• Opublikowano:
 • Wyświetlono: 7785

Czy pracownik socjalny jest funkcjonariuszem publicznym?

Kolejne pytanie do prawnika. Pytanie dotyczy funkcjonariusza publicznego. Na pytanie Internauty odpowiedziała Beata Koczorowska-Muszyńska, radca prawny.

Pytanie: Czy pracownik socjalny jest funkcjonariuszem publicznym? Jeżeli jest, to proszę o wskazanie mi podstawy prawnej. Proszę bardzo wnikliwie zapoznać się z treścią mojego pytania, ponieważ mi nie chodzi o to, czy pracownikowi socjalnemu przysługuje ochrona prawna, przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych, tylko o to, czy pracownik socjalny jest funkcjonariuszem publicznym?

Definicja legalna pojęcia „funkcjonariusz publiczny” ujęta jest w art. 115 § 13 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1600 ze zm.) zwanej dalej „k.k.” Definicja ta zawiera katalog zamknięty osób, których można uznać za funkcjonariusza publicznego, co oznacza, iż osoby niewymienione w art. 115 § 13 k.k. nie są funkcjonariuszami publicznymi.

Zgodnie z powyższym w świetle art. 115 § 13 k.k. funkcjonariuszem publicznym jest:

1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej;
2 )poseł, senator, radny;
2a) poseł do Parlamentu Europejskiego;
3) sędzia, ławnik, prokurator, funkcjonariusz finansowego organu postępowania przygotowawczego lub organu nadrzędnego nad finansowym organem postępowania przygotowawczego, notariusz, komornik, kurator sądowy, syndyk, nadzorca sądowy i zarządca, osoba orzekająca w organach dyscyplinarnych działających na podstawie ustawy;
4) osoba będąca pracownikiem administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba w zakresie, w którym uprawniona jest do wydawania decyzji administracyjnych;
5) osoba będąca pracownikiem organu kontroli państwowej lub organu kontroli samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe;
6) osoba zajmująca kierownicze stanowisko w innej instytucji państwowej;
7) funkcjonariusz organu powołanego do ochrony bezpieczeństwa publicznego albo funkcjonariusz Służby Więziennej;
8) osoba pełniąca czynną służbę wojskową, z wyjątkiem terytorialnej służby wojskowej pełnionej dyspozycyjnie;
9) pracownik międzynarodowego trybunału karnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe.

Z ww. wyszczególnienia nie wynika wprost czy pracownika socjalnego można uznać za funkcjonariusza publicznego w świetle art. 115 § 13 k.k. Zauważyć należy, że pracownik socjalny może być zatrudniony w jednostce organizacyjnej samorządu terytorialnego nieposiadającej osobowości prawnej, co mogłoby oznaczać spełnienie kryteriów z art. 115 § 13 pkt 4) k.k., bowiem w punkcie 4 tego przepisu ustawodawca wskazał, że funkcjonariuszem publicznym jest osoba będąca pracownikiem samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba w zakresie, w którym uprawniona jest do wydawania decyzji administracyjnych. W związku z tym w przypadku pracownika socjalnego zatrudnionego w samorządowym ośrodku pomocy społecznej uprawnionego do wydawania decyzji administracyjnych można byłoby uznać go za funkcjonariusza publicznego.

Nie można jednak pominąć, że na podstawie art. 121 ust. 2 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018, poz. 1508 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, ustawodawca przyznaje pracownikowi socjalnemu jedynie ochronę prawną przewidzianą dla funkcjonariusza publicznego.

W świetle zasady lex specialis derogat legi generali, która oznacza, że ustawa szczególna uchyla ogólną, należy wolę ustawodawcy określoną w ustawie szczegółowej tj. ustawie o pomocy społecznej uznać za wiodącą i nie stosować w tym zakresie kodeksu karnego. Reasumując wskazuję, iż z uwagi na przyznanie na podstawie art. 121 ustawy pracownikowi socjalnemu jedynie ochrony prawnej przyznanej funkcjonariuszowi publicznemu, a nie statusu funkcjonariusza publicznego, wskazać należy, iż ustawodawca nie uznał pracownika socjalnego za funkcjonariusza publicznego.

Powyższe potwierdza orzecznictwo oraz Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji — z upoważnienia ministra na interpelację nr 4085, udzielona dnia 31.07.20108 r.


Jeżeli masz pytanie, na które ma odpowiedzieć bezpłatnie prawnik,
napisz do nas: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i poczekaj na odpowiedź.
Odpowiedzi na Portalu WRC udzielane są BEZPŁATNIE!
W temacie maila wpisz: PYTANIE DO PRAWNIKA a w treści zadaj pytanie.


Komentarze   

miesz
-1 #2 RE: Czy pracownik socjalny jest funkcjonariuszem publicznym?miesz 2019-05-28 15:58
Wzrosły pensje większości prezesów miejskich spółek w Wągrowcu. Decyzję o podwyżkach podjął burmistrz Jarosław Berendt. O ile wzrosły płace w fotelach prezesów? Jak te decyzje komentują liderzy ugrupowań w radzie miejskiej: Jakub Zadroga, Grzegorz Kamiński i Krzysztof Poszwa zapraszam na naszemiasto wagrowiec
Janowy
+13 #1 RE: Czy pracownik socjalny jest funkcjonariuszem publicznym?Janowy 2019-05-28 07:28
Przykład naszego prawa. Proste pytanie i bełkot prawniczy na cały artykuł zamiast prostej odpowiedzi - "jest" lub "nie jest". A i to kolejny radca czy inny mecenas bedzie podważał ta odpowiedż godzinami gdy dobrze sie zapłaci. Tak, prosze państwa, "kasta nadludzi" w togch, "ekspertów", stworzyła sobie przepisy prawa w Polsce - tak pogmatwane, tak pokręcone, ze kazdy może sobie je zinterpretowac na swój sposób i nagiąć do swoich potrzeb. I nie moze być zmian, nie może być uproszczenia - tego dzis broni drząc się w mediach zagranicznych "konstytucja, demokracja!!"...

Portal WRC

 • Portal WRC powstał w 2009 roku
 • Wydawca: "FOOBU" Roman Kowalczewski
 • Adres Redakcji: ul. Mickiewicza 17/30, 62-100 Wągrowiec
 • Redaktor Naczelny: Roman Kowalczewski
 • Telefon: +48 503 142 937
 • mail: [email protected]
 • Zobacz nasz profil na:

Reklama

 • Niezależny Portal Powiatu Wągrowieckiego
 • Nr 1 w Powiecie Wągrowieckim
 • W naszej ofercie znajdziesz, bannery, materiały sponsorowane, filmy reklamowe oraz reportaże wideo.
 • Całą dobę sprawdzamy skrzynkę: [email protected]

ZAPYTAJ O OFERTĘ

X

Ostrzeżenie

© 2009-2019 Portal WRC. Wszystkie prawa zastrzeżone.