• Opublikowano:
 • Wyświetlono: 1198

Konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej w Żelicach

Ogłoszenie o Konkursie na Stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żelicach Wójt Gminy Wągrowiec ogłosił drugi konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Żelicach.

Kandydaci na stanowisko dyrektora muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r., w szczególności:

Nauczyciele mianowani lub dyplomowani:

➢ Wykształcenie wyższe z tytułem magistra lub równorzędnym, przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej.
➢ Ukończone studia lub kurs z zakresu zarządzania oświatą.
➢ Co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej lub dydaktycznej.
➢ Co najmniej bardzo dobra ocena pracy w ostatnich pięciu latach.
➢ Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
➢ Niekaralność i brak toczących się postępowań dyscyplinarnych lub karnych.

Osoby niebędące nauczycielami:

➢ Obywatelstwo polskie lub kraju członkowskiego UE/EFTA.
➢ Wykształcenie wyższe z tytułem magistra lub równorzędnym.
➢ Co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym dwuletni staż na stanowisku kierowniczym.
➢ Spełnienie pozostałych wymagań określonych dla nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych.

Wymagane dokumenty

➢ Uzasadnienie przystąpienia do konkursu i koncepcja rozwoju szkoły.
➢ Życiorys zawodowy.
➢ Poświadczone kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i staż pracy.
➢ Oświadczenia dotyczące danych osobowych, braku przeciwwskazań zdrowotnych, niekaralności i pełnej zdolności do czynności prawnych.

Sposób i termin składania ofert

Oferty należy składać do 3 czerwca 2024 r. do godziny 16:00, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Żelicach”. Można je wysyłać pocztą na adres: Urząd Gminy Wągrowiec, ul. Cysterska 22, 62-100 Wągrowiec, lub złożyć osobiście w biurze podawczym (pok. 109).

Kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie o terminie i miejscu konkursu, nie później niż na 7 dni przed posiedzeniem komisji konkursowej.

Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Wójta Gminy Wągrowiec. Kandydaci będą zobowiązani do przedstawienia dowodów tożsamości oraz oryginałów dokumentów na żądanie komisji.


 

 

Dodaj komentarz

Redakcja Portalu WRC nie odpowiada za publikowane treści w module komentarze.

Przed dodaniem wpisu zapoznaj się z REGULAMINEM!

Kod antyspamowy
Odśwież

Portal WRC

 • Portal WRC powstał w 2009 roku
 • Wydawca: "FOOBU" Roman Kowalczewski
 • Adres Redakcji: ul. Mickiewicza 17/30, 62-100 Wągrowiec
 • Redaktor Naczelny: Roman Kowalczewski
 • Telefon: +48 503 142 937
 • mail: [email protected]
 • Zobacz nasz profil na:

Reklama

 • Niezależny Portal Powiatu Wągrowieckiego
 • Nr 1 w Powiecie Wągrowieckim
 • W naszej ofercie znajdziesz, bannery, materiały sponsorowane, filmy reklamowe oraz reportaże wideo.
 • Całą dobę sprawdzamy skrzynkę: [email protected]

ZAPYTAJ O OFERTĘ

X

Ostrzeżenie

© 2009-2023 Portal WRC. Wszystkie prawa zastrzeżone.