• Opublikowano:
 • Wyświetlono: 6418

Nowy początek, czyli upadłość konsumencka

W dzisiejszej rzeczywistości wielu z nas korzysta z kredytów i pożyczek, często z tzw. chwilówek, które są łatwo dostępne. Dzisiaj troszkę o upadłości konsumenckiej.

Agnieszka Budka, radca prawny

Nierozważne zawieranie wielu umów tego rodzaju może w niesprzyjających warunkach życiowych skończyć się dla nas popadnięciem w spiralę zadłużenia skutkującą egzekucjami komorniczymi i wpisami do rejestru dłużników niewypłacalnych. Z pętli długów, których nie jesteśmy w stanie spłacić, jest na szczęście droga wyjścia. Jest nią upadłość konsumencka.

Co to takiego.

Upadłość konsumencka jest ogłaszana na skutek przeprowadzenia postępowania sądowego. Jest ono wszczynane na wniosek wierzycieli lub samego dłużnika. Upadłość konsumencka jest przewidziana dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej i stały się niewypłacalne. Niewypłacalność oznacza, że dłużnik nie jest w stanie wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

Celem upadłości konsumenckiej jest oddłużenie niewypłacalnego dłużnika polegające na umorzeniu całości lub części jego długów, których nie jest, ani nie będzie on w stanie zapłacić. Dotyczy to wyłącznie długów, które powstały przed dniem ogłoszenia upadłości. Chodzi o to, aby zamiast indywidualnych postępowań sądowych doprowadzić do łącznego i równego zaspokojenia roszczeń poszczególnych wierzycieli. Należy zaznaczyć, że w postępowaniu upadłościowym dochodzi do likwidacji całego albo części majątku dłużnika i w ten sposób uzyskane środki przekazuje się na zaspokojenie roszczeń wierzycieli, którzy w określonym czasie zgłosili istnienie swojej wierzytelności. W trakcie postępowania sądowego, sąd decyduje czy i które długi można umorzyć oraz ustala plan spłaty pozostałych długów. Plan spłaty to harmonogram spłat wierzycieli. Najczęściej wygląda to w ten sposób, że ustala się wysokość spłaty wierzycieli przez określony czas z jednoczesnym zakazem zaciągania kolejnych długów. Jeśli dłużnik będzie wywiązywać się z nałożonych obowiązków, to pozostała część zadłużenia zostanie umorzona.

Wniosek o ogłoszenie upadłości składa się na formularzu, którego wzór jest określony w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości. Koszt wszczęcia postępowaniu upadłościowego to 30,00 zł.

Są jednak przesłanki negatywne ogłoszenia upadłości. Przede wszystkim sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenta, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności albo istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

Inne sytuacje, w których sąd nie ogłosi upadłości konsumenckiej, to przypadek, gdy w stosunku do dłużnika prowadzono już konsumenckie postępowanie upadłościowe, ale zostało ono umorzone z innych przyczyn niż na wniosek konsumenta, albo w stosunku do dłużnika we wcześniejszym konsumenckim postępowaniu upadłościowym uchylono plan spłaty (np. dłużnik nie wykonywał planu spłaty czy zatajał źródła przychodu). Sąd nie ogłosi upadłości także, gdy w okresie 10 lat przed dniem złożenia wniosku, względem dłużnika toczyło się już konsumenckie postępowanie upadłościowe, które zakończyło się całościowym lub częściowym oddłużeniem.

Jakie są skutki ogłoszenia upadłości.

Z chwilą jej ogłoszenia cały majątek dłużnika staje się „masą upadłości”, którą zarządza wyznaczony przez sąd syndyk. Dłużnik nie może swobodnie rozporządzać swoim majątkiem. Do obowiązków upadłego należy wskazanie i wydanie syndykowi całego swojego majątku, a także dokumentacji dotyczącej majątku i rozliczeń. Należy zaznaczyć, że w skład masy upadłości wchodzi wynagrodzenie za pracę upadłego dłużnika. Syndyk sporządza inwentaryzację majątku masy upadłości, a następnie przystępuje do sprzedaży majątku upadłego. Wraz z ogłoszeniem upadłości wymagalne staną się wszelkie zobowiązania dłużnika, czyli zaciągnięte kredyty na raty będą natychmiastowo płatne w pełnej wysokości. Co ważne, wraz z ogłoszeniem upadłości dłużnik może zawierać tylko drobne umowy życia codziennego (jak np. zakupy żywności), które pokrywane będą przez upadłego z tych funduszy, jakie nie podlegały zajęciu przez syndyka.

Tak więc upadłość konsumencka oznacza dla dłużnika szereg poświęceń, ale także perspektywę realnego wyjścia z zadłużenia.

Odpowiedzi udzieliła Agnieszka Budka, radca prawny.

Jeżeli masz pytanie, na które ma odpowiedzieć bezpłatnie prawnik,
napisz do nas: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i poczekaj na odpowiedź.
Odpowiedzi na Portalu WRC udzielane są BEZPŁATNIE!
W temacie maila wpisz: PYTANIE DO PRAWNIKA a w treści zadaj pytanie.


Komentarze   

t4v
+3 #1 RE: Nowy początek, czyli upadłość konsumenckat4v 2017-08-01 12:08
Kolejna Budka

Portal WRC

 • Portal WRC powstał w 2009 roku
 • Wydawca: "FOOBU" Roman Kowalczewski
 • Adres Redakcji: ul. Mickiewicza 17/30, 62-100 Wągrowiec
 • Redaktor Naczelny: Roman Kowalczewski
 • Telefon: +48 503 142 937
 • mail: [email protected]
 • Zobacz nasz profil na:

Reklama

 • Niezależny Portal Powiatu Wągrowieckiego
 • Nr 1 w Powiecie Wągrowieckim
 • W naszej ofercie znajdziesz, bannery, materiały sponsorowane, filmy reklamowe oraz reportaże wideo.
 • Całą dobę sprawdzamy skrzynkę: [email protected]

ZAPYTAJ O OFERTĘ

X

Ostrzeżenie

© 2009-2019 Portal WRC. Wszystkie prawa zastrzeżone.