• Opublikowano:
 • Wyświetlono: 4055

Jest decyzja RDOŚ w sprawie modernizacji lini kolejowej do Bydgoszczy

28 czerwca 2024 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dr Ewa Patalas, wydała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji kolejowych obejmujących linie LK281 i LK356. Decyzja ta, została podjęta na podstawie wniosku złożonego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 30 listopada 2022 roku.

Inwestycja obejmuje modernizację oraz rozbudowę linii kolejowych LK281 i LK356 o łącznej długości około 15,665 km. Prace obejmą m.in. poprawę infrastruktury torowej, budowę nowych oraz modernizację istniejących mostów i przepustów kolejowych, a także prace związane z elektroenergetyką oraz teletechniką.

W czerwcu informowaliśmy, że PKP PLK ogłosiły przetarg na długo wyczekiwaną modernizację linii kolejowej nr 356, na odcinku od stacji Wągrowiec do granicy województw wielkopolskiego oraz kujawsko-pomorskiego. Inwestycja obejmie swoim zakresem całkowitą wymianę torowiska, modernizację przystanków i stacji, w tym budowę dwóch mijanek, a także wykonanie zupełnie nowego przystanku Wągrowiec Południowy.

Jeśli chodzi o kujawsko-pomorskie to tworzona jest dokumentacja. 28 czerwca 2024 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wydał decyzję określające środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.: „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na linii kolejowej nr 356 na odcinku granica województwa – Kcynia wraz z budową mijanki na odcinku Kcynia – Nakło nad Notecią linii kolejowej nr 281”.

Wymogi Środowiskowe

W decyzji określono szereg wymogów mających na celu minimalizację negatywnego wpływu na środowisko. Do kluczowych z nich należą:

1. Ograniczenie Hałasu: Prace budowlane w pobliżu zabudowy mieszkaniowej muszą być prowadzone wyłącznie w porze dziennej. Dodatkowo, w okresie 12-18 miesięcy od uruchomienia inwestycji, wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia analizy porealizacyjnej, obejmującej ocenę oddziaływania akustycznego na najbliższe tereny chronione akustycznie.

2. Gospodarka Odpadami: Odpady niebezpieczne, takie jak podkłady kolejowe oraz tłuczeń torowy, muszą być zabezpieczone folią lub plandeką przed dostępem opadów atmosferycznych.

3. Ochrona Wód: Inwestycja wymaga zastosowania systemów odprowadzania wód opadowych, które będą podczyszczane w osadnikach i separatorach substancji ropopochodnych.

4. Prace Budowlane: Prace muszą być tak planowane, aby minimalizować uciążliwość dla mieszkańców oraz środowiska. Szczególny nacisk położono na ochronę przed zanieczyszczeniami oraz minimalizację wpływu na lokalne ekosystemy.

Konsultacje Społeczne

Decyzja została poprzedzona szerokimi konsultacjami społecznymi oraz uzgodnieniami z różnymi organami administracji publicznej, w tym z Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym oraz Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej. Mieszkańcy terenów objętych inwestycją mieli możliwość zgłaszania uwag, jednak w trakcie konsultacji nie wpłynęły żadne istotne zastrzeżenia.

Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy jest kluczowym elementem w procesie realizacji inwestycji kolejowych, zapewniającym zgodność z wymogami ochrony środowiska. Przyjęte środki zapobiegawcze mają na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko oraz zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu mieszkańcom terenów przylegających do inwestycji.

Decyzja jest ostateczna i prawomocna, co umożliwia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przystąpienie do realizacji zaplanowanych prac modernizacyjnych.


Zobacz: Modernizacja linii kolejowej. Wągrowiec z drugim przystankiem


 

 

Dodaj komentarz

Redakcja Portalu WRC nie odpowiada za publikowane treści w module komentarze.

Przed dodaniem wpisu zapoznaj się z REGULAMINEM!

Kod antyspamowy
Odśwież

Portal WRC

 • Portal WRC powstał w 2009 roku
 • Wydawca: "FOOBU" Roman Kowalczewski
 • Adres Redakcji: ul. Mickiewicza 17/30, 62-100 Wągrowiec
 • Redaktor Naczelny: Roman Kowalczewski
 • Telefon: +48 503 142 937
 • mail: [email protected]
 • Zobacz nasz profil na:

Reklama

 • Niezależny Portal Powiatu Wągrowieckiego
 • Nr 1 w Powiecie Wągrowieckim
 • W naszej ofercie znajdziesz, bannery, materiały sponsorowane, filmy reklamowe oraz reportaże wideo.
 • Całą dobę sprawdzamy skrzynkę: [email protected]

ZAPYTAJ O OFERTĘ

X

Ostrzeżenie

© 2009-2023 Portal WRC. Wszystkie prawa zastrzeżone.