• Opublikowano:
  • Wyświetlono: 799

Pchli Targ dla pogorzelców, liczy się każda złotówka

23 sierpnia (niedziela) na boisku w Runowie odbędzie się Pchli Targ. Zebrane pieniądze trafią do pogorzelców z Bartodziej.

Materiał wideo


REGULAMIN Pchlego Targu 23 sierpnia 2020 r. – boisko w Runowie


I. ORGANIZATOR, TERMIN, MIEJSCE

Organizatorem Pchlego Targu jest Sołectwo Czekanowo i Sołectwo Runowo, zwani dalej„Organizatorem”. Patronat nad Pchlim Targiem objął Wójt Gminy Wągrowiec. Celem targu jest umożliwienie sprzedaży rzeczy używanych lub niepotrzebnych przez osoby prywatne. Uzyskany przez sprzedających zysk zostanie przekazany na odbudowę domu rodziny z Bartodziej, strawionego przez ogień podczas pożaru.

Pchli Targ odbędzie się 23 sierpnia 2020 r. w godz.15.00-17.00 na boisku w Runowie.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa w Pchlim Targu jest przestrzeganie niniejszego regulaminu.

Osoby, które chcą wystawić przedmioty do sprzedaży podczas Pchlego Targu, powinny zgłosić swój udział Organizatorowi do 15 sierpnia 2020 r. Wystawienie przedmiotów do sprzedaży jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu i zobowiązaniem się do ich przestrzegania w całości.

Ustawianie stoisk przez wystawców podczas Pchlego Targu jest bezpłatne.

Sprawy sporne związane z ustawieniem stoisk rozwiązuje przedstawiciel Organizatora. Jego decyzje są ostateczne, nie przysługuje od nich odwołanie i należy się do nich zastosować.

Organizator zapewnia stół przeznaczony do ekspozycji artykułów. Wystawcy we własnym zakresie przygotowują miejsce ekspozycji oferowanych do sprzedaży artykułów. Dopuszcza się rozkładanie towaru na ziemi lub na własnych wieszakach.

Na terenie Pchlego Targu obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania i oferowania do sprzedaży na stoiskach: środków odurzających, napojów alkoholowych, substancji psychotropowych, wyrobów pirotechnicznych lub wybuchowych, broni i innych niebezpiecznych przedmiotów lub narzędzi.

Organizator może zażądać od wystawcy usunięcia ze stoiska artykułu, który (według Organizatora) jest niezgodny z charakterem i regulaminem Pchlego Targu.

Osoby obecne na terenie Pchlego Targu zobowiązane są stosować się do poleceń porządkowych Organizatora.

Po zakończeniu sprzedaży wystawca zobowiązany jest do posprzątania odpadów w obrębie swego stoiska. Odpady należy zabrać ze sobą.

III. ZASADY FUNKCJONOWANIA

Wszystkie wprowadzone ograniczenia są podyktowane troską o zdrowie kupujących, jak i handlujących. Należy zachować bezpieczną odległość co najmniej 2 metrów (zalecane 3 metry) w relacji klient - klient oraz klient - sprzedawca. Osoby oczekujące w kolejce również muszą zachować dystans co najmniej 2 metrów (zalecane 3 metry).

W obrębie jednego stanowiska mogą przebywać maksymalnie 3 osoby kupujące. Na terenie pchlego targu wskazane jest używanie jednorazowych rękawiczek ochronnych przez osoby kupujące. Na terenie targowiska wskazane jest używanie maseczek ochronnych lub innych okryć twarzy przez osoby kupujące.

Obowiązuje zakaz przekraczania barierek porządkowych.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadku niestosowania się uczestnika do postanowień regulaminu Organizator może zdecydować o wykluczeniu go z Pchlego Targu.
2. Wykonywanie postanowień regulaminu powierza się Organizatorowi.
3. Podczas Pchlego Targu dopuszcza się handel/wymianę towarów takich jak:
a) książki,
b) płyty,
c) gry komputerowe i planszowe,
d) zabawki,
e) filmy,
f) antyki,
g) ubrania,
h) wyroby dekoracyjne,
i) biżuteria,
j) instrumenty muzyczne,
k) rękodzieło,
l) przedmioty kolekcjonerskie,
m) drobne artykuły RTV i AGD.

4. Podczas Pchlego Targu wyklucza się handel/wymianę następujących towarów:
a) nielegalnego pochodzenia,
b) niebezpiecznych,
c) żrących,
d) o nieprzyjemnym zapachu,
e) niedopuszczonych do handlu i ekspozycji na podstawie przepisów prawa (np.„pirackie” gry i filmy, materiały o treści erotycznej),
f) alkoholu i wyrobów tytoniowych,
g) zwierząt.

Na terenie Pchlego Targu nie dopuszcza się także usług świadczonych przy użyciu dmuchanych zjeżdżalni, karuzel, trampolin itd.

Podczas Pchlego Targu, z uczestnictwa w charakterze wystawcy, wykluczone są firmy trudniące się handlem nowymi towarami, takimi jak zabawki, ubrania, chemia gospodarcza, słodycze itp.

Wszelkie wnioski i uwagi dotyczące regulaminu oraz funkcjonowania Pchlego Targu należy kierować na adres Organizatora.

Osobami upoważnionymi do udzielania informacji w zakresie organizacji funkcjonowania Pchlego Targu są Krystyna Rebajn tel.506 145 382 lub Karolina Kogut tel. 507 045 485.

 

Dodaj komentarz

Redakcja Portalu WRC nie odpowiada za publikowane treści w module komentarze.

Przed dodaniem wpisu zapoznaj się z REGULAMINEM!

Kod antyspamowy
Odśwież

Portal WRC

  • Portal WRC powstał w 2009 roku
  • Odwiedza nas miesięcznie 43 tys. unikalnych użytkowników
  • Mamy najwięcej fanów spośród wągrowieckich redakcji
  • Zobacz nasz profil na:

Reklama

  • Niezależny Portal Powiatu Wągrowieckiego
  • Nr 1 w Powiecie Wągrowieckim
  • W naszej ofercie znajdziesz, bannery, materiały sponsorowane, filmy reklamowe oraz reportaże wideo.
  • Całą dobę sprawdzamy skrzynkę: [email protected]

ZAPYTAJ O OFERTĘ

X

Ostrzeżenie

© 2009-2019 Portal WRC. Wszystkie prawa zastrzeżone.