• Opublikowano:
 • Wyświetlono: 1639

MKIDN nie przyznało dofinansowania na remont wągrowieckiego muzeum

Miasto straciło szansę na dofinansowanie remontu Muzeum Regionalnego w Wągrowcu ze środków MKIDN 2021.Już złożono kolejny wniosek, czy tym razem dostaniemy dofinansowanie?

Muzeum Regionalne wymaga kapitalnego remontu ze względu na pogarszający się stan budynku oraz rozbudowy ze względu na brak odpowiedniej liczby pomieszczeń biurowych, wystawienniczych i magazynowych.

Muzeum jako wnioskodawca, wraz z partnerem Gminą Miejską Wągrowiec, złożyło wniosek o środki w ramach Działania 1 Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym Programu Kultura Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021, którego operatorem jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tytuł złożonego projektu to: Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum Regionalnego w Wągrowcu wraz z realizacją nowej oferty kulturalnej i edukacyjnej oraz programu szkoleniowego.

- Wraz z bardzo rozbudowanym wnioskiem zostało złożonych kilkadziesiąt załączników wymagających wielu tygodni pracy w tym: studium wykonalności, badania nt. społecznego zapotrzebowania na projekt (wraz z określeniem metodologii tych badań), raport z konsultacji społecznych, program działania muzeum wraz z nową ofertą kulturalną i szkoleniową. Ponadto załączono wszelkie konieczne opinie zgody i pozwolenia łącznie z pozwoleniem na budowę, muzeum, w celu zwiększenia szans na dofinansowanie. Nawiązało także kontakt z trzema partnerami z Norwegii: Muzeum Kobiet w Kongsvinger — planowane było wspólne przygotowanie ekspozycji czasowej dotyczącej Stanisława Przybyszewskiego i Dagny Juel, firmą Hands on History oraz Norweskim Instytutem Badań Dziedzictwa Kulturowego — wspólne badania oraz działania w zakresie ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego i do wniosku załączyło podpisane przez partnerów listy intencyjne dotyczące współpracy. Muzeum w ścisłej współpracy z Gminą Miejską w Wągrowcu wykonało wszystkie czynności i załączyło wszystkie załączniki w tym nieobowiązkowe zgodnie z opublikowanym ogłoszeniem o naborze, poczyniło więc wszelkie możliwe starania o dofinansowanie — poinformował Piotr Korpowski, Urząd Miejski w Wągrowcu.

Wnioskowana kwota we wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 1 Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym Programu Kultura Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 wynosiła 4 951 201,99 zł.

28 września zakończoną ocenę merytoryczną, przeprowadzoną przez ekspertów – nie opublikowano wtedy żadnej listy rankingowej. Następnie dopiero 27 października br. Komitet Selekcyjny, powołany w celu rozstrzygnięcia Konkursu, zarekomendował wybrane do dofinansowania projekty. Zgodnie z ogłoszeniem o naborze można było rekomendować do dofinansowania projekty zgodnie z kolejnością wskazaną na liście rankingowej (taka lista nie została opublikowana) albo zamienić tę kolejność.

6 listopada 2020 r. MKIDN opublikowało komunikat zawierający krótką informację dotyczącą listy wniosków, którym przyznano dofinansowanie. Ze 131 złożonych wniosków 110 otrzymało pozytywną ocenę formalną i zostało zakwalifikowane do oceny merytorycznej, z czego dofinansowanie otrzymało jedynie 16 projektów. Niestety, lista rankingowa nie została udostępniona.

17 listopada do Muzeum wpłynęło pismo informujące o pozytywnej ocenie merytorycznej wniosku. Z kart oceny merytorycznej wynika, że wniosek został dobrze przygotowany i jest zgodny z celem działania, spełnia wszystkie kryteria (w większości uzyskując maksymalną punktację), doceniono opracowaną przez Muzeum ofertę szkoleniową i kulturalną, a także nawiązanie współpracy z norweskimi partnerami. Stratę punktów powodowało między innymi to, że priorytetowo traktowano budynki całkowicie zdegradowane. Było to zaskakujące, bowiem do wągrowieckiego wniosku załączono nieobowiązkowy załącznik – opinię Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, z której wynika, że „(…) Obecny stan zachowania obiektu kwalifikuje się do podjęcia pilnych prac remontowych i adaptacyjnych.”. Powodem braku rekomendacji do dofinansowania jest niewystarczająca alokacja środków przeznaczona na konkurs.

Niestety od decyzji Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu nie przysługuje odwołanie.

Muzeum Regionalne w Wągrowcu i Gmina Miejska Wągrowiec nadal stara się o dofinansowanie. Kilka dni temu złożono kolejny wniosek.

- Muzeum Regionalne w Wągrowcu posiada dokumentację projektową oraz uzyskało wszystkie niezbędne pozwolenia, w tym Pozwolenie na budowę z klauzulą ostateczności. Gmina Miejska wesprze Muzeum i dołoży wszelkich starań w poszukiwaniu możliwości dofinansowania remontu i rozbudowy z innych źródeł. 16 listopada Muzeum złożyło wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego INFRASTRUKTURA KULTURY 2021 - dodaje Piotr Korpowski.

W bieżącym roku zostały złożone dwa różne wnioski o dofinansowanie remontu i rozbudowę Muzeum.

Pierwszy wniosek, złożony w ramach Działania 1 Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym Programu Kultura Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021, poza remontem i rozbudową Muzeum oraz zakupem wyposażeni, zakładał wdrożenie nowej oferty szkoleniowej i kulturalnej, działania promocyjne oraz zakup nowego sprzętu. Całkowity koszt realizacji zadania wynosił 7 139 840,57 brutto.

Kolejny wniosek złożony 16 listopada br. do MKiDN w ramach programu Infrastruktura Kultury uwzględniał przeprowadzenie remontu istniejącego budynku, dobudowę nowej części, koszty nadzoru inwestorskiego oraz zakup wyposażenia muzealnego, mebli oraz sprzętu TIK na potrzeby "nowej części", oraz istniejącego budynku.

W ramach planowanego kapitalnego remontu budynku wraz z przebudową obiektu zostaną wykonane następujące prace budowlane:

🔸 w budynku dobudowanym wykonanie m.in.: robót ziemnych, fundamentów, ścian, stropów, dachu, schodów, balustrady, szybu windy wraz z jej montażem, elewacji, robót malarskich, stolarki), robót elektrycznych - (wykonanie m.in. instalacji oświetleniowej, instalacji odgromowej oraz instalacji teletechnicznej — monitoring wewnętrzny i zewnętrzny, instalacja fotowoltaiczna, itd.), roboty sanitarne — budynek dobudowany (wykonanie instalacji wod.-kan., oraz instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji).
🔸 w istniejący budynku (roboty rozbiórkowe, malarskie, montaż izolacji termicznej, remont dachu wraz z wymianą pokrycie, remont pomieszczenia kotłowni, zagospodarowanie terenu, wymiana stolarki okiennej, itd., roboty elektryczne (wymiana inst. elektrycznej z pozostawieniem niewielkiej części, wymiana oświetlenia na energooszczędne, wykonanie oświetlenia zewnętrznego wokół Muzeum, itd.), roboty sanitarne (wymiana instalacji wod-kan., wymianą kotła na energooszczędny, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji).

Koszty opisanego zadania wraz z nadzorem inwestorskim i zakupem wyposażenia wynoszą 4 908 195,58 netto.

Komentarze   

buuuu
+9 #5 za to burmistrz nie mówi nigdybuuuu 2020-11-23 22:33
JB nigdy nie mówi bo się na niczym nie zna. Jutro komisja rady miasta to kolejna kompromitacja burmistrza, warto nagranie będzie oglądać jak duka.
Urzędnik
-4 #4 RE: MKIDN nie przyznało dofinansowania na remont wągrowieckiego muzeumUrzędnik 2020-11-23 22:16
W Ratuszu nie ma rzeczników prasowych.
?
0 #3 RE: MKIDN nie przyznało dofinansowania na remont wągrowieckiego muzeum? 2020-11-23 22:14
Ilu jest rzeczników prasowych w ratuszu?
benek
+1 #2 RE: MKIDN nie przyznało dofinansowania na remont wągrowieckiego muzeumbenek 2020-11-23 18:33
Jak jest niewypał to mówi Piotr Korpowski a jak sukces to Piotr Narcyz. Zapewne radny powiatowy już sobie ostrzył zęby na robote.
olo
+12 #1 RE: MKIDN nie przyznało dofinansowania na remont wągrowieckiego muzeumolo 2020-11-23 11:30
Ojejejku! Jejku!

Portal WRC

 • Portal WRC powstał w 2009 roku
 • Wydawca: "FOOBU" Roman Kowalczewski
 • Adres Redakcji: ul. Mickiewicza 17/30, 62-100 Wągrowiec
 • Redaktor Naczelny: Roman Kowalczewski
 • Telefon: +48 501 142 937
 • mail: [email protected]
 • Zobacz nasz profil na:

Reklama

 • Niezależny Portal Powiatu Wągrowieckiego
 • Nr 1 w Powiecie Wągrowieckim
 • W naszej ofercie znajdziesz, bannery, materiały sponsorowane, filmy reklamowe oraz reportaże wideo.
 • Całą dobę sprawdzamy skrzynkę: [email protected]

ZAPYTAJ O OFERTĘ

X

Ostrzeżenie

© 2009-2019 Portal WRC. Wszystkie prawa zastrzeżone.