• Opublikowano:
 • Wyświetlono: 1750

Wójt Mieściska sprzeda Fiata!

Wójt Gminy Mieścisko ogłasił przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż pojazdu marki FIAT.

Warunki przetargu

§ 1

Opis przedmiotu przetargu:

 1. Marka: FIAT.
 2. Model: DUCATO 11 2.3 JTD Kat. ¢02 E3 2.9t.
 3. Kolor: biały.
 4. Wersja: panorama.
 5. Nr identyfikacyjny (VIN): ZFA24400007196996.
 6. Rok produkcji: 2003.
 7. Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5 t.
 8. Pojazd przystosowany do przewozu osób 8+1.
 9. Moc silnika: 81,00 kW (110 KM).
 10. Rodzaj napędu: przedni 2x4.
 11. Przegląd techniczny pojazdu ważny do 16-03-2021 r.
 12. Pojazd garażowany.
 13. Nowy akumulator.

§ 2

Cena pojazdu - 5.100,00 zł + 23% VAT.
Wadium – 500,00 zł.

§ 3

Przetarg odbędzie się w dniu 2 marca 2021 roku o godzinie 11:30 w Urzędzie Gminy Mieścisko, 62-290 Mieścisko, pl. Powstańców Wlkp. 13 pokój nr 18.

§ 4

Warunki udziału w przetargu:

1) wniesienie wadium przez uczestnika przetargu na konto Gminy Mieścisko: nr rachunku 72 9065 0006 0030 0300 0231 0002 do dnia 26 lutego 2021 roku, 

2) za datę wpłaty uznaje się dzień wpływu środków finansowych na wskazany wyżej rachunek bankowy,

3) oferenci przystępujący do przetargu winni okazać Komisji Przetargowej dowód wpłaty wadium,

4) dowód wpłaty wadium powinien wskazywać jednoznacznie osobę przystępująca do przetargu,

5) w tytule wpłaty należy wpisać „wadium DUCATO”,

6) uczestnik przetargu powinien okazać Komisji Przetargowej dowód tożsamości,

7) w przypadku, gdy uczestnik przetargu tj. osoba, która wpłaciła wadium nie może stawić się na przetargu, dopuszcza się możliwość reprezentowania jej przez inną osobę. Osoba reprezentująca uczestnika przetargu winna okazać Komisji Przetargowej swój dowód osobisty, dowód wpłaty wadium oraz pisemne upoważnienie do występowania w imieniu swojego mocodawcy, zawierające dane osobowe osoby reprezentującej oraz osoby reprezentowanej włącznie z numerami dowodów osobistych. Upoważnienie podlega opłacie skarbowej.  

8) wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet nabycia pojazdu,

9) wadium pozostałych uczestników przetargu zostaje zwrócone.

§ 5

Wartość rynkowa pojazdu została określona przez Rzeczoznawcę pojazdów, maszyn i urządzeń w Opinii z dnia 15.02.2021 r.,

1) przed przystąpieniem do przetargu można zapoznać się z dokumentacją dotyczącą sprzedawanego pojazdu,

2) jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić  od  zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi,

3) ogłaszający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów, niezwłocznie podając tę informację do publicznej wiadomości,

4) dodatkowe informacje można uzyskać w tutejszym Urzędzie (pokój nr 11), lub telefonicznie (061) 429 80 14.

Wójt Gminy Mieścisko

/-/ Przemysław Renn

Dodaj komentarz

Redakcja Portalu WRC nie odpowiada za publikowane treści w module komentarze.

Przed dodaniem wpisu zapoznaj się z REGULAMINEM!

Kod antyspamowy
Odśwież

Portal WRC

 • Portal WRC powstał w 2009 roku
 • Wydawca: "FOOBU" Roman Kowalczewski
 • Adres Redakcji: ul. Mickiewicza 17/30, 62-100 Wągrowiec
 • Redaktor Naczelny: Roman Kowalczewski
 • Telefon: +48 503 142 937
 • mail: [email protected]
 • Zobacz nasz profil na:

Reklama

 • Niezależny Portal Powiatu Wągrowieckiego
 • Nr 1 w Powiecie Wągrowieckim
 • W naszej ofercie znajdziesz, bannery, materiały sponsorowane, filmy reklamowe oraz reportaże wideo.
 • Całą dobę sprawdzamy skrzynkę: [email protected]

ZAPYTAJ O OFERTĘ

X

Ostrzeżenie

© 2009-2019 Portal WRC. Wszystkie prawa zastrzeżone.