• Opublikowano:
 • Wyświetlono: 1424

Urząd Gminy w Damasławku zatrudni sprzątaczkę

Urząd Gminy w Damasławku ogłasza nabór na sprzątaczkę. Umowa na pół etatu.

Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Damasławek ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek.

Określenie stanowiska:

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy Damasławek stanowisko to podlega Sekretarzowi Gminy.

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

🔸 obywatelstwo polskie,
🔸 pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
🔸 brak skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

I. ZADANIA:

 1. Utrzymywanie czystości i porządku wewnątrz budynku urzędu.
 2. Zamiatanie, odkurzanie i mycie podłóg.
 3. Usuwanie zabrudzeń.
 4. Wycieranie kurzu z mebli biurowych oraz pozostałego wyposażenia biurowego
  i elementów dekoracyjnych.
 5. Dezynfekcja pomieszczeń biurowych i części wspólnych nieruchomości.
 6. Organizowanie stanowiska pracy oraz prowadzenie zgodnie z przepisami BHP, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.
 7. Mycie okien ogólnodostępnych i powierzchni szklanych.
 8. Opróżnianie koszy na śmieci i bieżąca wymiana worków na odpady.
 9. Mycie i dezynfekcja armatury oraz urządzeń sanitarnych.
 10. Uzupełnianie środków higienicznych.
 11. Pranie i prasowanie flag.
 12. Podlewanie kwiatów.
 13. Utrzymywanie czystości terenu i pielęgnacja zieleni w bezpośrednim otoczeniu budynku.

II. OBOWIĄZKI:

 1. Przestrzeganie postanowień Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Damasławek.
 2. Przestrzeganie Regulaminu Pracy i ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy ( U. z 2020 r., poz. 1320).
 3. Przestrzeganie przepisów ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. – o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).
 5. Przestrzeganie przepisów BHP i ppoż.

Wymagane dokumenty:

🔸kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
🔸kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje, itp.) w związku z pracą
na aplikowane stanowisko,
🔸oświadczenia kandydata ubiegającego się o zatrudnienie: o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, o niekaralności, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i skazany za umyślne przestępstwo skarbowe,

Kserokopie dokumentów złożonych w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem (zapis: „poświadczam zgodność kserokopii z oryginałem”, data oraz podpis).

Informacja o warunkach pracy:

🔸 0,5 etatu,
🔸 zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
🔸 praca jednozmianowa od poniedziałku do piątku w godz. od 15:30 do 19:30.

Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Damasławek (pok. nr 2) lub pocztą na adres urzędu: Urząd Gminy Damasławek, ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko sprzątaczki” w nieprzekraczalnym terminie do 8 grudnia 2020 roku do godziny 15:30.

Urząd Gminy Damasławek jest czynny w poniedziałek od 7:30 do 16:30, od wtorku do czwartku od 7:30 do 15.30, w piątek od 7:30 do 14:30. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy, nie data stempla pocztowego).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 67-26-86-332 w godz. od 7:30 do 16:30 w poniedziałki, od 7:30 do 15:30 od wtorku do czwartku, od 7:30 do 14:30 w piątki.

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK
/-/ Cyprian Wieczorek


Klauzula

Kwestionariusz osobowy

Komentarze   

miś
+2 #30 RE: Urząd Gminy w Damasławku zatrudni sprzątaczkęmiś 2020-12-08 00:10
Jeszcze jutro można składać papiery. warto. Praca, łatwa i przyjemna :-*A zawsze możliwa hojna podwyżka. wójt dostał, radni też doczekali. Nawet sołtysi dostali. Można załapać się a jakieś stanowisko kierownicze. Można zawsze utworzyć coś tam :-)
Do Cypisa
+6 #29 Wyższe diety dla radnychDo Cypisa 2020-12-06 02:01
Czy p. Buk wystartuje to jeszcze z wcześnie na typowanie kandydatów. Ale peztyczk w nos dostał. Wiceprzewodnicz acy dostali wyższe podwyżki diet. A przecież gro pracy wykonuje przewodniczy. Wiceprzewodnicz acy to figuranci.
Cypis
+11 #28 Wieczorek ma szansę na 2 kadencję?Cypis 2020-12-04 20:02
Wójt lanser ma szansę na ponowny wybór? Czy Buk przeciwko niemu stanie w 2023 roku? Jak sądzicie?
Do Teresa
+8 #27 RE: Urząd Gminy w Damasławku zatrudni sprzątaczkęDo Teresa 2020-12-04 15:45
Zmiany w dietach radnych😀
Na BIP wskazanie, ze protokół sesji z 3 grudnia a faktycznie z 28 października. W wykazie uchwał brak uchwały o zmianach diet radnych. W sesji wzięło udział tylko 9 radnych. Jeden się wstrzymał . Zmiany w dietach uchwaliło więc 8 radnych.
Do Teresa
+6 #26 RE: Urząd Gminy w Damasławku zatrudni sprzątaczkęDo Teresa 2020-12-04 11:44
Najpierw maksymalna stawka wynagrodzenia a teraz podwyżka diet dla radnych? Wywiązanie się z obietnic przed podwyżką wynagrodzenia?
To Teresa
+6 #25 RE: Urząd Gminy w Damasławku zatrudni sprzątaczkęTo Teresa 2020-12-04 10:08
Były kupił jedno mieszkanie. W oświadczeniach majątkowych brak informacji o innych zakupach lub pieniądzach, które można by przeznaczyć na takie zakupy. Mamy więc dwie możliwości. Pierwsza: kłamiesz i wówczas były może podać cię do sądu. Druga: wiesz coś więcej więc niezwłocznie powinieneś donieś o tym do odpowiednich władz. Powodzenia i miłego dnia 8)
Do sprostowanie
+7 #24 RE: Urząd Gminy w Damasławku zatrudni sprzątaczkęDo sprostowanie 2020-12-04 09:40
Co takiego jest w, zakupie mieszkania przez aktualnego wójta że trzeba się powoływać na poprzedniego wójta? 😁 Coś do ukrycia? 😁
Sprostowanie
-4 #23 RE: Urząd Gminy w Damasławku zatrudni sprzątaczkęSprostowanie 2020-12-04 09:19
Jeno mieszkanie na siebie, jedno mieszkanie na syna i jeden dom. Chyba tak powinno być? ;-)
Do Teresa
+8 #22 RE: Urząd Gminy w Damasławku zatrudni sprzątaczkęDo Teresa 2020-12-04 08:41
Jacek kupił jedno mieszkanie. :lol:
Wera
+4 #21 RE: Urząd Gminy w Damasławku zatrudni sprzątaczkęWera 2020-12-04 08:36
Po co te nerwy? Póki co kupno mieszkania, utworzenie dodatkowego etatu kierowniczego czy zastosowanie maksymalnej stawki wynagrodzenia wójta jest legalne
Wiki
+5 #20 RE: Urząd Gminy w Damasławku zatrudni sprzątaczkęWiki 2020-12-03 12:56
Poprzedni wojt chce tylko ostrzec Wieczorka bo sam kupil mieszkanie za swojej kadencji a teraz płacze bo musi spłacać a wybory przegrane :lol:
Do Obserwatorka
+6 #19 RE: Urząd Gminy w Damasławku zatrudni sprzątaczkęDo Obserwatorka 2020-12-03 09:58
A może szkoda ci jeszcze Andrzeja, Grzegorza, Romana ? :lol:
Obserwatorka
0 #18 RE: Urząd Gminy w Damasławku zatrudni sprzątaczkęObserwatorka 2020-12-03 09:50
Póki co to widzę, że poprzedni wójt przypisuje sobie inwestycje zrealizowane przez Wieczorka. Żyje przeszłością. Widać to w mediach społecznościowy ch. Szkoda mi Jacka, ale muszę przyznać, że młody dobrze sobie radzi. Oby tak dalej.
O złodzieju pomysłów
0 #17 RE: Urząd Gminy w Damasławku zatrudni sprzątaczkęO złodzieju pomysłów 2020-12-03 01:38
Rys a co miał sprzedać jeżeli twierdzisz, że jego poprzednicy wszystko sprzedali? 😁 N a całe szczęście to co twierdzisz to kłamstwo 🐽. Ale 🚾
O złodzieju pomysłów
0 #16 RE: Urząd Gminy w Damasławku zatrudni sprzątaczkęO złodzieju pomysłów 2020-12-03 01:34
O kompleksach to mogła mówić hrabina Potocka. Ty masz najwyżej źle poukładane w głowie. No chyba, że chodzi o kompleks Piotrusia Pana :D
Ryś
-2 #15 OgłoszenieRyś 2020-12-02 20:53
Nie rozumiem co ma do rzeczy gdzie i za co kupił wójt mieszkanie ,a może będzie je spłacać przez 20 lat jego sprawa. Artykuł jest o pracy pracownik przechodzi na zasłużona emeryturke wiec szuka nowej osoby na to stanowisko. Mam gdzies lans wójta ważne jest to co robi dla gminy . Przynajmniej juz nic nie sprzedaje bo poprzednicy sprzedali wszystko co szło. A jak wójt sie komuś nie podoba beda wybory wybierze sie innego.
Teresa
0 #14 RE: Urząd Gminy w Damasławku zatrudni sprzątaczkęTeresa 2020-12-02 19:24
Jacek a ty ile kupiłeś mieszkań??? Tyle ze teraz musiałeś dom sprzedać?
Mieszkaniec Kozielsk
-4 #13 RE:Urząd Gminy w Damasławku zatrudni sprzątaczkęMieszkaniec Kozielsk 2020-12-02 17:29
Panie Wójcie Wieczorek czytając te komentarze coraz bardziej przekonany jestem że Urząd Wójta traktuje Pan nie jako misję a karierę i chęć szybkiej kasy i to Panu się udało za pośrednictwem Pana Przewodnicząceg o Rady Sławomira Buka.Nie dotrzymał Pan Panie Wieczorek słowa danego Panu Przewodniczącem u Bukowi że moja podwyżka najpierw następna Sławek będzie dla Ciebie. Panie Wójcie kończąc te moje wywody życzę Panu szczęścia w nowym mieszkaniu w Żninie które Pan kupił za pieniądze podatników Gminy Damasławek.Cies zę się że pępowina zostanie odcięta i już bez Mamusi z partnerką lub partnerem.Pozdr awiam życzę szczęścia w nowym związku.
Ciekawski
+6 #12 RE: Urząd Gminy w Damasławku zatrudni sprzątaczkęCiekawski 2020-12-02 14:36
Zlikwiduje etat zastępcy jak kierowniczka pójdzie na emeryturę . :lol:
MO
+2 #11 RE: Urząd Gminy w Damasławku zatrudni sprzątaczkęMO 2020-12-02 14:33
Ból, ból, ból...
Niektórzy nie mogą znieść goryczy porażki do tego stopnia, że muszą się wyprowadzić. Pozostaje anonimowe wypisywanie :lol:
Do Specjalista
-7 #10 RE: Urząd Gminy w Damasławku zatrudni sprzątaczkęDo Specjalista 2020-12-02 14:06
To kiedy zlikwiduje etat zastępcy kierownika? No chyba, że już zlikwidował.
Alinka
+3 #9 RE: Urząd Gminy w Damasławku zatrudni sprzątaczkęAlinka 2020-12-02 13:38
Brawa dla wójta za redukcję etatów. Niektórzy powinni się uczyć!
Do Specjalista
+6 #8 RE: Urząd Gminy w Damasławku zatrudni sprzątaczkęDo Specjalista 2020-12-02 12:52
Chyba brak hajsu😁. Kiedyś był cały etat a teraz pół. Ale dla koleżanki pieniądze na etat kierowniczy się znalazły? Teraz trzeba szukać oszczędności?
Jacek Placek
+1 #7 RE: Urząd Gminy w Damasławku zatrudni sprzątaczkęJacek Placek 2020-12-02 12:15
Po komentarzach stwierdzam, że ktoś ewidentnie ma kompleks wójta Wieczorka :D
Filip
+1 #6 RE: Urząd Gminy w Damasławku zatrudni sprzątaczkęFilip 2020-12-02 09:24
Taki GOSPODARZ to i z pustego naleje!!!!! Niczym SALOMON. Czcigodny, znamienity, wzór cnót wszelakich, ostoja sprawiedliwości , wyrocznia,..... .zabrakło mi tchu by wymienić wszystkie PRZYMIOTY!
Filip
+7 #5 RE: Urząd Gminy w Damasławku zatrudni sprzątaczkęFilip 2020-12-02 09:19
Rozumiem że Wójt rozpoczął procedurę konkursową! Ale JAJA!
Ciekawski
+4 #4 RE: Urząd Gminy w Damasławku zatrudni sprzątaczkęCiekawski 2020-12-01 23:58
Czy połączone to jest ze sprzątaniem mieszkania w Żnirir gdzie również pan wójt Cyprian WIECZOREK kupił mieszkanie. A skąd miał pieniądze? Z pensji maksymalnej jaką może dostawać wójt w POLSCE.PS czy że Żnina pochodzi firma, która dołożyła się do zakupu samochodu strazackiego?
miś
+10 #3 RE: Urząd Gminy w Damasławku zatrudni sprzątaczkęmiś 2020-12-01 21:27
ale rotacja w urzędzie :lol:wszyscy uciekają?
Szukająca pracy
+3 #2 RE:Urząd Gminy w Damasławku zatrudni sprzątaczkęSzukająca pracy 2020-12-01 19:01
Kochany PANIE WÓJCIE CYPRIANIE WIECZORKU to jest praca moje marzenie pracować jako sprzątaczka w PANA GABINECIE i urzędzie przez Pana zarządzanym.Nie pytam o hajs jaki Pan proponuje,wysta rczy 3000 tysiące na miesiąc.W ramach sprzątanie nowego mieszkania w Żninie.Spełniam wszystkie wymagania jakie Pan oczekuje od kandydatki.Doda tkowy plus to to że głośno pierdzę, ale bezzapachowo. :lol:
Specjalista
+13 #1 RE: Urząd Gminy w Damasławku zatrudni sprzątaczkęSpecjalista 2020-12-01 14:01
a co z hajsem ?

Portal WRC

 • Portal WRC powstał w 2009 roku
 • Wydawca: "FOOBU" Roman Kowalczewski
 • Adres Redakcji: ul. Mickiewicza 17/30, 62-100 Wągrowiec
 • Redaktor Naczelny: Roman Kowalczewski
 • Telefon: +48 501 142 937
 • mail: [email protected]
 • Zobacz nasz profil na:

Reklama

 • Niezależny Portal Powiatu Wągrowieckiego
 • Nr 1 w Powiecie Wągrowieckim
 • W naszej ofercie znajdziesz, bannery, materiały sponsorowane, filmy reklamowe oraz reportaże wideo.
 • Całą dobę sprawdzamy skrzynkę: [email protected]

ZAPYTAJ O OFERTĘ

X

Ostrzeżenie

© 2009-2019 Portal WRC. Wszystkie prawa zastrzeżone.