• Opublikowano:
 • Wyświetlono: 3019

Nowe miejscowości w Gminie Wągrowiec, w lutym konsultacje

Wójt Gminy Wągrowiec zarządził przeprowadzenie konsultacji społecznych w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości.

Celem konsultacji jest uzyskanie opinii sołectw wymienionych poniżej w zakresie zmiany rodzaju urzędowych nazw miejscowości oraz określenia granic nowo powstałych wsi.

Konsultacje dotyczyć będą mieszkańców sołectw:

1. Rudnicze — w sprawie zmiany rodzaju urzędowych nazw miejscowości:

a) „Bobrowniki — część wsi Rudnicze” na „Bobrowniki — wieś”,
b) „Rudniczyn — część wsi Rudnicze” na „Rudniczyn — wieś”.

2. Bukowiec – w sprawie zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości „Danabórz – część wsi Bukowiec” na „Danabórz – wieś”,

3. Kamienica — w sprawie zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości „Dąbkowice — część wsi Kamienica” na „Dąbkowice — wieś”,

4. Runowo — w sprawie zmiany rodzaju urzędowych nazw miejscowości:

a) „Jakubowo – część wsi Runowo” na „Jakubowo – wieś”,
b) „Runowskie – część wsi Runowo” na „Runowskie – wieś”,
c) „Runówko – część wsi Runowo” na „Runówko – wieś”,

5. Żelicewsprawie zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości „Józefowo – część wsi Żelice” na „Józefowo – wieś”,

6. Rąbczyn – w sprawie zmiany rodzaju urzędowych nazw miejscowości:

a) „Koźlanka – część wsi Rąbczyn” na „Koźlanka – wieś”,
b) „Nowa wieś – część wsi Rąbczyn” na „Nowa wieś – wieś”,
c) „Redgoszcz – część wsi Rąbczyn” na „Redgoszcz– wieś”,

7. Przysieka – w sprawie zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości „Kurki – część wsi Przysieka” na „Kurki – wieś”,

8. Ludwikowo i Łekno – w sprawie zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości „Ludwikowo – część wsi Łekno” na „Ludwikowo – wieś”,

9. Wiatrowiec – w sprawie zmiany rodzaju urzędowych nazw miejscowości:

a) „Mikołajewo – część wsi Wiatrowiec” na „Mikołajewo – wieś”,
b) „ Ostrowo —
Młyn – część wsi Wiatrowiec” na „Ostrowo Młyn – wieś”,
c) „Pokrzywnica – część wsi Wiatrowiec” na „Pokrzywnica – wieś”,

10. Potulice – w sprawie zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości „Potuły – część wsi Potulice” na „Potuły – wieś”

11. Długa Wieś – w sprawie zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości „Sieńsko – część wsi Długa Wieś” na „Sieńsko – wieś”,

12. Wiatrowo – w sprawie zmiany rodzaju urzędowych nazw miejscowości:

a) „Wiatrowo Las – część wsi Wiatrowo” na „Wiatrowo Las – wieś”,
b) „Żelazka – część wsi Wiatrowo” na „Żelazka – wieś”.

Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 8 lutego 2022 r., a termin ich zakończenia na dzień 21 lutego 2022 r.

W konsultacjach mają prawo brać udział osoby pełnoletnie, zamieszkałe na terenie objętym zasięgiem konsultacji, którzy w dniu odpowiadającym dacie przeprowadzenia konsultacji mają ukończone 18 lat.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w formie pisemnej poprzez zgłaszanie do Urzędu Gminy Wągrowiec uwag, opinii, wniosków dotyczących przedmiotu konsultacji.

Dlaczego potrzebne są konsultacje i po co te zmiany?

Aktem z dnia 21 lipca 2021 r. została wprowadzona zmiana Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów. Wprowadziła ona zakaz prowadzenia numeracji porządkowej dotyczącej części miejscowości. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października 2019 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części (Dz. U. z dnia 5 grudnia 2019 poz. 2360), miejscowości: Bobrowniki, Danabórz, Dąbkowice, Jakubowo, Józefowo, Koźlanka, Kurki, Ludwikowo, Mikołajewo, Nowa Wieś, Ostrowo- Młyn, Pokrzywnica, Potuły, Redgoszcz, Rudniczyn, Runowskie, Runówko, Sieńsko, Wiatrowo-Las, Żelazka określone zostały jako części miejscowości, a nie miejscowości.

Zgodnie z wyżej powołanym § 12 ust. 3 Rozporządzenia, w przypadku gdy w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia istnieją numery porządkowe niespełniające wymogów określonych w § 6 ust. 4 (tj. zostały nadane numery porządkowe dla części miejscowości), organ prowadzący ewidencję miejscowości, ulic i adresów dokonuje przenumerowania z urzędu albo wnosi do rady gminy o wszczęcie procedury zmiany rodzaju miejscowości zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych.

- Po dokonaniu analizy, których miejscowości miałoby dotyczyć przenumerowanie, stwierdzono, że są to odrębnie funkcjonujące geograficznie i historycznie jednostki. Dokonanie przenumerowania ich numeracji poprzez dołączenie do miejscowości, której stanowią część, zgodnie z przytoczonym Obwieszczeniem, spowodowałoby brak przejrzystości numeracji porządkowej, a przede wszystkim utratę niematerialnego dziedzictwa kulturowego poszczególnych miejscowości. Należy podkreślić, że przenumerowanie numeracji porządkowej dla wyżej wskazanych miejscowości doprowadzi do zubożenia zasobu polskich toponimów, języka polskiego i dziedzictwa kulturowego i de facto wyłączenie nazw tych miejscowości z „oficjalnego obiegu” - tłumaczy Przemysław Majchrzak, wójt Gminy Wągrowiec w uzasadnieniu do zarządzenia.

Wobec powyższego w celu zachowania istniejącej numeracji Wójt Gminy Wągrowiec zwrócił się do Rady Gminy Wągrowiec z wnioskiem o wszczęcie procedury zmiany rodzaju miejscowości zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych. Rada Gminy Wągrowiec wyraziła pozytywne stanowisko w przedmiotowej sprawie i podjęła inicjatywę zmierzającą do złożenia wniosku ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej za pośrednictwem wojewody w niniejszej sprawie.

Jednocześnie przepisy ww. ustawy wymagają, aby przed złożeniem wniosku w sprawie zmiany nazwy miejscowości zamieszkanej, zostały przeprowadzone konsultacje społeczne w tym przedmiocie.


 

Komentarze   

MieszkaniecGminy
+2 #1 RE: Nowe miejscowości w Gminie Wągrowiec, w lutym konsultacjeMieszkaniecGminy 2022-01-21 18:34
A to nie wiąże się ze zmianą w kwestii zameldowania? Trzeba będzie wszystko wymieniać w urzędach, począwszy od ksiąg wieczystych...

Portal WRC

 • Portal WRC powstał w 2009 roku
 • Wydawca: "FOOBU" Roman Kowalczewski
 • Adres Redakcji: ul. Mickiewicza 17/30, 62-100 Wągrowiec
 • Redaktor Naczelny: Roman Kowalczewski
 • Telefon: +48 503 142 937
 • mail: [email protected]
 • Zobacz nasz profil na:

Reklama

 • Niezależny Portal Powiatu Wągrowieckiego
 • Nr 1 w Powiecie Wągrowieckim
 • W naszej ofercie znajdziesz, bannery, materiały sponsorowane, filmy reklamowe oraz reportaże wideo.
 • Całą dobę sprawdzamy skrzynkę: [email protected]

ZAPYTAJ O OFERTĘ

X

Ostrzeżenie

© 2009-2019 Portal WRC. Wszystkie prawa zastrzeżone.