• Opublikowano:
 • Wyświetlono: 1166

Praca czeka. Specjalista ds. inwestycji

Urząd Miejski w Wągrowcu ogłosił nabór na stanowisko urzędnicze specjalisty ds. inwestycji. Stanowisko to jest kluczowe dla zarządzania i nadzorowania projektów inwestycyjnych i infrastrukturalnych miasta.

Kandydaci muszą spełnić szereg kryteriów i oczekiwań określonych przez Urząd, które zostały szczegółowo opisane w ogłoszeniu o naborze.

Wymagania niezbędne:

➢ Obywatelstwo polskie – konieczne jest posiadanie obywatelstwa polskiego.
➢ Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
➢ Brak skazania – kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego ani umyślne przestępstwo skarbowe.
➢ Nieposzlakowana opinia – oczekuje się nieskazitelnego charakteru i reputacji.
➢ Stan zdrowia – zdolność zdrowotna do pracy na aplikowanym stanowisku.
➢ Wykształcenie – wymagane wyższe techniczne lub średnie techniczne; przy średnim technicznym wymagane jest dodatkowo 3-letnie doświadczenie zawodowe.
➢ Prawo jazdy kat. B.
➢ Znajomość ustaw i przepisów – konieczna jest biegła znajomość kluczowych ustaw związanych z inwestycjami i administracją, takich jak Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo budowlane, Prawo o ruchu drogowym, Prawo energetyczne, Prawo zamówień publicznych oraz inne.

Wymagania dodatkowe:

➢ Umiejętności komputerowe – dobra znajomość MS Office, szczególnie Word i Excel.
➢ Umiejętności organizacyjne – zdolność do planowania i efektywnej organizacji pracy.
➢ Umiejętności komunikacyjne – wysokie kompetencje w komunikacji interpersonalnej.
➢ Dyspozycyjność i odporność na stres.
➢ Obowiązkowość, systematyczność, odpowiedzialność – te cechy są kluczowe dla efektywnego zarządzania projektami.
➢ Umiejętność pracy w zespole oraz zdolność do szybkiego przyswajania wiedzy.
➢ Wysoka kultura osobista.

Główne obowiązki:

➢ Uzgodnienia projektowe i weryfikacja dokumentacji dla budowy i remontu infrastruktury miejskiej.
➢ Prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z realizacją inwestycji.
➢ Kontrola i odbiór robót budowlanych, uczestniczenie w badaniach i odbiorach technicznych.
➢ Organizacja przetargów na roboty, dostawy i usługi.
➢ Współpraca z zarządcami dróg i jednostkami samorządowymi.
➢ Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem oświetlenia na terenie miasta oraz inne zadania związane z utrzymaniem infrastruktury.

Warunki pracy:

➢ Pełen etat z równoważnym systemem czasu pracy.
Wynagrodzenie miesięczne brutto w przedziale 4 300 zł - 8 100 zł plus dodatki.
➢ Miejsce pracy w budynku Urzędu Miejskiego w Wągrowcu, bez dostępu do windy, wymagające obsługi monitora ekranowego.


Komplet dokumentów aplikacyjnych należy składać lub przesłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: "Nabór - specjalista do spraw inwestycji" w terminie do dnia 21 maja 2024 r. do godz. 11:00. Dokumenty aplikacyjne należy przesłać listem na adres Urzędu Miejskiego w Wągrowcu, 62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15a albo złożyć w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15a - parter Punkt Informacyjny.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów, które wpłyną do Urzędu Miejskiego po upływie terminu tj. w dniu 21 maja 2024 r. po godz. 11:00 nie będą rozpatrzone.

Do pobrania: kwestionariusz osobowy i załączniki


 

 

Komentarze   

Maj
-4 #1 RE: Praca czeka. Specjalista ds. inwestycjiMaj 2024-05-11 12:53
A kto odszedł. Czyżby za mało urzędników w urzędzie ?

Portal WRC

 • Portal WRC powstał w 2009 roku
 • Wydawca: "FOOBU" Roman Kowalczewski
 • Adres Redakcji: ul. Mickiewicza 17/30, 62-100 Wągrowiec
 • Redaktor Naczelny: Roman Kowalczewski
 • Telefon: +48 503 142 937
 • mail: [email protected]
 • Zobacz nasz profil na:

Reklama

 • Niezależny Portal Powiatu Wągrowieckiego
 • Nr 1 w Powiecie Wągrowieckim
 • W naszej ofercie znajdziesz, bannery, materiały sponsorowane, filmy reklamowe oraz reportaże wideo.
 • Całą dobę sprawdzamy skrzynkę: [email protected]

ZAPYTAJ O OFERTĘ

X

Ostrzeżenie

© 2009-2023 Portal WRC. Wszystkie prawa zastrzeżone.