka wahadłowa podwójna, zestaw wieżowy ze zjeżdżalnią, karuzela tarczowa, bujak sprężynowy, huśtawka wagowa – ważka) i siłowni zewnętrznej (urządzenie podwójne składające się z biegacza i orbitreka, urządzenie podwójne składające się z motyla i roweru) oraz wykonanie ogrodzenia systemowego i ogrodzenia z siatki.


Komentarze   

MieszlaniecGminy
+7 #1 RE: Ruszą prace w Kiedrowie, Siedleczku i ToniszewieMieszlaniecGminy 2021-10-29 16:49
Porządnej drogi na Kiedrowo-Huby nie potrafią zrobić, a biorą się za plac zabaw!

Portal WRC

 • Portal WRC powstał w 2009 roku
 • Wydawca: "FOOBU" Roman Kowalczewski
 • Adres Redakcji: ul. Mickiewicza 17/30, 62-100 Wągrowiec
 • Redaktor Naczelny: Roman Kowalczewski
 • Telefon: +48 503 142 937
 • mail: [email protected]
 • Zobacz nasz profil na:

Reklama

 • Niezależny Portal Powiatu Wągrowieckiego
 • Nr 1 w Powiecie Wągrowieckim
 • W naszej ofercie znajdziesz, bannery, materiały sponsorowane, filmy reklamowe oraz reportaże wideo.
 • Całą dobę sprawdzamy skrzynkę: [email protected]

ZAPYTAJ O OFERTĘ

X

Ostrzeżenie

© 2009-2019 Portal WRC. Wszystkie prawa zastrzeżone.