• Opublikowano:
 • Wyświetlono: 1480

Zmarł bp senior Bogdan Wojtuś

Dzisiaj w godzinach południowych zmarł bp. senior Bogdan Wojtuś. Miał potwierdzoną obecność koronawirusa SARS-CoV-2.

Dzisiaj w godzinach południowych zmarł bp. senior Bogdan Wojtuś, emerytowany biskup pomocniczy archidiecezji gnieźnieńskiej. Biskup od soboty był hospitalizowany. Miał potwierdzoną obecność koronawirusa SARS-CoV-2.

Śp. bp senior Bogdan Wojtuś urodził się 4 lipca 1937 roku w Łąsku Wielkim k. Bydgoszczy. Jego rodzicami byli Bolesław i Bronisława z domu Płotka. Ochrzczony został w kościele parafialnym w rodzinnej miejscowości 6 lipca 1937 roku, otrzymując imiona Bogdan Józef. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Łąsku Wielkim. W latach 1951-1955 kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Sępólnie Krajeńskim. Świadectwo dojrzałości uzyskał 25 czerwca 1955 roku.

W 1955 roku, zaraz po uzyskaniu świadectwa dojrzałości, Bogdan Wojtuś rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w seminarium duchownym w Gnieźnie. Jego formacja przypadła na czasy bardzo trudne dla Kościoła, gdyż kard. Stefan Wyszyński w tym czasie był więziony, a rektor J. Pacyna oraz bp Lucjan Bernacki przebywali na wygnaniu. Tymczasowe kierownictwo seminarium spoczywało w ręku biblisty ks. dr. Felicjana Kłonieckiego. Sytuacja ta zmieniła się dopiero w 1956 roku, kiedy prymas wrócił z więzienia.

Święcenia kapłańskie przyjął 20 maja 1961 roku z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski, w bazylice prymasowskiej w Gnieźnie. 

Po święceniach kapłańskich ks. Bogdan Wojtuś został skierowany do pracy duszpasterskiej w charakterze wikariusza w parafii św. Mikołaja w Czeszewie nad Wartą (1961-1964 r.). Kolejnym miejscem pracy, tylko na kilka miesięcy, stała się parafia św. Marcina w Jarocinie. Po trzech latach pracy wikariuszowskiej kard. Stefan Wyszyński skierował ks. Bogdana Wojtusia na studia specjalistyczne z zakresu teologii moralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Pracę magisterską zatytułowaną "Świętość wiernych świeckich według Lumen Gentium" obronił 20 marca 1968 roku. Stopień doktora teologii moralnej uzyskał 28 lutego 1972 roku na podstawie rozprawy "Deontologia pracowników środków przekazu społecznego według Inter mirifica", którą napisał pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Władysława Poplatka. Po studiach doktoranckich, w 1971 roku, rozpoczął pracę w Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie. Prymas powierzył mu funkcję archidiecezjalnego duszpasterza rodzin. W rok później został duszpasterzem służby zdrowia. Począwszy od 1972 roku przez kilka kadencji był członkiem Rady Kapłańskiej i jej sekretarzem.

Nowym etapem w życiu ks. Bogdana Wojtusia była nominacja wraz z rokiem akademickim 1975/1976 na wykładowcę teologii moralnej w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie. Jego losy od tej chwili zostały na długo związane z tą instytucją. Jako wychowawca alumnów brał czynny udział w Komisji Głównej przygotowującej II Synod Archidiecezji Gnieźnieńskiej w 1981 roku. Została mu zlecona funkcja przewodniczącego komisji, która przygotowała schemat synodalny zatytułowany "Tworzenie wspólnoty miłości przez duszpasterstwo rodzin". W czasie obrad synodalnych pełnił funkcję relatora schematu.

W maju 1982 roku został mianowany rektorem Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie przez abp. Józefa Glempa. Stanowisko to objął po ks. Janie Nowaku, który został wyniesiony do godności biskupiej i mianowany wikariuszem generalnym archidiecezji gnieźnieńskiej. Na stanowisku rektora ks. Bogdan Wojtuś był odpowiedzialny za całokształt życia seminaryjnego. Urząd ten pełnił w jedności z moderatorami i wykładowcami. Za czasu jego rektorowania został wprowadzony w bibliotece nowy system katalogowania, urządzono nowe magazyny na książki, wypożyczalnię, czytelnię czasopism oraz utworzono zakład biblijny. Został opracowany nowy regulamin studiów oraz regulamin Rady Administracyjno-Gospodarczej. Ks. rektor Bogdan Wojtuś prowadził zajęcia dydaktyczne w seminarium duchownym z teologii moralnej i spowiednictwa, w Prymasowskim Instytucie Teologicznym w Gnieźnie oraz Prymasowskim Instytucie Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy. Pod jego kierunkiem powstały 23 prace magisterskie obronione na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu, do którego wówczas gnieźnieńskie seminarium było afiliowane.

W związku z powierzeniem ks. Bogdanowi Wojtusiowi urzędu rektorskiego kard. Józef Glemp zwolnił go z obowiązków diecezjalnego duszpasterza służby zdrowia. W to miejsce mianował go członkiem Rady Duszpasterskiej oraz Kolegium Konsultorów Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Na 199. posiedzeniu Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się 25 kwietnia 1984 roku ks. rektor Bogdan Wojtuś mianowany został członkiem Komisji Episkopatu ds. Seminariów Duchownych. W związku z tym zajmował się między innymi sprawami formacji alumnów, przygotowywaniem Ratio Institutionis Sacerdotalis pro Polonia oraz organizowaniem zjazdów rektorów i ojców duchownych, na których wygłaszał referaty.

Z woli prymasa Polski, obok kierowania seminarium, powierzone zostało B. Wojtusiowi rektorstwo kościoła kolegiackiego pod wezwaniem św. Jerzego w Gnieźnie. Ponadto mianowany został kanonikiem gremialnym i prałatem prepozytem kapituły kolegiackiej przy wspomnianym wyżej kościele. Świątynia ta służyła celom duszpasterskim i formacyjnym kleryków. Wybór kard. Karola Wojtyły na papieża wywarł pozytywny wpływ na życie Kościoła w Polsce i wzrost powołań. Kard. Stefan Wyszyński podjął decyzję o budowie nowego gmachu seminaryjnego w Gnieźnie i zatwierdził jego projekt. W czasie kadencji rektorskiej Bogdabna Wojtusia rozpoczęto budowę nowego gmachu (15 lipca 1982 roku). Pierwsi alumni zamieszkali w nowym budynku w 1988 roku. Należy też wspomnieć, że za czasów urzędowania ks. rektora Bogana Wojtusia, obok prac przy wznoszeniu nowego gmachu seminarium, prowadzone były prace na zapleczu gospodarczym.

24 września 1988 roku papież Jan Paweł II prekonizował Bogdana Wojtusia biskupem pomocniczym archidiecezji gnieźnieńskiej. Nominat otrzymał stolicę tytularną Vassinassa. Sakry biskupiej udzielił mu kard. Józef Glemp, prymas Polski, 8 października 1988 roku w bazylice prymasowskiej w Gnieźnie. W związku z wyniesieniem go do godności biskupiej prymas 1 stycznia 1989 roku zwolnił go z obowiązków rektora, pozostawiając mu część zajęć dydaktycznych, między innymi wykłady ze spowiednictwa.

Z chwilą mianowania wikariuszem generalnym bp Bogdan Wojtuś rozpoczął pracę w Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie. W 1989 roku został członkiem Komisji Episkopatu Polski ds. rodzin. Natomiast 22 lutego 1991 roku kard. Józef Glemp mianował go kanonikiem gremialnym kapituły prymasowskiej w Gnieźnie. Trzy lata później został wybrany jej prepozytem. Podczas pełnienia przez bp. Wojtusia tego urzędu rozpoczęto w jego domu biskupim tworzenie kapitularza kapitulnego, do którego przeznaczył niektóre zabytkowe meble.

Stolica Apostolska dekretem z 28 stycznia 1992 roku mianowała go wizytatorem apostolskim seminariów diecezjalnych w Koszalinie, Gorzowie i Szczecinie, a także zakonnych - cystersów, braci mniejszych, pijarów, kanoników regularnych laterańskich, Zgromadzenia św. Michała Archanioła, Zgromadzenia Księży Misjonarzy i Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy oraz Zgromadzenia Zmartwychwstańców w Krakowie.

W związku z reorganizacją kurii, którą dokonał abp Henryk Muszyński w 1992 roku mianował bp. Bogdana Wojtusia przewodniczącym Archidiecezjalnej Komisji ds. Budowy i Konserwacji Kościołów i Budynków Kościelnych. W ramach przygotowań do synodu powołana została 2 lutego 1995 roku Synodalna Komisja Przygotowawcza, jej przewodniczącym abp Henryk Muszyński mianował bp. Bogdana Wojtusia. W zakres kompetencji tej komisji wchodziło wypracowanie schematu synodu i jego wizji, określenie zasad pracy i regulaminu synodu, a także podanie sugestii co do powoływania komisji roboczych synodu. Był on członkiem prezydium synodalnego oraz komisji ekspertów.

Bp Bogdan Wojtuś brał też czynny udział w przygotowaniach do obchodów milenijnych archidiecezji - śmierci św. Wojciecha (1997 roku), jego kanonizacji (1999 roku) oraz ustanowienia metropolii (2000 roku), wchodząc w skład komitetu organizacyjnego. Odpowiedzialny był m.in. za duchowe przygotowanie wiernych do obchodów wspomnianych  jubileuszy. Przy jego współudziale komitet wypracował program duszpasterski archidiecezji, przygotowujący jubileusz 1000-lecia męczeńskiej śmierci św. Wojciecha. Program ten obejmował teologiczno-pastoralne założenia, kontekst Wielkiego Jubileuszu 2000, pastoralne zadania bezpośredniego przygotowania do milenium męczeńskiej śmierci św. Wojciecha w latach 1995-2000 oraz inicjatywy towarzyszące programowi duszpasterskiemu. W toku przygotowań jubileuszowych podejmowano działania duszpasterskie na trzech płaszczyznach: nauczania, kultu uświęcającego i świadectwa wiary. Na każdy rok przewidziane było milenijne wotum: Dom Księży Emerytów w Gnieźnie, Dom Rekolekcyjny w Bydgoszczy, Fundusz Ochrony Życia, Pomnik św. Wojciecha w Inowrocławiu, konsekracja kościoła pw. św. Wojciecha w Wągrowcu, ołtarz, konfesja i tumba św. Wojciecha w katedrze gnieźnieńskiej, a także replika relikwiarza głowy św. Wojciecha.

Jednym z elementów obchodów jubileuszowych metropolii i archidiecezji gnieźnieńskiej była wizyta Jana Pawła II w Bydgoszczy w czerwcu 1999 roku. Dla jej przygotowania został powołany przez abp. Henryka Muszyńskiego Kościelny Komitet Podróży Apostolskiej Jana Pawła II. Patronat nad nim powierzony został bp. Wojtusiowi. Z ramienia episkopatu był on również członkiem komisji ds. duchowieństwa i rodziny, a na forum diecezjalnym wchodził w skład Rady Kapłańskiej oraz był członkiem Kolegium Konsultorów archidiecezji gnieźnieńskiej. Należy także dodać, że bp Bogdan Wojtuś, jako prepozyt kapituły prymasowskiej, podejmował wraz z członkami kapituły starania, aby tytuł prymasa Polski powrócił do arcybiskupów gnieźnieńskich. Zabiegi prepozyta, kapituły i wielu innych osób okazały się owocne, ponieważ papież Benedykt XVI zadecydował, by od 19 grudnia 2009 roku tytuł prymasa Polski powrócił do arcybiskupa gnieźnieńskiego.

We wrześniu 2012 roku bp Bogdan Wojtuś przeszedł na emeryturę, nadal jednak pozostawał bardzo czynny, ofiarnie angazując się w życie duszpasterskie archidiecezji gnieźnieńskiej.

Komentarze   

KOLEW
0 #12 RE: Zmarł bp senior Bogdan WojtuśKOLEW 2020-10-26 02:57
Zacny biskup i świetny człowiek
Wierny
0 #11 RE: Zmarł bp senior Bogdan WojtuśWierny 2020-10-22 19:36
szkoda biskupa Wojtusia. Fajny z niego był ziom
TW Balbina
+5 #10 RE: Zmarł bp senior Bogdan WojtuśTW Balbina 2020-10-21 09:07
Z tego bełkotu zgadza się tylko jedno, Janowy, pieprzysz jak potłuczony.
Pis-Janowy
-6 #9 RE: Zmarł bp senior Bogdan WojtuśPis-Janowy 2020-10-20 21:31
Przepraszam - pieprze teraz jak potłuczony. Pomyłka! 96 tys to jest "uzdrowionych" , zakazonych prawie 200 tys. Wiec moje szacunki sa prawie dwukrotnie zawyżone ... oficjalna smiertelność w okolicach 1,5 % ...
Pis-Janowy
-7 #8 RE: Zmarł bp senior Bogdan WojtuśPis-Janowy 2020-10-20 21:27
To krociutko - mamy obecnie prawie 100 tys zakazonych czy tych u których wykryto wirusa. Wiadomo juz, ze to jest okolo 20% (a nawet mniej) z calkowitej liczby nosiciela wirusa ktorzy go maja bezobjawowo lub zwalczyli nawet nie wiedzac o tym (wiekszość "zakazonych" bez testów nie wiedziałaby w zyciu, ze "choruje"). Zmarlo okolo 3,5 tys ludzi co daje nam okolo 3,5 % umieralności WSRÓD WYKRYTYCH. Nikt nie wspomina, ze 95-98% tych smierci sa zwiazane z cięzkimi chorobami współistniejący mi ( a najczęściej koronowirus dopisywanyu jest do tyc smierci) a srednia wieku umierających to około 80 lat!! Podejrzewam, ze gdyby ktos dokładnie zbierał dane na temat byle grypy w sezonie wiosennymi i jesiennym (tak jak teraz robi sie to z koronoswirusem) i przypinał jej kazda mozliwą smierc tak jak teraz sie to robi, to wynik byłby o wiele bardziej "pandemiczny" ... No ale cóż- bez wsparcia najstraszliwsze j, głownej broni XXI wieku jakim są ekraniki telewizorków i szajsfonów nie da sie...
Janek2
+5 #7 RE: Zmarł bp senior Bogdan WojtuśJanek2 2020-10-20 21:18
:lol:Obiektywny, mieli rację, zobacz ilu już z nich się zaraziło
Obiektywny
+13 #6 .Obiektywny 2020-10-20 21:11
Na początku pandemi kapłani mówili, źe koronawirus to kara za pedofilie. Ciekawe co teraz powiedzą???
@@@@@
+5 #5 RE: Zmarł bp senior Bogdan Wojtuś@@@@@ 2020-10-20 20:12
Przekręty w szpitalach - spoko, takie rzeczy tylko za PIS, ludziska biorą przykład z władzy.
foka romana
+7 #4 RE: Zmarł bp senior Bogdan Wojtuśfoka romana 2020-10-20 19:16
Do poprzedni8ka masz racje na dziś został tylko Bielawski i Buholc Takie mamy prężne władze
Janush
+1 #3 gośćJanush 2020-10-20 19:05
To nie pierwsza i nie ostatnia epidemia, na następną po remoncie szpital będzie jak znalazł, więc w to co gada miasto to się tak nie ma co wsłuchiwać...
zing
-1 #2 RE: Zmarł bp senior Bogdan Wojtuśzing 2020-10-20 18:25
Panie Starosto i panie dyrektorze szpitala jak tam rozbudowa bo w moieście słychac głosy że szybciej wirus się skończy jak wy nieudacznicy zakończycie rozbudowe .
Pis-Janowy
0 #1 RE: Zmarł bp. senior Bogdan WojtuśPis-Janowy 2020-10-20 18:16
Miał 83 lata. Niewielu Polaków plci meskiej dozywa tego wieku. Zmarł a wirusa mu dopisano (potwierdzono - tak ostroznei napisano), coby wiecej kasiuty szpital mógł za niego zabrać - ot - ruska praktyka stosowana przez lekarzy od kilku miesiecy w POLSZCZE, coby panike na tle swirowirusa utrzymywac

Portal WRC

 • Portal WRC powstał w 2009 roku
 • Wydawca: "FOOBU" Roman Kowalczewski
 • Adres Redakcji: ul. Mickiewicza 17/30, 62-100 Wągrowiec
 • Redaktor Naczelny: Roman Kowalczewski
 • Telefon: +48 501 142 937
 • mail: [email protected]
 • Zobacz nasz profil na:

Reklama

 • Niezależny Portal Powiatu Wągrowieckiego
 • Nr 1 w Powiecie Wągrowieckim
 • W naszej ofercie znajdziesz, bannery, materiały sponsorowane, filmy reklamowe oraz reportaże wideo.
 • Całą dobę sprawdzamy skrzynkę: [email protected]

ZAPYTAJ O OFERTĘ

X

Ostrzeżenie

© 2009-2019 Portal WRC. Wszystkie prawa zastrzeżone.