• Opublikowano:
 • Wyświetlono: 1067

Zmiana Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku

1 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Mieścisko.

Komunikat Wójta Gminy Mieścisko Przemysława Renna

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 poz. 2519 ze zm.), jeżeli nie ma możliwości podłączenia do sieci kanalizacyjnej, nieczystości ciekłe należy gromadzić w szczelnych zbiornikach bezodpływowych lub w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.

Właścicielu nieruchomości spoczywają na Tobie następujące obowiązki:

▫️ niedopuszczenie do przepełnienia zbiornika bezodpływowego,
▫️ zakaz wykonywania odpływów ze zbiornika na ścieki,
▫️ sprawdzenie szczelności i dbanie o stan techniczny zbiorników, ścieki nie mogą wyciekać do gruntu,
▫️ zakaz mieszania ścieków z gnojowicą,
▫️ instalowanie zbiorników w miejscu, do którego jest umożliwiony dojazd pojazdu asenizacyjnego,
▫️ regularne zlecanie odbioru nieczystości ciekłych (posiadanie tylko jednego dokumentu, rachunku nie załatwia sprawy), zgodnie z § 12 regulaminu: zbiorniki bezodpływowe muszą być opróżnianie w taki sposób, aby zagwarantować i zabezpieczyć przed ich przelewaniem, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał; osadniki w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków muszą być opróżniane nie rzadziej niż raz na rok. Faktura/rachunek potwierdzający wykonanie usługi to dokument niezbędny w przypadku kontroli.
▫️ zawarcie umowy na odbiór ścieków z firmą specjalistyczną posiadającą zezwolenie Wójta Gminy Mieścisko. Umowa to dokument niezbędny w przypadku kontroli nieruchomości.

Pamiętaj, aby żądać pokwitowania za świadczoną usługę. Dokument musi zawierać minimum następujące informacje: adres nieruchomości, z której zostały odebrane ścieki, data wykonania usługi, ilość odebranych nieczystości ciekłych oraz cena.

Wykaz firm posiadających zezwolenie Wójta Gminy Mieścisko:

▫️ZAKŁAD USŁUGOWY „STACH” Andrzej Stachowiak tel. 61 427 88 10
▫️ZAKŁAD BUDOWLANO-SPRZĘTOWY Genowefa Najder tel. 67 262 22 93, 692 942 190
▫️USŁUGI KOMUNALNO-TRANSPORTOWE Mieczysław Pisarek tel. 662 301 654, 67 262 57 56
▫️AQUANET Mieścisko Sp. z o.o. tel. 61 427 85 33
▫️WC SERWIS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa tel. 32 278 45 31
▫️WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH „RAZ-DWA-TRZY” Piotr Marczyk tel. 884 884 123
▫️SKIBA SPÓŁKA JAWNA tel. 512 425 430

W przypadku nieprzestrzegania obowiązujących przepisów właściciel nieruchomości podlega karze grzywny, a postępowanie toczy się według przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia (art. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Mając na uwadze powyższe, apeluje się do mieszkańców Gminy Mieścisko, aby dostosowali się do obowiązujących przepisów prawa i gromadzili niezbędną dokumentację.

Wójt Gminy Mieścisko
/-/ Przemysław Renn


Komentarze   

Prawnik
+2 #3 Rada Gminy przekracza kompetencje ustawowePrawnik 2023-02-01 08:34
"Faktura/rachunek potwierdzający wykonanie usługi to dokument niezbędny w przypadku kontroli."
Otóż nie szanowni Państwo. Ustawa nakłada na właściciela:
art 6.1
"(...)wykonując obowiązek określony w art. 5 ust. 1 pkt 3b, są obowiązani do
udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez:(...)
– przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi."

Rachunek/faktura (które wójt jak wynika z artykułu karze gromadzić) nie jest dowodem uiszczenia opłaty, tym dowodem jest potwierdzenie wpłaty w kasie, czy potwierdzenie przelewu.
Poza tym jak gromadzić, na jaki okres? Ustawa nie daje kompetencji na ustalanie takiego terminu. Gdzie taki termin został ustalony? Za jaki okres urzędnik dokonujący kontroli może żądać okazania tych dokumentów i gdzie został określony ten okres? czytam ustawę i nie widzę...

Kontrole jak najbardziej słuszne, ale... właśnie lepiej jakby nie było "ale".

P.S. porada prawna Pro Bono :)
Kibel
+6 #2 RE: Zmiana Regulaminu Utrzymania Czystości i PorządkuKibel 2023-01-31 19:33
W Wągrowcu powinni się wziąść za tych szambiarzy, wode ciągną studiami, co 5 beczkę zamawiają o płacą reszta pod płoty, smrody jebane.
Piotr56
+1 #1 RE: Zmiana Regulaminu Utrzymania Czystości i PorządkuPiotr56 2023-01-31 16:26
Napewno nie powinna być żądaną do okazania cena za wykonaną usługę. !!!

Portal WRC

 • Portal WRC powstał w 2009 roku
 • Wydawca: "FOOBU" Roman Kowalczewski
 • Adres Redakcji: ul. Mickiewicza 17/30, 62-100 Wągrowiec
 • Redaktor Naczelny: Roman Kowalczewski
 • Telefon: +48 503 142 937
 • mail: [email protected]
 • Zobacz nasz profil na:

Reklama

 • Niezależny Portal Powiatu Wągrowieckiego
 • Nr 1 w Powiecie Wągrowieckim
 • W naszej ofercie znajdziesz, bannery, materiały sponsorowane, filmy reklamowe oraz reportaże wideo.
 • Całą dobę sprawdzamy skrzynkę: [email protected]

ZAPYTAJ O OFERTĘ

X

Ostrzeżenie

© 2009-2019 Portal WRC. Wszystkie prawa zastrzeżone.