• Opublikowano:
 • Wyświetlono: 1213

Wymieniasz piec? Złóż wniosek o dofinansowanie, czeka 200 tys.

Urząd Miejski w Wągrowcu rozpoczyna od 4 stycznia 2021 roku nabór wniosków na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła.

Wnioskodawcy – mieszkańcy miasta – mogą otrzymać 50% zwrotu kosztów poniesionych np. na wymianę starego pieca, nie więcej jednak niż 5 tysięcy złotych. Celem udzielonej dotacji jest poprawa stanu środowiska poprzez zmniejszenie uciążliwości dla mieszkańców wynikających z zanieczyszczenia środowiska.

Przyjęta w programie pula środków jest ograniczona, dlatego o przyznaniu dofinansowania decydować będzie kolejność złożenia kompletnego wniosku.

W grudniu br. Rada Miejska w Wągrowcu podjęła decyzję o przeznaczeniu łącznie 200 tys. złotych na dotację dla mieszkańców, którzy m.in. chcą wymienić stary piec poprzez zakup, montaż i uruchomienie nowego źródła ciepła. Środki te pozwolą na wymianę 40 kolejnych pieców w naszym mieście. W mijającym roku dzięki miejskiemu programowi udało się wymienić 30 starych pieców.

Zgodnie z przyjętym pod koniec kwietnia 2020 r. przez Radę Miejską w Wągrowcu Regulaminem udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej Wągrowiec na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w ramach zadania ograniczania niskiej emisji w Wągrowcu, właściciele bądź współwłaściciele budynków mieszkalnych położonych na terenie Wągrowca będą mogli otrzymać wsparcie finansowe w postaci dotacji na likwidację starego nieefektywnego źródła ciepła (kopciucha). Dotacja przysługuje tylko i wyłącznie na zadania inwestycyjne planowane do realizacji po dacie podpisania umowy.

Mieszkańcy otrzymają dotację na likwidację starego źródła ciepła i zastąpienie go:

🔸 podłączeniem do sieci ciepłowniczej;
🔸 ogrzewaniem elektrycznym (za wyjątkiem przenośnych urządzeń grzewczych);
🔸 kotłem gazowym kondensacyjnym, klasy efektywności energetycznej minimum A;
🔸 kotłem olejowym kondensacyjnym, klasy efektywności energetycznej minimum A;
🔸 pompą ciepła przeznaczoną na cele ogrzewania klasy efektywności energetycznej minimum A+;

Kotłem na paliwo stałe z automatycznym sposobem zasilania paliwem bez rusztu awaryjnego, który spełnia minimum wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100), co potwierdza się zaświadczeniem wydanym przez jednostkę posiadającą w tym zakresie akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej w Europie, będącej sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji EA (European co-operation for Accreditation). Warunkiem montażu kotła na węgiel lub biomasę jest brak możliwości podłączenia lub brak uzasadnienia ekonomicznego podłączenia do sieci dystrybucji gazu.

Koniecznym warunkiem przyznania dotacji jest trwała likwidacja istniejącego źródła ciepła.

Dotacja obejmuje:

🔸 koszty zakupu lub montażu nowego źródła ogrzewania wraz z niezbędnym wyposażeniem;  
🔸 koszty koniecznych prac budowlanych (w tym wykończeniowych), pozostających w bezpośrednim związku z realizacją zadania;  
🔸 koszty modernizacji systemu odprowadzania spalin niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania nowego źródła ogrzewania wraz z niezbędnymi kosztami prac wykończeniowych wynikających ze zmiany systemu ogrzewania;  
🔸 koszty podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej;
🔸 opłaty lub koszty przyłączeniowych bądź związanych z prowadzeniem lub odbiorem niezbędnych robót budowlanych bądź instalacyjnych.

Dotacja udzielona jest w formie refundacji poniesionych kosztów na podstawie przedłożonych dokumentów wymaganych do rozliczenia. Wysokość dotacji to 50% kosztów kwalifikowanych poniesionych przez Wnioskodawcę, jednak nie więcej niż 5000 zł brutto.

Warunkiem ubiegania się o udzielenie dotacji celowej jest:

🔸 złożenie wniosku o przyznanie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami wg określonego wzoru;
🔸 zawarcie umowy o udzielenie dotacji;
🔸 realizacja zadania inwestycyjnego, które przyczyni się do poprawy i ochrony środowiska;
🔸 rozliczenie przyznanej dotacji.

Szczegółowy regulamin udzielania dotacji zawarty jest w uchwale dostępnej na stronie internetowej wągrowieckiego biuletynu informacji publicznej w zakładce „Uchwały Rady Miejskiej” (rok 2020, nr 42).


🔸 Uchwała nr XXI/163/2020 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 kwietnia 2020 r.


🔸 Wniosek o udzielenie dotacji - załącznik nr 1🔸 Wniosek o rozliczenie dotacji - załącznik nr 2🔸 Zgoda na przetwarzanie danych🔸 Wzór umowyKomentarze   

Antysmogowiec
-1 #1 RE: Wymieniasz piec? Złóż wniosek o dofinansowanie, czeka 200 tys.Antysmogowiec 2020-12-31 20:20
Nareszcie kolejne mądre decyzje!!!!

Portal WRC

 • Portal WRC powstał w 2009 roku
 • Wydawca: "FOOBU" Roman Kowalczewski
 • Adres Redakcji: ul. Mickiewicza 17/30, 62-100 Wągrowiec
 • Redaktor Naczelny: Roman Kowalczewski
 • Telefon: +48 501 142 937
 • mail: [email protected]
 • Zobacz nasz profil na:

Reklama

 • Niezależny Portal Powiatu Wągrowieckiego
 • Nr 1 w Powiecie Wągrowieckim
 • W naszej ofercie znajdziesz, bannery, materiały sponsorowane, filmy reklamowe oraz reportaże wideo.
 • Całą dobę sprawdzamy skrzynkę: [email protected]

ZAPYTAJ O OFERTĘ

X

Ostrzeżenie

© 2009-2019 Portal WRC. Wszystkie prawa zastrzeżone.