• Opublikowano:
 • Wyświetlono: 984

Praca czeka. Stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego i budownictwa

Wójt Gminy Wągrowiec ogłosił otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego i budownictwa.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
2. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji zmieniających decyzje o warunkach zabudowy.
3. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy.
4. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji inwestycji celu publicznego.
5. Prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy, wydanych decyzji w zakresie decyzji zmieniających decyzje o warunkach zabudowy, decyzji przenoszących decyzje o warunkach zabudowy oraz decyzji inwestycji celu publicznego w dedykowanym programie iGeoPlan.
6. Prowadzenie ewidencji decyzji pozwoleń na budowę, wydawanych przez inne organy administracji publicznej oraz analizowanie ich zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy.
7. Przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń, decyzji i opinii w zakresie prowadzonych spraw.
8. Przygotowywanie sprawozdawczości i innych informacji z zakresu powierzonych zadań.
9. Prowadzenie i aktualizacja obowiązujących rejestrów i ewidencji spraw objętych zakresem czynności.
10. Prowadzenie spraw i korespondencji w systemie „e-contentPLUS”.
11. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy, Sekretarza Gminy i Kierownika Referatu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Urzędu Gminy Wągrowiec (Biuro Podawcze – hol Urzędu) z napisem: „Nabór na stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego i budownictwa” lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Wągrowiec ul. Cysterska 22, 62-100 Wągrowiec z napisem „Nabór na stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego i budownictwa” w terminie do dnia 26 kwietnia 2021 r. do godz. 16:00.


Szczegóły ogłoszenia -

 

 


Komentarze   

Przemas
+2 #2 UrządPrzemas 2021-04-19 18:09
Przecież niedawno był konkurs na to stanowisko udało się go rozstrzygnąć.
I co? Kawa urzędową zaszkodziła czy jednak się okazało że w urzędach to się kawy nie pije?
Może czas zacząć zatrudnić odpowiedzialne osoby a nie jakieś małolaty bez wykształcenia?
pp
+3 #1 RE: Praca czeka. Stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego i budownictwapp 2021-04-18 09:10
A kto odszedl?

Portal WRC

 • Portal WRC powstał w 2009 roku
 • Wydawca: "FOOBU" Roman Kowalczewski
 • Adres Redakcji: ul. Mickiewicza 17/30, 62-100 Wągrowiec
 • Redaktor Naczelny: Roman Kowalczewski
 • Telefon: +48 503 142 937
 • mail: [email protected]
 • Zobacz nasz profil na:

Reklama

 • Niezależny Portal Powiatu Wągrowieckiego
 • Nr 1 w Powiecie Wągrowieckim
 • W naszej ofercie znajdziesz, bannery, materiały sponsorowane, filmy reklamowe oraz reportaże wideo.
 • Całą dobę sprawdzamy skrzynkę: [email protected]

ZAPYTAJ O OFERTĘ

X

Ostrzeżenie

© 2009-2019 Portal WRC. Wszystkie prawa zastrzeżone.