• Opublikowano:
 • Wyświetlono: 1226

Praca dla specjalisty ds. dróg i oświetlenia

Urząd Miejski w Wągrowcu zatrudni specjalistę ds. dróg i oświetlenia. Aplikować można do 27 marca.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) nieposzlakowana opinia,
5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na aplikowane stanowisko,
6) wykształcenie wyższe profil: drogowy, mostowy, budowlany, elektryczny i pokrewne, geodezyjny, gospodarka przestrzenna, geologia, transport drogowy, prawo, inżynieria ruchu, ekonomia, administracja, inżynieria środowiska,
7) dobra znajomość obsługi komputera, w tym obsługa MS Office - w szczególności Word, Excel,
8) umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,
9) umiejętności komunikacyjne,
10) dyspozycyjność,
11) odporność na stres,
12) prawo jazdy kat. B,
13) znajomość ustaw i przepisów wykonawczych w zakresie załatwianych spraw:
- ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
- ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane,
- ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym,
- ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
- ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne,
- ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych,
- ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych,
- ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych,
- ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych,
- ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym,
- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

WYMAGANIA DODATKOWE:

1) obowiązkowość, systematyczność, odpowiedzialność,
2) umiejętność pracy w zespole,
3) zdolność do szybkiego przyswajania wiedzy,
4) wysoka kultura osobista.

GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

1) uzgadnianie dokumentacji projektowej w zakresie budowy/przebudowy/remontu dróg oraz oświetlenia drogowego,
2) zlecanie opracowania dokumentacji dla budowy/przebudowy/remontu dróg oraz oświetlenia drogowego, a także jej weryfikacja i kontrola pod względem merytorycznym,
3) prowadzenie postępowań administracyjnych i wykonywanie innych niezbędnych prac związanych z uzyskaniem pozwoleń na budowę dróg i oświetlenia, zgłoszeń wykonania robót budowlanych oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych,
4) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach, badaniach i odbiorach technicznych gotowych obiektów budowlanych i sporządzanie dokumentacji dla ich użytkowania,
5) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy,
6) organizowanie odbiorów robót i uczestniczenie wg potrzeb w odbiorach częściowych i końcowych,
7) kontrola dokumentów rozliczeniowych (kosztorysów, obmiarów robót, dzienników budów, faktur) z robót liniowych, a także ich utrzymania i konserwacji,
8) kontrola terminowości robot - zgodność z harmonogramami,
9) współpraca z innymi zarządcami dróg, organizacjami i jednostkami samorządowymi w zakresie prowadzonych spraw i zagadnień,
10) odpowiedzialność za należyty przebieg realizowanych zadań z zakresu powierzonej funkcji,
11) określanie potrzeb, planowanie i sprawozdawczość w zakresie budowy/przebudowy, utrzymania, remontów dróg i obiektów mostowych,
12) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem oświetlenia na terenie miasta,
13) współpraca z podmiotami prowadzącymi konserwację oświetlenia na terenie miasta,
14) utrzymanie i eksploatacja urządzeń komunalnych gminy:
- ulice i place,
- mosty i przepusty,
- oświetlenie uliczne,
- utrzymanie czystości i placów,
- odwodnienie ulic i placów,
15) przygotowanie przetargów na roboty, dostawy i usługi,
16) planowanie i programowanie zadań inwestycyjnych,
17) przygotowanie zadań inwestycyjnych,
18) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, drogowych obiektów inżynierskich i oświetlenia,
19) przygotowanie i monitorowanie umów z inwestorami zewnętrznymi,
20) merytoryczne wsparcie przy wnioskowaniu o pozabudżetowe środki finansowe na zadania drogowe,
21) przygotowanie decyzji administracyjnych na podstawie ustawy o drogach publicznych,
22) wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika Wydziału w zakresie infrastruktury drogowej i oświetlenia.

WARUNKI PRACY:

1) wymiar czasu pracy - pełen etat,
2) równoważny system czasu pracy,
3) miejsce pracy - na I piętrze budynku Urzędu Miejskiego w Wągrowcu (brak windy),
4) stanowisko bezpośrednio podległe Kierownikowi Wydziału Inwestycji i Mienia Komunalnego,
5) obsługa monitora ekranowego co najmniej 4 godziny dziennie.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1) wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do pracy oraz załączone oświadczenia
2) podpisany własnoręcznie list motywacyjny, zawierający m.in. powody ubiegania się o aplikowane stanowisko, dotychczasowe doświadczenia i osiągnięcia w pracy zawodowej, aktualną sytuację zawodową, oczekiwania związane z aplikowanym stanowiskiem pracy,
3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4) kserokopia prawa jazdy kat. B.

TERMINY:

Komplet dokumentów aplikacyjnych należy składać lub przesłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: "Nabór specjalista ds. dróg i oświetlenia" (na kopercie należy podać: imię i nazwisko oraz adres do korespondencji) w terminie do dnia 27 marca 2023 r. do godz. 1100.

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać listem na adres Urzędu Miejskiego w Wągrowcu, 62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15a albo złożyć w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu - parter Punkt Informacyjny.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów, które wpłyną do Urzędu Miejskiego po upływie terminu, nie będą rozpatrzone.

Planowany termin zatrudnienia 17 kwietnia 2023 r. (dopuszcza się możliwość przesunięcia terminu ze względu na sytuację wybranego kandydata).

Z kandydatem wyłonionym w wyniku postępowania konkursowego zostanie zawarta umowa o pracę na zasadach przewidzianych w art. 16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530).


📥 Do pobrania: kwestionariusz osobowy i oświadczenia


Komentarze   

Daras jp
+5 #5 RE: Praca dla specjalisty ds. dróg i oświetleniaDaras jp 2023-03-18 20:27
Jak dobrze sypną hajsem to może i bym się zatrudnił.
Tym czasem wolę pić browarki na koszt państwa i się wyluzować.
Mój dobry ziomek niedługo wychodzi z puchy i też pewnie będzie szukał roboty...dam mu znać o tym.
15 miesiąc jestem w cugu frajerzy
Pozdrowienia dla więzienia
Jp
Madzia
+5 #4 RE: Praca dla specjalisty ds. dróg i oświetleniaMadzia 2023-03-18 00:47
#1 no to masz rację to wredny gnój. Typowa 60 🤢🤮🤢🤮
Ku
-6 #3 RE: Praca dla specjalisty ds. dróg i oświetleniaKu 2023-03-17 16:12
Czy ten obecny lub przyszły specjalista od dróg mógłby przyjechać na ul. MARCINKOWO i zobaczyć jakim synem, gnojem, bagnem i jedną wielką dziurą jest ta ulica?
Czy kiedyś wreszcie ta droga zostanie zrobiona?
propozycję.
-2 #2 Czekam napropozycję. 2023-03-17 14:26
W co mogłabyś sobie zaaplikować?
Sok
+8 #1 RE: Praca dla specjalisty ds. dróg i oświetleniaSok 2023-03-17 12:27
Wy nie szukajcie specjalistów od tego czy tamtego.
Poprostu wywalcie na zbity pysk tego nad dwornego malarza, przecież od lat co nie narysuje to zjebie drogi, ulice, chodniki, ronda, oświetlenie, pasy, co tylko można to wszystko spitolone, od Wilczyńskiego po Berendta to już podchodzi pod jakieś jaja.

Portal WRC

 • Portal WRC powstał w 2009 roku
 • Wydawca: "FOOBU" Roman Kowalczewski
 • Adres Redakcji: ul. Mickiewicza 17/30, 62-100 Wągrowiec
 • Redaktor Naczelny: Roman Kowalczewski
 • Telefon: +48 503 142 937
 • mail: [email protected]
 • Zobacz nasz profil na:

Reklama

 • Niezależny Portal Powiatu Wągrowieckiego
 • Nr 1 w Powiecie Wągrowieckim
 • W naszej ofercie znajdziesz, bannery, materiały sponsorowane, filmy reklamowe oraz reportaże wideo.
 • Całą dobę sprawdzamy skrzynkę: [email protected]

ZAPYTAJ O OFERTĘ

X

Ostrzeżenie

© 2009-2019 Portal WRC. Wszystkie prawa zastrzeżone.