• Opublikowano:
 • Wyświetlono: 4725

20-stu bezrobotnych znajdzie pracę w Ratuszu

Urząd Miejski w Wągrowcu zatrudnia kolejnych gońców. Teraz pracę znajdzie aż 20-stu bezrobotnych.

W styczniu, w Urzędzie Miejskim, trwała rekrutacja na stanowisko gońca. Urząd potrzebował 7 roznosicieli, aby dostarczyć 7 tysięcy decyzji dotyczących podatków od nieruchomości na rok 2013 oraz pism do użytkowników wieczystych. Zatrudnienie gońców, zamiast tradycyjnej wysyłki Pocztą Polską, przyniosło Ratuszowi blisko 23 tys. złotych zysku.

Skoro taka forma dostarczania przesyłek przynosi zysk, to podjęto decyzję o zatrudnieniu kolejnych gońców. Urząd Miejski w Wągrowcu zatrudni 20 gońców, którzy odwiedzą mieszkańców z deklaracjami dotyczącymi opłaty śmieciowej.

- Kolejny nabór na gońców dotyczy obowiązku dostarczenia do wągrowieckich gospodarstw domowych deklaracji, które będą następnie podstawą do naliczania opłat w nowym systemie gospodarowania odpadami, który będą obowiązywać od 1 lipca br. Gońcy będą mieli obowiązek dostarczenia i odebrania wypełnionych deklaracji. Miasto chce mieć dzięki temu gwarancję, że wypełnią ją wszyscy mieszkańcy, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie i podmioty gospodarcze oraz instytucje, tak aby nowy system pobierania opłat za odbiór śmieci był oparty o wiarygodne dane - poinformował Piotr Korpowski, rzecznik Urzędu Miejskiego w Wągrowcu.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać pracę w Ratuszu?


KRYTERIA DOBORU KANDYDATÓW DO PRACY:
- osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, bez prawa do zasiłku lub innych świadczeń pieniężnych z tytułu bezrobocia,
- posiadające wykształcenie co najmniej średnie,
- stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy w charakterze gońca (praca w terenie w zmiennych warunkach atmosferycznych),
- posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystające z pełni praw publicznych,
- znające dobrze topografię miasta Wągrowca.

OCZEKIWANIA:
- umiejętność nawiązywania kontaktów,
- umiejętność organizowania pracy własnej,
- rzetelność i odpowiedzialność.

WYMAGANE DOKUMENTY i OŚWIADCZENIA:
- kwestionariusz osobowy dla kandydata,
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

Kwestionariusz osobowy kandydata oraz niezbędne oświadczenia można uzyskać w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Wągrowcu – pok. 101 lub pobrać tutaj:
Kwestionariusz osobowy dla kandydata, Oświadczenia.

FORMA I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Dokumenty  należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „OFERTA NA GOŃCA” w terminie do dnia 18 lutego 2013 r. do godz. 15:00
- osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Wągrowcu  ul. Kościuszki 15A (II piętro, pokój 202)
- lub pocztą na adres: Urząd Miejski, 62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15A

Zatrudnienie odbędzie się na umowę zlecenie. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku dokumentów nadesłanych pocztą decyduje  data stempla pocztowego. Dopuszcza się możliwość przedłużania umów o pracę w indywidualnych przypadkach, na okres kolejnego miesiąca.


Komentarze   

On
+2 #4 RE: 20-stu bezrobotnych znajdzie pracę w RatuszuOn 2013-02-27 16:43
Już są znane nazwiska ankieterów? To do publicznej wiadomości
Stefano
-1 #3 Goniec WągrowieckiStefano 2013-02-09 15:42
Jeżeli ratusz wymaga od gońców do roznoszenia deklaracji wykształcenia średniego,to w takim wypadku listonosze muszą mieć już chyba skończone studia magisterskie ,lub doktoraty?.
No cóż ,burmistrz uważa wszystkich bez matury za głupców,więc proponuje nie wypełniać formularzy do czasu osiągnięcia odpowiedniego wykształcenia.
Ratusz znowu walnął następną gafę,która idzie ludziom w pięty.To jest czyste złamanie praw konstytucyjnych ,zapewniających nam równouprawnienie.
Burmistrz gwizda nawet na Konstytucję RP.
ola
+7 #2 RE: 20-stu bezrobotnych znajdzie pracę w Ratuszuola 2013-02-09 01:40
Lysy niech sam biega po mieście,ludzie nie zgłaszjcie się przecież u nas nie ma bezrobocia :-)
DRONEK
+5 #1 RE: 20-stu bezrobotnych znajdzie pracę w RatuszuDRONEK 2013-02-09 01:28
Tylko średnie wykształcenie by ganiać po mieście z listami ? ZAISTE. A to właśnie najwięcej bezrobotnych jest bez wykształcenia.

Portal WRC

 • Portal WRC powstał w 2009 roku
 • Wydawca: "FOOBU" Roman Kowalczewski
 • Adres Redakcji: ul. Mickiewicza 17/30, 62-100 Wągrowiec
 • Redaktor Naczelny: Roman Kowalczewski
 • Telefon: +48 503 142 937
 • mail: [email protected]
 • Zobacz nasz profil na:

Reklama

 • Niezależny Portal Powiatu Wągrowieckiego
 • Nr 1 w Powiecie Wągrowieckim
 • W naszej ofercie znajdziesz, bannery, materiały sponsorowane, filmy reklamowe oraz reportaże wideo.
 • Całą dobę sprawdzamy skrzynkę: [email protected]

ZAPYTAJ O OFERTĘ

X

Ostrzeżenie

© 2009-2019 Portal WRC. Wszystkie prawa zastrzeżone.