• Opublikowano:
 • Wyświetlono: 7274

Czy kurator sądowy może być radnym?

Czy kurator sądowy, zawodowy może pełnić funkcję radnego w Radzie Miejskiej, proszę podać podstawę prawną. Odpowiedzi na to pytanie udzieliła Beata Koczorowska-Muszyńska, radca prawny.

W odniesieniu do zawodowych kuratorów sądowych stosujemy ustawę o 27 lipca 2001 r. o Kuratorach sadowych (j.t. 2014 r., poz. 795 ze zm.). Ustawa ta w art. 15 nakłada na zawodowych kuratorów sądowych obowiązek uzyskania zgody od Prezesa Sądu Okręgowego, w obrębie którego działa dany kurator, na podjęcie dodatkowego zatrudnienia (art. 15 ust. 1 w/w Ustawy).

Natomiast w ust. 2 art. 15 w/w ustawy zostało wskazane, że „Kuratorowi zawodowemu nie wolno także podejmować innego zajęcia ani sposobu zarobkowania, które przeszkadzałoby w pełnieniu obowiązków kuratora sądowego, mogło osłabiać zaufanie do jego bezstronności lub podważać zaufanie do sądu.”

Powyższy przepis jest na tyle szeroki i nieprecyzyjny, iż pozostawia możliwość interpretacji kuratorom, który winni rozważyć przy podejmowaniu innych zajęć czy mogą one wpłyną na osłabienie zaufania do ich bezstronności lub podważyć zaufanie do sądu.

Wobec tego kurator zawodowy mając na uwadze brzmienie wyżej cytowanego przepisu powinien ustalić, czy jego działalność, w tym przypadku działalność społeczna poprzez pełnienie funkcji radnego Rady Miejskiej może spowodować w/w wątpliwości.

W praktyce może zdarzyć się, że kurator zawodowy, którego do pełnienia funkcji radnego wybiorą mieszkańcy, okazując tym zaufanie do jego osoby oraz jego pracy, po objęciu w/w funkcji radnego, będzie swoją pracę jako kurator bądź pracę społeczną wykonywał w sposób osłabiający zaufanie do jego bezstronności lub podważający zaufanie do sądu.

Wówczas kurator zawodowy musi liczyć się z możliwością poniesienia odpowiedzialności dyscyplinarnej. Bowiem zawód kuratora sądowego jest zawodem zaufania publicznego, który zrzeszony jest w samorządzie zawodowym. W ramach samorządu zawodowego kuratorów zobowiązani są oni prócz przestrzegania przepisów powszechnie obowiązujących również do stosowania Kodeksu Etyki Kuratora Sądowego.

Oznacza to, że każdy kto poweźmie informacje o działaniu kuratora sądowego, które w jego opinii narusza przepisy prawa oraz Kodeksu Etyki Kuratora Sądowego może złożyć do Prezesa Sądu Okręgowego pisemne zawiadomienie o popełnieniu czynu uzasadniającego odpowiedzialność dyscyplinarną. Po uzyskaniu takiego zawiadomienia Prezes Sądu Okręgowego może skierować sprawę do Rzecznika Dyscyplinarnego, który przeprowadzi postępowanie wyjaśniające w tym zakresie, a w uzasadnionym przypadku zgłosi wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.


Komentarze   

Rafał334
0 #4 Kuratorzy hihiRafał334 2018-06-30 08:35
Uwaga NA pana drewicza-donosi na policje a sam dotyka Nieletnie -jak najdalej od tego człowieka
sas
+1 #3 RE: Czy kurator sądowy może być radnym?sas 2017-05-31 21:59
Czy nauczyciel może być radny skoro szkoły podlegają pod burmistrza Jestem ciiekaw czy któryś z nich jest w opozycji do Poszwy ?
nina
0 #2 Czy kurator................nina 2017-05-30 17:16
Oj....jest z opozycji pewnie ,więc nie może.
LoL
+1 #1 RE: Czy kurator sądowy może być radnym?LoL 2017-05-30 16:39
Czyżby chodziło o p. Drewicza, który startuje od Poszwy w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej?

Portal WRC

 • Portal WRC powstał w 2009 roku
 • Wydawca: "FOOBU" Roman Kowalczewski
 • Adres Redakcji: ul. Mickiewicza 17/30, 62-100 Wągrowiec
 • Redaktor Naczelny: Roman Kowalczewski
 • Telefon: +48 503 142 937
 • mail: [email protected]
 • Zobacz nasz profil na:

Reklama

 • Niezależny Portal Powiatu Wągrowieckiego
 • Nr 1 w Powiecie Wągrowieckim
 • W naszej ofercie znajdziesz, bannery, materiały sponsorowane, filmy reklamowe oraz reportaże wideo.
 • Całą dobę sprawdzamy skrzynkę: [email protected]

ZAPYTAJ O OFERTĘ

X

Ostrzeżenie

© 2009-2019 Portal WRC. Wszystkie prawa zastrzeżone.