• Opublikowano:
  • Wyświetlono: 3884

Wszystko na temat planowanej budowy ITPOK w Wągrowcu

Po wizycie części radnych i dziennikarzy w Poznaniu, na Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych, ożyła w Wągrowcu dyskusja publiczna odnośnie planowanej przez Veolię inwestycji – instalacji do spalania RDF.

23-osobową delegację z Wągrowca w poznańskiej elektrociepłowni VEOLIA

Po przeczytaniu komentarzy pod artykułem: "W Wągrowcu wybudują ciepłownię na paliwo alternatywne RDF" uznaliśmy, że dla zapewnienia właściwego poziomu dyskusji, warto przybliżyć kilka faktów. W komentarzach pojawiło się wiele stwierdzeń, które nie mają nic wspólnego z planowaną inwestycją w Wągrowcu.

RDF i koszty zagospodarowania odpadów.

Paliwo, jakie zamierza spalać w swojej instalacji Veolia produkowane jest z wysokokalorycznej frakcji odpadów, tzw. pre-RDF. Frakcja ta, nazywana inaczej „nadsitową”,  to odpady, które pozostają po sortowaniu mechanicznym, w miejscu takim jak MSOK w Kopaszynie, zmieszanych odpadów komunalnych. To również tzw. „balast”, czyli resztki pozostające po wysortowaniu z odpadów zebranych przez mieszkańców selektywnie, wszystkiego, co w ramach recyklingu nadaje się do powtórnego wykorzystania. Odpady komunalne podczas przetwarzania na terenie MSOK, pozbawiane są m.in. udziału frakcji bio, tak więc pre-RDF jest zdecydowanie mniej uciążliwy pod kątem generowania odorów, niż zmieszane odpady komunalne. Wszystkie odpady, których wartość opałowa jest wyższa niż 6 MJ/kg, które nie nadają się do recyklingu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie mogą być kierowane na składowisko. 

Wykorzystuje się je do przygotowania paliwa (RDF) dla cementowni. Problem polega na tym, że rośnie ilość tej frakcji, a potrzeby cementowni są już nasycone. Większość ekspertów z zakresu gospodarki odpadami w Polsce wskazuje, że wykorzystanie frakcji nadsitowej i paliwa RDF do produkcji energii jest dzisiaj najbardziej efektywnym sposobem ich zagospodarowania oraz elementem budowania gospodarki obiegu zamkniętego, polegającej na wykorzystaniu zasobów w miejscu, gdzie one powstają.

MSOK Kopaszyn teraz przekazuje dużą część pre-RDF firmom, które zarabiają na produkcji paliwa dla cementowni, MSOK za odbiór odpadów musi zapłacić kwotę ustaloną w przetargu. Z racji nadmiaru pre-RDF na polskim rynku, ceny jego zagospodarowania gwałtownie wzrosły po wprowadzeniu przepisów zabraniających na jego deponowanie na składowiskach. Gdyby ktoś chciał dziś pozbyć się tych odpadów na rynku, musiałby zapłacić kwotę dwukrotnie większą niż jeszcze rok temu, a analizy przyszłości rynku odpadów pokazują, że te koszty, oraz ilości odpadów będą w Polsce tylko rosły, bowiem wykazywane średnie generowania odpadów na mieszkańca w naszym kraju, znacznie odbiegają od tych wskaźników dla innych krajów europejskich.

Inwestycja Veolii w instalację do spalania pre-RDF i RDF zakłada ustalenie w długookresowej perspektywie czasu określonych warunków cenowych odbioru tych odpadów do spalenia, co powinno w przyszłości ustabilizować koszty MSOK w tym obszarze i ograniczyć ryzyko skokowego wzrostu kosztów zagospodarowania tych odpadów, przenoszonych ostatecznie na mieszkańców.

Bezpieczeństwo instalacji do spalania RDF, uciążliwość dla mieszkańców.

Przygotowanie frakcji do spalenia będzie następowało na terenie MSOK. Natomiast sama instalacja będzie zbudowane zgodnie z najnowszymi, najlepszymi dostępnymi technologiami. Eliminacja potencjalnych niepożądanych zjawisk (np. odorów) jest bowiem tańsza na etapie konstrukcji niż później, już w fazie eksploatacji instalacji.

Logistyka dostaw nie powinna być w ogóle odczuwalna dla mieszkańców. Przy ilościach odpadów,  które mają być spalane, do instalacji będą kursować 2-3 ciężarówki z odpadami dziennie. Zauważyć należy, że jeszcze w ubiegłym roku, w sposób niezauważalny dla mieszkańców Wągrowca, pre-RDF z Kopaszyna transportowany był przez zewnętrzny podmiot, który przetwarzał je na paliwo dla cementowni.

Do składowania pre-RDF i RDF będzie służyła hermetyczna hala służąca do rozładunku i magazynowania, zapewniająca zapas paliwa na 3-5 dni funkcjonowania instalacji w czasie świąt i dni wolnych od pracy. Dodatkowym zabezpieczeniem przed wydostawaniem się odorów na zewnątrz jest dość prosty zabieg zaprojektowania hali tak, by panowało w niej podciśnienie, a powietrze z hali zasysane jest do komory spalania

Technologia spalania oraz instalacje do oczyszczania spalin będą projektowane zgodnie z wymaganiami BAT (Best Available Techniques), czyli międzynarodowymi standardami nakładającymi na instalacje normy znacznie wyższe niż polskie prawo. Spełnienie tego obowiązku inwestor będzie musiał udowodnić na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę oraz późniejszych zgód na uruchomienie instalacji.

Funkcjonujące już zarówno w Polsce, jak i na świecie instalacje do spalania zmieszanych odpadów komunalnych pokazują jednoznacznie, że ich emisje do środowiska są na poziomie niższym niż np. elektrownie czy ciepłownie miejskie opalane węglem.

Pomiary emisji w instalacji Veolii będą prowadzone „online”, czyli 24 h przez 365 dni w roku. Tego typu spalarnie mają także zabezpieczenia na wypadek awarii urządzeń oczyszczającychprzekroczenie parametrów krytycznych (nie norm) powoduje zatrzymanie procesu spalania.

Co istotne parametry emisji podlegają kontroli: instytucjonalnej – Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska będzie miała cały czas dostęp do wyników pomiarów i w uzasadnionych przypadkach może nawet zamknąć instalację, która przekroczyłaby limit emisji, oraz kontroli społecznej. Dobrą praktyką tego typu instalacji jest budowanie tablicy monitorującej parametry pracy i emisji na zewnątrz budynku, Veolia planuje taką tablicę ustawić w miejscu widocznym dla mieszkańców.

Lokalizacja, standardy światowe.

Instalacje do termicznego przekształcania odpadów są powszechnie stosowanymi elementami gospodarki odpadami w Europie. W Polsce jest 7 istniejących tzw. spalarni odpadów komunalnych, 3 kolejne są w fazie budowy i projektowania. W Europie funkcjonuje ich ponad 500.

Nie jest także niczym nadzwyczajnym, że tego typu instalacje funkcjonują w centrach miast, co tylko potwierdza ich niską uciążliwość. Przykłady takich spalarni „śródmiejskich” to m.in. Liberec (Czechy), Kopenhaga (Dania), Monte Carlo (Monaco) czy Wiedeń (Austria). 

Instalacje na RDF czy pre-RDF są oceniane jako przyszłość w kontekście tworzenia gospodarki obiegu zamkniętego, głównie dlatego, że do spalania nie trafiają wszystkie zmieszane odpady komunalne tylko ta część, która już przeszła etap recyklingu i nie nadaje się do dalszego wykorzystania.

Jak zapewnia Veolia - energetyczne wykorzystanie pre-RDF na rzecz systemu ciepłowniczego, daje dodatkową korzyść lokalnej społeczności, w postaci stabilnych cen ciepła.

Aktualnie wszystko jest w fazie przygotowań. Wszystkie zgody wydał poprzedni burmistrz Krzysztof Poszwa. Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych ma powstać w Wągrowcu przy ulicy Rgielskiej, jej wielkość zbliżona będzie do  średniej wielkości domu.

Na koniec warto dodać, że były burmistrz Krzysztof Poszwa wizytował podobny obiekt w Oslo. Wyjechał tam na zaproszenie Veolia wraz ze swoim zastępcą Bogdanem Smykowskim oraz Krzysztofem Czapulem. Instalacja zrobiła na nim ogromne wrażenie, dlatego postanowił wydać zgodę na podobną instalację w Wągrowcu.

Z informacji uzyskanych od spółki Veolia wiemy, że działka na której ma powstać instalacja, będzie własnością miasta, Veolia chce ją dzierżawić. Veolia uzyskała już zgody środowiskowe potrzebne do rozpoczęcia budowy w Wągrowcu.

Komentarze   

Bronek
+4 #75 RE: Wszystko na temat planowanej budowy ITPOK w WągrowcuBronek 2019-06-24 07:04
Cytuję jhgfdsalkjhgfdsa:
Skoro VEOLIA jest tak myśląca, to dlaczego przy temperaturze powietrza przekraczającej 30 stopni, ustawia nagrzewanie wody do temperatury wrzenia?????? Nie dość ze można się poparzyć, to rury biegnące obok rur z zimną woda nagrzewają też zimną. Nie wspomnę o tym, ze ściany również dodatkowo się nagrzewają !!!!!! W kuchni i łazience tropiki i niczym dziadostwa nie schłodzisz, bo VEOLIA dba o to, by mieszkańców poparzyć! OBNIŻYĆ TEMPERATURE CIEPŁEJ WODY !!!!!!!!!!!!Zblizaja się ukropy, wiec niech ktoś ruszy tym czym powinien!!!!!!!

Też tak myślę. Wchodzę do łazienki aż mnie odrzuciła goraczka, płytki na ścianie gorące, wrząca woda, czlowiek chciałby się schłodzić po nocy ale z obydwu kranów leci ciepła. Czy ktoś ma na to wpływ?Bądź co bądź płacimy niepotrzebne pieniądze za nagrzewanie!
zwykły mieszczuch
+5 #74 RE: Wszystko na temat planowanej budowy ITPOK w Wągrowcuzwykły mieszczuch 2019-06-24 05:56
Cytuję Obiektywny:
Berendt nie wydał zgody tylko Poszwa, pojechał do Oslo i przyklepał. Jak Berendt miał robić konsultację skoro był dyrektorem szkoły?
Poszwa niech się wytłumaczy dlaczego ukrywał fakt swojej wycieczki i wydanych pozwoleń.

Tak samo jak sajgon na Kasprowicza, Lipowej centrum handlowe, kibel, centrum rozrywki pod oknami ludziom! Tak to jest jak nie ma się kwalifikacji, nie wybiera się do pomocy ludzi z odpowiednimi kwalifikacjami, tylko spełnia się się zachcianki ludzi, którzy zobaczyli coś za granicą, a nie bardzo wiedzą co i zwyczajnie im się to spodobało i chcą to mieć, ba muszą to mieć jak małe dzieci nie ważne jakim kosztem.Wiek i doświadczenie obecnych doradców nie wróży nic dobrego. Pomysły może mieć każdy, to tzw.marzenia charakterystycz ne dla młodości które nie muszą być wcale realne, o czym każdy doświadczony człowiek wie, a młody idzie na żywioł. Trochę wszyscy zagalopowali się w tej pochwale młodości. Włączyć myślenie dopóki nie jest za późno!
Rej
+3 #73 SpalarniaRej 2019-06-23 23:35
Cytuję emeryt:
Cytuję robol:
Dziwne że jak miała powstać rzeżnia a nawet nie było pewne gdzie to już mieszkańcy wiedzieli a teraz dowiadujemy się o spalarni jak temat jest daleko posuniety Wychodzi na to że były i obecny burmistrz nie liczy się z mieszkańcami Czyżby Pan Berendt uważał nas za idiotów wiedząc że w tej części miasta mieszka w większości klasa robotnicza która tam stawiała domy za komuny

Przecież ostateczne pozwolenie na budowę musi wydać Starosta. Zatem proponuję aby zwrócić się do Starosty Pana Tomasza Kranca o jego stanowisko w tej sprawie. Ponadto Starosta może przecież zlecić Stacji Sanepid przeprowadzenie szczegółowych analiz dotyczących oddziaływania tej spalarni na środowisko. ( zobaczymy jakie będzie ich zdanie). Decyzja Starosty może być przecież negatywna i nie wyda On pozwolenia na budowę i temat zamknięty.

Sanepid nie jest w stanie zbadać dioksyn i furanow to zbyt specjalistyczne badania a to właśnie te substancje są szkodliwe najbardziej gdyż powodują raka a wydzielają się podczas spalania!!! Bardzo proszę zrzeszac się bo piszac pojedynczo nic nie zrobimy. A spalania w miedzyczasie zostanie wybudowadna. Jeszcze raz proszę o osoby które nie chcą mieć takiego zagrożenia za płotem i zdają sobie sprawę ze skutków takiej inwestycji o zrzeszanie się na forum. Jestem mieszkańcem ulicy Rgielskiej i wspólnie z mieszkancami tej ulicy oraz sąsiadujących osiedli musimy coś z tym utopijnym pomysłem zrobić chociaż zagrożenie występuje również dla całego miasta. Bardzo proszę zrzeszac się i tylko wspólnie możemy coś zdziałać a czasu nie mamy wiele. Możemy liczyć na pomoc specjalistów w tej dziedzinie z którymi udało mi się nawiązać kontakt.
emeryt
+4 #72 RE: Wszystko na temat planowanej budowy ITPOK w Wągrowcuemeryt 2019-06-23 22:22
Cytuję robol:
Dziwne że jak miała powstać rzeżnia a nawet nie było pewne gdzie to już mieszkańcy wiedzieli a teraz dowiadujemy się o spalarni jak temat jest daleko posuniety Wychodzi na to że były i obecny burmistrz nie liczy się z mieszkańcami Czyżby Pan Berendt uważał nas za idiotów wiedząc że w tej części miasta mieszka w większości klasa robotnicza która tam stawiała domy za komuny

Przecież ostateczne pozwolenie na budowę musi wydać Starosta. Zatem proponuję aby zwrócić się do Starosty Pana Tomasza Kranca o jego stanowisko w tej sprawie. Ponadto Starosta może przecież zlecić Stacji Sanepid przeprowadzenie szczegółowych analiz dotyczących oddziaływania tej spalarni na środowisko. ( zobaczymy jakie będzie ich zdanie). Decyzja Starosty może być przecież negatywna i nie wyda On pozwolenia na budowę i temat zamknięty.
robol
+8 #71 RE: Wszystko na temat planowanej budowy ITPOK w Wągrowcurobol 2019-06-23 15:24
Dziwne że jak miała powstać rzeżnia a nawet nie było pewne gdzie to już mieszkańcy wiedzieli a teraz dowiadujemy się o spalarni jak temat jest daleko posuniety Wychodzi na to że były i obecny burmistrz nie liczy się z mieszkańcami Czyżby Pan Berendt uważał nas za idiotów wiedząc że w tej części miasta mieszka w większości klasa robotnicza która tam stawiała domy za komuny
eda
+8 #70 RE: Wszystko na temat planowanej budowy ITPOK w Wągrowcueda 2019-06-23 14:07
Obiektywny Berendt od jesieni jest burmistrzem i wie jak wszyscy że wszędzie temat spalarni to temat gorący Także zataił przed mieszkańcami tą budowe Zapewne zrobił to celowo aby inwestor mógł jak najwięcej załatwić formalności Poprostu z vice olali mieszkańców Także niech więcej nie pieprzy o konsultacjach itd Jestem ciekaw kto lobbuje za spalarnią i jak to się odbywa że mieszkańcy najmniej mają do powiedzenia Zapomniał jak przed wyborami latał za NAMI abyśmy nas niego głosowali Teraz wypiął się na wyborców
Obiektywny
+1 #69 RE: Wszystko na temat planowanej budowy ITPOK w WągrowcuObiektywny 2019-06-23 12:47
Berendt nie wydał zgody tylko Poszwa, pojechał do Oslo i przyklepał. Jak Berendt miał robić konsultację skoro był dyrektorem szkoły?
Poszwa niech się wytłumaczy dlaczego ukrywał fakt swojej wycieczki i wydanych pozwoleń.
olo
+3 #68 RE: Wszystko na temat planowanej budowy ITPOK w Wągrowcuolo 2019-06-23 12:46
Niektórzy myśl aże ich temat nie dotyczy bo mieszkają dalejTylko o ile wiatr tam nie dowieje to jaj raz władzy pozwoli się na robienie po cichu interesów to będą tak robić nadal i może w innych cześciach miasta stworzą ine nieciekawe przedsięwzęcia bo widze że Narcyz jest typem lobbysty
olo
+5 #67 RE: Wszystko na temat planowanej budowy ITPOK w Wągrowcuolo 2019-06-23 12:39
2 lub 3 ciężarowki dziennie mają zwozić śmieci to zapewne także z zewnątrz będą zwozić Po drugie jak już p[ostawią spalarnie to łatwiej im bedzie ją rozbudować , powiększyć a wtedy już na to wpływu nikt nie będzie miał Panie Berent gdzie konsultacje z mieszkańcami , skończyły się na jedzeniu w przedszkolach Chcecie budować spalarnie a traktujecie mieszkańców tak jak by miał być to plac zabaw
jhgfdsalkjhgfdsa
+6 #66 RE: Wszystko na temat planowanej budowy ITPOK w Wągrowcujhgfdsalkjhgfdsa 2019-06-23 12:03
Skoro VEOLIA jest tak myśląca, to dlaczego przy temperaturze powietrza przekraczającej 30 stopni, ustawia nagrzewanie wody do temperatury wrzenia?????? Nie dość ze można się poparzyć, to rury biegnące obok rur z zimną woda nagrzewają też zimną. Nie wspomnę o tym, ze ściany również dodatkowo się nagrzewają !!!!!! W kuchni i łazience tropiki i niczym dziadostwa nie schłodzisz, bo VEOLIA dba o to, by mieszkańców poparzyć! OBNIŻYĆ TEMPERATURE CIEPŁEJ WODY !!!!!!!!!!!!Zbl izaja się ukropy, wiec niech ktoś ruszy tym czym powinien!!!!!!!
mieszkaniec miasta
+6 #65 RE: Wszystko na temat planowanej budowy ITPOK w Wągrowcumieszkaniec miasta 2019-06-22 17:00
Na Lipowej koło parku kierowcy jeżdżą jak szaleni z wysokimi prędkościami i też problemu nikt nie widzi. Można by zamontować próg zwalniający, ale jak widać nasze osiedle nie ma takich radnych jak sąsiedzi z osiedla Wschód!
Rej
+1 #64 SpalarniaRej 2019-06-22 16:03
Dane kontaktowe do radnych są ogólnie dostępne ale jeśli ktoś ma problem z ich wyszukaniem to podaje link https://www.wagrowiec.eu/pl/dla-mieszkanca/samorzad/rada-miejska/sklad-rady Proszę pisać i dzwonić oraz załączyć materiały na temat szkodliwosci spalarni. Zamieszczone są one na stronie grupy "Wagrowiec dla klimatu - stowarzyszenie" oraz poniżej w komentarzach. Proszę pamiętać że radni mają nas reprezentować a nie tylko prosic o głosy w trakcie kampanii wyborczej.
tomi
+9 #63 RE: Wszystko na temat planowanej budowy ITPOK w Wągrowcutomi 2019-06-22 15:32
Pani Łosinska żyje Pani ? Skoro nie to trzeba wybrać kolejnego radnego
Rej
+3 #62 SpalarniaRej 2019-06-22 15:09
Cytuję toma:
Kto jest radnym w tej części miasta ? Chociaż myślę że ten temat powinien zainteresować wszystkich radnych i mieszkańców

Jeszcze raz proszę o zrzeszanie się w okół grupy na Facebooku "Wagrowiec dla klimatu - stowarzyszenie" link juz podawalem poniżej. Proszę o informowanie wszystkich mieszkańców miasta gdyż temat jest głęboko ukrywany również przez prasę lokalna. Mieszkańcy nic nie wiedzą zadna z osób z ktora rozmawialem do tej pory nic nie wie na ten temat. Należy poruszyć radnych bo to oni zostali wybrani przez społeczność ze swoich okręgów plus władze miasta zeby przedstawili na jakim poziomie jest realizacja tej inwestycji. To zachowanie władz miasta to jeden wielki skandal szczególnie zaś jeśli chodzi o tak niebezpieczna inwestycje. Jeszcze raz proszę o wzajemne informowanie się aby ogół mieszkańców dowiedział się o tym zagrozeniu.
dorotka
+9 #61 spalarniadorotka 2019-06-22 15:05
pani radna losinska prosila o poparcie bardzo usilnie obiecala gruszki na wierzbie teraz cicho sza nie ma pani radnej
toma
+4 #60 RE: Wszystko na temat planowanej budowy ITPOK w Wągrowcutoma 2019-06-22 11:53
Kto jest radnym w tej części miasta ? Chociaż myślę że ten temat powinien zainteresować wszystkich radnych i mieszkańców
toma
+4 #59 RE: Wszystko na temat planowanej budowy ITPOK w Wągrowcutoma 2019-06-22 11:48
Ze strony miasta taka cisza jakby mieli wybudować kiosk Ruchu Gdzie konsultacje z mieszkańcami Kto zyska na tej inwestycji ?
Yanowys
+5 #58 RE: Wszystko na temat planowanej budowy ITPOK w WągrowcuYanowys 2019-06-22 09:34
Referendum.
Rej
+3 #57 RE: Wszystko na temat planowanej budowy ITPOK w WągrowcuRej 2019-06-22 00:10
Cytuję Janowy:
Cytuję Yanowys:
Cytuję Janowy:
Cytuję Yanowys:
Cytuję Janowy:
Cytuję Yanowys:
Cytuję Michałł:
Super pomysł z tym ITPOK, nie mamy wyjścia, produkujemy śmieci na potęgę, no chyba, że chcecie płacić po 60 zł od osoby.

Mam pytanie: Dlaczego w Warszawie koszt wywozu śmieci posortowanych ( po podwyżce) wynosi 10zł od osoby , a w Wągrowcu 20 zł od osoby. Czy ktoś kiedykolwiek przeprowadził "uczciwą" kalkulację kosztów, bo to jest chyba jakiś żart i absurd. Proszę udostępnić kalkulacje kosztów i oferty wszystkich firm, które przystąpiły do przetargu na wywóz i odbiór śmieci ( bo zakładam że taki przetarg się odbył, jeżeli nie było przetargu to coś tu nie gra). Ta cena 20 zł od osoby za posortowane śmieci jest chyba z kapelusza? A tak na marginesie to po wprowadzeniu 500+ ilość śmieci wzrosła o 60% ( taki szczegół dlaczego ich tak drastycznie przybywa)

Pytanie zasadne do władz miasta. Jak najbardziej. Ale połaczyc zwiekszenie ilosci smieci z 500 plus. ... To trzeba byc mistrzem wynajdowanie teorii spiskowych. Intensywniejsze plamy na słoncu i głosniejszy rechot zab na jeziorze też zaistniały po wprowadzeniu 500 plus zapewne.

To zanim zaczniesz sam rechotać to sprawdź dane statystyczne na temat wpływu 500+ na ilość śmieci. A potem bełkocz!

"...dane statystyczne na temat wpływu 500+ na ilość śmieci..." - przestań robić z siebie kompletnego błazna, co..? A jeśli jesteś faktycznie nauczycielem to podaj chociaż w jakiej szkole uczysz, coby dzieci jakiś moich znajomych tam przypadkiem nie trafiły.

To spróbuj błaźnie zrozumieć pewien cykl myślowy ( jeżeli oczywiście potrafisz?), że skoro rozdanie 500+ spowodowało wzrost konsumpcji ( w tym także zakup wszelkich dóbr konsumpcyjnych) to siłą rzeczy musi to dodatkowo wygenerować chociażby wzrost ilości opakowań, kartonów, toreb foliowych, starych mebli, tapczanów itd, a co za ty idzie wzrost ilości śmieci w pojemnikach. Ogarniasz czy to na twój ptasi móżdżek za dużo?

Dostałem 500 plus i wiem o wiele lepiej niż ty , ze nie miało to żadnego wpływu na ilość śmieci. Żadnego! Ale ty buduj sobie swoje teorie o starych tapczanach i fotelach i rób dalej błazna z siebie tutaj. Idzie ci bardzo dobrze.

Do rzeczy przypominam że problem dotyczy spalarni która za chwile ma powstać a nie tematów pobocznych. Czekam na konkretne propozycje
Janowy
-5 #56 RE: Wszystko na temat planowanej budowy ITPOK w WągrowcuJanowy 2019-06-21 13:19
Cytuję Yanowys:
Cytuję Janowy:
Cytuję Yanowys:
Cytuję Janowy:
Cytuję Yanowys:
Cytuję Michałł:
Super pomysł z tym ITPOK, nie mamy wyjścia, produkujemy śmieci na potęgę, no chyba, że chcecie płacić po 60 zł od osoby.

Mam pytanie: Dlaczego w Warszawie koszt wywozu śmieci posortowanych ( po podwyżce) wynosi 10zł od osoby , a w Wągrowcu 20 zł od osoby. Czy ktoś kiedykolwiek przeprowadził "uczciwą" kalkulację kosztów, bo to jest chyba jakiś żart i absurd. Proszę udostępnić kalkulacje kosztów i oferty wszystkich firm, które przystąpiły do przetargu na wywóz i odbiór śmieci ( bo zakładam że taki przetarg się odbył, jeżeli nie było przetargu to coś tu nie gra). Ta cena 20 zł od osoby za posortowane śmieci jest chyba z kapelusza? A tak na marginesie to po wprowadzeniu 500+ ilość śmieci wzrosła o 60% ( taki szczegół dlaczego ich tak drastycznie przybywa)

Pytanie zasadne do władz miasta. Jak najbardziej. Ale połaczyc zwiekszenie ilosci smieci z 500 plus. ... To trzeba byc mistrzem wynajdowanie teorii spiskowych. Intensywniejsze plamy na słoncu i głosniejszy rechot zab na jeziorze też zaistniały po wprowadzeniu 500 plus zapewne.

To zanim zaczniesz sam rechotać to sprawdź dane statystyczne na temat wpływu 500+ na ilość śmieci. A potem bełkocz!

"...dane statystyczne na temat wpływu 500+ na ilość śmieci..." - przestań robić z siebie kompletnego błazna, co..? A jeśli jesteś faktycznie nauczycielem to podaj chociaż w jakiej szkole uczysz, coby dzieci jakiś moich znajomych tam przypadkiem nie trafiły.

To spróbuj błaźnie zrozumieć pewien cykl myślowy ( jeżeli oczywiście potrafisz?), że skoro rozdanie 500+ spowodowało wzrost konsumpcji ( w tym także zakup wszelkich dóbr konsumpcyjnych) to siłą rzeczy musi to dodatkowo wygenerować chociażby wzrost ilości opakowań, kartonów, toreb foliowych, starych mebli, tapczanów itd, a co za ty idzie wzrost ilości śmieci w pojemnikach. Ogarniasz czy to na twój ptasi móżdżek za dużo?

Dostałem 500 plus i wiem o wiele lepiej niż ty , ze nie miało to żadnego wpływu na ilość śmieci. Żadnego! Ale ty buduj sobie swoje teorie o starych tapczanach i fotelach i rób dalej błazna z siebie tutaj. Idzie ci bardzo dobrze.
tomi
+7 #55 RE: Wszystko na temat planowanej budowy ITPOK w Wągrowcutomi 2019-06-21 12:33
Yanowys ma racje wszyscy powinni zarabiać minimum krajowe wtedy było by mniej śmieici Tylko gorzej z nauczycielami ile im dać minimum jak oni pracujątak jakby na ćwierć etatu Teraz czekam aż ta grupa nieudolnych pajaców zacznie w wakacje strajk
Yanowys
-1 #54 RE: Wszystko na temat planowanej budowy ITPOK w WągrowcuYanowys 2019-06-21 10:45
Cytuję Janowy:
Cytuję Yanowys:
Cytuję Janowy:
Cytuję Yanowys:
Cytuję Michałł:
Super pomysł z tym ITPOK, nie mamy wyjścia, produkujemy śmieci na potęgę, no chyba, że chcecie płacić po 60 zł od osoby.

Mam pytanie: Dlaczego w Warszawie koszt wywozu śmieci posortowanych ( po podwyżce) wynosi 10zł od osoby , a w Wągrowcu 20 zł od osoby. Czy ktoś kiedykolwiek przeprowadził "uczciwą" kalkulację kosztów, bo to jest chyba jakiś żart i absurd. Proszę udostępnić kalkulacje kosztów i oferty wszystkich firm, które przystąpiły do przetargu na wywóz i odbiór śmieci ( bo zakładam że taki przetarg się odbył, jeżeli nie było przetargu to coś tu nie gra). Ta cena 20 zł od osoby za posortowane śmieci jest chyba z kapelusza? A tak na marginesie to po wprowadzeniu 500+ ilość śmieci wzrosła o 60% ( taki szczegół dlaczego ich tak drastycznie przybywa)

Pytanie zasadne do władz miasta. Jak najbardziej. Ale połaczyc zwiekszenie ilosci smieci z 500 plus. ... To trzeba byc mistrzem wynajdowanie teorii spiskowych. Intensywniejsze plamy na słoncu i głosniejszy rechot zab na jeziorze też zaistniały po wprowadzeniu 500 plus zapewne.

To zanim zaczniesz sam rechotać to sprawdź dane statystyczne na temat wpływu 500+ na ilość śmieci. A potem bełkocz!

"...dane statystyczne na temat wpływu 500+ na ilość śmieci..." - przestań robić z siebie kompletnego błazna, co..? A jeśli jesteś faktycznie nauczycielem to podaj chociaż w jakiej szkole uczysz, coby dzieci jakiś moich znajomych tam przypadkiem nie trafiły.

To spróbuj błaźnie zrozumieć pewien cykl myślowy ( jeżeli oczywiście potrafisz?), że skoro rozdanie 500+ spowodowało wzrost konsumpcji ( w tym także zakup wszelkich dóbr konsumpcyjnych) to siłą rzeczy musi to dodatkowo wygenerować chociażby wzrost ilości opakowań, kartonów, toreb foliowych, starych mebli, tapczanów itd, a co za ty idzie wzrost ilości śmieci w pojemnikach. Ogarniasz czy to na twój ptasi móżdżek za dużo?
Janowy
-2 #53 RE: Wszystko na temat planowanej budowy ITPOK w WągrowcuJanowy 2019-06-20 23:32
Cytuję Yanowys:
Cytuję Janowy:
Cytuję Yanowys:
Cytuję Michałł:
Super pomysł z tym ITPOK, nie mamy wyjścia, produkujemy śmieci na potęgę, no chyba, że chcecie płacić po 60 zł od osoby.

Mam pytanie: Dlaczego w Warszawie koszt wywozu śmieci posortowanych ( po podwyżce) wynosi 10zł od osoby , a w Wągrowcu 20 zł od osoby. Czy ktoś kiedykolwiek przeprowadził "uczciwą" kalkulację kosztów, bo to jest chyba jakiś żart i absurd. Proszę udostępnić kalkulacje kosztów i oferty wszystkich firm, które przystąpiły do przetargu na wywóz i odbiór śmieci ( bo zakładam że taki przetarg się odbył, jeżeli nie było przetargu to coś tu nie gra). Ta cena 20 zł od osoby za posortowane śmieci jest chyba z kapelusza? A tak na marginesie to po wprowadzeniu 500+ ilość śmieci wzrosła o 60% ( taki szczegół dlaczego ich tak drastycznie przybywa)

Pytanie zasadne do władz miasta. Jak najbardziej. Ale połaczyc zwiekszenie ilosci smieci z 500 plus. ... To trzeba byc mistrzem wynajdowanie teorii spiskowych. Intensywniejsze plamy na słoncu i głosniejszy rechot zab na jeziorze też zaistniały po wprowadzeniu 500 plus zapewne.

To zanim zaczniesz sam rechotać to sprawdź dane statystyczne na temat wpływu 500+ na ilość śmieci. A potem bełkocz!

"...dane statystyczne na temat wpływu 500+ na ilość śmieci..." - przestań robić z siebie kompletnego błazna, co..? A jeśli jesteś faktycznie nauczycielem to podaj chociaż w jakiej szkole uczysz, coby dzieci jakiś moich znajomych tam przypadkiem nie trafiły.
Yanowys
+2 #52 RE: Wszystko na temat planowanej budowy ITPOK w WągrowcuYanowys 2019-06-20 21:52
Cytuję Janowy:
Cytuję Yanowys:
Cytuję Michałł:
Super pomysł z tym ITPOK, nie mamy wyjścia, produkujemy śmieci na potęgę, no chyba, że chcecie płacić po 60 zł od osoby.

Mam pytanie: Dlaczego w Warszawie koszt wywozu śmieci posortowanych ( po podwyżce) wynosi 10zł od osoby , a w Wągrowcu 20 zł od osoby. Czy ktoś kiedykolwiek przeprowadził "uczciwą" kalkulację kosztów, bo to jest chyba jakiś żart i absurd. Proszę udostępnić kalkulacje kosztów i oferty wszystkich firm, które przystąpiły do przetargu na wywóz i odbiór śmieci ( bo zakładam że taki przetarg się odbył, jeżeli nie było przetargu to coś tu nie gra). Ta cena 20 zł od osoby za posortowane śmieci jest chyba z kapelusza? A tak na marginesie to po wprowadzeniu 500+ ilość śmieci wzrosła o 60% ( taki szczegół dlaczego ich tak drastycznie przybywa)

Pytanie zasadne do władz miasta. Jak najbardziej. Ale połaczyc zwiekszenie ilosci smieci z 500 plus. ... To trzeba byc mistrzem wynajdowanie teorii spiskowych. Intensywniejsze plamy na słoncu i głosniejszy rechot zab na jeziorze też zaistniały po wprowadzeniu 500 plus zapewne.

To zanim zaczniesz sam rechotać to sprawdź dane statystyczne na temat wpływu 500+ na ilość śmieci. A potem bełkocz!
Rej
+1 #51 RE: Wszystko na temat planowanej budowy ITPOK w WągrowcuRej 2019-06-20 21:45
Cytuję bleble:
Cytuję Rej:
Cytuję bleble:
Cytuję Rej:
Cytuję bleble:
Cytuję Rej:
Wszystkie osoby zainteresowane tematem spalarni w Wagrowcu i zagrożeniami z tym związanymi proszę o zapisywanie się do forum prowadzonego przez Pana Piotra Baturę pod nazwa "Wagrowiec dla klimatu - stowarzyszenie" link do grupy https://m.facebook.com/groups/401618333918743?notif_t=group_r2j_approved¬if_id=1561018385779007&ref=m_notif Pozdrawiam i liczę na aktywność mieszkańców. Mieszkaniec ulicy Rgielskiej.

Czy się mylę, że pan Piotr mieszka w Łaziskach i czy czasem nie ogrzewa się gazem?
Co go interesuje co będziemy, jako mieszkańcy Wągrowca, wdychać w powietrzu jako odpad spalarnii? Przecież on będzie miał czyste powietrze, wiejskie, leśne. Może tak postawimy spalarnię w Łaziskach na terenach gminnych?

Tak się składa że "ten Pan" walczył juz o czyste powietrze w przeszłości i w przeciwieństwie do pustej krytyki bez sprawdzenia faktów jest aktywnym członkiem ekologów poznańskich o czym drogi krytykancie nie masz z pewnością bladego pojęcia. Wiec proszę nie macic i nie krytykować osoby w celu rozbicia słusznej inicjatywy. Osobom, którym zależy na aktywnej postawie w tak ważnej dla mieszkańców sprawie proszę o zapisywanie się do w/w grupy.

Ja nie neguje jego działalności, ale co jemu do powietrza w Wągrowcu jak mieszka w Łaziskach? Jak chce walczyć, to ja sugeruję, że trzeba postawić spalarnię w Łaziskach. Myślę, że Wągrowczanie sami sobie poradzą z tym problemem bez udziału osób trzecich, które w każdej chwili mogą powiedzieć, że "to ich nie dotyczy" (patrz ż... Pana pracuje w .....).

Bez szerokiej koalicji obywatelskiej nie zrobimy nic i bez kontaktu ze specjalistami tez nic nie zrobimy. Myślę że to jest jasne i oczywiste. Jeśli ma Pan/i pomysł na samodzielne skuteczne rozwiązanie tematu z holdingiem międzynarodowym potencjałem wyłącznie mieszkancow miasta bez udziału fachowców w tej dziedzinie to z niecierpliwością czekam na pomysł. Póki co to czyste krytykanctwo które doprowadzi do hucznego przecięcia wstegi po ukończeniu budowy.

Nie potrzeba było fachowców, specjalistów itd. żeby nie dopuścić (myślę, że większą firmę niż Veolia) do budowy ubojni w Łęgowie. Nie zna Pan mocy w ludziach-mieszkańcach, którzy jak czegoś nie chca to potrafią działać i przeciwstawić się temu. A cofną pozwolenie środowiskowe dla Veolii to chyba PO potrafi załatwić.

To czekam na konkretne propozycje z Pańskiej strony bo samo pisanie nic nie da bo machina juz ruszyła i myślę że będzie przyspieszala coraz bardziej. Wierzę w mieszkańców ale też wiem ze sami oni nie udzwigna tego to jest duża batalia temat był przerabiany w innych miastach proszę przestudiować zagadnienie dogłębnie.
Ja
+4 #50 RE: Wszystko na temat planowanej budowy ITPOK w WągrowcuJa 2019-06-20 19:41
Cytuję bleble:
Cytuję Rej:
Cytuję bleble:
Cytuję Rej:
Wszystkie osoby zainteresowane tematem spalarni w Wagrowcu i zagrożeniami z tym związanymi proszę o zapisywanie się do forum prowadzonego przez Pana Piotra Baturę pod nazwa "Wagrowiec dla klimatu - stowarzyszenie" link do grupy https://m.facebook.com/groups/401618333918743?notif_t=group_r2j_approved¬if_id=1561018385779007&ref=m_notif Pozdrawiam i liczę na aktywność mieszkańców. Mieszkaniec ulicy Rgielskiej.

Czy się mylę, że pan Piotr mieszka w Łaziskach i czy czasem nie ogrzewa się gazem?
Co go interesuje co będziemy, jako mieszkańcy Wągrowca, wdychać w powietrzu jako odpad spalarnii? Przecież on będzie miał czyste powietrze, wiejskie, leśne. Może tak postawimy spalarnię w Łaziskach na terenach gminnych?

Tak się składa że "ten Pan" walczył juz o czyste powietrze w przeszłości i w przeciwieństwie do pustej krytyki bez sprawdzenia faktów jest aktywnym członkiem ekologów poznańskich o czym drogi krytykancie nie masz z pewnością bladego pojęcia. Wiec proszę nie macic i nie krytykować osoby w celu rozbicia słusznej inicjatywy. Osobom, którym zależy na aktywnej postawie w tak ważnej dla mieszkańców sprawie proszę o zapisywanie się do w/w grupy.

Ja nie neguje jego działalności, ale co jemu do powietrza w Wągrowcu jak mieszka w Łaziskach? Jak chce walczyć, to ja sugeruję, że trzeba postawić spalarnię w Łaziskach. Myślę, że Wągrowczanie sami sobie poradzą z tym problemem bez udziału osób trzecich, które w każdej chwili mogą powiedzieć, że "to ich nie dotyczy" (patrz ż... Pana pracuje w .....).

Zawsze i wszędzie znajdą się TROLE próbujące rozbić nabitych w butekę, jednoczących sie obywateliPropon uję aby zrobiono w Wągrowcu referendum na temat spalarni i przyszłości burmistrza. To jest nasze miasto i my mieszkańcy decydujemy o jego losach. Już raz wygraliśmy z byłym burkiem Wilczyńskim o małą obwodnicę. kosztowało to stołek burmistrza i jego zastępcy Kamińskiego. Kamiński doszedł prawie do władzy i chce truć ludzi w Wągrowcu,bo to napewno on bedzie stał na czelle tego przedsięwzięcia .
bleble
-1 #49 RE: Wszystko na temat planowanej budowy ITPOK w Wągrowcubleble 2019-06-20 19:17
Cytuję Rej:
Cytuję bleble:
Cytuję Rej:
Cytuję bleble:
Cytuję Rej:
Wszystkie osoby zainteresowane tematem spalarni w Wagrowcu i zagrożeniami z tym związanymi proszę o zapisywanie się do forum prowadzonego przez Pana Piotra Baturę pod nazwa "Wagrowiec dla klimatu - stowarzyszenie" link do grupy https://m.facebook.com/groups/401618333918743?notif_t=group_r2j_approved¬if_id=1561018385779007&ref=m_notif Pozdrawiam i liczę na aktywność mieszkańców. Mieszkaniec ulicy Rgielskiej.

Czy się mylę, że pan Piotr mieszka w Łaziskach i czy czasem nie ogrzewa się gazem?
Co go interesuje co będziemy, jako mieszkańcy Wągrowca, wdychać w powietrzu jako odpad spalarnii? Przecież on będzie miał czyste powietrze, wiejskie, leśne. Może tak postawimy spalarnię w Łaziskach na terenach gminnych?

Tak się składa że "ten Pan" walczył juz o czyste powietrze w przeszłości i w przeciwieństwie do pustej krytyki bez sprawdzenia faktów jest aktywnym członkiem ekologów poznańskich o czym drogi krytykancie nie masz z pewnością bladego pojęcia. Wiec proszę nie macic i nie krytykować osoby w celu rozbicia słusznej inicjatywy. Osobom, którym zależy na aktywnej postawie w tak ważnej dla mieszkańców sprawie proszę o zapisywanie się do w/w grupy.

Ja nie neguje jego działalności, ale co jemu do powietrza w Wągrowcu jak mieszka w Łaziskach? Jak chce walczyć, to ja sugeruję, że trzeba postawić spalarnię w Łaziskach. Myślę, że Wągrowczanie sami sobie poradzą z tym problemem bez udziału osób trzecich, które w każdej chwili mogą powiedzieć, że "to ich nie dotyczy" (patrz ż... Pana pracuje w .....).

Bez szerokiej koalicji obywatelskiej nie zrobimy nic i bez kontaktu ze specjalistami tez nic nie zrobimy. Myślę że to jest jasne i oczywiste. Jeśli ma Pan/i pomysł na samodzielne skuteczne rozwiązanie tematu z holdingiem międzynarodowym potencjałem wyłącznie mieszkancow miasta bez udziału fachowców w tej dziedzinie to z niecierpliwością czekam na pomysł. Póki co to czyste krytykanctwo które doprowadzi do hucznego przecięcia wstegi po ukończeniu budowy.

Nie potrzeba było fachowców, specjalistów itd. żeby nie dopuścić (myślę, że większą firmę niż Veolia) do budowy ubojni w Łęgowie. Nie zna Pan mocy w ludziach-mieszk ańcach, którzy jak czegoś nie chca to potrafią działać i przeciwstawić się temu. A cofną pozwolenie środowiskowe dla Veolii to chyba PO potrafi załatwić.
acd
+6 #48 RE: Wszystko na temat planowanej budowy ITPOK w Wągrowcuacd 2019-06-20 19:11
Pytanie do Burmistrza - Panie burmistrzu co by Pan zrobił jeżeli by się Pan dowiedział że pański pracownik od pół roku za pana plecami działa na pana szkode nie informując pana o ważnej sprawie wiedząc że ta sprawa noże się panu niespodobać ? Czy nie widzi pan faktu że oszukiwaliście społeczeństwo nie informując go od początku o spalarni wiedząc że budowa każdej spalarni w Polsce iest zawsze oprotestowana ? Czy swym działaniem nie oszukał pan swoich wyborców czekając tak długo że temat daleko zajdzie i trudno będzie go wstrzymać ? Pan nie dostał tego stanowiska z urzedu to MY pana wybraliśmy i powinien liczyć się naszym zdaniem . REFERENDUM
Rej
+1 #47 RE: Wszystko na temat planowanej budowy ITPOK w WągrowcuRej 2019-06-20 18:48
Cytuję bleble:
Cytuję Rej:
Cytuję bleble:
Cytuję Rej:
Wszystkie osoby zainteresowane tematem spalarni w Wagrowcu i zagrożeniami z tym związanymi proszę o zapisywanie się do forum prowadzonego przez Pana Piotra Baturę pod nazwa "Wagrowiec dla klimatu - stowarzyszenie" link do grupy https://m.facebook.com/groups/401618333918743?notif_t=group_r2j_approved¬if_id=1561018385779007&ref=m_notif Pozdrawiam i liczę na aktywność mieszkańców. Mieszkaniec ulicy Rgielskiej.

Czy się mylę, że pan Piotr mieszka w Łaziskach i czy czasem nie ogrzewa się gazem?
Co go interesuje co będziemy, jako mieszkańcy Wągrowca, wdychać w powietrzu jako odpad spalarnii? Przecież on będzie miał czyste powietrze, wiejskie, leśne. Może tak postawimy spalarnię w Łaziskach na terenach gminnych?

Tak się składa że "ten Pan" walczył juz o czyste powietrze w przeszłości i w przeciwieństwie do pustej krytyki bez sprawdzenia faktów jest aktywnym członkiem ekologów poznańskich o czym drogi krytykancie nie masz z pewnością bladego pojęcia. Wiec proszę nie macic i nie krytykować osoby w celu rozbicia słusznej inicjatywy. Osobom, którym zależy na aktywnej postawie w tak ważnej dla mieszkańców sprawie proszę o zapisywanie się do w/w grupy.

Ja nie neguje jego działalności, ale co jemu do powietrza w Wągrowcu jak mieszka w Łaziskach? Jak chce walczyć, to ja sugeruję, że trzeba postawić spalarnię w Łaziskach. Myślę, że Wągrowczanie sami sobie poradzą z tym problemem bez udziału osób trzecich, które w każdej chwili mogą powiedzieć, że "to ich nie dotyczy" (patrz ż... Pana pracuje w .....).

Bez szerokiej koalicji obywatelskiej nie zrobimy nic i bez kontaktu ze specjalistami tez nic nie zrobimy. Myślę że to jest jasne i oczywiste. Jeśli ma Pan/i pomysł na samodzielne skuteczne rozwiązanie tematu z holdingiem międzynarodowym potencjałem wyłącznie mieszkancow miasta bez udziału fachowców w tej dziedzinie to z niecierpliwości ą czekam na pomysł. Póki co to czyste krytykanctwo które doprowadzi do hucznego przecięcia wstegi po ukończeniu budowy.
bleble
-3 #46 RE: Wszystko na temat planowanej budowy ITPOK w Wągrowcubleble 2019-06-20 17:19
Cytuję Rej:
Cytuję bleble:
Cytuję Rej:
Wszystkie osoby zainteresowane tematem spalarni w Wagrowcu i zagrożeniami z tym związanymi proszę o zapisywanie się do forum prowadzonego przez Pana Piotra Baturę pod nazwa "Wagrowiec dla klimatu - stowarzyszenie" link do grupy https://m.facebook.com/groups/401618333918743?notif_t=group_r2j_approved¬if_id=1561018385779007&ref=m_notif Pozdrawiam i liczę na aktywność mieszkańców. Mieszkaniec ulicy Rgielskiej.

Czy się mylę, że pan Piotr mieszka w Łaziskach i czy czasem nie ogrzewa się gazem?
Co go interesuje co będziemy, jako mieszkańcy Wągrowca, wdychać w powietrzu jako odpad spalarnii? Przecież on będzie miał czyste powietrze, wiejskie, leśne. Może tak postawimy spalarnię w Łaziskach na terenach gminnych?

Tak się składa że "ten Pan" walczył juz o czyste powietrze w przeszłości i w przeciwieństwie do pustej krytyki bez sprawdzenia faktów jest aktywnym członkiem ekologów poznańskich o czym drogi krytykancie nie masz z pewnością bladego pojęcia. Wiec proszę nie macic i nie krytykować osoby w celu rozbicia słusznej inicjatywy. Osobom, którym zależy na aktywnej postawie w tak ważnej dla mieszkańców sprawie proszę o zapisywanie się do w/w grupy.

Ja nie neguje jego działalności, ale co jemu do powietrza w Wągrowcu jak mieszka w Łaziskach? Jak chce walczyć, to ja sugeruję, że trzeba postawić spalarnię w Łaziskach. Myślę, że Wągrowczanie sami sobie poradzą z tym problemem bez udziału osób trzecich, które w każdej chwili mogą powiedzieć, że "to ich nie dotyczy" (patrz ż... Pana pracuje w .....).
Rej
0 #45 RE: Wszystko na temat planowanej budowy ITPOK w WągrowcuRej 2019-06-20 16:53
Cytuję bleble:
Cytuję Rej:
Wszystkie osoby zainteresowane tematem spalarni w Wagrowcu i zagrożeniami z tym związanymi proszę o zapisywanie się do forum prowadzonego przez Pana Piotra Baturę pod nazwa "Wagrowiec dla klimatu - stowarzyszenie" link do grupy https://m.facebook.com/groups/401618333918743?notif_t=group_r2j_approved¬if_id=1561018385779007&ref=m_notif Pozdrawiam i liczę na aktywność mieszkańców. Mieszkaniec ulicy Rgielskiej.

Czy się mylę, że pan Piotr mieszka w Łaziskach i czy czasem nie ogrzewa się gazem?
Co go interesuje co będziemy, jako mieszkańcy Wągrowca, wdychać w powietrzu jako odpad spalarnii? Przecież on będzie miał czyste powietrze, wiejskie, leśne. Może tak postawimy spalarnię w Łaziskach na terenach gminnych?

Tak się składa że "ten Pan" walczył juz o czyste powietrze w przeszłości i w przeciwieństwie do pustej krytyki bez sprawdzenia faktów jest aktywnym członkiem ekologów poznańskich o czym drogi krytykancie nie masz z pewnością bladego pojęcia. Wiec proszę nie macic i nie krytykować osoby w celu rozbicia słusznej inicjatywy. Osobom, którym zależy na aktywnej postawie w tak ważnej dla mieszkańców sprawie proszę o zapisywanie się do w/w grupy.
acd
+6 #44 RE: Wszystko na temat planowanej budowy ITPOK w Wągrowcuacd 2019-06-20 16:40
Obecna władza już od jesieni wiedziała o spalarni i wszystko trzymała w tajemnicy aby inwestor mógł załatwiać dokumentacjePan ie burmistrzu przed wyborami mówił pan dużo o konsultacjach społecznych o transparentnosc i i co z tego zostało ? Jestem ciekaw jakie jeszcze macie kwiatki dla spółeczeństwa
bleble
+1 #43 RE: Wszystko na temat planowanej budowy ITPOK w Wągrowcubleble 2019-06-20 16:30
Cytuję Rej:
Wszystkie osoby zainteresowane tematem spalarni w Wagrowcu i zagrożeniami z tym związanymi proszę o zapisywanie się do forum prowadzonego przez Pana Piotra Baturę pod nazwa "Wagrowiec dla klimatu - stowarzyszenie" link do grupy https://m.facebook.com/groups/401618333918743?notif_t=group_r2j_approved¬if_id=1561018385779007&ref=m_notif Pozdrawiam i liczę na aktywność mieszkańców. Mieszkaniec ulicy Rgielskiej.

Czy się mylę, że pan Piotr mieszka w Łaziskach i czy czasem nie ogrzewa się gazem?
Co go interesuje co będziemy, jako mieszkańcy Wągrowca, wdychać w powietrzu jako odpad spalarnii? Przecież on będzie miał czyste powietrze, wiejskie, leśne. Może tak postawimy spalarnię w Łaziskach na terenach gminnych?
olo
+6 #42 RE: Wszystko na temat planowanej budowy ITPOK w Wągrowcuolo 2019-06-20 15:35
Nie zdziwi mnie jak za chwile veolia zostanie sponsorem Nielby
olo
+2 #41 RE: Wszystko na temat planowanej budowy ITPOK w Wągrowcuolo 2019-06-20 15:35
W artykule brak informacji co dalej z tym ciepłem ? Czy ta spalarnia będzie tylko na potrzeby wysypiska w Kopaszynie czy będą zwozić śmieci ze świata Także redaktorku jak już coś piszesz to nie pisz to tylko jako artykuł sponsorowany
olo
+2 #40 RE: Wszystko na temat planowanej budowy ITPOK w Wągrowcuolo 2019-06-20 15:00
7 spalarni w POLSCE to naprawde sporo jak na tak duży kraj Zapewnewszyscy chcą mieć je u siebie w dodatku w centrum miasta Wągrowiec może czuć się wyróżniony teraz spalarnia przedtem piękna rzeżnia Po co Berentt z synami ma sobie robić kłopot jak do nas pchają się tak wspaniałe inwestycje Za innymi by trzeba się napocić żeby tu powstały
olo
+2 #39 RE: Wszystko na temat planowanej budowy ITPOK w Wągrowcuolo 2019-06-20 14:56
W artykule pisze -że działka gdzie ma powstać spalarnia będzie własnością miasta ,to znaczy że jeszcze nie jest i trzeba ją kupić ?
Rej
+1 #38 SpalarniaRej 2019-06-20 13:57
Wszystkie osoby zainteresowane tematem spalarni w Wagrowcu i zagrożeniami z tym związanymi proszę o zapisywanie się do forum prowadzonego przez Pana Piotra Baturę pod nazwa "Wagrowiec dla klimatu - stowarzyszenie" link do grupy https://m.facebook.com/groups/401618333918743?notif_t=group_r2j_approved¬if_id=1561018385779007&ref=m_notif Pozdrawiam i liczę na aktywność mieszkańców. Mieszkaniec ulicy Rgielskiej.
gruby
+8 #37 RE: Wszystko na temat planowanej budowy ITPOK w Wągrowcugruby 2019-06-20 12:55
Co na to radna z tej części miasta ? Schowała głowe w piasek ?
Ja
+6 #36 RE: Wszystko na temat planowanej budowy ITPOK w WągrowcuJa 2019-06-20 10:37
Rado Miejska i Burmistrzu ocknijcie się.Co wy chcecie zrobić dobrego. Jak się nam zaczną rodzić kalekie dzieci,lub dużo ludzi zacznie schodzić na nowotwory,to będzie za późno. Domagamy się referendum na temat spalarni w mieście,bo wy nie macie żadnego kontaktu z wyborcami i chcecie podejmowac decyzje na temat naszej egzystencji w tym mieście.
lkf
+3 #35 RE: Wszystko na temat planowanej budowy ITPOK w Wągrowculkf 2019-06-20 07:18
NIE dla tej instalacji w Wągrowcu. Nie ma innego wyboru. NIE !!! NIE !!! NIE !!! DLA IPTOK. Tak jak ktoś napisał - czemu nie zbudują tego w Poznaniu ???? Odpowiedź jest jedna - bo w Poznaniu nikt się na taką instalację nie zgodzi...
Eko- wrc
+3 #34 RE: Wszystko na temat planowanej budowy ITPOK w WągrowcuEko- wrc 2019-06-19 23:11
Bardzo bym prosił o zorganizowanie debaty społecznej z udziałem środowisk naukowych. Oponentów i inwestora. Jest ich trochę w środowisku naukowym i mieszkańcy mogliby wyciągnąć wnioski, jaki decydenci.
Decyzję podejmą radni, którzy za dużo nie wiedzą,jak to miało miejsce z śmieciami.
Portal tu wiedzie prym w temacie,to może to zorganizuje,lub się przyczyni?
Nam może się dużo wydawać,ale zawsze warto posłuchać innych?
xdfgcvhjbknl
+3 #33 RE: Wszystko na temat planowanej budowy ITPOK w Wągrowcuxdfgcvhjbknl 2019-06-19 22:45
Zobaczcie ile może zrobić jedna gratisowa wycieczka do Norwegi Żeby tylko kolejna nie była gdzieś dfalej i dłuższa bo jeszcze się zgodzą na magazyn odpadów z elektrowni atomowych
adik
+8 #32 RE: Wszystko na temat planowanej budowy ITPOK w Wągrowcuadik 2019-06-19 22:33
Kto obecnie z miasta zasiada w radzie nadzorczej ciepłowni ?
wr
-1 #31 a w USA?wr 2019-06-19 19:27
większość a w zasadzie prawie wszystkie spalarni zlokalizowana jest w dzielnicach ubogich. Poza tym w ostatnich latach wybudowano tylko jedną spalarnie. USA i Europa zach. odchodzą od spalarni, zamykają stare a nowych nie budują. W Polsce oczywiście zapóźnieni samorządowcy chcą otwierać nowe spalarnie
Piotrr
0 #30 Spalarnia....Piotrr 2019-06-19 19:09
Autor artykułu włożył sporo serca by tak szeroko opisać problem. Moim zdaniem świadczy to o jego przychylności dla inwestycji lub w ten sposób wyraża swoje poparcie. Cóż...mieszka co prawda nie tak daleko jak główni beneficjenci tej niebezpiecznej inwestycji (właściciele spółki Veolia), ale na tyle daleko, bo sie nie martwic dioksynami emitowanymi z komina tego "problemu". A wystarczy zainwestować promil dochodu spółki w kawałek sieci przesyłowej i umieścić spalarnię z dala od miasta....
wiadomix
+6 #29 RE: Wszystko na temat planowanej budowy ITPOK w Wągrowcuwiadomix 2019-06-19 19:06
wybudujcie sobie to iptok na w poznaniu na karolinie jak tacy madrzy jestescie. wara od wgr
madmax78
+4 #28 RE: Wszystko na temat planowanej budowy ITPOK w Wągrowcumadmax78 2019-06-19 19:06
Cytuję adik:
Temat jest prosty najpierw urobili Poszwe na wycieczce do Norwegi teraz urobią obecne władze i społeczeństwo ma gówno do gadania Nasz głos dopiero będzie się liczył za 4 lata przed wyborami


I przyjdzie kolejna zmiana świnek do koryta, głupot naobiecują ,a potem jak zawsze... Wiele razy pisałem że nie ma żadnej odpowiedzilanoś ci urzędników za podejmowane decyzje, a stanowiska służą do załatwiania biznesików pociotków i znajomych "byznesmenów" za kaskę.
wiadomix
+9 #27 RE: Wszystko na temat planowanej budowy ITPOK w Wągrowcuwiadomix 2019-06-19 19:05
jest dokladnie jak pisze adik. to jest dramat, urobienie i jedna wielka granda. nigdy nie zgadzajmy sie na to. I jeszcze raz powtorze (nie dotyczy veolia wagrowiec0. ta cala Veolia to przydupasy francuzow. banda nieudacznikow udajacych profesjonalisto w a tak naprawde nic nie znaczace pieski swojego francuzkiego Pana
adik
+2 #26 RE: Wszystko na temat planowanej budowy ITPOK w Wągrowcuadik 2019-06-19 17:49
Temat jest prosty najpierw urobili Poszwe na wycieczce do Norwegi teraz urobią obecne władze i społeczeństwo ma gówno do gadania Nasz głos dopiero będzie się liczył za 4 lata przed wyborami

Portal WRC

  • Portal WRC powstał w 2009 roku
  • Odwiedza nas 74 tys. Internautów miesięcznie, generując 900 tys. odsłon
  • Mamy najwięcej fanów spośród wągrowieckich redakcji
  • Zobacz nasz profil na:

Reklama

  • Niezależny Portal Powiatu Wągrowieckiego
  • Nr 1 w Powiecie Wągrowieckim
  • W naszej ofercie znajdziesz, bannery, materiały sponsorowane, filmy reklamowe oraz reportaże wideo.
  • Całą dobę sprawdzamy skrzynkę: [email protected]

ZAPYTAJ O OFERTĘ

X

Ostrzeżenie

© 2009-2019 Portal WRC. Wszystkie prawa zastrzeżone.