• Opublikowano:
 • Wyświetlono: 1407

Poszukiwany urzędnik ds. księgowości budżetowej

Urząd Miasta i Gminy Gołańcz ogłosił nabór na wolne stanowisko ds. księgowości budżetowej. Aplikować można do 15 czerwca.

Kandydaci muszą spełniać szereg wymagań, w tym posiadanie wykształcenia średniego lub wyższego ekonomicznego, obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw publicznych, niekaralność, stan zdolności do pracy na danym stanowisku oraz nieposzlakowaną opinię.

Dodatkowo kandydaci powinni znać przepisy prawa związane z problematyką na stanowisku pracy, w tym ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Wymagana jest również znajomość obsługi komputera – pakietu MS Office, posiadanie cech osobowości i umiejętności psychospołecznych wskazanych na ww. stanowisku, tj.: samodzielność, umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych, dokładność, terminowość, łatwość nawiązywania kontaktów, odpowiedzialność oraz doświadczenie zawodowe w księgowości.

Zakres wykonywanych zadań obejmuje m.in. wprowadzanie przygotowanych dowodów do komputera, księgowanie dochodów budżetowych, sporządzanie sprawozdań, ewidencję analityczną, ewidencję na wyodrębnionym dzienniku VAT, przygotowanie zmian do budżetu w ciągu roku, uzgadnianie zapisów na kontach syntetycznych i analitycznych, rozliczanie kwartalne US i uzgodnienie ich, aktualizację polityki rachunkowości oraz wykonywanie spraw związanych z zakresu OC dotyczących stanowiska.

Miejsce pracy znajduje się na I piętrze budynku Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz. Praca o charakterze administracyjno — biurowym, wymiar czasu pracy: 1 etat.

Z kandydatem wyłonionym w wyniku postępowania rekrutacyjnego zostanie zwarta umowa o pracę na czas określony maksymalnie do 6 miesięcy, po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę. Orientacyjny termin rozpoczęcia pracy – 03.07.2023 roku.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz (sekretariat) lub za pośrednictwem operatora pocztowego w zamkniętej kopercie na adres: Urząd Miasta i Gminy Gołańcz, ul. Dr. P. Kowalika 2, 62-130 Gołańcz z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko ds. księgowości budżetowejw terminie do dnia 15 czerwca 2023 r. do godz. 10:00.

📥 kwestionariusz osobowy: POBIERZ


 

 

Komentarze   

strażak
+2 #1 RE: Poszukiwany urzędnik ds. księgowości budżetowejstrażak 2023-06-01 08:48
w urzędach ciągłe ruchy kadrowe

Portal WRC

 • Portal WRC powstał w 2009 roku
 • Wydawca: "FOOBU" Roman Kowalczewski
 • Adres Redakcji: ul. Mickiewicza 17/30, 62-100 Wągrowiec
 • Redaktor Naczelny: Roman Kowalczewski
 • Telefon: +48 503 142 937
 • mail: [email protected]
 • Zobacz nasz profil na:

Reklama

 • Niezależny Portal Powiatu Wągrowieckiego
 • Nr 1 w Powiecie Wągrowieckim
 • W naszej ofercie znajdziesz, bannery, materiały sponsorowane, filmy reklamowe oraz reportaże wideo.
 • Całą dobę sprawdzamy skrzynkę: [email protected]

ZAPYTAJ O OFERTĘ

X

Ostrzeżenie

© 2009-2023 Portal WRC. Wszystkie prawa zastrzeżone.