• Opublikowano:
 • Wyświetlono: 1328

Nielba walczy o Złoty Certyfikat PZPN

Nielba będzie się starała o Złoty Certyfikat PZPN, jeżeli go zdobędzie dołączy do elitarnego grona szkółek.

Program Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich to innowacyjny projekt skierowany do podmiotów prowadzących szkolenie dzieci w zakresie piłki nożnej.

Jego ideą jest wyznaczanie standardów pracy z młodymi zawodnikami, pomoc w ich szkoleniu oraz weryfikacja szkółek. Przyznanie oddziałowi szkółki piłkarskiej certyfikatu na jednym z trzech poziomów (złotym, srebrnym lub brązowym) jest równoznaczne ze spełnieniem przez niego szeregu kryteriów i gwarancją odpowiedniej jakości szkolenia.

Jednostki wyróżnione w ten sposób przez Polski Związek Piłki Nożnej dołączą do elitarnego grona szkółek, będących dla dzieci najlepszym miejscem do rozwijania piłkarskich umiejętności.

Aby zdobyć Złoty Certyfikat PZPN Nielba musi spełnić kilka warunków.

Kwalifikacje trenerów

1. W szkółce piłkarskiej/oddziale szkółki piłkarskiej z Certyfikatem na poziomie złotym, poza trenerami z licencją Grassroots C lub PZPN A dla absolwentów AWF, muszą być zatrudnieni trenerzy posiadający licencję trenerską UEFA B albo wyższą.

2. Na każdym treningu szkółki piłkarskiej/oddziału szkółki piłkarskiej musi być minimum jeden trener z licencją UEFA B albo wyższą, na pierwszą 12 zawodników.

3. Gdy grupa treningowa liczy powyżej 12 zawodników, wymagany jest dodatkowo jeden trener z licencją Grassroots C albo wyższą lub PZPN A dla absolwentów AWF, na każdą kolejną rozpoczętą 12 zawodników.

Infrastruktura sportowa

1. Szkółka piłkarska/oddział szkółki piłkarskiej musi wykazać, iż przez cały okres obowiązywania Certyfikatu, posiada dokument uprawniający do korzystania z boiska, na którym odbywać będą się treningi:

- Kategorie wiekowe Junior G,F,E (U6 - U11) – boisko przystosowane do właściwych kategorii wiekowych (min. 50m x min. 26m)
- Kategoria wiekowa Junior D (U12 - U13) – boisko pełnowymiarowe lub przystosowane do właściwej kategorii wiekowej (min. 70 m x min. 45m)

2. Obiekty sportowe, z których korzysta szkółka piłkarska / oddział szkółki piłkarskiej muszą posiadać zaplecze sanitarne (toaleta, prysznice) oraz szatnie.

3. Obiekty sportowe, z których korzysta szkółka piłkarska / oddział szkółki piłkarskiej muszą posiadać magazyn sportowy.

Wymagana liczba drużyn

Szkółka piłkarska/oddział szkółki piłkarskiej musi zgłosić minimum 4 drużyny piłkarskie* prowadzone zgodnie z wytycznymi Unifikacji PZPN, w kategorii wiekowej Junior G/F/E/D (U6 - U13), w co najmniej po jednej w każdej z ww. kategorii wiekowych.

*Drużyna piłkarska składa się z minimum 10 zawodników.

Partycypacja

1. Wszyscy zawodnicy uczestniczący w zajęciach treningowych szkółki piłkarskiej muszą być zarejestrowani w elektronicznej bazie zawodników PZPN.

2. Szkółka piłkarska/oddział szkółki piłkarskiej musi prowadzić listę obecności na każdych zajęciach treningowych oraz na meczach kontrolnych.

3. Szkółka piłkarska/oddział szkółki piłkarskiej ma obowiązek zorganizowania lub współzorganizowania turnieju co najmniej na poziomie regionalnym (powiat/województwo) dla min. 6 drużyn spoza szkółki piłkarskiej co najmniej raz podczas okresu obowiązywania Certyfikatu.

Informacje o szkółce piłkarskiej

1. Szkółka piłkarska/oddział szkółki piłkarskiej ma obowiązek utrzymywania aktualnych informacji o szkółce (nazwa, lokalizacja, liczba drużyn, kadra szkoleniowa, harmonogram treningów) na minimum 6 miesięcy w przód na oficjalnym portalu PZPN LaczyNasPilka.pl

2. Szkółka piłkarska ma obowiązek prowadzenia własnej strony internetowej oraz eksponowania informacji o przyznanym szkółce piłkarskiej / oddziałowi szkółki piłkarskiej Certyfikacie PZPN na stronie startowej.

Program szkoleniowy

1. Szkółka piłkarska/oddział szkółki piłkarskiej musi realizować założenia programu szkoleniowego Akademii Młodych Orłów albo posiadać i realizować autorski program szkoleniowy spełniający założenia programu szkolenia Akademii Młodych Orłów i Narodowego Modelu Gry, który spełnia następujące wytyczne:

2. Program musi zawierać: ogólne cele szkoleniowe dla każdej kategorii wiekowej, szczegółowe cele szkoleniowe na 6 miesięcy w przód (struktura zajęć – tygodniowa lub dwutygodniowa, lub miesięczna, lub inna), regulamin Szkółki, 6-miesięczny harmonogram treningowy i meczowy / turniejowy.

3. Dziennik treningowy: wymagany dla każdego zespołu z informacjami na temat ewidencji zawodników (dane teleadresowe), terminów ważności badań lekarskich, listy obecności zawodników na zajęciach, wyników testów piłkarsko – motorycznych, statystyki zawodów, wykazu kontuzji / chorób, tematów zajęć treningowych na minimum 1 tydzień w przód.

4. Trener posiadać musi konspekty treningowe na minimum 1 tydzień w przód.

Opieka medyczna

1. Szkółka piłkarska/oddział szkółki piłkarskiej musi posiadać oświadczenie rodzica o zgodzie na uczestnictwo dziecka w zajęciach sportowych w szkółce oraz braku przeciwwskazań medycznych do uprawiania sportu.

2. Szkółka piłkarska/oddział szkółki piłkarskiej zobowiązany jest do przeprowadzenia testów motorycznych na podstawie ćwiczeń przygotowanych przez PZPN co najmniej raz na semestr.

3. Szkółka piłkarska/oddział szkółki piłkarskiej zobowiązany jest do posiadania badań lekarskich wszystkich zawodników, wykonanych na podstawie bilansu zdrowia przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019.

4. Szkółka piłkarska/oddział szkółki piłkarskiej musi posiadać stałą współpracę z lekarzem medycyny sportowej oraz fizjoterapeutą.

Wymagania dotyczące sprzętu treningowego

Szkółka piłkarska/oddział szkółki piłkarskiej musi posiadać:

- Minimum 1 piłkę na zawodnika na treningu
- Bramki
o rozmiarze zgodnym z wytycznymi Unifikacji PZPN dla danej kategorii wiekowej
- Piłki
o rozmiarze zgodnym z wytycznymi Unifikacji PZPN dla danej kategorii wiekowej
- Pozostały
sprzęt treningowy: stożki, pachołki, oznaczniki, min. 2 mini bramki
- Jednakowe
stroje treningowe

Wymagania formalno-prawne

Szkółka piłkarska / oddział szkółki piłkarskiej musi przedstawić do wglądu przy wizycie kontrolnej:

1. Aktualne zaświadczenia o niekaralności każdego trenera szkółki piłkarskiej / oddziału szkółki piłkarskiej (z Krajowego Rejestru Karnego oraz Rejestru z dostępem ograniczonym).
2. Potwierdzenie prowadzenia szkolenia dzieci w co najmniej jednej kategorii wiekowej Junior G – Junior D (U6-U13) w okresienie krótszym niż przez ostatnie dwa pełne sezony
3. Potwierdzenie właścicielstwa / formy prawnej
4. Oświadczenie o niezaleganiu z podatkami i składkami przez właściciela szkółki piłkarskiej
5. Zatrudnioną osobę do zarządzania działaniami szkółki piłkarskiej.


Dodaj komentarz

Redakcja Portalu WRC nie odpowiada za publikowane treści w module komentarze.

Przed dodaniem wpisu zapoznaj się z REGULAMINEM!

Kod antyspamowy
Odśwież

Portal WRC

 • Portal WRC powstał w 2009 roku
 • Wydawca: "FOOBU" Roman Kowalczewski
 • Adres Redakcji: ul. Mickiewicza 17/30, 62-100 Wągrowiec
 • Redaktor Naczelny: Roman Kowalczewski
 • Telefon: +48 503 142 937
 • mail: [email protected]
 • Zobacz nasz profil na:

Reklama

 • Niezależny Portal Powiatu Wągrowieckiego
 • Nr 1 w Powiecie Wągrowieckim
 • W naszej ofercie znajdziesz, bannery, materiały sponsorowane, filmy reklamowe oraz reportaże wideo.
 • Całą dobę sprawdzamy skrzynkę: [email protected]

ZAPYTAJ O OFERTĘ

X

Ostrzeżenie

© 2009-2019 Portal WRC. Wszystkie prawa zastrzeżone.