• Opublikowano:
 • Wyświetlono: 2054

Praca czeka. Robotnik gospodarczy

Gmina Damasławek zatrudni robotnika gospodarczego. Aplikować można do 31 stycznia 2022 roku do godziny 1630.

OFERTA PRACY - ROBOTNIK GOSPODARCZY

1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Damasławek ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek.

2. Określenie stanowiska:

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy Damasławek stanowisko to podlega Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej.

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

▫️ obywatelstwo polskie,
▫️ pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
▫️ brak skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

Wymagania dodatkowe:

▫️ prawo jazdy kat. B, kat. T lub B + E.

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

ZADANIA:

▫️ Utrzymanie czystości na terenie Gminy Damasławek.
▫️ Pielęgnacja terenów zielonych: trawników, kwietników, klombów kwiatowych, drzew i krzewów.
▫️ Utrzymanie w sprawności i dokonywanie drobnych napraw powierzonego sprzętu.
▫️ Prawidłowa obsługa maszyn (ciągnik, rębak, itp.).
▫️ Zgłaszanie kierownikowi o wszelkiego rodzaju nieprawidłowościach.
▫️ Zgłaszanie zapotrzebowania na niezbędne narzędzia do wykonywania prac.
▫️ Wykonywanie drobnych prac konserwacyjno-remontowych w budynkach Gminy Damasławek.
▫️ Utrzymanie porządku i remonty na drogach, ulicach, placach i chodnikach.
▫️ Instalowanie i demontaż oświetlenia świątecznego.
▫️ Wykonywanie prac na wysokości do 3 metrów.
▫️ Oczyszczanie ze śniegu, lodu i błota wskazanych terenów.
▫️ W sezonie grzewczym palenie w centralnym ogrzewaniu w budynku gminnym wskazanym przez Kierownika.
▫️ Wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Referatu i Wójta.

OBOWIĄZKI:

▫️ Przestrzeganie postanowień Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Damasławek.
▫️ Przestrzeganie Regulaminu Pracy i ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy ( U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.).
Przestrzeganie przepisów BHP i ppoż.

5. Wymagane dokumenty:

▫️ kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
▫️ kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje, itp.) w związku z pracą na aplikowane stanowisko,
▫️ oświadczenia kandydata ubiegającego się o zatrudnienie:

- o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
- o niekaralności, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i skazany za umyślne przestępstwo skarbowe,

Kserokopie dokumentów złożonych w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem (zapis: „poświadczam zgodność kserokopii z oryginałem”, data oraz podpis)

6. Informacja o warunkach pracy:

▫️ 1 etat,
▫️ zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
▫️ praca jednozmianowa od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1530.

7. Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Damasławek (pok. nr 2) lub pocztą na adres urzędu: Urząd Gminy Damasławek, ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko robotnika gospodarczego” w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2022 roku do godziny 1630.

Urząd Gminy Damasławek jest czynny w poniedziałek od 730 do 1630, od wtorku do czwartku od 730 do 1530, w piątek od 730 do 1430. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu, nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy, nie data stempla pocztowego).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr ☎️ 67 26 86 332 w godz. od 730 do 1630 w poniedziałki, od 730 do 1530 od wtorku do czwartku, od 730 do 1430 w piątki.

Dokumenty do pobrania:

📥 Kwestionariusz osobowy
📥 Klauzula


 

Komentarze   

Damas
+2 #13 RE: Praca czeka. Robotnik gospodarczyDamas 2022-01-27 11:41
Ustawa określa wynagrodzenia. Ale nie nakazała przydzielać wójtom maksymalnego wynagrodzenie. Burmistrz Wągrowca czy wójt Wapna mają niższe. Inni poszli na maxa. Nawet prezydent Warszawy nie ma maksymalnego. PIS próbuję "kupić" wójtów? Niekiedy nie potrzeba. Wystarczy spojrzeć tylko na stronę wójtow aby zobaczyć z jakiego ugrupowania goszczą tylko posłowie. PIS przegra to przestaną zapraszać ich posłów . Bo i po co?,😀
Damasławek
+2 #12 RE: Praca czeka. Robotnik gospodarczyDamasławek 2022-01-27 11:12
Bekas ustawa określa minimum i maksimum wynagrodzenia dla wójta. Kogo CBA ma sprawdzać? Kaczyńskiego i posłów PiS, za legislację takiej ustawy?
Damas
+1 #11 RE: Praca czeka. Robotnik gospodarczyDamas 2022-01-27 11:07
Informatyk, pracownik gospodarczy, od dróg, od gospodarki odpadami. To tylko ostatnie przypadki. Pani sekretarz np. jeszcze nie wróciła? A kto zadowolony? Chyba tylko wójt i pani zastępca ?😀
Bekas
+4 #10 RE: Praca czeka. Robotnik gospodarczyBekas 2022-01-27 05:49
Może CBA , skoro tak jak ktoś tu pisze, że prezydent 1,5 milionowego miasta zarabia 18 tys.miesiecznie, a więcej od niego lub podobnie ktoś z Pcimia 5 tysięcznego lub 25 tysiesiecznego ? To trochę chyba coś nie tak.
Damas
+7 #9 RE: Praca czeka. Robotnik gospodarczyDamas 2022-01-26 23:14
Fajnie pracować w tut. urzędzie. Takiej rotacji nie ma w innych urzędach. Po prostu jest tak fajnie że każdy tam zatrudniony chce dać innym to szczęście pracy w urzędzie😀. No chyba, że rodzina kandydatów to trochę dłużej zostają.
A jak tam fotograf ? Dostał w końcu umowę czy nadal za free?
olas
+6 #8 RE: Praca czeka. Robotnik gospodarczyolas 2022-01-23 16:31
do # 3 masz racje
WCW
+4 #7 RE: Praca czeka. Robotnik gospodarczyWCW 2022-01-23 14:02
A miejsce drogowca obsadzone.? Uciekają z urzędu szybciej niż za Szewczykowskiego😉
My
+2 #6 RE: Praca czeka. Robotnik gospodarczyMy 2022-01-21 14:50
Olas chyba ci chodziło o#4:). Zbulwersowani to są chyba mieszkańcy Warszawy czy innych miejscowości.
olas
+3 #5 RE: Praca czeka. Robotnik gospodarczyolas 2022-01-21 12:55
Do 3 # co ty cipo taki zdziwiony przecież nie od dziś poadaje się pensje , emerytury itd .brutto do tego kołku tacy urzednicy nie tylko zarabiaja pensje ale też maja 13 - pensje itd
Przedsiębiorca
-4 #4 RE: Praca czeka. Robotnik gospodarczyPrzedsiębiorca 2022-01-21 11:06
Jakie 18 tys. przecież to kwoty brutto, widzę, że bezrobotni są zbulwersowani, bo nigdy takiej kasy na oczy nie widzieli :-)
My
+7 #3 RE: Praca czeka. Robotnik gospodarczyMy 2022-01-21 10:54
To rzeczywiście bulwersujące. Prezydent zaledwie 1,5 mln miasta zarabia aż 18 tys. złotych a wójt metropolii 5 tys. mieszkańców zaledwie niecałe 19 tys. złotych. Bulwersujące. Dziwię, że jeszcze nie powstał komitet protestacyjny wójtów :lol:
Don
+6 #2 RE: Praca czeka. Robotnik gospodarczyDon 2022-01-21 10:36
Dla robola dadzą minimalnąkrajową a sobie urzędasy elekcyjni i radni pensje podnieśli w kosmos
z
+5 #1 RE: Praca czeka. Robotnik gospodarczyz 2022-01-21 10:13
"Nieprawdopodobne! Radni podnieśli Trzaskowskiemu pensję o 6 tys. zł!
Włodarz stolicy będzie teraz zarabiał ponad 18 tysięcy brutto. To o prawie 6 tysięcy więcej niż dotychczas."
Cytat z Wpolityce
W Damasławku i Mieścisku wójtowie po prawie 19 tys. złotych

Portal WRC

 • Portal WRC powstał w 2009 roku
 • Wydawca: "FOOBU" Roman Kowalczewski
 • Adres Redakcji: ul. Mickiewicza 17/30, 62-100 Wągrowiec
 • Redaktor Naczelny: Roman Kowalczewski
 • Telefon: +48 503 142 937
 • mail: [email protected]
 • Zobacz nasz profil na:

Reklama

 • Niezależny Portal Powiatu Wągrowieckiego
 • Nr 1 w Powiecie Wągrowieckim
 • W naszej ofercie znajdziesz, bannery, materiały sponsorowane, filmy reklamowe oraz reportaże wideo.
 • Całą dobę sprawdzamy skrzynkę: [email protected]

ZAPYTAJ O OFERTĘ

X

Ostrzeżenie

© 2009-2019 Portal WRC. Wszystkie prawa zastrzeżone.