• Opublikowano:
 • Wyświetlono: 16336

Wzrasta rola profesjonalnych wierzycieli


Z Rafałem Jarychem, wspólnikiem i prokurentem kancelarii prawnej LEXUS sp. kom. z Wrocławia, rozmawiała Katarzyna Krakowiak

Jak przedstawia się sytuacja na rynku windykacji?

Obserwujemy znaczne zwiększenie opóźnień w zapłacie za towary i usługi oraz coraz częstsze całkowite zaniechanie płatności. Skuteczne przestało nawet być modne do niedawna przekazywanie informacji o zadłużeniu do BIG. W takiej sytuacji zaczyna wzrastać rola podmiotów profesjonalnie zajmujących się obsługą rynku wierzytelności, gdyż pomagają przedsiębiorcom odzyskać płynność na finansowanie dalszego obrotu.

Na jakiej podstawie prawnej działają firmy windykacyjne?

Działalność windykacyjna podlega ogólnym zasadom prowadzenia działalności wynikającym z ustawy z 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i nie obejmują jej jakieś inne, szczególne regulacje. Brak regulacji nie dotyczy oczywiście kancelarii prawnych, które dają większą rękojmię zaufania m.in. ze względu na wymagane uprawnienia i zasady etyki radców prawnych. Relacje między firmą windykacyjną a jej klientem powinna określać umowa o świadczenie usług oraz umowa zlecenia, które mają swoją regulację w kodeksie cywilnym.

Czy jest możliwa egzekucja komornicza pod nieobecność dłużnika?

Nieobecność dłużnika utrudnia, ale nie uniemożliwia prowadzenia egzekucji komorniczej. Jeżeli miejsce pobytu dłużnika nie jest znane, na wniosek wierzyciela sąd ustanowi dla niego kuratora. Ponadto dłużnik, który został zawiadomiony o wszczęciu egzekucji, obowiązany jest do powiadomienia w terminie siedmiu dni organu egzekucyjnego o każdej zmianie miejsca swego pobytu, trwającej dłużej niż jeden miesiąc.

Co powinno się wiedzieć podczas składania wniosku o postępowanie windykacyjne?

Dla wielu może to być zaskakujące, ale o skuteczności postępowania decyduje głównie ilość i jakość informacji zgromadzonych o dłużniku jeszcze wtedy, gdy dopiero starał się o kredyt. I ten etap najczęściej zawodzi w przedsiębiorstwach. Bardzo istotne jest, by przed rozpoczęciem współpracy dokładnie zweryfikować swojego odbiorcę, przy czym zebranie dokumentów rejestrowych to absolutne minimum. By liczyć na skuteczną windykację, musimy posiadać odpowiednią wiedzę na temat naszego dłużnika i jego zadłużenia a następnie precyzyjnie przekazać to pełnomocnikowi, by nie narazić się na kosztowne konsekwencje zarzutów strony przeciwnej.

Jakie są różnice pomiędzy postępowaniem nakazowym a upominawczym?

Postępowanie nakazowe to najwygodniejsza forma dochodzenia należności przed sądem. Sąd wydaje nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego albo świadczenia innych rzeczy zamiennych, oraz okoliczności uzasadniające dochodzone żądanie są udowodnione dołączonymi do pozwu dokumentami. Odmiennie w postępowaniu upominawczym nie jest wymagane do wszczęcia tego postępowania złożenie przez wierzyciela określonych dokumentów, chociaż korzystniej jest, gdy wszelkie dokumenty uprawdopodobniające istnienie wierzytelności zostaną dołączone do pozwu. Sąd może skierować sprawę do postępowania zwykłego, uznając same okoliczności, które zostały przytoczone w pozwie bez poparcia odpowiednimi dokumentami za niewystarczające i budzące wątpliwość.

Podstawowe różnice pomiędzy postępowaniem nakazowym i upominawczym to:


• nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym z chwilą jego wydania stanowi tytuł zabezpieczenia bez nadawania mu klauzuli wykonalności, co pozwala na szybkie podjęcie działań zmierzających do zajęcia majątku dłużnika na zabezpieczenie spłaty należności do czasu prawomocnego zakończeniu postępowania sądowego - nakaz zapłaty orzeczony w postępowaniu upominawczym nie ma takiego przymiotu,
• w postępowaniu nakazowym zarzuty od nakazu zapłaty opłaca pozwany w wysokości 3/4 wpisu, w postępowaniu upominawczym sprzeciw pozwanego przeciwko nakazowi zapłaty - opłaca powód,
• wierzyciel w postępowaniu upominawczym nie musi wnosić o wydanie nakazu zapłaty, gdyż sąd wyda go z urzędu, natomiast jeśli wierzyciel chce, aby jego sprawa była rozpatrywana w trybie nakazowym, to powinien to wyraźnie zaznaczyć w pozwie.

Czym powinno się kierować podczas wyboru firmy windykacyjnej?

Przy wyborze firmy windykacyjnej warto sprawdzić, jaki zakres usług oferuje, na jakich zasadach, jakie ma doświadczenie oraz jaka jest jej pozycja na rynku. Kluczowym elementem jest wybór zaufanego i wiarygodnego partnera, potrafiącego wskazać swoje referencje uzyskane od dużych i znanych firm. Niezbędna jest też znajomość warunków zawieranej umowy i opłat z tytułu prowadzonego postępowania. Szczególnie w relacji z mało znanymi i źle zweryfikowanymi firmami potrafimy być zaskakiwani opłatami, o których nie było wzmianki w umowie. Wynagrodzenie składa się przeważnie z dwóch elementów: opłaty wstępnej, gdy umowa obejmuje także tryb sądowy oraz prowizji od odzyskanych kwot.

Jak wyglądają relacje pomiędzy dłużnikiem a firmą windykacyjną?

Firma windykacyjna pozostaje w stałym kontakcie z dłużnikiem, aby motywować go do podjęcia spłaty zadłużenia oraz nadzorować terminowość i wysokość spłat. Pracownicy firmy windykacyjnej to osoby specjalnie przeszkolone do prowadzenia negocjacji z dłużnikiem oraz dysponujące specjalistyczną wiedzą i doświadczeniem.

Czy powinno się czekać na spłatę długu, czy lepiej od razu zgłosić się do firmy windykacyjnej?

W sytuacji, kiedy wierzytelność staje się wymagalna, a dłużnik odmawia zapłaty lub opóźnia się z jej uregulowaniem, czas zaczyna działać na niekorzyść wierzyciela. Dłużnik, zauważywszy pobłażliwość wierzyciela, będzie się starał wykorzystać ją w jak największym stopniu, gdyż brak zdecydowanych działań uzna za słabość wierzyciela, licząc na „przeczekanie” aż do czasu przedawnienia roszczenia. Istotne jest również to, że dłużnicy mają świadomość, że podstawą funkcjonowania firmy windykacyjnej jest skuteczne egzekwowanie należności, tak więc znacznie szybciej przystępują do spłat, gdyż wiedzą, że na pobłażliwość i zaniechania ze strony firmy windykacyjnej nie mogą liczyć. Firma windykacyjna pomoże wierzycielowi zastosować najkorzystniejsze sposoby zabezpieczenia wierzytelności, jeżeli dłużnik w danej chwili nie jest w stanie regulować należności a istnieją szanse na spłatę w przyszłości. Pamiętać też należy, że najczęściej dłużnik zalega ze spłatą kilku lub kilkunastu innym wierzycielom. Zatrudnienie profesjonalnej firmy windykacyjnej lub kancelarii może pomóc w przepływie resztek gotówki posiadanej przez dłużnika na konto nasze a nie konkurencji.

Źródło: Gazeta Finansowa

Dodaj komentarz

Redakcja Portalu WRC nie odpowiada za publikowane treści w module komentarze.

Przed dodaniem wpisu zapoznaj się z REGULAMINEM!

Kod antyspamowy
Odśwież

Portal WRC

 • Portal WRC powstał w 2009 roku
 • Wydawca: "FOOBU" Roman Kowalczewski
 • Adres Redakcji: ul. Mickiewicza 17/30, 62-100 Wągrowiec
 • Redaktor Naczelny: Roman Kowalczewski
 • Telefon: +48 503 142 937
 • mail: [email protected]
 • Zobacz nasz profil na:

Reklama

 • Niezależny Portal Powiatu Wągrowieckiego
 • Nr 1 w Powiecie Wągrowieckim
 • W naszej ofercie znajdziesz, bannery, materiały sponsorowane, filmy reklamowe oraz reportaże wideo.
 • Całą dobę sprawdzamy skrzynkę: [email protected]

ZAPYTAJ O OFERTĘ

X

Ostrzeżenie

© 2009-2019 Portal WRC. Wszystkie prawa zastrzeżone.