• Opublikowano:
 • Wyświetlono: 2113

Praca czeka. Wychowawca w świetlicy środowiskowej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko wychowawcy Świetlicy Środowiskowej w Mieścisku.

Wójt Gminy Mieścisko ogłasza nabór na wolne stanowisko – wychowawca Świetlicy Środowiskowej w Mieścisku.

Warunki zatrudnienia:

a) Forma zatrudnienia: umowa zlecenie.
b) Wymiar czasu pracy: 20 godzin tygodniowo po 4 godzinie dziennie.
c) Praca od poniedziałku do piątku w godzinach: od 1330 do 1730.
d) Miejsce pracy: Świetlica Środowiskowa – Budynek Domu Kultury w Mieścisku, ul. Kościuszki 11.
e) Praca w pomieszczeniach świetlicy, na zewnątrz budynku oraz w terenie (wycieczki).

Wymagania niezbędne na wskazanym stanowisku pracy:

🔸 Obywatelstwo polskie.
🔸 Posiadanie pełni władzy rodzicielskiej tj., że osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest ograniczona lub zawieszona.
🔸 Brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
🔸 Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
🔸 Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku: wychowawca.
🔸 Posiadanie nieposzlakowanej opinii.

Mile widziane:

🔸 Wykształcenie wyższe o kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, albo na innym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie i resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym, z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, lub co najmniej wykształcenie średnie i udokumentowane co najmniej 3-letnim stażem pracy z dziećmi, lub rodziną.
🔸 Posiadanie wiedzy na temat zasad funkcjonowania Świetlicy Środowiskowej.
Zdolności animacyjne.
🔸 Predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, komunikatywność, staranność, cierpliwość, kreatywność, dobra organizacja pracy, zdolność do pracy w warunkach stresu, umiejętność współpracy i umiejętności pozwalające na szybkie reagowanie w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych.
🔸 Posiadanie aktualnej książeczki sanitarno – epidemiologicznej.

Zakres obowiązków:

🔸 Organizowanie czasu wolnego dzieciom oraz sprawowanie nad nimi opieki podczas zajęć prowadzonych w świetlicy.
🔸 Korygowanie zaburzonych zachowań dzieci uczestniczących do Świetlicy i wspieranie ich rozwoju.
🔸 Pomoc w nauce.
🔸 Prowadzenie zajęć profilaktycznych, edukacyjno – wychowawczych, integracyjnych.
🔸 Współpraca z rodzinami/opiekunami uczęszczających do świetlicy dzieci i młodzieży szkolnej.
🔸 Prowadzenie dokumentacji w tym: wykazu przepracowanych godzin, sporządzanych oddzielnie dla każdego miesiąca kalendarzowego, listy obecności dzieci oraz dziennika zajęć.
🔸 Stosowanie przepisów prawa niezbędnych do realizacji zadań powierzonych.
🔸 Wykonywanie innych niezbędnych czynności służbowych zleconych przez Wójta Gminy Mieścisko.

Wymagane dokumenty:

🔸 CV, list motywacyjny, podanie o pracę.
🔸 Dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie zawodowe – np. kopie świadectw pracy.
🔸 Dokumenty potwierdzające wykształcenie (dyplomy ukończenia studiów, świadectwa ukończenia szkół).
🔸 Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
🔸 Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
🔸 Oświadczenie o posiadaniu pełni władzy rodzicielskiej tj., że osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej, ani władza ta nie jest jej zawieszona, ani ograniczona,
🔸 Oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego.
🔸 Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku: wychowawca.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)".

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Urzędu Gminy Mieścisko „Sekretariat” lub przesłać na ww. adres z dopiskiem: „Nabór stanowisko – wychowawca Świetlicy Środowiskowej w Mieścisku” w terminie 06 września 2021 r. Dodatkowe informacje można uzyskać ☎️ 61 4298-041.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby ubiegające się o pracę na stanowisku wychowawcy zostaną poinformowane telefonicznie.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów po zakończonej rekrutacji nie są odsyłane. Jeżeli w terminie miesiąca od dnia zakończenia rekrutacji nie zostaną odebrane, to podlegają zniszczeniu.

Wójt Gminy Mieścisko zastrzega sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami, z którymi zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Wójt Gminy Mieścisko
/-/ Przemysław Renn


Komentarze   

Eda
+8 #2 RE: Praca czeka. Wychowawca w świetlicy środowiskowejEda 2021-08-28 11:54
Wymagania wielkie żeby na starcie odstraszyć chętnych a później przyjmują po układach Co do pensji yo jest trik często stosowany przez pierwsze 3 MC grosze a później jak na stołku jest znajomy to się mu podwyższa a jak nie znajomy to długo nie popracuje za pierwotna pensje Typowy urzędnicy numer
absolwent uniwerku
+6 #1 RE: Praca czeka. Wychowawca w świetlicy środowiskowejabsolwent uniwerku 2021-08-28 10:53
Wymagania jakby zatrudniano na uniwersytet a pensja to tajemnica? Czas najwyższy ujawniać wysokość pensji, bo dzisiaj zawody edukacyjno-społeczne są mało opłacalne.

Za pensję mniejszą niż przysłowiowy kasjer z marketu, szkoda nadstawiać karku w całej sferze usług socjalnych i oświacie.

Portal WRC

 • Portal WRC powstał w 2009 roku
 • Wydawca: "FOOBU" Roman Kowalczewski
 • Adres Redakcji: ul. Mickiewicza 17/30, 62-100 Wągrowiec
 • Redaktor Naczelny: Roman Kowalczewski
 • Telefon: +48 503 142 937
 • mail: [email protected]
 • Zobacz nasz profil na:

Reklama

 • Niezależny Portal Powiatu Wągrowieckiego
 • Nr 1 w Powiecie Wągrowieckim
 • W naszej ofercie znajdziesz, bannery, materiały sponsorowane, filmy reklamowe oraz reportaże wideo.
 • Całą dobę sprawdzamy skrzynkę: [email protected]

ZAPYTAJ O OFERTĘ

X

Ostrzeżenie

© 2009-2019 Portal WRC. Wszystkie prawa zastrzeżone.