• Opublikowano:
 • Wyświetlono: 2148

Dr Andrzej Grzyb odwiedził Wągrowiec

Andrzej Grzyb to kolejny kandydat do Parlamentu Europejskiego, który przed majowymi wyborami odwiedził Wągrowiec.

Spotkanie odbyło się w Bistrostacji w Wągrowcu. Z Andrzejem Grzybem spotkali się dziennikarze oraz samorządowcy: starosta Tomasz Kranc, wicestarosta Michał Piechocki, wójt Przemysław Majchrzak, Przewodnicząca Rady Powiatu Małgorzata Osuch oraz działacz partii Eugeniusz Przyrzyński. Z europosłem do Wągrowca przyjechał Krzysztof Poszyk, poseł RP.

Andrzej Grzyb to polski polityk, ekonomista, rolnik i samorządowiec, działacz Polskiego Stronnictwa Ludowego, poseł na Sejm X, II, IV, V i VI kadencji, poseł do Parlamentu Europejskiego V, VII i VIII kadencji.

W trakcie spotkanie podsumował swoją dotychczasową działalność jak europoseł i przedstawił program na kolejną kadencję.

Podsumowanie programu 2019-2024

 1. Zawsze Wielkopolski Punkt Widzenia w UE!
 2. Unia Samorządowa, zaczynająca się od rozumienia trosk ludzi.
 3. Unia Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność.
 4. Unia Czystszego Środowiska, Zdrowej Żywności, Zdrowszego i Dłuższego Życia.
 5. Unia Europejska Dla Młodych.
 6. Unia Zielonej Energii i Gospodarki o Obiegu Zamkniętym.
 7. Unia Równych Szans dla rolnictwa, Unia bioekonomii.
 8. Unia dla przedsiębiorczej Wielkopolski.
 9. Unia Wspólnego Bezpieczeństwa.
 10. Unia Europejska Wspólnych Wartości.

1. Zawsze Wielkopolski Punkt Widzenia w UE!  Silna pozycja Polski pozwalająca wynegocjować budżet i prawo UE odpowiadające potrzebom i wspierające aspiracje Wielkopolan. Tylko tak zagwarantujemy, europejski poziom życia w Wielkopolsce. STOP POLEXIT – przywrócenie silnej pozycji Polski w UE. Powołanie Forum Europejskiego Wielkopolski przeciw antyeuropejskiej propagandzie, na rzecz wzmacnianie świadomości w Polsce korzyści obecności w UE.

2. Unia Samorządowa, zaczynająca się od rozumienia trosk ludzi. Współpraca Parlamentu Europejskiego z Samorządem to kwestia kluczowa. Przyjmowane w UE prawo musi uwzględniać lokalne możliwości i aspiracje, a te najlepiej znają samorządowcy, od sołtysów po marszałka województwa, będący na co dzień najbliżej ludzkich spraw. Samorządy wdrażają prawo przyjęte w UE i inwestują wynegocjowane przez nas w Parlamencie Europejskim fundusze UE. Dlatego nadal będę ambasadorem wielkopolskich inwestycji samorządowych i wielkopolskiego samorządu, uwzględniając ich głos w pracach nad prawem UE i wspierając przed instytucjami UE. Dlatego wybory 26 maja, muszą być w Wielkopolsce wyborami samorządowymi do Parlamentu Europejskiego.

3. Unia Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność. Tak jak dotychczas będę ambasadorem Wielkopolskich Lokalnych Grup Działania – partnerstwa Samorządów i Organizacji Pozarządowych, uznanego i promowanego przez UE, wdrażających Unijne fundusze na najbardziej podstawowym poziomie w naszych gminach i powiatach. Bedę kontynuował Wielkopolskie Forum LGD informując o regulacjach i pracach nad budżetem UE dla LGD. Jak dotychczas zadbam o obecność Wielkopolskich LGD w Brukseli, by ich głos był słyszany w UE. W 2014 doświadczenia przekazane przez LGD Wielkopolski, wsparły wynegocjowane wtedy przez nas rekordowy budżet UE dla Polski. Musimy zadbać by i tym razem wykorzystać dorobek Wielkopolskich LGD, umożliwiając wielofunduszowość, a więc wykorzystanie przez LGD środków UE także spoza Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

4. Unia Czystszego Środowiska, Zdrowej Żywności, Zdrowszego i Dłuższego Życia. Czyste powietrze bez smogu! Czysta woda! Zdrowa żywność! Wsparcie dla miejskich terenów zielonych – Ogrody Działkowe Płucami Wielkopolskich Miast. Przygotowane przeze mnie dyrektywy UE obniżą smog, teraz czas na dalsze wsparcie dla nowoczesnych systemów grzewczych i czystego transportu, którego Wielkopolscy producencie są światowymi liderami. Likwidacja wykluczenia komunikacyjnego z wykorzystaniem Unijnego wsparcia dla optymalnych rozwiązań technologicznych w transporcie drogowym i kolejowym. Zdrowa Żywność, bezpieczniejsze rolnictwo – wspieranie ekologicznego rolnictwa rodzinnego, ułatwienia dla Europejskich Małych i Średnich Przedsiębiorstw oferujących nowocześniejsze środki wspierające rolnictwo, w tym bio, bezpieczniejsze dla konsumenta, środowiska i rolnika. Dopilnowanie, by zainicjowane przeze mnie zniesienie zmian czasu w UE z letniego na zimowy tzw. #czasowstrzymywacz, zostało harmonijnie wdrożone, z korzyścią dla naszego zdrowia i gospodarki, w tym wspólnego rynku UE.

Wdrożymy wielki Unijny program antyrakowy Europejskich Ludowców – by nikt w UE nie umierał na raka. Rozwój leczenia chorób neurodegeneracyjnych jak Alzheimer i Parkinson ze wsparciem funduszy UE na badania naukowe. Wsparcie aktywności i opieki seniorów, m.in. Uniwersytetów Trzeciego Wieku, dziennych domów opieki szczególnie w mniejszych miejscowościach.

5. Unia Europejska Dla Młodych – odpowiedź na potrzeby i wsparcie rozwoju młodych, to inwestycje w przyszłość Unii. Będę nadal ambasadorem Wielkopolskich Uczelni i Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych, wspierając je w kontakcie z instytucjami UE, kontynuacja mój programu staży w instytucjach UE, który dał szanse zdobycie doświadczenia zawodowego w UE już ponad 115 młodym ludziom. Europejscy Ludowcy wspierają mobilność i kontakty młodzieży w UE- zainicjowaliśmy program Poznaj UE, dający obywatelom Państw UE, którzy ukończyli 18 rok życia, możliwość skorzystania z darmowego biletu kolejowego do podróżowania po Europie – to program wart kontynuowania. Wspieramy i dbamy o odpowiednie finansowanie po 2020 wymian studenckich i zawodowych młodych fachowców, również z Wielkopolski, w ramach programu ERASMUS+.

6. Unia Zielonej Energii i Gospodarki o Obiegu Zamkniętym – konsument producentem i sprzedawcą energii, rozproszone Odnawialne Źródła Energii – tak bezpieczniej, taniej, zdrowiej i niezależnie od zagranicznych surowców. Fundusz Solidarnej Transformacji Energetycznej w Budżecie UE 2020+ wspierający tereny, dla których transformacja to wyzwanie społeczno-ekonomiczne, jak Wschodnia Wielkopolska; Walka z ubóstwem energetycznym. Wsparcie dla biogazowni – w UE nie będzie możliwe składowanie niesegregowanych odpadów organicznych, ale dzięki moim poprawkom do pakietu Europejskiej Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, możliwe będzie przerabianie na biogaz i nawozy. To zamiana uciążliwych odpadów w cenne surowce energetyczne i impuls gospodarczy dla terenów rolniczych. Naszym zadaniem jest sprawne wdrożenie i monitoring działania przyjętego prawa Europejskiej Gospodarki o Obiegu Zamkniętym – bez odpadów dla surowców. Dzięki temu zlikwidujemy składowisk odpadów, w tym te nielegalne – koniec trujących, toksycznych pożarów wysypisk śmieci. Koniec zasypujących nas gór plastiku i pływających po morzach wysp plastikowych odpadów. Musimy zadbać o wsparcie dla przedsiębiorstw społecznych w gospodarce o obiegu zamkniętym. Lepsze finansowanie gospodarki odpadami, zwiększenie trwałości, możliwości odzyskania surowców, możliwości taniej i łatwiej naprawy przez lokalnych rzemieślników, lokalne Małe i Średnie Przedsiębiorstwa i ponownego użycia produktów m.in. poprzez rozszerzona odpowiedzialność producenta za produkt w całym cyklu jego wykorzystania.

7. Unia Równych Szans dla rolnictwa, Unia bioekonomii. Wspólna Polityka Rolna 2020+, Unijne umowy międzynarodowe otwierające nowe rynki zbytu i Europejska Tarcza Ekonomiczna chroniąca przed embargo, w interesie wielkopolskich rolników. Usuwanie barier i nieuczciwej konkurencji w handlu żywnością na rynku UE. Unia stawiająca na bioekonomię, w tym biotworzywa, bioplastiki, energię z nowoczesnych biopaliw, biogaz zwiększając popyt i stymulującą lepsze ceny na produkty rolne, a zarazem wspierając innowacyjne technologie dla przemysłu.

8. Unia dla przedsiębiorczej Wielkopolski. Dobry czas dla wspólnego rynku UE – 70% polskiego prawa powstaje w UE, w tym w PE. Przedsiębiorcy wymagają jasnych przepisów, pozwalających na długofalowe planowanie, gwarantujących równe traktowanie i te same zasady konkurencji w całej UE. Jako ambasador gospodarnej Wielkopolski, tymi zasadami kieruje się w pracy nad prawem UE. Nadal będę wspierał przedsiębiorców przed instytucjami UE, by mogli skutecznie walczyć o swoje prawa. Prawo UE musi być dopasowane do możliwości przedsiębiorstw, na szczególne traktowanie zasługują Małe i Średnie Przedsiębiorstwa, zakorzenione lokalnie, płacące podatki na miejscu. W PE pracując nad prawem UE na rzecz Społecznej Odpowiedzialność Przedsiębiorstw w ujęciu globalnym, będę nadal dbał o wyrównywanie warunków między firmami z UE i z poza UE, chroniąc przed nieuczciwą konkurencją firm obniżających koszty przez łamanie standardów środowiskowych, praw pracowniczych czy praw człowieka.

9.Unia Wspólnego Bezpieczeństwa. Wzmocnienie granic zewnętrznych UE i likwidacja nielegalnej migracji. Wzmocnienie potencjału obronnego UE, w tym efektowniejsze wspólne Europejskie inwestycje w badania i przemysł obronny włączające potencjał Polski w tym zakłady i infrastrukturę w Wielkopolsce; Wdrożenie wytycznych PE nad którymi pracowałem dla wzmocnienie współpracy antyterrorystycznej w UE. Wsparcie UE wzmacniające służby reagowania kryzysowego, ratujące przed klęskami żywiołowymi i katastrofami – w Wielkopolsce, jak i w całym kraju, ważnym elementem są tu Ochotnicze Straże Pożarne – dziś gdy zmiany klimatyczne przyczyniają się do różnych gwałtownych katastrof pogodowych, gdy rośnie liczba i rozmiary pożarów, musimy zagwarantować wsparcie UE dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce, w tym sprzęt poprawiający bezpieczeństwo i pozwalający nieść skuteczny ratunek.

10. Unia Europejska Wspólnych Wartości. Tradycyjne wartości oraz nowoczesne technologie i rozwiązania. Unia subsydiarna, realizująca to, co skuteczniej można zrealizować na poziomie Europejskim niż krajowym, Unia umacniająca demokrację, praworządność, prawa człowieka, także poza UE. Dalsze wsparcie Europejskiej Fundacji na rzecz Demokracji, flagowego projektu Prezydencji Polski 2011, którą pomogłem stworzyć, a która wsparła już ponad 761 inicjatyw 47 mln Euro. Wartości Chrześcijańskie, wartości Europejskiej Chrześcijańskiej Demokracji, Europejskich Ludowców, to nie tylko Europejski korzenie, ale i przyszłość. UE musi skuteczniej chronić prześladowanych za religię i przekonania na świecie, w tym najliczniej prześladowanych obecnie na świecie Chrześcijan, dzięki m.in. zapewnieniu efektywnego wdrożenia zainicjowanych i wynegocjowanych przeze mnie rekomendacji PE dla instytucji UE.

Komentarze   

cs
+5 #10 nie dla GRzybacs 2019-05-02 21:34
Tyle kadencji utrzymywali go podatnicy teraz czas panie Grzyb zabrać się za uczciwą prace
Rolnik
0 #9 RE: Dr Andrzej Grzyb odwiedził WągrowiecRolnik 2019-04-29 20:55
A ten gościu na trzecim zdjęciu, pewnie nie przyniesie zwycięstwu Andrzejowi?
Yanowys
+4 #8 RE: Dr Andrzej Grzyb odwiedził WągrowiecYanowys 2019-04-29 20:47
Cytuję analfabeta:
ķandydat do Europarlamentu, a czytać nie potrafi, bo gdyby potrafił to chyba na takim plakacie wyborczym z takim "bykiem" ortograficznym raczej by się nie afiszował, wstyd, wstyd, wstyd ...

To nie jest błąd ortograficzny tylko literówka.
pełowska spółka
-4 #7 kasiorapełowska spółka 2019-04-29 18:26
KASA MISIU TYLKO KASA .
PIORUN Z POGLĄDAMI...
mietek
+11 #6 RE: Dr Andrzej Grzyb odwiedził Wągrowiecmietek 2019-04-29 17:30
Starosta z Wójtem w ramach samorządowych obowiązków robią kampanie wyborczą Grzybowi ?
analfabeta
+7 #5 RE: Dr Andrzej Grzyb odwiedził Wągrowiecanalfabeta 2019-04-29 10:40
ķandydat do Europarlamentu, a czytać nie potrafi, bo gdyby potrafił to chyba na takim plakacie wyborczym z takim "bykiem" ortograficznym raczej by się nie afiszował, wstyd, wstyd, wstyd ...
wyborca
-13 #4 RE: Dr Andrzej Grzyb odwiedził Wągrowiecwyborca 2019-04-28 21:02
Cytuję Janowy:
I to jest kandydat, którego nie trzeba się wstydzić, nie jak jakieś Legutka i Lichockie, podnóżki prezesa.

Dobrze się zastanowiłeś co piszesz, bo on nie jest z partii rządzącej. Nie pomyliłes się?
Janowy
-13 #3 RE: Dr Andrzej Grzyb odwiedził WągrowiecJanowy 2019-04-28 20:57
I to jest kandydat, którego nie trzeba się wstydzić, nie jak jakieś Legutka i Lichockie, podnóżki prezesa.
Ja
+15 #2 RE: Dr Andrzej Grzyb odwiedził WągrowiecJa 2019-04-28 19:31
Piękny program,a my dalej jemy niemieckie mięso z Kauflandu i podobnych marketów.
Agatka
+17 #1 RE: Dr Andrzej Grzyb odwiedził WągrowiecAgatka 2019-04-28 15:36
Ciekawe czy go poczęstowali mięskiem z Chaty Polskiej /

Portal WRC

 • Portal WRC powstał w 2009 roku
 • Odwiedza nas 74 tys. Internautów miesięcznie, generując 900 tys. odsłon
 • Mamy najwięcej fanów spośród wągrowieckich redakcji
 • Zobacz nasz profil na:

Reklama

 • Niezależny Portal Powiatu Wągrowieckiego
 • Nr 1 w Powiecie Wągrowieckim
 • W naszej ofercie znajdziesz, bannery, materiały sponsorowane, filmy reklamowe oraz reportaże wideo.
 • Całą dobę sprawdzamy skrzynkę: [email protected]

ZAPYTAJ O OFERTĘ

X

Ostrzeżenie

© 2009-2019 Portal WRC. Wszystkie prawa zastrzeżone.