• Opublikowano:
 • Wyświetlono: 2748

Konkurs na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wągrowcu

Gmina Wągrowiec ogłasiła konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wągrowcu.

Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszego kandydata, który będzie odpowiedzialny za zarządzanie placówką i jej rozwój.

Kandydaci muszą spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r., dotyczące stanowiska dyrektora oraz innych stanowisk kierowniczych w publicznych placówkach oświatowych. Do konkursu mogą przystąpić nauczyciele mianowani lub dyplomowani, którzy spełniają następujące warunki:

➢ Wykształcenie wyższe z tytułem magistra, magistra inżyniera lub równorzędnym, oraz przygotowanie pedagogiczne.
➢ Ukończenie studiów z zakresu zarządzania lub kursu kwalifikacyjnego z zarządzania oświatą.
➢ Co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej lub dydaktycznej.
➢ Bardzo dobra ocena pracy w okresie ostatnich pięciu lat (lub pozytywna ocena pracy dla nauczycieli akademickich).
➢ Spełnienie warunków zdrowotnych oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
➢ Brak prawomocnych kar dyscyplinarnych i wyroków za umyślne przestępstwa.
➢ W konkursie mogą również uczestniczyć osoby niebędące nauczycielami, które posiadają wymagane wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz spełniają inne określone warunki.

Wymagane dokumenty

➢ Uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły.
➢ Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej.
➢ Oświadczenia i kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.
➢ Kopie zaświadczeń lekarskich, ocen pracy, oświadczenia o braku postępowań karnych i dyscyplinarnych.

Sposób i termin składania ofert

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do 3 czerwca 2024 r. do godz. 16:00, na adres: Urząd Gminy Wągrowiec, ul. Cysterska 22, 62-100 Wągrowiec lub osobiście w biurze podawczym (pok. 109). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie i miejscu konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie, nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia komisji konkursowej.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Wągrowiec. Kandydaci będą zobowiązani do przedstawienia dowodu tożsamości oraz oryginałów wymaganych dokumentów na żądanie komisji.


 

 

Dodaj komentarz

Redakcja Portalu WRC nie odpowiada za publikowane treści w module komentarze.

Przed dodaniem wpisu zapoznaj się z REGULAMINEM!

Kod antyspamowy
Odśwież

Portal WRC

 • Portal WRC powstał w 2009 roku
 • Wydawca: "FOOBU" Roman Kowalczewski
 • Adres Redakcji: ul. Mickiewicza 17/30, 62-100 Wągrowiec
 • Redaktor Naczelny: Roman Kowalczewski
 • Telefon: +48 503 142 937
 • mail: [email protected]
 • Zobacz nasz profil na:

Reklama

 • Niezależny Portal Powiatu Wągrowieckiego
 • Nr 1 w Powiecie Wągrowieckim
 • W naszej ofercie znajdziesz, bannery, materiały sponsorowane, filmy reklamowe oraz reportaże wideo.
 • Całą dobę sprawdzamy skrzynkę: [email protected]

ZAPYTAJ O OFERTĘ

X

Ostrzeżenie

© 2009-2023 Portal WRC. Wszystkie prawa zastrzeżone.