• Opublikowano:
 • Wyświetlono: 9510

Jak odwołać się od wypowiedzenia umowy o pracę?

Jedna z Internautek otrzymała wypowiedzenie umowy o pracę, w którym zarzucono jej działania na szkodę pracodawcy. Tymczasem prawdziwym powodem wypowiedzenia były przyczyny ekonomiczne i redukcja etatów. Umowa była zawarta na czas nieokreślony. Internautka chciałaby wiedzieć jak odwołać się od wypowiedzenia umowy o pracę.


ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Wypowiedzenie umowy o pracę musi zawierać  prawdziwą, konkretną i zrozumiałą dla pracownika przyczynę.  Sąd Najwyższy w wyroku z 07.10.2009 r., wskazał, że „Podanie w oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy o pracę przyczyny pozornej (nieprawdziwej, nierzeczywistej, nieistniejącej) jest równoznaczne z brakiem wskazania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie, co oznacza, że wypowiedzenie jest nieuzasadnione w rozumieniu art. 45 § 1 k.p. Taki sam skutek wywołuje ocena, że przyczyna wypowiedzenia co prawda istniała, ale była – ze względu na jej wagę lub charakter – niewystarczająca dla skutecznego dokonania wypowiedzenia.”

To pracodawca w sporze z pracownikiem musi udowodnić, że przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę była prawdziwa.

Termin

Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 7 dni od doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę.

Właściwość sądu

Powództwo w sprawach z zakresu praw pracy może być wytoczone  przed sądem  właściwości ogólnej pozwanego (miejsca zamieszkania pracodawcy będącego osobą fizyczną), bądź przed sądem, w okręgu którego praca jest świadczona  bądź przed sądem, w okręgu którego znajduje się zakład pracy.

Roszczenia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego  z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę

Pracownik, który chciałby zachować pracę  a miał zawartą umowę na czas nieokreślony, może wnieść o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne. Natomiast,  jeżeli  okres wypowiedzenia uległ już zakończeniu, powinien wnieść o przywrócenie do pracy.

Pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, nie więcej jednak niż za 2 miesiące, a gdy okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące nie więcej niż za 1 miesiąc. Jeżeli umowę o pracę rozwiązano z pracownikiem, o którym mowa w art. 39 (w okresie ochrony przedemerytalnej), albo z pracownicą w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego, wynagrodzenie przysługuje za cały czas pozostawania bez pracy; dotyczy to także przypadku, gdy rozwiązano umowę o pracę z pracownikiem - ojcem wychowującym dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego albo gdy rozwiązanie umowy o pracę podlega ograniczeniu z mocy przepisu szczególnego.

Pracownik, który nie jest zainteresowany dalszą pracą u tego samego pracodawcy może wnieść pozew tylko o odszkodowanie, przysługuje ono w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, nie niższej jednak od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

Koszty sądowe

Jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 50.000zł pracownik nie ponosi kosztów sądowych. Opłatę podstawową w wysokości 30zł uiszcza się jedynie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o twierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.

W sytuacji przekroczenia kwoty 50.000zł pracownik ponosi od wszystkich pism podlegających opłacie (w tym pozwu) opłatą stosunkową, która obecnie wynosi 5% wartości przedmiotu sporu.

W przypadku roszczenia o odszkodowanie wartością przedmiotu sporu jest żądana kwota.

Gdy pracownik wnosi o uznanie wypowiedzenia umowy za bezskuteczne lub o przywrócenie do pracy, wówczas wartość przedmiotu sporu stanowi przy umowie zawartej na czas nieokreślony suma wynagrodzenia za pracę za okres jednego roku.

Przykład: Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na czas nieokreślony wynosi 2.000zł brutto miesięcznie, wartość przedmiotu sporu wynosi więc 24.000zł.

Zadaj pytanie prawnikowi i poczekaj na publikację odpowiedzi na łamach Portalu WRC
Swoje pytanie wyślij na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., porady udzielane są bezpłatnie!


Dodaj komentarz

Redakcja Portalu WRC nie odpowiada za publikowane treści w module komentarze.

Przed dodaniem wpisu zapoznaj się z REGULAMINEM!

Kod antyspamowy
Odśwież

Portal WRC

 • Portal WRC powstał w 2009 roku
 • Wydawca: "FOOBU" Roman Kowalczewski
 • Adres Redakcji: ul. Mickiewicza 17/30, 62-100 Wągrowiec
 • Redaktor Naczelny: Roman Kowalczewski
 • Telefon: +48 503 142 937
 • mail: [email protected]
 • Zobacz nasz profil na:

Reklama

 • Niezależny Portal Powiatu Wągrowieckiego
 • Nr 1 w Powiecie Wągrowieckim
 • W naszej ofercie znajdziesz, bannery, materiały sponsorowane, filmy reklamowe oraz reportaże wideo.
 • Całą dobę sprawdzamy skrzynkę: [email protected]

ZAPYTAJ O OFERTĘ

X

Ostrzeżenie

© 2009-2019 Portal WRC. Wszystkie prawa zastrzeżone.